تیر
۲۳
۱۴۰۰

دانلود مقاله سیستم فرمان

از وظايف اصلي يك وسيله نقليه، حركت، چرخش و توقف مي باشد. چرخش توسط سيستم فرمان انجام مي شود. با وجود سيستم هاي  بسياردراتومبيل، سيستم فرمان يكي از تاثيرگذارترين سيستم ها برروي كاركرد وسيله نقليه مي باشد. سيستم فرمان به راننده امكان مي دهد كه جهت حركت… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله سیستم فرمان دنبال نمایید. این فایل شامل ۸۹ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله سیستم فرمان

مشخصات فایل سیستم فرمان

عنوان: سیستم فرمان
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۸۹
حجم فایل : ۸,۰۷ مگابایت

بخشی از  مقاله سیستم فرمان را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

معرفي سيستم فرمان

از وظايف اصلي يك وسيله نقليه، حركت، چرخش و توقف مي باشد. چرخش توسط سيستم فرمان انجام مي شود. با وجود سيستم هاي  بسياردراتومبيل، سيستم فرمان يكي از تاثيرگذارترين سيستم ها برروي كاركرد وسيله نقليه مي باشد. سيستم فرمان به راننده امكان مي دهد كه جهت حركت خودرو را تنظيم كند. لذا چگونگي طراحي سيستم فرمان روي كنترل خودرو تاثيرگذار است. تنظيم و كنترل خودرو به وسيله اهرم بنديهاي انجام مي شود كه غربيلك فرمان را به چرخ هاي فرمان گير متصل مي كند.

انواع سستم فرمان درAdams:

سيستم فرمان از نقطه نظر منبع انرژي به دودسته تقسيم میشوند.

الف) سيستم فرمان دستي

ب) سيستم فرمان غيردستي

وقتي تنها منبع انرژي سيستم فرمان نيرويي باشد كه راننده به غربيلك فرمان وارد مي كند، سيستم فرمان خودرو دستي است. در سيستم فرمان غيردستي از يك پمپ هيدروليك يا يك الكتروموتور براي كمك به راننده استفاده مي شود. طرز كار هر دو سيستم اساسا يكي است. در اين تحقیق ابتدا به ساختار اصلي فرمان پرداخته و اجزاي آن معرفي مي شوند سپس سيستم فرمان دستي و غيردستي بررسي مي شوند.

وقتي راننده غربيلك فرمان را مي چرخاند حركت دوراني غربيلك فرمان توسط محور فرمان و چهارشاخ فرمان و در صورت نياز توسط عايق هاي ارتعاشي به جعبه فرمان منتقل مي شود. وظيفه جعبه فرمان آن است كه براي چرخاندن جرخ هاي فرمان، حركت دوراني غربيلك فرمان را با نسبت مناسبي به حركت انتقالي يا خطي تبديل كند. حركت خطي از طريق اهرم بندي فرمان يا ميل فرمان هاي چپ و راست به بازوهاي سگدست فرمان يا شغالدست هاي چپ و راست عمل مي كنند. درنتيجه سگدست فرمان روي سيبك ها به طرف داخل يا خارج حركت مي كند. اين حركت سبب پيچيدن چرخ ها و لاستيك ها به چپ يا راست، براي هدايت خودرو مي شوند.

۲- اجزاي سيستم فرمان

سيستم فرمان سه جزء اصلي دارد.

 1. غربيلك فرمان و مارپيچ فرمان: حركت دست راننده را به جغبه فرمان منتقل مي كند.
 2. جعبه فرمان حركت چرخشي غربيلك فرمان را به حركت خطي تبديل مي كند.
 3. اهرم بندي فرمان:حركت خطي رابه شغالدست انتقال مي دهد.

۳- انواع جعبه فرمان

در خودروهاازدودسته جعبه فرمان استفاده مي شودكه عبارتنداز:

 1. جعبه فرمان ساچمه اي
 2. جعبه فرمان شانه اي

متذكر مي شود كه هر دو جعبه فرمان مي توانددستي ياغيردستي باشد.

بعضي از خودروها جعبه فرمان حلزوني دارند. اين نوع جعبه فرمان شبيه جعبه فرمان ساچمه اي است. در هر دو جعبه فرمان از هزار خاري و اهرم بندي فرمان متوازي الاضلاع استفاده مي شود. هزارخاري فرمان محور خروجي جعبه فرمان را به اهرم بندي فرمان متصل مي كند.

۱-۳- جعبه فرمان ساچمه اي

كاميون هاواتومبيلهاي بزرگ غالبا جعبه فرمان ساچمه اي دارند. در اين نوع جعبه فرمان، سر داخلي محور خروجي يك تاج خروسي دارد. تاج خروسي قطاعي از يك چرخ دنده است. محور خروجي را محور تاج خروسي يا پينيون فرمان  می نامند. دندانه هاي  تاج خروسي با دندانه هاي شانه اي مارپيچ درگير مي شود. اين شانه ای روي حلزونی حرکت مي كند. كه به سر مارپيچ فرمان متصل است. ساچمه ها در شيارهاي داخل شانه اي مارپيچ فرمان مي غلتند. وقتي مارپيچ فرمان مي چرخد، حلزوني ساچمه ها را به غلتش در شيارها وادار مي كنند. حركت شانه اي مارپيچ فرمان سبب چرخش پينيون فرمان مي شود. در نتيجه هزارخاري فرمان به نوسان در مي آيد و اهرم بندي فرمان را وادار به پيچاندن چرخ ها مي كند.

۲-۳- جعبه فرمان شانه اي:

بیشتر خودروهاي كوچك جعبه فرمان

شانه اي دارند.دراين جعبه فرمان

يك دنده پينيون برسرمارپيچ فرمان

نصب شده كه با دنده هاي يك دنده

شانه اي درگير مي شود. ميل فرمانها دو سر دنده شانه اي را به شغالدستها متصل مي كنند. وقتي غربيلك فرمان مي چرخد، دنده پينيون دنده شانه اي را به طرف چپ يا راست مي راند. اين حركت سبب حركت ميل فرمان ها و شغالدست ها مي شود كه سگدست ها و چرخ ها را به طرف داخل يا خارج مي پيچاند.

۴– نسبت فرمان

مزيت مكانيكي نسبت نيروي خارجي به نيروي ورودي اعمال شده بر دستگاه است. با وجود مزيت مكانيكي، نيروي ورودي كوچك مي تواند نيروي خروجي بزرگ توليد كند. در سيستم فرمان، راننده نيروي نسبتا كمي را بر غربيلك فرمان وارد مي كند اما نيروي بسيار بيشتري به چرخ ها وارد مي شود تا آنها را بپيچاند. مثلا هرگاه نيرويي معادل ۵۰ نيوتن به غربيلك فرمان وارد شود، ممكن است نيرويي در حدود ۱۲۰۰ نيوتن يا بيشتر به چرخ ها برسد. اين افزايش، ناشي از مزيت مكانيكي يا نسبت فرمان جعبه دنده است. نسبت فرمان تعداد درجاتي است كه غربيلك فرمان بايد بچرخد تا بتواند چرخ هاي جلو را به اندازه يك درجه بپيچاند. نسبت فرمان بسته به نوع خودرو و كار آن تغيير مي كند. نسبت فرمان هاي متداول از حدود ۲۴:۱ در جعبه فرمان هاي دستي تا ۱۴:۱ در جعبه فرمان هاي غير دستي در تغيير است.

