فروردین
۲۳
۱۴۰۰

دانلود مقاله تنش شوری در گياهان

شوري يكي از عوامل موثر در تمدنهاي بشري و سيستم هاي كشاورزي بوده كه زندگي انسان بر اين سيستم ها تكيه داشته است . تمدنهاي بسياري در اثر عدم اعمال مديريت صحيح آ‎بياري اراضي ودر نتيجه تجمع نمك در سطح خاك نابود شده اند . چنانچه بارندگي … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله تنش شوری در گياهان دنبال نمایید. این فایل شامل ۷۴ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله تنش شوری در گياهان

مشخصات فایل تنش شوری در گياهان

عنوان: تنش شوری در گياهان
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۷۴
حجم فایل : ۶۳۶ کیلوبایت

بخشی از  مقاله تنش شوری در گياهان را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

فصل اول :

كليات

۱-۱ توزيع مناطق كشور :

مسئله شوري موقعي مطرح مي شود كه غلظت كلرورسديم ، كربنات سديم ، سولفات سديم بانمكهاي منيزيم بيش از حد معمول باشد و موقعي اثر آن بيش از پيش مشهود مي گردد كه اين مقدار اضافي افزايش يابد . درهر حال درباره ميزان دقيق غلظت نمك درجايي كه براي اولين بار مسئله شوري مطرح مي شود ، يعني نقطه ايكه از آنجا شرايط شيريني به شوري وبالعكس تغيير مي كند بحث قابل ملاحظه اي صورت گرفته است يا به عبارت ديگر اصطلاح شورزاري يا نمكي شدن زمينها عبارت از جمع شدن مقدار معيني از نمك محلول در قشر سطحي زمين يعني خاك كه محل فعاليت بيولوژي را تشكيل مي دهد ميباشد كه د راثر آن قشر خاكي صلاحيت خود رابعنوان محل ريشه و نمو گياه ازدست مي دهند .

درحال حاضر از نمكهاي قليائي فوق مطالعات كافي و واقعي تنها روي كلرورسديم انجام گرفته است مطالعه چپ من در سالهاي ۱۹۶۶ ، ۱۹۷۴ نشان ميد هد كه مقدار كلرورسديم محلول درخاك نيم درصد است و تاكنون شواهدي كه دال بر تغيير اين ميزان باشد بدست نيامده است .

ازدياد شوري روي گياهان نه تنها بوسيله كميت مطلق يونهاي اضافي بلكه بوسيله مقادير نسبي عده ديگري ازيونها بويژه SO2+4  مشخص مي شود زيستگاه شور خودبخود با نمونه هاي مخصوص از گياهان ( شور روي ها ) در ارتباط است كه توانايي رويش درچنين شرايطي را داشته باشند .

 

۱-۱-۱ مناطق شور جهان :

براساس بر آورده هاي انجام شده ۷% از اراضي جهان ( هكتار ۱۰۹ × ۹۲/۰ ) شور و ۳% ( هكتار ۱۰۹ × ۴۰% ) بسيار شور يا سديك است .

مناطق شور دنيا ازمردابهاي شور عرض هاي معتدل ، گور آبهاي چندل نواحي استوايي وزير استوايي ، مردابهاي شور داخل كه در مجاور درياچه هاي شور هستند ماند درياچه شور بزرگ ( great salt take) امريكا و درياي نوزديلر در استراليا ، بيابانهاي شور و مناطق كوچكتر دراطراف چشمه هاي شور تشكيل شده اند .

مناطقي كه همه جانبه بوسيله كوهها وبه خاطر دوري بسيار از سواحل درياهاي آزاد نه تنها راه ورودي به درياها راندارند بلكه به شدت نيز خشك مي باشند آبهاي سطحي الارضي يا تحت الارضي كه از اطراف به اين لگنهاي بزرگ مي ريزند چون امكان ادامه جريان آنها به خارج موجود نيست ، بتدريج تبخير شده ونتيجتاً نمك هاي

محلولي را كه اين آبها با خود حمل نموده اند در اين مناطق انباشته مي گردند .

بعنوان مثال براي اين قبيل لگنهاي عظيم بسته ويا مناطق شديدا خشك دور از سواحل درياها مي توان جلگه هاي پست خزر ، آرال ، كوير بزرگ ايران ، كوير كوهستاني شمالي غربي چين ( تاريم ) صحراي بزرگ استراليا ، كويرهاي مغولستان ، كوير كالاهار يالگن اوكووانگو در افريقاي جنوبي و غيره را نام برد ( قباديان ، ۱۳۶۳ )

در جدول زير سطوح عرصه هاي شور را در مناطق مختلف جهان نشان مي دهد .

با توجه به گستردگي اراضي شور و منابع گوناگون كه نسبت به بررسي اين موضوع در جهان پرداخته اند در زير خلاصه اي از آ”ن دركشورهاي مختلف با استفاده از منابع مختلف آورده مي شود .

 • كشورهاي افريقائي و جنوب آسيا ۱۸۳ ميليون هكتار اراضي شور دارند.
 • بر آورد اخير ( وزارت كشاورزي سيوسياليستي اتيوپي در سال ۱۹۸۳) نشان مي دهد كه در سالهاي اخير مناطق شور يان كشور از ۶ درصد به ۱۶ درصد افزايش يافته است ودر همين مدت وسعت جنگلها از ۳۴ درصد به ۵ درصد وبوته زارها از ۲۰ درصد به ۸ درصد كاهش يافته است .
 • از مجموع ۱۰۶ × ۴۴/۰ كيلومتر مربع مساحت عراق ، ۲۰ درصد آن شور ويامندابي مي باشد عليرغم اصلاحات قابل توجهي كه در اين اراضي صورت گرفته هنوز اراضي زيادي بنابه دليل مسائل اجتماعي و اقتصادي شور باقي مانده است .
 • اراضي شور پاكستان به طورعمده در دره ايندوس واقع شده و ۱۰۶ × ۷/۵ هكتار مساحت دارد .
 • در هندوستان و پاكستان درحدود ۲۰ ميليون ايكر خاكهاي شور و يا شور شده وجود دارد كه كاملا مستقل از هم خاكهاي دريايي كه با چندل هاي ساحلي مربوط اند مي باشند .
 • در روسيه خاكهاي شور و قليائي حدود ۴/۳ درصد زمينها را تشكيل مي دهند ( معادل ۷۵ ميليون هكتار ) و تاكنون فقط درصد كمي از آن مورد استفاده قرار گرفته است .
 • در دنياي جديد در كانادا در تمام سواحل دريا خاكهاي شور وجود دارد كه شامل مناطق قطبي نيز مي شود . علاوه براين خاكهاي شور داخلي نيز يافت مي شوند وبين ۸ تا ۱۲ ميليون هكتار بر آورد شده است .

ميليونها هكتار از اراضي در سراسر جهان شورتر از آن هستند كه از نظر اقتصادي بتوان از آ‎نها محصولي بدست آورد وهر سال در نتيجه انباشته شدن نمك زمينهاي بيشتري حاصل خيزي خود را از دست دهند .

مسائل شوري در كشاورزي محدود به نقاط خشك و نيمه خشك مي شود دراين نقاط ريزش باران براي انتقال نمك ها از منطقه ريشه گياه كافي نمي باشد . اين گونه مناطق ۲۵ درصد سطح كل كره زمين را تشكيل مي دهند .

خطر شوري تقريبا براي نيمي از منطقه آبياري شده غرب امريكا وجود دارد وتوليد محصول بواسطه شوري زمين به  حدود ۲۵ درصد اين زمينها محدود شده است .

رويداد شوري در مناطق خشك غرب كانادا و جلگه هاي مرتفع مكزيك و شيبهاي ساحلي اقيانوس آرام از امريكاي جنوبي ، مشابه يكديگر هستند .

خاكهايي كه تحت تاثير نمك قرار دارند نيز در جنوب افريقا ، رودزيا ، مصر ، مراكش ، وتونس فراوان ديده مي شوند .

در اروپا خاكهايي كه تحت تاثير نمك قرار دارند فقط در نواحي كوچكي مشاهده مي شوند اما در آسيا مناطق پروسعتي ازاين خاكها وجود دارد .

به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه مسائل شوري درتمام كشورهايي كه در آنها آب وهواي خشك ويانيمه خشك وجود دارد مشاهده مي شود .

۱-۱-۲ پراكندگي مناطق شور در ايران :

از گزارش فائو و مقاله ( Kovda ,1980) اينطور استنتاج مي شود كه بيش از ۴۰ % از اراضي تحت آبياري ايران وعراق تحت تاثير شوري ثانويه مي باشند .

 • ايران به عنوان كشوري با مناطق وسيع شور و كويرها دسته بندي شده است .
 • خاكهاي شور و قليائي در مناطق خشك و نيمه خشك در ايران توسعه يافته و سطحي معادل ۵/۱۲% ( ۲۰۴۸۰۰ كليومتر مربع ) از كل سطح كشور را پوشش مي دهد اينها شامل مواردزير مي باشد :
 • خاكهاي سولونچاك وسولونتر ( Solon chak – solonetz)
 • خاكهاي شور باتلاقي ( Salt marsh)
 • خاكهاي كويري ، خاكهي سيروزوم وسولوپناك ( Sierozem – solonchak)
 • خاكهاي رسوبي شور ( Alluvils)
 • ارتفاع اين مناطق از ۲۸ متر درسواحل درياي خزر تا حدود ۱۶۵۰ متر در كوير ميقان متفاوت است .
 • مقايسه اي از ميزان بارندگي سالانه نشان مي دهد كه بخش عمده مناطق شور كمتر از ۲۵۰ ميلي متر بارندگي در سال دريافت مي دارند . بعضي از مناطق حاشيه اي مناطق شور كه درمناطق گرگان ، آذربايجان ،اراك و فارس قرار گرفته اند بارندگي سالانه تا ۴۰۰ ميلي متر در سال دريافت مي دارند .

 

۱-۲ خاكهاي شور قليائي :

۱-۲-۱ خاكهاي شور :

خاكهايي هستند كه مقدار زيادي از نمكهاي محلول در آ‎نها وجود دارد بيشتر اين نمكها رانمكهاي سديم ، كلسيم ، منزيم همراه با كلريد ، سولفات و بي كربنات تشكيل مي دهند.

جهت تعيين مقدار شوري خاك از اصطلاح( EC ) 1  استفاده مي كنند .

هدايت الكتريكي عصاره اشباع اين خاكها بيشتر از ۴/۰ زيمنس بر متر ( ۴ميلي موهس بر سانتي متر ) در دماي ۲۵ درجه سانتي گراد است نسبت جذب سديم (SAR) در اين خاكها از ۱۳ كمتر است معمول PH خاكهاي شور كمتر از ۵/۸ مي‌باشد وبه ندرت سديم بيش از نصف كاتيونهاي محلول را تشكيل مي دهند .

پتاسيم به مقدار ناچيزي درمحلول خاك يا درسطح كلوئيدهاي رس وجوددارد در عين حال در بعضي خاكهاي كويري پتاسيم محلول درصد بزرگي از املاح محلول را تشكيل مي دهد آنيونهاي اصلي در اين خاكها ، سولفات و گاهي نيترات مي باشند كه مقدار ناچيزي بي كربنات نيز يافت مي شود ولي به هر حال كربنات محلول در آن وجود ندارد .

علاوه براملاح محلول ، مقداري املاح با حلاليت كمتر يا حتي غير محلول مانند ژيپس ، كربنات سديم يا منزيم در آن يافت مي شود در نتيجه تبخير آب وباقي ماندن نمك در سطح خاك لكه هاي سفيد و مشخص در سطح اين خاكها تشكيل مي گردد .

وازاين رو بعضي از دانشمندان از جمله Hilgard  اين خاكها را قليايي سفيد نام گذاشته اند .

 

۱-۲-۲ خاكهاي قليائي :

خاكهاي قليائي ياخاكهاي سديمي به خاكهايي اطلاق مي شود كه نسبت جذب سديم ( SAR) آنها از ۱۳ بيشتر ، ميزان املاح محلول در آنها كم و بنابراين هدايت الكتريكي عصاره اشباع آنها از ۴/۰ زيمنس ( ۴ ميلي موهس بر سانتي متر ) كمتراست معمولا PH اين خاكها بين ۵/۸ تا ۱۰ مي باشد.

نبودن املاح محلول فراوان درمحيط خاك به سديم تبادلي اجازه مي دهد كه هيدروليز شود وتوليد هيدروكسيد سديم ( NAOH)  نمايد كه به نوبه خود با گاز كربنيك مخلوط كربنات و بي كربنات سديم توليد مي كند و باعث افزايش سريع PH خاك مي شود به علاوه دراين شرايط كلوئيدهاي معدني و آلي خاك به حالت انتشار در مي آيند وبه صورت لكه هاي سياه مي باشد در طبقه بندي روسي اين خاكها سولونتز ( Solontez) نامگذاري شده اند .

اگر اين خاكها زماني كافي براي بوجود آوردن افق B(داراي بافت سنگي ، و فشرده تر از افق A است) داشته باشند رسهاي افق A (تركيبي از مواد آلي و مواد معدني است) درنتيجه انتشار به افق B منتقل مي شود و ساختمان منشوري مشخص در آ‎ن بوجود مي آيد .

بنابراين افق A درخاكهاي سديمي درشت بافت ونفوذ پذير ميباشد در صورتيكه افق B نسبتا سخت بانفوذ پذيري كم وريز بافت خواهد بود .

جهت تعيين ميزان سديمي بودن خاك دو شاخص عمده به كار گرفته مي شود كه عبارتند از « درصد سديم قابل تبادل ۱ »ESP  و نسبت جذب سديم  SAR

 

۱-۳ علل شوري :

منابع اصلي نمك در مناطق خشك ونيمه خشك عبارتند از :

۱-بارندگي :

اگر چه نمك موجود در اقيانوسها اساسا از هواديدگي كانيهاي پوسته جامد كره زمين است اقيانوسها خود تشكيل دهنده اصلي و جداگانه منبع شوري براي نواحي خشك ونيمه خشك به شمار مي روند . مكانيسم توزيع دوباره نمكهاي اقيانوس اين است كه قطرات ريز آب حاصل از امواج و تلاطم اقيانوسها ذراتي از بلورهاي نمك معلق ياقطرات بسيار شور را درجو ايجاد مي كنند اين بلورها به عنوان هسته‌هاي متراكم براي تشكيل قطرات باران يا دانه هاي برف بكار مي روند محققان استراليائي اين گونه نمكها را كه به اين صورت يا با نزولات جوي به محيط بر مي گردند نمكهاي چرخشي ناميده اند . در اين قاره ، برخي از مناطق با اين نوع شوري روبرو بوده اند و در آنها درختان وعلفها با ريشه هاي عميق جاي خود را به علفهايي با ريشه هاي سطحي داده اند .

تراوش عميقي در طول دهها و شايد صدها سال باعث شده است تا نمكهاي جودر خاك تجمع يابند آثار توام نمكهاي چرخشي و فسيلي را اغلب مي توان از ميزان كلريد( CL) موجود در آبهاي منطقه استنتاج كرد زيرا اين يون منحصرا منشاء دريايي يا درياچه اي دارد .

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله تنش شوری در گياهان را به قیمت ۱۴۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت