فروردین
۲۲
۱۴۰۰

دانلود مقاله مبانی اصلاح نژاد آبزيان

اهميت اصلاح نژاد ماهيان و مقايسه آن با اصلاح نژاد دام و طيور – تأثير آن در زندگي كنوني و اهداف كلي اصلاح نژاد ماهيان طبيعت و ساختمان ژن، موتاسيون ها و ژن هاي كشنده ، حتي سلول هاي تناسلي و انواع كروموزوم ها –اثرات فنوتيپي ژن ها مثل اثر افزايش ژني، ارزش ژنتيكي و … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله مبانی اصلاح نژاد آبزيان دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۱۰ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله مبانی اصلاح نژاد آبزيان

مشخصات فایل مبانی اصلاح نژاد آبزيان

عنوان: مبانی اصلاح نژاد آبزيان
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۱۰
حجم فایل : ۷۸ کیلوبایت

بخشی از  مقاله مبانی اصلاح نژاد آبزيان را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

تاريخچه اصلاح دام

از زماني كه بشر دريافت علاوه بر شكار حيوانات و مهاجرت از جايي به جاي ديگر مي تواند گله هايي از حيوانات را در يك محل نگه داري نمايد و با فراهم آوردن غذا براي آن ها و مراقبت از آن ها اقدام بر بومي سازي و اهلي كردن حيوانات نمود در حقيقت گام هاي اوليه را براي اصلاح نژاد دام برداشت.

شايد بيش از ۶۰۰۰ سال از اهلي كردن دام ها تا كنون مي گذرد.

هدف انسان ازاهلي كردن:استفاده بيشتروبهترازمحصول آن ها بود.بنابراين دام هايي مي توانستند بهتر پاسخ گو باشند كه احتياجات انسان را در طول زمان برآورده اند . شايد اولين حيواناتي كه اهلي شدند سگ، گاو و سپس طيور بوده است و انسان هاي نخستين با مراقبت از آنها در حقيقت نوعي انتخاب مصنوعي به كار مي بردند كه بر اين اساس كم كم علم اصلاح دام شكل پذيرفت .

انسان ها سعي مي كردند كه جانوراني را در كنار خود اهلي سازند كه ميزان گوشت بيشتري داشته باشند و يا از شير دهي مناسبي برخوردار باشند .

در خصوص گوسفندان بيشتر از نژادهايي استفاده مي شد كه علاوه بر وزن مناسب توليد پشم آن ها نيز بيشتر باشد و حتي كم كم طيوري را در كنار خود اهلي نمودند كه بتواند در مواقع مختلف از گوشت و تخم آن ها به خوبي استفاده نمايند.

بنابراين در ابتدا علاوه بر انتخاب مصنوعي ، هميشه بشر در فراهم سازي محيطي مناسب براي حيوانات كوشيده است تا بتواند به خوبي از آنها نگه داري نموده ودر مواقع ضروري از آن ها تغذيه نمايد.

نكته مهم آنكه تا قبل از قرن ۱۷ ميلادي تصوير روشني از كارهاي انجام شده در اصلاح نژاد دام در دسترس نيست و فقط برخي از افراد با ذوق و هنر در حين دامداري به طور پراكنده و تفنني به اصلاح دام مي پرداختند. اما كم كم موسساتي در آمريكا و اروپا جهت شناسايي بهتر حيوانات و درست كردن شجره نامه براي نژادهاي شناخته شده به وجود آمد. اين موسسات كم كم استانداردهايي را براي انتخاب حيوانات برتر با ويژگي هاي ظاهري و توليد گوشت بيشتر در نظر گرفتند و حتي با راه اندازي جشنواره ها و مسابقات مختلف به كساني كه چنين حيواناتي را پرورش مي دادند ، جايزه نقدي پرداخت مي نمودند ، كم كم اين موضوع اهميت بيشتري يافت و باعث شد علمي به نام اصلاح نژاد كه بتواند با قضاوت هاي دقيق خود راه كارهاي مناسب براي افزايش توان توليد را ادامه دهد به وجود آمد .

نام دانشمندان زيادي در عرضه اصلاح نژاد در دنيا مطرح شد. Charls  در ۱۸۵۹ با چاپ كتابي در خصوص اصول انتخاب طبيعي و تنازع بقاء انقلاب بزرگي در مكتب فكري زيست شناسان آن زمان به وجود آورد.

پس از آن داروين با ارائه نظريات مختلق در اين عرصه پانهاد ولي متأسفانه نتوانست تفاوت هاي ژنتيكي و غير ژنتيكي وابسته به محيط را كاملاً از يكديگر متمايز سازد.

بنا به گفته داروين به وجود آمدن گونه هاي مختلف موجودات نتيجه انتخاب طبيعي آن هاست و براي زنده ماندن آن دسته از موجوداتي شانس بيشتري دارند كه بهتر بتوانند با شرايط محيطي سازش پذير باشند و از خود تعداد فرزندان بيشتري را باقي بگذارند .

مندل (mendel) در سال ۱۸۶۵ گام هاي بزرگي را در عرصه علم ژنتيك و توارث صفات از خود به يادگار گذاشت اما نتوانست اثر فوري چنداني بر علم اصلاح نژاد دام داشته باشد.

  چندين سال بعد كم كم دانشمندان ديگري نظير گالتون در سال ۱۸۹۹ Golton با كشف مجدد قوانين مندلي در علم ژنتيك پيشرفت هاي زيادي را براي نهادينه كردن علم اصلاح نژاد دام برداشتند و به خوبي به بررسي هاي كمي اختلاف بين خويشاوندان پرداختند كه اكنون كاربرد وسيعي در علم اصلاح نژاد دام دارد.

از آن پس كم كم دانشمندان زيادي در اين علم راه يافته از خود اثرات چشمگيري به جا نهادند . Fisher ،  Wrightو Holdon و Lush در اين سال هاي ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۹ با برداشت هاي درستشان از تكامل موجودات و انتخاب طبيعي علم ژنتيك جمعيت را پايه گذاري نمودند و بر همان اساس قوانين دقيقي را براي شركت نصف به نصف والدين در ايجاد صفات فرزندان پايه گذاري نمودند و حتي از علم آمار براي اندازه گيري و محاسبه صفات اشاره نمودند.

اين موفقيت هايي چشم گير در نهايت باعث افزايش توليد دام هاي اهلي و همراه كردن اين توليدات با خواست هاي بشر گرديد و نقش مهمي دراصلاح نژاد دام برداشته شد.

تعريف اصلاح دام :

اصلاح دام (Animal breeding) عبارت است از مجموع شيوه هاي ممكن در بالا بردن ظرفيت ارثي يا ژنتيكي دام ها تا بتواند تبديل مؤثر مواد گياهي بر توليدات دامي را افزايش دهد و به عبارت بهتر با بالابردن كيفيت توليد و افزايش نوع محصول بازدهي بهتري از دام ها را سبب شود.

بنابراين اصلاح نژاد دام علم كاربردي ژنتيك است كه مي توان با اصول علم ژنتيك به خوبي سيستم هاي مديريتي را فعال نمود تا تأثيرات فراواني بر ميزان توليد ظاهر گردد. اصلاح نژاد يك علم مستقل نبوده و ارتباط تنگاتنگي با ساير علوم دارد. به خصوص علم ژنتيك در برگيرنده اطلاعات ارزشمندي براي علم اصلاح نژاد است شايد هدف كمي اصلاح دام افزايش پتانسيل يا توان توليدي در موجودات پرورشي باشد ولي اين امر آيا فقط با بهبود تغذيه و بهداشت دام صورت مي پذيرد . پاسخ سؤال به راحتي روشن است. پتانسيل ژنتيكي حيوانات پرورشي از اهميت زيادي همانند غذا و بهداشت برخوردار است. دست يافتن به ظرفيت بالاي ارثي در دام ها جزء از طريق شناخت ساختمان ژنتيكي و آشنايي با قوانين حاكم بر سيستم انتقال آن ها از نسلي به نسل ديگر ممكن نيست .

صفات مهم اقتصادي در دام ها و طيور عبارتند از :

-افزايش توليد شير، پشم و گوشت

  • افزايش وزن و تعداد تخم در طيور
  • افزايش تعداد فرزندان

بنابراين اين صفات در حقيقت بايد ابتدائاً مشخص شود و سپس درباره روش هاي انتقال آن ها به فرزندان كاملاً بررسي شود. بعضي صفات ممكن است كمي باشد و بعضي كيفي باشد. در اين خصوص مي توان اشاره نمود كه بسياري از خصوصيت هاي رشد وزني و طولي در ماهيان جزء صفات كمي است ولي برخي از صفات نظير رنگ ، نوع چشم مي تواند به عنوان صفات كيفي و شكل باله ها باشد.

براي پرورش دهندگان ماهي صفات كمي  اهميت بيشتري از كيفي دارد. اما براي كساني كه در صنايع تكثير ماهيان زينتي (‌تكثير و ازدياد) مشغول به فعاليت هستند هدف افزايش وزن ماهي نيست بلكه پيدا كردن شكل ظاهري زيبا و رنگ مناسب است بنابراين شبيه صفات كيفي مدنظر قرار مي گيرد.

به طور كلي اصلاح دام به جزء به وجود آوردن تغييرات و تنوع ژنتيكي در جوامع حيواني اهداف ديگري نظير بهره بـرداري اقتبـاسي و افزايـش توان توليـدي را دنبال مي كند. اين علم در حقيقت كاربرد علم ژنتيك است تا بتواند يك جامعه زنده را در حال تغيير مورد بررسي قرار دهد . به همين دليل نزديكي بسياري بين اصلاح دام و ژنتيك جمعيت Population Genetic وجود دارد.

اصلاح دام در ايران :

آن چه كه در ايران در ارتباط با اصلاح دام صورت گرفته بيشتر جنبه آميخته گري و دو رگه گيري داشته است . شايد بهتر بتوان گفت كه در زمينه به‌گزيني كارهاي اصولي در چند سال گذشته صورت نپذيرفته است.

اولين كارهاي مربوط به اصلاح دام براي افزايش ميزان شير و توليد گوشت در دام هاي ايران به سال هاي ۱۳۳۳ برمي گردد. در آن زمان نخستين بنگاه پرورش و ترويج دام هاي خارجي در حيدر آباد كرج فعاليت خود را با وارد نمودن نژادهاي خارجي پر توليد و تلقيح آن ها با دام هاي بومي ايران آغاز نمود.

در سال هاي ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ ، شيوع طاعون گاوي لطمه جبران ناپذيري به اين دورگه‌هاي بوجود آمده زد و متأسفانه تعداد زيادي از آن ها را از بين برد. در سال‌هاي بعد نيز دورگه گيري دام هاي بومي ايران با دام هاي خارجي شايد بودن هدف مشخص بسيار صورت گرفته است كه هنوز از كيفيت و كميت دام هاي توليدي اطلاعات جامعي در دسترس نيست.

در طبيعت دو ماهي كاملاً يكسان وجود ندارد و تنوع وجود در جهت ماهيان در برگيرنده تمام فتوتيپ هاي واقعي آن ها هستند. فقط بر اساس اصول ژنتيك مي توان بر علل بنيادي تنوع موجود در ماهيان پرداخت و به روش به ارث رسيدن اين صفات از والدين به فرزندان پي برد. سابقه پرورش ماهي هر چند خيلي زياد است اما سابقه اصلاح نژاد ماهيان بسيار كوتاه است و فقط شايد منحصر به چندگونه كپورماهي اصلاح شده و يك يا دو گونه ماهي قزل آلا باشد و بيشتر ماهيان مورد استفاده يا مستقيماً از ذخاير وحشي به وجود آمده اند يا فقط چند نسل از انتخاب آن ها از محيط هاي طبيعي مي گذرد.