 

فهرست مطالب مقاله سیستم فرمان, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه   ۴
 • فصل اول
 •  سیستم فرمان ۶
 • ۱-معرفي سيستم فرمان ۶
 • ۲-اجزاي سيستم فرمان۹
 • ۳-انواع جعبه فرمان ۱۰
 • ۱-۳-جعبه فرمان ساچمهء۱۱
 • ۲-۳-جعبه فرمان شانه اي ۱۲
 • ۴- نسبت فرمان ۱۳
 • ۱-۴- نسبت فرمان متغير ۱۳
 • ۵- سيستم فرمان هيدروليكي  ۱۴
 • ۱-۵-انواع فرمان هاي هيدروليكي ۱۵
 • ۲-۵-اجزاي سيستم فرمان هيدروليكي ۱۶
 • ۱-۲-۵-پمپ فرمان هيدروليكي ۱۶
 • ۲-۲-۵- شيلنگ ها و اتصالات ۱۸
 • ۳-۲-۵- روغن فرمان هيدروليكي ۱۸
 • ۴-۲-۵- كليد فشار سيستم هيدروليكي ۱۸
 • ۳-۵- جعبه فرمان ساچمه اي هيدروليكي۱۹
 • ۴-۵- جعبه فرمان شانه اي هيدروليكي
 • ۵-۵- جعبه فرمان با نيروي كمكي۲۱
 • ۶- سيستم فرمان الكترونيكي
 • ۱-۶-طرح يك سيستم EPS بر روي ستون فرمان
 • ۲-۶-مقايسه سيستم فرمان هيدروليكي و الكترونيكي
 • ۳-۶-مزيت هاي سيستم فرمان الكترونيكي
 • فصل دوم
 • هندسه سیستم فرمان
 • ۱٫مزيت مكانيكي
 • ۲٫نسبت فرمان(نسبت دنده)
 • ۳٫زاويه كمبر(Camber Angle29
 • ۴٫شيب محورفرمان(King pin angle) 30
 • ۵٫زاويه مجموع ۳۱
 • ۶٫انحراف فرمان(scrub radius31
 • زاويه كستر(caster angle32
 • زاويه تو (toe angle33
 • زاويه آکرمان(ackerman angle33
 • ۱۰٫ست بك (setback.. 34
 • ۱۱زاويه فرمان داخل۳۵
 • ۱۲زاويه فرمان خارج۳۵
 • .۱۳صفحه چرخ۳۵
 • .۱۴مركز چرخ۳۵
 • .۱۵مركزسطح تماس تاير۳۵
 • .۱۶شعاع بارگذاري۳۵
 • نيروهای وارده برفرمان
 • ۱٫نيروي طولي۳۷
 • ۲٫نيروي جانبي۳۷
 • ۳٫نيروي عمود بر سطح۳۷
 • گشتاور بالاگردان۳۸
 • گشتاور مقاوم غلتشي۳۸
 • گشتاور تنظيم۳۸
 • زاويه لغزش   (Slip Angle38
 • نسبت لغزش  (Slip Ratio38
 • سختي دور زدنC (Cornering Stiffness39
 • سختي كمبر  (Camber Stiffness39
 • فاصله هوائي (Pneumatic Trail 40
 • بار عمودي  (Normal load40
 • ضريب اصطكاك جاده (Friction Coefficient40
 • مقادير پارامترهاي فني سيستم فرمان پراید(R&P41
 • فصل سوم
 • سیستم فرمان پرایدهیدرولیکی(R&P42
 • مجموعه پمپ هیدرولیک۴۳
 • مجموعه کمپرسور مربوط به سیستم کولر۴۴
 • لوله های انتقال سیا ل۴۵
 • فصل چهارم
 • آشنائی با نرم افزارADAMS  ۴۷
 • فصل پنجم
 • Adams/car58
 • مزایای Adams/car63
 • شرح کامل مراحل پروژه۶۳
 • آنالیزجابجایی چرخها۷۰
 • steering (اجرای آنالیز فرمان۷۴
 • فصل ششم
 • نتایج آنالیز سیستم فرمان

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله سیستم فرمان را به قیمت ۱۴۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

رشته تحصیلی

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت