0
0

دانلود تحقیق تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

565 بازدید

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری دنبال نمایید. این فایل شامل 75 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

 

 

مشخصات فایل تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

عنوان: تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 75
حجم فایل : 49 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

گفتار 1

مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری

نخستین تاسیسی که به نظر ما در ایران شباهت به مرجعی اداری داشت در« قانون تشکیلات وزارت مالیه ی کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 به وجود آمد و موسوم به «اداره ی محاکمات مالیه» بود. «احکام» این تاسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه ی وقت تسلیم و در صورت امضای وی قطعی و اجرا می گردید. سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه ( دیوان دادرسی دارایی) پیش بینی گردید. به موجب ماده 1 نظام نامه ی « اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه» مصوب فروردین ماه 1310 ، دیوان مزبور در مرکز تشکیل (ماده 1) و مرکب از دو شعبه ی بدوی و یک شعبه ی تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر بود. هر یک از شعب از رئیس و  دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. محکمه ی مالیه مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو و یک عضو علی البدل بوده (ماده 16 قانون مزبور) و رئیس آن بر اساس ماده 4 قانون مزبور به پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا و با فرمان شاه منصوب می گردید. وظیفه ی محکمه ی مالیه رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می نمودند.( ماده 30 قانون مزبور)

محکمه ی مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه می دهد و راپورت های مزبوره پس از امضای وزیر مالیه قطعی شده به موقع اجرا گذاشته می شود.

تشکیل مرجع اداری ، به مفهوم دقیق کلمه، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی کشور مزبور، بالاخره در « قانون راجع به شورای دولتی» در سال 1339 شمسی به تصویب مجلسین شورای ملی وقت و سنا رسید. اما این قانون هیچ گاه به مرحله ی اجرا در نیامد  تا اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری صادر و بر این اساس قانون « دیوان عدالت اداری» در بهمن ماه 1360 تصویب گردید.

173 دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری ، با این نام برای نخستین بار در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. به موجب این اصل « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تاسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.

گفتار 2

تشکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت ادار در تهران مستقر و در حال حاضر، دارای بیست و پنج شعبه می باشد. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود. رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه ی دیوان، در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشند، از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند. و رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند. در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود.

 

فهرست مطالب تحقیق تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه      1
 • گفتار 1    5
 • مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری         5
 • گفتار 2    7
 • تشکیل دیوان عدالت اداری    7
 • گفتار 3    9
 • صلاحیت دیوان عدالت اداری                9
 • بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان                9
 • الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن                10
 • ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات  11
 • بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن              12
 • گفتار 4    14
 • ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری                14
 • گفتار 5    15
 • شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری                15
 • گفتار 6    17
 • آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن          17
 • بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری   17
 • بند دوم: آرایی که از شعب تجدید نظر صادر می شود      19
 • بند سوم: آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 20
 • گفتار 7    20
 • هیئت عمومی دیوان عدالت اداری          20
 • بند اول: تشکیلات هیئت عمومی و چگونگی رسمیت یافتن آن            20
 • بند دوم: موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری   20
 • گفتار 8    23
 • چگونگی شکایت از آراء صادره از دیوان عدالت اداری     23
 • گفتار 9    26
 • چگونگی اجرای احکام دیوان عدالت اداری          26
 • گفتار 1    29
 • تعریف دستور موقت و دادرسی فوری               29
 • گفتار 2    31
 • پیشینه دستور موقت             31
 • گفتار 3    34
 • بررسی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید   34
 • گفتار 1    37
 • چگونگی و زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری           37
 • گفتار 2    38
 • شکل و نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری         38
 • گفتار 3    39
 • مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری     39
 • گفتار 4    40
 • چگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان   40
 • گفتار 5    41
 • آیا دستور موقت در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی است            41
 • گفتار 6    42
 • چگونگی رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری  42
 • گفتار7     43
 • ضمانت اجرای انجام دستور موقت در دیوان عدالت اداری از ناحیه دستگاه اجرایی     43
 • گفتار1     44
 • تفاوتهای اساسی دستور موقت با سایر موارد مشابه       44
 • گفتار 2    46
 • تبعی بودن دستور موقت چه آثاری دارد؟          46
 • گفتار 3    48
 • آیا تبعی بودن دستور موقت تاثیری در اصل دعوا دارد؟  48
 • گفتار 4    49
 • تفاوت دادرسی فوری با رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات 49
 • گفتار5     50
 • نحوه احراز فوریت دستور موقت در ق.آ.د.م. و دیوان      50
 • عوامل موثر در تشخیص فوریت          51
 • گفتار1     53
 • دستور موقت در ق.آ.د.م.  در چه صورتی صادر می شود؟             53
 • گفتار 2    54
 • نحوه درخواست و هزینه درخواست دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی         54
 • گفتار 3    55
 • زمان تقاضای دستور موقت در ق آدم                55
 • گفتار 4    57
 • مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در ق آدم          57
 • گفتار 5    59
 • چگونگی رسیدگی به تقاضای دستور مقوت در ق آدم      59
 • گفتار 6    60
 • آیا اخذ تامین از شاکی جهت صدور دستور موقت در ق آدم لازم است؟       60
 • گفتار 7    61
 • صدور قرار دستور موقت در ق آدم و تفاوت دستور موقت و تامین خواسته                61
 • گفتار 8    63
 • قابلیت شکایت دستور موقت 63
 • گفتار 9    65
 • چگونگی رفع اثر از دستور موقت در ق آدم       65
 • گفتار 10 69
 • اجرای دستور موقت در ق آدم            69

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری را به قیمت 6900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=5080
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.