در پرورش ماهي نيز مانند پرورش دام فقط قبلاً بر تغـذيه و بـهداشت ماهـيان توجه مي شد و اطلاعات زيادي از خصوصيات ژنتيكي ماهيان در دسترس نبود اما در سال هاي اخير مديريت علم ژنتيك و كاربرد آن در پرورش وتكثير ماهي باعث شده است كه ذخاير ژنتيكي ماهيان بيشتر مورد توجه واقع شود.

مروري بر اصلاحات ژنتيك :

ژن ها و كروموزم ها (Gene = Locus) :‌ ژن ها واحد بنيادي وراثت بوده و در بسياري از كتب ژنتيك كلمه لكوس = Locus  يا جايگاه ژني نيز مترادف آن قرار گرفته مي شود در حقيقت واحدهاي وراثتي هستند حاوي روزهاي بيولوژيك و داراي نقشه ايجاد فنوتيپ Phenotype يك ژن در واقع آرايش خطي زيرواحدهايي است بسيار ويژه و خود قطعه كوچكي است از يك مولكول بسيار بزرگ به نام DNA: Dexy Ribo Nucleic

 ژن ها مي توانند به يك يا چند حالت مختلف وجود داشته باشند. به حالت هاي مختلف يك ژن آلل (Allele) مي گويند.

هر ژن در يك جهت ممكن است بيش از ۱ تا ۱۰ حالت يا آلل داشته باشد. اگر ژني ۱ آللي باشد يا يك حالت را از خود نشان دهد اصطلاحاً تك حالتي يا mono morphic است ولي اگر يك ژن بتواند داراي چند شكل مختلف باشد پلي مرفيك Poly morphic ناميده مي شود.

آن چه كه مسلم است تركيب توالي بازها (به خصوص بازهاي جت ) در آلل هاي مختلف با هم متفاوت بوده و مي تواند باعث تنوع در پيام هاي ژنتيكي شود. و درنهايت فنوتيپ هاي (صفات هاي) مختلفي را از خود بروز دهد. بنابراين اجراي هر گونه برنامه اصلاح نژاد و بايد اگر به منظور افزايش توان توليد صورت پذيرد به خوبي فنوتيپ هاي مختلف را شناسايي نموده واريانسي از اين فنوتيپ ها تهيه شود و در مورد كنترل ژنتيكي ماهيان برآيند يا در نهايت پس از چند دوره برنامه صحيح اصلاح نژادي به افزايش توان توليدي دست يافت.

در حقيقت هر ژن مجموعه اي بازهاي جفت است كه از يك نظم خطي ويژه برخوردارند و با دو ستون قندريموز و فسفر اتصال دارند.

كاريوتايپينگ چيست Karyotyping : در حقيقت مرتب كردن كروموزوم هاي يك گونه بر حسب نوع و اندازه ي آن ها است .

براي كاريوتاپينگ دانش انواع كروموزوم ها و به خصوص موقعيت سانترومر آن ها بسيار حائز اهميت است.

تعداد كروموزم ها در جانوران مختلف متفاوت بوده ولي در يك گونه معين ثابت است.به طور كلي كرموزوم ها بيشتر به صورت جفت يا همولوگ هستد و موجوداتي كه در چنين حالتي به سر ببرند اصلاحاً ديپلوئيد يا n 2 كروموزوي = Diploid مي باشد.

البته ممكن است بر اثر شوك هاي حرارتي و يا شيميايي و يا حتي فشار در هنگام لقاح و تشكيل سلول تخم تغييراتي در تعداد كروموزوم ها ظاهر شود و به عنوان مثال در تتراپلوئيدي  Tetraploid تعداد كروموزم ها به N4 مي رسد. اين حالت ها بسيار اسثنائي بوده و در طي دوران تكاملي ممكن است اتفاق بيافتد.

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله مبانی اصلاح نژاد آبزيان را به قیمت ۱۵۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت