0
0

دانلود مقاله تحقيقی بر سيستم تحريک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

602 بازدید

ماشين سنكرون سه فاز، ماشيني دوار است متشكل از  يك استاتور سه فاز كه سيم پيچ شده است و در شكافهاي هسته با فواصل يكنواخت چيده شده كه مدار آرميچري ناميده ميشود.يك روتور با ميداني سيم پيچ كه در شكافهاي هسته توزيع شده و دريك مدار تك فاز قرار گرفته تحريك ناميده ميشود.استاتور و … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله تحقيقی بر سيستم تحريک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2 دنبال نمایید. این فایل شامل 100 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله تحقيقی بر سيستم تحريک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

مشخصات فایل تحقيقی بر سيستم تحريک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

عنوان: تحقيقی بر سيستم تحريک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100
حجم فایل : 5,05 مگابایت

بخشی از  مقاله تحقيقی بر سيستم تحريک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2 را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

بخش اوّل

ژنراتور

ماشين سنكرون

ماشين سنكرون سه فاز، ماشيني دوار است متشكل از  يك استاتور سه فاز كه سيم پيچ شده است و در شكافهاي هسته با فواصل يكنواخت چيده شده كه مدار آرميچري ناميده ميشود.يك روتور با ميداني سيم پيچ كه در شكافهاي هسته توزيع شده و دريك مدار تك فاز قرار گرفته تحريك ناميده ميشود.استاتور و روتور بوسيله فضاي هوا (فرمينگ هو) از هم جدا ميشوند كه شكاف هوا ناميده ميشود. اصل كار براساس پديده اسنتاج الكترومغناطيسي مي باشد. جريان مستقيم كه در ميدان تحريك درجريان است، ميداني مغناطيسي ساكني را توليد ميكند. وقتي كه ميدان تحريك مي چرخد، حوزه مغناطيسي براي استاتور بعنوان يك حوزه مغناطيسي دوار ظاهر ميشود كه در سطح تغيير ميكند. با بيرون آمدن از قطبهاي روتور، جريان (فلو) مغناطيسي، درون دندانه هاي استاتور جريان مي يابد و مدار مغناطيسي بر روي يوغ استاتور بسته ميشود.
كنداكتورهاي استاتور، روي شيارهاي استاتور قرار گرفته اند در عمقي كه يك ميدان مغناطيسي متغير درآن وجود دارد كه ولتاژ القاء شده طبق قانون لنز بدست مي آيد.فرمول(1-1)

درحاليكه   φ فلوي عبوري را نشان مي دهد.براي مصارف صنعتي ، تا جايي كه ممكن است ولتاژ بايد سينوسي شكل باشد.براين اساس، كارهاي ذيل انجام ميگيرد 1-توزيع سيم پيچ در شيارهاي بيشتري در قطب هر فاز2-.اتصال قسمت اكتيو هر كويل3- در مسيري كوتاهتر از هر قطب.

تعداد قطبهاي يك ماشين سنكرون، براساس سرعت مكانيكي و فركانس الكتريكي در ماشيني كه آماده بهره

برداري است تعيين ميگردد. سرعت سنكروني يك ماشين سنكرون، همان سرعت در ماشينهايي ميباشد كه بطور نرمال تحت شرايط يكنواخت و بالانس كار ميكنند و با اين فرمول داده ميشود :فرمول (1-2)
در اينجا :

n = سرعت دور موتور در دقيقه

f = فركانس الكتريكي در هرتز

p = تعداد قطبها

بنابراين ماشينهاي سنكرون توسط سرعت دواري (ريتينينگ) مشخص ميگردند كه وابسته به فركانس شبكه اي است، آنها به هم متصل مي باشند و عملا“ ثابت هستند، و سرعت سينكرونيزم ناميده ميشوند

. دور نمائي از ژنراتور

ژنراتور كه براساس قرارداد طراحي شده ، ماشيني است داراي سيستم خنك كننده هوا، با يك جفت قطب با روتور سيلندري ، كه تهويه آن بصورت مدار بسته توسط مبدلهاي حرارتي هوا به آب انجام ميگيرد كه در قسمت پائين پوسته استاتور جاي گرفته است. (شكل 1 را ببينيد). يك فرورفتگي كوچك به عمق تقريبي هزار ميليمتر مسير هواي خنك را كامل مينمايد. ژنراتور توسط روتور به توربين گازي V94.2 متصل شده است.

استاتور:اجزاي اصلي استاتور عبارتند از :

1)پوسته

2)ورقه هاي هسته شامل سيم پيچ

اتصال قسمتهاي انعطاف پذير هسته استاتوردر پوسته

پوسته:پوسته كه از فولاد ساخته شده ، شيار افقي است كه در بالا و ته به دو نيمه مساوي تقسيم شده است. ورقه هاي هسته، اولين باندول ايجاد شده است كه در نيمه پائيني پوسته گذاشته ميشود و سپس

نيمه بالايي با پيچ روي آن محكم ميگردد. هر دو قسمت ، نيروها را به فونداسيون انتقال ميدهند و جريان هواي خنك را هدايت ميكنند. براي اين منظور آخر، سرپوشهايي در انتهاي آنها بكار ميرود. سرپوش بيروني ، مدار جريان خنك ژنراتور را از اطراف جدا مي سازد، و سرپوش داخلي، محفظه ها را قبل و بعد از فن مجزا ميكند (يعني قبل از مكش و بعد از فشار)

ورقه هاي هسته شامل تعداد نسبتا“ زيادي بسته هاي ورقه شده نازكي است كه بوسيله مسيرهاي تهويه شعاعي هوا، جدا شده اند و عرض اين كانالهاي عبور هوا بوسيله فاصله گذار يك قسمتي و نقاط جوشكاري شده به يك قسمت محافظ، معين ميگردند. هر ورقه هسته، شامل تلفات كم و غيرجهت دار

 مي باشد كه اجزاي آن از الكتروپليت هايي كه پوشش سيليكون ساخته شده . اجزاي آنها از رولهاي ورقه فولادي هستند كه مارك دار و مشخص هستند. آنها دندانه دار هستند و طرفين اين ورقه ها با عايق وارينش پوشش داده شده اند كه عايق وارينش با مقاومت دماي خاصي، از رزين مصنوعي با مواد معدني ساخته شده است. در نتيجه ، مقاومت مابقي بالايي بين اجزاءنسبت به فرسودگي، بوجود مي آيد. هسته خودنگهدار، خارج از پوسته قرار دارد، زيگمنتها از يك سو لايه به لايه ديگر ، نيمه نيمه روي هم افتاده اند. اتصال كويلها در پشت هسته به دو منظور بكار رفته : آنها محل دقيق هر ورقه را و اتصال محكـــم به صفحه هاي پرس شده اي كه به انتهاي هر دو چسبيده شده اند را فراهم مي آورد. اين صفحه ها كه از آلياژ آلومينيوم آبكاري و سرد شده ساخته شده اند، با وجود آوردن يك پوشش خوب بين ورقه هاي انتهايي و انتهاي

ميدان پراكندگي، باعث كم شدن تلفات مي شوند. (تلفات را در سطح كمي نگه مي دارند). اين صفحه هاي پرسي ، ندرتا“ شكلي به صورت بشقاب دارند و به شكل موثري مانند واشرهاي بزرگ عمل ميكنند. پرس

انگشتي هايي كه بين صفحه پرس و انتهاي صفحــــه جاي داده شده اند، فشار اعمال شده را بوسيله صفحه پرس به هسته و خصوصا“ به دندانه هاي صفحه انتقال مي دهند.

 اتصال قسمتهاي انعطاف پذير ورقه هاي هسته:ورقه هاي هسته در پوسته بصورت فنري مونتاژ شده اند. در چنين حالتي ، بيشتر از لرزشهاي هسته به فونداسيون فرستاده نمي شود. بنابراين با بكارگيري دو نقطه آويزان (معلق) هدايت و مستهلك ميشود.

سيم پيچ استاتور

سيم پيچ استاتور، متشكل است از سه فاز، دو قطب، نوع رويهم و گام كوتاه.كويلها متشكل هستند از تعدادي استرند (كنداكتور) مسي توپر (جامد). هريك از اين استرندها يا پيچكها توسط دو لايه داكرون اپوكسي و فيبرهاي شيشه اي عايق بندي شده اند. يك دسته از استرندها (كه كويل را تشكيل ميدهد)، بر طبق روش روبل (ترانسپوزه) براي كاهش تلفات جريان چرخشي ، بهم پيچانده شده اند. عايق اصلي سيم پيچ استاتور تشكيل شده از نوار كاغذ ميكا كه روي آن از يك لايه فيبر شيشه كه از قبل با رزين اپوكسي خورانده شده، تشكيل شده است. اين نوار، بدور يكدسته از استرندها (كويل) پيچانده شده تا عايقي يكدست و يكنواخت را در طول شيارها و سوراخهاي انتهاي آنها ، ارائه دهد. حبابهاي حبس شده هوا كه در خلال نواربندي وارد كويلها شده اند توسط جريان گردشي وكيوم بيرون كشيده ميشوند، و بعد با فشار و گرما براي پوليمرايز كردن رزين ها روبرو ميشوند. در آخر ، سطح با نوار هادي كامل ميشود كه داراي ويژگيهاي متفاوتي است در قيمت شيار و در پيشاني كويل، تا حفاظت كرونا مناس و درجه بندي بدست آيد.

همچنين عايق بكار رفته شده دراين سيستم كلاس اف( f) مي باشد و تحت شرايط بهره برداري ، عايق از خواص پايداري طولاني مدت الكتريكي و مكانيكي قابل توجهي برخورد است. بدنبال جاسازي آنها درون شيارهاي استاتور، كويلها بوسيله پكيرهاي موجي سمت هادي ، مسدود ميشوند، بين ته و بالاي كويلها ،

جداكننده اي جاسازي شده  كه در جايگاهي مطمئن ، سنسور  جهت سنس نمودن درجه حرارت قرار گرفته است. با درميان قرار دادن نوارهاي فنري موج دار شعاعي، گوه ها ، كويلها را درون شيارها مي بندند. اين مواردآخريك نوار موج دار فنري تشكيل ميدهد كه باعث محكم نگهداشتن كويلها در شيارها ميشود. سپس كويلها بوسيله جوشكاري خاصي ( كه بريزينگ ناميده ميشود) به يكديگر متصل ميشوند و با درپوشهايي كه با خمير عايق پرشده اند، عايق بندي ميشوند. اتصال بين گروههاي كويل توسط كويلهاي

مسي عايق شده با همان سيستم عايق كردن يك كويل ، صورت ميگيرد. ترمينالها از كويلهاي مسي مربع شكلي (چهارگوش) هستند، با سوراخهايي براي بستن كابل (يا فلكسيبل) . سيستم عايق بندي كردن، خاصيت داي الكتريك قابل توجهي و حرارت خوبي به سيم پيچ ميدهد. دارا بودن اين مشخصات ، عمر زيادي را براي سيم پيچ گارانتي ميكند. كليه متريالهاي استفاده شده در استاتور، از عايق كلاس F مي باشند كه داراي خاصيت شعله نگير و خود خاموش كن هستند.

 روتور

اجزاي اصلي روتور عبارتند از :

1-بدنه روتور

2- سيم پيچ روتور

3-سيم پيچ خفه كننده (تضعيف كننده)

4-حلقه هاي جمع كننده (ريتينينگ رينگ)

5- هواكش ها (فن ها)

 

بدنه روتور:

 از يك فولاد يكپارچه با آلياژ مرغوب درست شده است و با چكهاي لازم و زيادي كه در هنگام ساخت توسط شركت آنسالدو(طراح و سازنده نيروگاه) انجام ميگيرد، خواص مغناطيسي ، شيميائي و مكانيكي اين قسمت مهم ماشين (بدنه) معين ميگردد. اتصال با توربين، انجام شده است بوسيله ، يك آلياژ يكپارچه كه

در انتهاي شافت قرار گرفته. جهت جاسازي سيم پيچ در بدنه روتور، شيارهاي مربع شكلي داخل بدنه روتور براي سيم پيچها مهيا شده است. انتهاي شافت يك منفذ محوري هم مركز دارد كه تا بدنه روتور امتداد مي يابد و با دو سوراخ جهت اتصال جريان تحريك همراه است.

سيم پيچ روتور: داراي يك مسير مستقيم خنك كننده است. كه شامل كنداكتورهاي توخالي و چهارگوشي است كه از آلياژ مس با 1/0 درصد نقره براي افزايش توان حرارتي ساخته شده اند. بالا رفتن حرارت هنگام بهره برداري ، باعث انبساط سيم پيچ روتور، بطور متقارن از وسط به طرف انتها به سمت بيرون ميشود. كولينگ محوري، در افزايش درجه حرارت در مسيرهاي شعاعي درون يك كويل، تفاوتهاي اندكي را متضمن ميشود به همين دليل هيچ حركتي از كنداكتور تحت شرايط ثابت و پايدار يا ناپايدار و گذرا اتفاق نمي افتد.

ساختار كل بدنه (مس + عايق) طوري طراحي شده كه تمامي شيارها بعنوان يك واحد ، پرشده و گسترش پيدا ميكنند و درمقابل گوه ، مي لغزند كه اين لغزش با ضريب اصطكاكي پائيني صورت مي پذيرد. اين عمل به لرزش تحت شرايط بارگيري و بدون بار منتهي ميشود.

يك لايه به شكل u كه از ورق پلي آميد درست شده است درشيار بعنوان عايق بكار ميرود، عايق سيم پيچ در انتهاي سيم پيچ ، از همان متريال ساخته شده است.در شيار از پارچه فايبر گلاسي كه با رزين اپوكسي دار اشباع شده ، استفاده ميشود. در انتهاي فاصله گذار سيم پيچ ، تكه هايي از پارچه فايبر گلاس كه با رزين

اپوكسي اشباع شده ، استفاده ميشود تا كويلها را دقيقا“ با توجه به هريك در جاي خود قرار دهد و مسير هواي خنك را مشخص كند.

همه متريالهاي عايقي بكار رفته در روتور از عايق كلاس F مي باشند كه همه شعله نگير و خودخاموش كن هستند.گوه ها كه زبانه اي شكل هستند از آلياژ مس ، نيكل با قابليت هدايت بالايي ساخته شده اند و

براي مسدود كردن شيارها مورد استفاده قرار ميگيرند، همچنين اين گوه ها بخشي از سيم پيچ خفه كننده ( دمپر) هستند، كه در قسمت بعد توضيح داده شد

سيم پيچ خفه كننده: كار فراهم نمودن يك مسير مقاومت پائين است براي جريانهايي كه بوسيله ميدان دوار مربوط به روتور، بوجود مي آيند و بدينوسيله باعث جذب جريان مخرب به هنگام ايجاد اتصال كوتاه ميشود. سيم پيچ خفه كننده بوسيله گوه هاي شيار سيم پيچ، شكل گرفته اند كه از آلياژ مس، نيكل با قابليت هدايت خوبي ساخته شده اند و هر تكه به تنهايي بدون قطع شدن ، در امتداد طول روتور ميباشد. (درطور روتور بطور يكپارچه بهم متصل هستند). درمحل استقرار حقله هاي جمع كننده ، نيروي گريز از مركز آنها را به يكديگر مي چسباند تا يك قفس خفه كننده كامل تشكيل شود. سيم پيچ خفه كننده براي محافظت از جريانات ميدانهاي معكوس مناسب ميباشد.

حلقه هاي جمع كننده: روتور كه از فولاد غيرمعناطيسي چدن، باكيفيت بالا ساخته شده اند، انتهاي سيم پيچ را درجاي خود بطور محكم نگه ميدارند و آنها را از تغيير شكل پيدا كردن ناشي از نيروهاي گريز از مركز محافظت ميكند. حلقه هاي جمع كننده روي بدنه روتور در يك حالت معلق، ناشي از عمليات حرارتي منقبض و جمع شده اند. آنها درمحور روتور قرار گرفته اند كه بوسيله سيم نيزه اي بر روي دندانه ها قفل شده اند .بدليل معلق بودنشان ، هيچ نيروي ناشي از انبساط حرارتي و سيم پيچها نمي تواند به شافت انتقال

يابد. در نتيجه اين كار ، لرزش روتور از درجه حرارت سيم پيچ تبعيت نمي كند. متريال حقله هاي جمع كننده درمقابل خوردگي و شكنندگي مقاوم هستند. حلقه هاي جمع كننده ، اجزايي از ژنراتور هستند كه

بيشترين فشار به آنها وارد ميشود، بهمين منظور بوسيله شركت سازنده ژنراتور و كارخانه آنسالدو تست هاي متعددي انجام ميگيرد تا مطمئن شوند كه خواص آنها با مشخصاتشان مطابقت دارند.

هواكشها: در طرفين شافت هواكشهايي وجود دارد كه قسمت مياني هواكش روي سطح شافت جمع (براساس حرارت) شده است. پره هاي هواكش (فين) از آلياژ آلومينيوم سخت ساخته شده ، زاويه هاي آنها براي سرعت چرخشي مناسب است و از طريق پيچ به محل اتصال هواكش ، متصل ميگردد و جريان هوا را مطلوب مي سازد.

سيستم خنك كننده:

دو هواكش محوري كه با چرخش روتور به حركت در مي آيند هواي سيستم خنك كننده را تامين ميكنند. دو مسير پارالل هواي خنك وجود دارد كه هر مدار بوسيله يكي از هواكشهاي محوري تغذيه ميشود. اين مدارهاي خنك كننده هوا ، از وسط ژنراتور قرينه هستند.

مسير هوا خنك كن در استاتور:

براي هر نيمه ژنراتور، چهار محفظه تهويه وجود دارد. يك قسمت هواي خنك مستيقما“ بدرون شكاف موا بين روتور و استاتور فرستاده ميشود، دراينجا به هواي خنكي كه از انتهاي سيم پيچ روتور بيرون مي آيد ملحق ميشود، با يكديگر از قسمت شكاف هوا عبور ميكنند از داخل مسيرهاي شعاعي در ورقه هاي هسته، و به اولين محفظه پوسته وارد ميشود، از آن نقطه هواي گرم به سوي كولرها جريان پيدا ميكند و به طرف فن (هواكش) برميگردد. قسمت ديگر از درون انتهاي سيم پيچ (پيشاني سيم پيچ) استاتور به طرف خارج جريان مي يابد، ازخلال كانالهاي محوري عبور ميكند و وارد دومين محفظه پوسته ميگردد. درآن نقطه به طرف داخل از طريق مسيرهاي شعاعي درورقه هاي هسته،  جريان مي يابد، وارد شكاف هوا ميشود و به

طرف بالا ميرود. يك قسمت به طرف خارج از خلال مسيرهاي شعاعي عبور ميكند و وارد محفظه شماره 1 پوسته ميگردد. قسمت ديگر به طرف مركز ماشين جريان مي يابد جايي كه به هواي خنك روتور ملحق ميگردد. يك قسمتت هوا از دومين محفظه پوسته ، از طريق كانالهاي محوري، به طرف چهارمين محفظه

پوسته هدايت ميشود و از آن نقطه در يك سمت شعاعي به طرف شكاف هوا جريان پيدا ميكند درجايي كه با هواي خنك روتور درهم ادغام (ميكس) ميگردند.هواي خنك از محفظه دوم و چهارم پوسته جريان مي يابد و هواي خنك روتور از خلال مسيرهاي شعاعي بطرف محفظه سوم پوسته بيرون مي آيد. از آن نقطه هواي گرم از طريق كولرها به عقب جريان مي يابد و سپس به طرف فن (هواكش) باز ميگردد.

مسير هواي خنك درروتور: مسير هواي خنك درروتور ، بواسطه چرخش روتور بوجود مي آيد. مجريا خروج هوا از مجراي ورود، شعاع بزرگتري دارد، ‌به همين دليل فشار لازم براي توليد جريان هوا را بوجود مي آورد. هواي خنك بين شافت و رينگ مركزي (حلقه مركزي) وارد روتور ميشود و به داخل محفظه انتهاي سيم پيچ (پيشاني سيم پيچ) جريان مي يابد. در مجراي ورود به سمت شيارها ، هوا به درون كنداكتورها وارد ميشود و آنجا بدو قسمت جريان پيدا ميكند. يك قسمت بدرون كنداكتورها در شيارها ، جريان مي يابد و به مركز روتور ميرسد. درآنجا بيرون مي آيد و از طريق سوراخهاي شعاعي شياربندي نشده در كنداكتورها و شكافهاي منتهي به گوه ها به شكاف هوا ميرسد. دومين قسمت درون كنداكتورها در انتهاي سيم پيچ (پيشاني سيم پيچ) جريان مي يابد به محورهاي قطبها ميرسد، از كنداكتورها ميگذرد و از طريق شيارهاي كوتاه در انتهاي بدنه روتور به طرف شكاف هوا بيرون مي آيد

فيلتر هاي جبران كننده هوا

در سيستم خنك كننده بسته ، كه توسط فن هاي طرفين روتور بوجود آمده است، نشتي هوا به بيرون اجتناب ناپذير است. در انتهاي نواحي، جايي كه فشار مضاعف غالب ميشود هوا ميتواند به طرف بيرون نشت پيدا كند. (درجهت فشار فن). در نواحي، جايي كه وكيوم غالب ميشود هوا ميتواند به طرف داخل

كشيده شود( درجهت مكش فن) . بهرحال نبايد بخاطر جابجايي هوا، مسير هوا از طريق درزها و تركها وارد ژنراتور شود، ورودي هواي جبراني بداخل ژنراتور، بايد كنترل گردد از طريق دريچه هاي بخصوصي كه به اين منظور فراهم آمده اند. اين دريچه ها در نواحي ساخته شده اند كه داراي (مينيمم) حداقل فشار

ثابت مي باشد، بطور مثال در نواحي كه هوا سريعا“ به طرف فن جريان پيدا ميكند. بمنظور جلوگيري از واردشدن هوا به ژنراتور در زمان جابجايي هوا، دريچه هاي هوا به فيلترهاي مجهز شده اند كه به كاورهاي بيروني متصل شده اند. در بازديدهاي دوره اي تعميرات، فيلترها بايد تميز شوند و يا بيرون آورده شده و تعويض گردند.

كولرها: مبدلهاي حرارتي از نوع سطح ميباشند كه براي خنك كردن هوا، در پشت ژنراتور قرا رگرفته اند، در كولرها آب، هواي گرم شده را خنك مينمايد. كولرها شامل چهار المنت (عنصر) هستند، آنها در قسمت پائيني پوسته بطور افقي قرار گرفته اند و جريان آب و هوا در كولر بصورت پارالل مي باشد. هر المنت از تعداد نسبتا“ زيادي لوله هاي راست تشكيل شده كه بمنظور تبادل حرارتي، در سطح مجهز به فين هايي (سيمهاي نازك) در سطح خارجي ميباشند.آب خنك درون لوله ها جريان مي يابد و هواي ژنراتور توسط آب از طريق سطح بيروني خنك ميشود. هر دو طرف لوله ها، در محفظه هاي آب محكم شده اند. محفظه هاي آب بدو بخش ورودي آب و خروجي آب تقسيم شده است. كه دريك جهت متقابل نسببت به جريان هوا قرار گرفته است.

ياتاقانها: در قسمت انتهايي هر ژنراتور، يك پايه ياتاقان جوشكاري شده وجود دارد. پوششهاي ياتاقان كه از نوع پاكتي مي باشند و بطور افقي به دو نيمه شده اند، روتور را محافظت ميكنند. وقتي روتور مي‌چرخد، يك فيلم روغني كه توسط فشار هيدروليك (موتور پمپ) تامين مشود با روتورها را مهار ميكند و ياتاقان را از سابيدگي محافظت مينمايد. فواصل ياتاقانهاي نوع ژورنال طوري قرار گرفته اند كه حداقل قابليت اطمينان بهره برداري را در فضاي كم و افت اصطكاك پائين ارائه دهند. ديوارهاي ياتاقان از فولاد ساخته

شده اند كه سطح داخل آنها با يك آلياژ فلز سفيد سيار بندي شده است. جهت مركزيابي ياتاقان از چهار صفحه تبديل كه بدور محيط ياتاقان هستند استفاده ميگردد، رينگ ياتاقان در مكان خود توسط درپوش ياتاقان نگه داشته ميشود. بمنظور اجتناب از ورود روغن به ماشين، ياتاقانه از پوسته استاتور جدا هستند و

بوسيله دو لايه آب بندي از نوع لايبرنيت آب بندي ميشوند.براي جلوگيري از عبور جريان شافت به داخل ياتاقانها، ياتاقان روي پايه غيرمتحرك، دو لايه عايق دارد كه اين دو لايه عايق متشكل است از صفحه تبديلهايي كه متريال عايق بندي دارند و يك لايه بين ياتاپان و رينگ ياتاقان قرار گرفته است.

روغن كاري :از درون سوراخهايي در محفظه ياتاقان و روزنه ورودي جانبي، روغن وارد ياتاقان ميشود. از روزنه ورودي روغن، روغن عبور ميكند و به ورودي روغن ديواره ياتاقان ميرسد. به هر دوسطح خارجي، روغن خارج از ياتاقان ، بر كل محيط شافت جريان مي يابد.

كنترل نظارت حرارتي توربين:

درجه حرارت فلز ياتاقان، معيار مناسبي براي نظارت و كنترل كردن بر طرز عمل صحيح ياتاقان.

با استفاده از عناصر اندازه گيري دما، درجه حرارت در نيمه پائين محفظه ياتاقان اندازه گيري ميشود. با افزايش درجه حرارت ، سيگنال آلارم و تريپ توربين انجام ميگيرد.

رينگهاي لغزشي و نگهدارنده هاي ذغالي :

رينگهاي لغزشي و نگهدارنده هاي ذغالي ، جريان تحريك را از سيستم ساكن و ثابت تحريك به سيم پيچ ميدان چرخشي انتقال ميدهند. رينگهاي لغزشي شياردار هستند و در قسمت انتهاي غيرمتحرك روي يك شافت قرار گرفته اند، يك لايه عايق در شافت تعبيه شده و رينگهاي لغزشي درون آن براي قفــــل كردن آنها درمكان خودشان متصل شده اند. نگهدارنده هاي ذغالي با پوسته با يكديگر بر روي يك صفحه مونتاژ شده اند. ذغال و رينگهاي لغزشي را ميتواد از درون پنجره هايي در محفظه مشاهده نمود. ذغالها از گرافيت طبيعي ساخته شده اند و بدون وسايل اتصال هستند (به چيزي متصل نيستند) و نيازي به روغنكاري ندارند

و دركف در نگهدارنده هاي ذغالي فنري مارپيچي شكلي كه فشار يكنواختي را در سراسر نواحي سابديه شده توليد ميكند، نشانده شده اند. ذغالها را ميتوان هنگام بهره برداري بيرون آورد و تعويض كرد. بمنظور سهولت ، نگهدارنده هاي ذغالي روي دستگاهي با وسيله اتصال دو شاخه اي مونتاژ شده اند. اتصالاتي روي

پايه هاي (راكر) ذغالي طراحي شده به شيوه اي كه خاصيت قطبي آنها را ميتوان معكوس كرد كه نتيجه معكوس نمودن اين است كه سابيدگي رينگهاي لغزشي غيريكنواخت و نامتناسب نباشد.جهت تهويه و خنك سازي پوسته رينگهاي لغزشي ، يك هواكش شعاعي تعبيه شده كه در مداري باز با مكش هوا از زير، به طرف فيلترهاي يك طبقه اي پارچه اي ، بر روي شافت عمل ميكند دراين حالت هوا در بالا تخليه شده . فيلترها تصفيه موثر براي گرفتن مقدار گردو خاك و آلودگي هاي شيميائي و يا عوامل محيطي كه ممكن است در شرايط سايت در هوا وجود داشته باشند را فراهم ميكند، اختلاف فشار باعث اتصال سويچ و مونيتور ميگردد. زمانيكه كليدهاي قطع و وصل اختلاف فشار عمل ميكند و همچنين هنگام بازديدهاي دوره اي تعميرات، فيلترها مورد بازرسي قرار ميگيرد.

بهره برداري

اين دستورالعملها براي توربوژنراتورهايي كه بكار ميروند كه بوسيله هوا خنك ميشوند (مثلا“ هسته استاتور، سيم پيچ استاتور، سيم پيچ روتوركه همگي بوسيله هوا خنك ميشوند) وشرايط نرمال بهره برداري را تشريح ميكنند و نقشه راهنماي اصلي را به هنگام راه اندازي يا تريپ واحد ارائه ميدهند آنطور كه از وضعيت غيرنرمال و زيان آور براي راه اندازي اجتناب شود.

بهره برداري كلي

براي بهره برداري صحيح از توربوژنراتور، كاملا“ ضروري است كه از ژنراتور براي بهره برداري در محدوده هاي نمودار بارگيري قدرت استفاده كنيم زيرا پارامترهاي معيني بايد طبق وضعيتهاي ذيل بكار گرفته شود.

سيم پيچ استاتور :

ظرفين بارگيري سيم پيچ استاتور، براساس حداكثر درجه حرارت مجاز از عايق سيم پيچ تعيين ميگردد.

سيم پيچ روتور

بهره برداري با ضريب قدرت كمتر از اسمي در محدوده تحريك زياد بوسيله درجه حرارت سيم پيچ روتور محدود ميگردد. ژنراتور با قدرت ظاهري اسمي نمي تواند راه اندازي شود.

هسته استاتور

بهره برداري در محدوده زير تحريك، بوسيله ازدياد حرارت در هسته و ورقه هاي فشرده محدود ميگردد.

پايداري و تثبيت وضعيت

در محدوده زير تحريك، در شرايط بهره برداري درمقابل با ضريب قدرت پيش در محدوده زير تحريك، در شرايط بهره برداري درمقابل با ضريب قدرت پيش فاز، قدرت بارگيري ژنراتور نه فقط بوسيله تنش حرارتي

در قسمتهاي انتهايي هسته استاتور محدود ميشود بلكه پايداري و تثبيت وضعيت براي اجتناب از خطر شل شدن طبقه اي مورد توجه قرار ميگيرد.

اختلاف انبساط سيم پيچ استاتور – هسته استاتور:

قابليت بارگيري سيم پيچ استاتور ، همچنين بوسيله اختلاف انبساط سيم پيچ دور كويلها و هسته محدود ميشود. اين عامل خصوصا“ براي ازدياد هسته مهم مي باشد. اختلاف انبساط تابع حرارت است. در هنگام تغيير بار حرارت سيم و پيچ سريعتر از هسته مغناطيسي تغيير ميكند اگر ژنراتور دورن محدوده هايي كه توسط كارخانه سازنده اظهار شده ، بهره برداري گردد، افزايش حرارت مطمئنا“ بر ژنراتور تاثير نمي گذارد و باعث صدمه زدن به آن نمي شود.

 

 

فهرست مطالب مقاله تحقيقی بر سيستم تحريک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • ژنراتور       2
 •     ماشين سنكرون      4-3
 • دور نمائي از ژنراتور          4
 • استاتور    4
 • پوسته    5
 • سيم پيچ استاتور          6
 • روتور      7
 • بدنهء روتور          8
 • سيم پيچ خفه كننده      9
 • حلقه هاي جمع كننده         10-9
 • هوا كشها        10
 • سيستم خنك كننده  10
 •   مسير هوا خنك كن در استاتور     11-10
 • مسير هوا خنك كن در روتور           11
 •   فيلترهاي جبران كنندهء هوا           12-11
 • كولرها                12
 • ياتاقانها      13
 • روغن كاري       13
 • كنترل نظارت حرارتي توربين      13
 • رينگهاي لغزشي و نگهدارنده هاي زغالي      13
 • بهره برداري    14
 • بهره برداري كلّي     14
 • سيم پيچ استاتور         14
 • روتور       15
 • هسته استاتور        15
 • پايداري و تثبيت وضعيت     15
 • اختلاف انبساط سيم پيچ استاتور و هسته آن      15
 • لرزشها و ارتعاشات     16
 • راه اندازي ،بارگيري و تريپ      16
 • ملاحضات       16
 • پيش راه اندازي           17
 • اخطار        17
 • راه اندازي         18-17
 • دستور العمل هاي سنكرون شدن          18
 • بهره برداري به هنگام پارالل         19
 • تغيير در بار راكتيو       19
 • تريپ يا قطع مدار      19
 • تريپ نرمال       19
 • تنظيم اتوماتيك ولتاژ       20
 • تنظيم دستي ولتاژ  20
 • بهره برداري در فركانس بالا      20
 • بهره برداري در فركانس كم     20
 • خروج از حالت سنكرون     21
 • قطع ميدان تحريك       22
 • تريپ همزمان      22
 • تريپ ژنراتور        22
 • تريپ كليد اصلي ژنراتور     22
 • تريپ ترتيبي    22
 • تريپ دستي    23
 • برگشت اصلي وتريپ    23
 • برگشت دستي   23
 • حفاظت هاي ژنراتور   24-23
 • پلاك مشخصات ژنراتور    25-24
 • تصوير ژنراتور      26
 • بخش دوّم      27
 • مقدمه سيستم تحريك    29-28
 • تحليل سيستم تحريك    31-30
 • پل تريستوري       31
 • ولتاژ ،جريان نامي         32
 • مقادير نامي سيستم تحريك      33
 • مقادير نامي ترانس تحريك     34
 • فيوز ها     34
 • اسنابر      35
 • كروبار       35
 • مقاومت تخليه        36
 • حفاظت هاي كانورتر   36
 • فيوز     36
 • حفاظت ماكزيمم جريان لحظه اي     36
 • حفاظت اضافه جريان تأخيري     37
 • حفاظت جريان نامتعادل    38
 • قسمت كنترلي    40-39
 • كارت هاي سيستم       42-40
 • دياگرام تنظيم    42
 • فاز شيفتر و طراحي آن        43
 • آتش گيت تريستور ها      46-44
 • تست تريستور وزواياي آتش آن     47-46
 • ساختار نرم افزار     48-47
 • توابع رگولاتور     49-48
 • كنترل ريداندانت       49
 • پايانهء عيب يابي       50-49
 • نرم افزار پي سي ترم        51
 • فشرده اي از سيستم تحريك با شبكه  63-52
 • تصاوير سيستم تحريك      65-63
 • بخش سوّم       66
 • سيستم راه انداز       67
 • سيستم راه انداز نيروگا ه      69-68
 • معايب و مزايا      69
 • مشخّصات سيستم    69
 • بررسي قسمت هاي مختلف سيستم       74-70
 • شرح عملكرد كارت ها    81 -75
 • مشخصات ترانس سيستم راه انداز    82
 • نحوهء عملكرد وحلقهء اصلي كنترل در سيستم راه انداز     86-83
 • حفاظت هاي داخلي پانل      87
 • حفاظت هاي خارجي پانل       87
 • خطاي باس     89
 • تصاوير         94-90
 • منابع ومراجع

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله تحقيقی بر سيستم تحريک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2 را به قیمت 25900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=9740
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله تحقيقی بر سيستم تحريک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.