اردیبهشت
۲۳
۱۴۰۰

دانلود مقاله بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

طراحی انفجار، با طراحی اجزای خاص انجام می شود که این اجزا به طور کلی عبارتند از: ۱- قطر چال (hole diameter) : که با علامتهای Q , d, D نمایش داده می شود و واحد آن میلیمتر یا اینچ می باشد. ۲- بردن (burden) : فاصله بين دو رديف چال موازی با هم است … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) دنبال نمایید. این فایل شامل ۷۷ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

مشخصات فایل بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

عنوان: بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۷۷
حجم فایل : ۰,۹۸ مگابایت

بخشی از  مقاله بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

۱-۱- تعریف پارامترهای طرحی انفجار

طراحی انفجار، با طراحی اجزای خاص انجام می شود که این اجزا به طور کلی عبارتند از:

۱- قطر چال (hole diameter) :

که با علامتهای Q , d, D نمایش داده می شود و واحد آن میلیمتر یا اینچ می باشد.

۲- بردن (burden) :

فاصله بين دو رديف چال موازی با هم است . واحد آن متر یا فوت می باشد و با B یا V نشان داده می شود .

فاصله اولین ردیف چال تا سطح آزاد بردن ماکزیمم نامیده می شود و مقدار آن از دیگر بردنها بیشتر است. (Vmax   QV) که V مربوط به ردیفهای عقب تر است.

۳- فاصله ردیفی چالها (spacing) :

فاصله دو چال را در يك رديف گویند و با E نشان داده می شود و با واحدهای متر یا فوت معین می شود.(ft-m).

۴- طول چال (height) :

ارتفاع چالی است که برای خرج گذاری حفر می کنیم و واحد آن متر یا فوت است.

(ft-m). در واقع ارتفاع کلی چال زده شده است.

۵- اضافه چالی (sub drilling):

ارتفاعی از چال است که در زیر پله حفر می شود تا کف پله بعدی که از آتشبازی ایجاد می شود، مسطح شود و واحد آن متر یا فوت است (ft-m). و با علامت U نشان می دهند. این مقدار تفاوت طول کلی چال و ارتفاع پله می باشد.

۶- ارتفاع پله (height of stop) :

ارتفاع پله مورد استخراج است و عموماً با K نمایش می دهند. واحد آن متر یا فوت است(ft-m)

۷- ارتفاع گل گذاری (stemming) :

ارتفاعی از چال است که با گل پر می کنند و با T نشان می دهند و واحد آن متر یا فوت است (ft-m) و تاثیر زیادی در راندمان آتشباری دارد ولی در معدن چادرملو اصلاً به آن توجهی نمی شد.

۸- ارتفاع خرج گذاری (height of explosive) :

میزان ماده منفجره به ازای واحد طول چال است که آنرا با (Qc , n) و تراکم خرج ته چال (Qc , n) می باشد و واحد آن کیلوگرم بر متر یا پوند بر فوت می باشد (۱b/ft-kg/m).

 ۹- تراکم خرج گذاری (accumulation of explosive):

 میزان ماده منفجره به ازای واحد طول چال است که آنرا با Q , n نمایش می دهند و خود شامل تراکم خرج وسط چال(Qc  , nc  ) و تراکم خرج ته چال (Qb  ,nb ) می باشد و واحد آن کیلوگرم بر متر ویا پوند بر فوت می باشد. (۱b/ft-kg/m).

 ۱۰- مصرف ویژه (specific charge) :

که با q نشان داده میشود و عبارتست از میزان ماده ناریه لازم که به ازای آن یک تن یا یک مترمکعب ماده معدنی بدست می آید.

۱۱- حفاری ویژه (specific drilling) :

که با d نشان داده می شود و عبارتست از مقدار طول چال حفر شده به ازای هر تن یا هر مترمکعب استخراج ماده معدنی.

۱۲- YR وزن مخصوص ماده معدنی :

در فرمولهای برحسب   بیان می شود.

۱۳- ye وزن مخصوص ماده منفجره :

در فرمولهای بر حسب  بیان می شود.

لازم به توضیح است که بین اجزاء فوق روابطی منطقی جهت طراحی آنها وجود دارد که این روابط تحت عنوان تئوریهای طراحی توسط دانشمندان مختلف ارائه شدند و در ادامه به توضیح آنها می پردازیم.

این روابط تابع شرایط زیر هستند:

الف- هدف از انفجار

ب- نوع و ساختمان سنگ

ج- نوع و کیفیت ماده منفجره

د- شرایط محیط کار معدن

ه- شیب چال

و- شیب پله

ز- تناژ استخراجی

ح- ابعاد لازم برای سنگی که استخراج می شود

ط- پایداری پله

ی- ایمنی

ک- آرایش چالها

ل- عرض پله

م- سطح آزاد

ن- زاویه شکست سنگ

س- لرزش زمین

ع- لرزش هوا

ف- پرتاب سنگ (fly rock)

ظ- فاصله زمانی تأخیر

لازم به ذکر است  که شرایط فوق نیز متقابلاً بر هم و بر روش آتشباری چالها تأثیر گذارند . از عوامل و شرایطی که در بالا به آنها اشاره شد برخی را باید مربوط به قبل از انفجار و برخی دیگر را بايد مربوط به بعد از انفجار دانست . البته برخی را نیز باید قبل و بعد از انفجار مورد بررسی قرار داد .

۱-۲- روش های طراحی پارامترهای انفجار

۱-۲-۱- ضخامت بارسنگ: (burden)

نزدیک ترین فاصله سطح آزاد هنگام انفجار تا محل چاه ضخامت بار سنگ نامیده می شود که مهمترین پارامتر هندسی در طراحی الگوی انفجار معادن روباز می باشد. این پارامتر در ارتباط مستقیم با سایر عوامل طراحی بوده و تغییرات آن روی پیامدهای انفجار بسیار موثر است و چنانچه در محاسبه آن خطا وجود داشته باشد ، باعث بوجود آمدن نتایج نامناسب (خردایش ناجور سنگ) و پیامدهای نامطلوب (پرتاب سنگ، لرزش زمین و لرزش هوا) در عملیات انفجار خواهد شد. اگر ضخامت بارسنگ یا به عبارت دیگر فواصل بین چالها در عرض ، کمتر از مقدار واقعی و بهینه خود در نظر گرفته شود ، پرتاب سنگ و لرزش هوا زیاد شده و سنگ بیش از اندازه خرد می شود و عملیات انفجار توام با سر و صدای زیاد خواهد بود و در نتیجه عملاً بخش مهمی از انرژی ماده منفجره به هدر می رود . در این صورت به دلیل افزایش میزان حفاری و مصرف ماده منفجره هر دو پارامتر حفاری ویژه و خرج ویژه اضافه خواهند شد .

ازطرف دیگر چنانچه اندازه ضخامت بار سنگ بیش از مقدار مورد نیاز باشد پدیده ها و پیامدهای نامطلوبی نظیر شکست بیش از حد( back break) يا عقب زدگی، ایجاد قطعات درشت سنگ  (over size) ، شکل گیری سکو در پای پله و لرزش زمین بروز خواهد کرد.

همچنین اگر این پارامتر خیلی بیش تر از مقدار بهینه باشد ، توده سنگ در بخشهای جلوی چالها جابجا نمی شود و لذا انفجار منجر به تشکیل حفره می گردد که به همراه آن لرزش زمین و پرتاب سنگ وجود دارد.

بنابراین بهینه سازی ضخامت بارسنگ در عملیات حفاری و انفجار معادن روباز، بسیار اهمیت دارد که در این راستا خواص فیزیکی و ژئو مکانیکی توده سنگ ، کمک موثری برای ما خواهد بود.

۱-۲-۲- روشهای محاسبه burden :

برای محاسبه ضخامت بار سنگ یا فواصل بین چالها در عرض پله در دهه گذشته تحقیقات زیادی انجام و روشها و روابط متفاوتی توسط محققین ارائه شده است .  بعضی از این روشها اطلاعات زیادی برای محاسبه این پارامتر نیاز دارند که با توجه به شرایط متغیر زمین و محیط کار، چه بسا جمع آوری این اطلاعات آسان و مقرون به صرفه نباشد.

از طرف دیگر ممکن است استفاده از هر یک از این روابط به تنهایی برای تعیین ضخامت بار سنگ ، نتایج خوبی را به دنبال نداشته باشد.

روش مهندسی این است که از چندین روش که شرایط کاربرد آنها اهم تر است استفاده شده و سپس از مقادیر بدست آمده میانگین گیری پیراسته (trimmed mean) بعمل آید.

اندازه ای که از این  طریق بدست می آید ، بار سنگ پیراسته (B) نامیده می شود. یادآوری می شود در میانگین پیراسته a درصد از کمترین مقادیر کنار گذاشته شده و از بقیه مقادیر میانگین گرفته می شود.

 

 

فهرست مطالب مقاله بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر), در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • فصل اول: تعریف پارامترهای طراحی انفجار
 • عنوان
 • مقدمه       ۷
 • ۱-۱- تعریف پارامترهای طراحی انفجار                ۸
 • ۱-۲- روش های طراحی پارامترهای انفجار          ۱۴
 • ۱-۲-۱- ضخامت بار سنگ     ۱۴
 • ۱-۲-۲- روشهای محاسبه بردن               ۱۵
 • ۱-۲-۳- فاصله ردیفی چالها     ۱۶
 • ۱-۲-۴- ارتفاع پله   ۱۷
 • ۱-۲-۵- اضافه چال                 ۱۸
 • ۱-۲-۶- گل گذاری ۱۹
 • ۱-۲-۷- شیب چال   ۲۰
 • ۱-۲-۸- محاسبه وزن ستون ماده منفجره                ۲۱
 • ۱-۲-۹- خرج گذاری منقطع یا چند مرحله ای        ۲۲
 • ۱-۲-۱۰- انرژی ویژه             ۲۳
 • ۱-۲-۱۱- خرج ویژه                ۲۵
 • ۱-۲-۱۲- خرج ته چال            ۲۷
 • ۱-۲-۱۳- خرج میان چال         ۲۸
 • فصل دوم :  بهینه سازی چالهای انفجاری            ۲۹
 • ۱-۲- انواع مواد منفجره            ۳۰
 • ۲-۲- مواد منفجره معمول در معادن      ۳۱
 • ۲-۳- مواد منفجره ژله ای          ۳۲
 • ۲-۴- تئوریهای انفجار      ۳۵
 • ۲-۴-۱- تئوری long forse          ۳۵
 • ۲-۴-۲- تئوری   ASH                   ۳۶
 • ۲-۴-۳- تئوری  nitronobel                   ۳۹
 • ۲-۴-۴- تئوری اندرسون        ۴۰
 • ۲-۴-۵- تئوری پیرس                  ۴۱
 • ۲-۴-۶- تئوری کوینا          ۴۲
 • ۲-۴-۷- تئوری اولافسون        ۴۳
 • فصل سوم :  بهینه سازی آتشبازی در معدن سنگ آهن چغارت      ۴۸
 • ۳-۱- بررسی وضعیت خاص معدن سنگ آهن چغارت       ۴۹
 • ۳-۲- آبشناسی معدن چغارت    ۵۰
 • ۳-۳- بررسی پارامترهای انفجار معدن چغارت           ۵۱
 • ۳-۴- بهینه سازی سیستم حفاری آتشباری      ۵۷
 • فصل چهارم : بهینه سازی آتشباری در معدن سنگ آهن گل گهر          ۶۴
 • ۴-۱- بررسی وضعیت معدن سنگ آهن گل گهر   ۶۵
 • ۴-۱-۱- مشخصات معدن گل گهر           ۶۵
 • ۴-۱-۲- مراحل کار معدن گل گهر          ۶۶
 • ۴-۲- بررسی سیستم انفجار و بهینه سازی آن در معدن         ۶۷
 • ۴-۳- طراحی نقشه انفجار گل گهر با روشهای تئوریک        ۷۱
 • ۴-۴- بررسی هزینه های انفجار در معدن گل گهر                 ۷۲
 • ۴-۵- نتایج حاصل از تحقیقات                ۷۲
 • ضمائم

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) را به قیمت ۱۶۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت