فروردین
۱۶
۱۴۰۰

دانلود مقاله بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS

افزایش جمعیت و تغییر در الگوی مصرف مردم، بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی خدادادی آب و خاک کشور را ایجاب می نماید. از سوی دیگر محدودیت منابع باعث می گردد تا در ازای این افزایش تقاضا، افزایش بهره وری و بالا بردن راند مان تولید به عنوان یک… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۶۸ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS

مشخصات فایل بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS

عنوان: بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۶۸
حجم فایل : ۳,۹۷ مگابایت

بخشی از  مقاله بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

۱-۱- اهداف تحقیق:

۱) شناسایی اشکال فرسایشی حوضه مورد مطالعه

۲) تعیین گستره و نوع هر کدام از اشکال فرسایشی در واحدهای ژئومورفولوژی و ارتباط آن با این واحدها.

۳) معرفی واحدهای ژئومورفولوژی که می توانند بیشترین سهم را در فرسایش حوضه داشته باشند.

۴) تهیه نقشه ژئومورفولوژی.

۱-۲- پیشینه تحقیق:

مطالعات کلی که در منطقه و در سطح استان انجام شده عبارتند از:

 • سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح(۱۳۳۴) نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ شوی که بخشی از حوضه مورد مطالعه را در بر می گیرد، تهیه کرده است.
 • سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح (۱۳۳۴) عکس های هوایی منطقه را در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تهیه کرده است.
 • مهاجر شجاعی و همکاران(۱۳۶۰) نقشه منابع و قابلیت اراضی استان را تهیه کرده اند.
 • سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح (۱۳۷۶) چاپ دوم نقشه توپوگرافی میرده را که بخش دیگر حوضه در آن واقع شده است را تهیه کرده است.
 • قصریانی و معروفی(۱۳۷۸) ، طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور – پوشش گیاهی استان کردستان را به انجام رسانده اند.
 • تصاویر ماهواره ای منطقه توسط ماهواره لندست ۷ ، (۱۳۸۱) میلادی تهیه شده است.
 • سازمان زمین شناسی کشور (۱۳۸۲) نقشه زمین شناسی آلوت را که بخشی از حوضه مورد مطالعه را در بر می گیرد تهیه کرده است.
 • نقشه زمین شناسی سقز که بخشی دیگر از منطقه مورد مطالعه را در بر می گیرد توسط زنده یاد مهندس علی حریری تهیه شده است.

و تنها کاری که به طور خاص و مدون در حوضه مورد مطالعه انجام شده رساله کارشناسی ارشد جناب آقای رستم پور در سال ۱۳۸۲ است که عوامل موثر بر حرکت دامنه ای حوضه را مطالعه کرده است.

 بنابراین نگارنده جهت آشنایی بیشتر با روش تحقیق در موضوع خود (بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی به مطالعه کارهای مختلف در حوضه های متفاوت کشور با استفاده از همین روش پرداخت، که به قرار زیر می باشد:

۱- شهاب الدین قوامی (۱۳۶۹) رساله کارشناسی ارشد خود را با عنوان بررسی رابطه ژئومورفولوژی با فرسایش در سازند میوسن حوضه طالقان به انجام رسانده، روش تحقیق نامبرده استفاده از نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و مشاهده میدانی و مطالعه منابع کتابخانه ای بوده است. طبق تحقیقات ایشان اشکال ژئومورفولوژی حوضه عبارتند از فرسایش شیاری ، فرسایش آبراهه ای و   بد لند یا هزار دره و پدیده لغزش نیز در منطقه مشاهده شده است. محقق عوامل سنگ شناسی ، خاک شناسی و اقلیم منطقه را در پدید آمدن این اشکال موثر دانسته و نوع رس منطقه را ایلیت کلروکائولینیت تشخیص داده که رسی است با قدرت آبگیری کم، لذا جریان سطحی در آن غالب و منجر به تشکیل شیارها می شود. طبق مطالعات ایشان بارش منطقه از نوع برف بوده، لذا خاک زمان بیشتری برای آبگیری در اختیار دارد و آب را در خود نگه می دارد و این عامل باعث به وجود آمدن پدیده لغزش در منطقه شده است. عارضه دیگر منطقه بدلند است که  ۶۳  درصد آنها در دامنه های جنوبی مشاهد ه شده و دلیل آن آفتابگیری بیشتر دامنه های جنوبی و روان شدن آبراهه های با تراکم زیاد بر اثر ذوب برف بیان شده است.

      ۲- الیاس پرورش (۱۳۷۱) در رساله کارشناسی ارشد خود رابطه ژئومورفولوژی با فرسایش را در حوضه آبخیز گزیر شهرستان بندر لنگه (با تاکید بر فرسایش خندقی) مورد بررسی قرار داده است. روش مطالعه نام برده استفاده از نقشه های توپوگرافی منطقه، نقشه های زمین شناسی، مشاهده میدانی و مطالعه منابع کتابخانه ای است. طبق مطالعات ایشان خاک منطقه از نوع رس ورمی کولیت بوده و در آن میزان گچ و نمک، مخصوصا گچ بیش از ۵۰ درصد بیان شده است. این بافت باعث شده که خاک انحلال پذیری بالایی داشته باشد، در نتیجه دو رخساره ژئومورفولوژی غالب منطقه فرسایش خندقی و فرسایش هزار دره یا بدلند می باشند. طبق پژوهش های ایشان در قسمت دیگری از حوزه نیز که در منطقه پلایا قرار گرفته است فرسایش بادی وجود داشته که عارضه ژئومورفولوژی غالب این منطقه نیز نبکا معرفی شده است.

      ۳- محمد فرجی(۱۳۷۳) پایان نامه کار شناسی ارشد خود را با عنوان بررسی رابطه شدت فرسایش و تولید رسوب با واحدهای ژئومورفولوژی (کیفی) و روشهای   E.P.M.و P.S.I.A.C(کمی) در حوضه آبخیز بابا احمدی خوزستان به انجام رسانده است. در این تحقیق منطقه از نظر پستی و بلندی، شیب، جهت، اقلیم، سنگ شناسی، ژئومورفولوژی، خاک شناسی، پوشش گیاهی، فرسایش و تولید رسوب مورد بررسی قرار گرفته است بر اساس مطالعات ایشان در واحدهای کاری با رخساره توده سنگی هر اندازه شیب کمتر بوده سرعت رواناب محدودتر و آب فرصت نفوذ بیشتر را در درزها و شکافها پیدا کرده و این عامل اثر مثبت روی گسترش پوشش گیاهی و حفاظت خاک داشته است. و از سوی دیگر در مناطق بدون پوشش گیاهی باعث خزش یا لغزش قسمت هر چند کوچکی از خاک شده در نتیجه خاک را جا بجا کرده یا باعث فرسایش خاک شده است.

      ۴- محسن ملکی(۱۳۸۲) در رساله کارشناسی ارشد خود پیرامون فرسایش آبی با استفاده از روشهای ژئومورفولوژی در حوضه آبخیز طالقان رود به تحقیق و پژوهش پرداخته است. نام برده جهت پژوهش از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای و همچنین نرم افزارهای GIS بهره برده است. بر اساس تحقیقات ایشان ۱۶ رخساره ژئومورفولوژی در منطقه مشاهده شده که عبارتند از: فرسایش آبراهه ای ضعیف، فرسایش آبراهه ای شدید، فرسایش انحلالی، فرسایش سطحی، فرسایش رودخانه ای ،حرکات توده ای، تراست، بدلند یا هزار دره، دامنه منظم، بیرون زدگی سنگی، توده سنگی، آبراهه برفی، لغزشهای قدیمی، آبراهه برفی به همراه پشته های لغزشی ، بیرون زدگی به همراه توده سنگی و فرسایش واریزه ای. نتایج به دست آمده نشان داده که از کل مساحت منطقه ۲۵/۶ درصد از کل حوضه دارای حساسیت نا چیز به فرسایش،۹۱/۷۱ در صد حوضه دارای حساسیت کم،۵۰/۵ درصد حوضه دارای حساسیت متوسط، ۰۸/۶ درصد حوضه دارای حساسیت زیاد و ۷۱/۱۰ درصد حوضه دارای حساسیت شدید به فرسایش می باشد.

    ۱-۳- روش تحقیق:

۱- جمع آوری و تهیه اطلاعات و آمار مربوط به منطقه مشتمل بر اطلاعات و آمار مربوط به هواشناسی و اقلیم، توپوگرافی و زمین شناسی، ژِِِِِِِِئومورفولوژی، خاکشناسی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی و هیدرولوژی با استفاده از نتایج طرحهای توجیهی، تفصیلی و اجرایی انجام شده در منطقه تحقیق توسط واحدهای اجرایی واحد مدیریت آبخیز سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، سازمان آب منطقه ای کردستان و ادارات کل منابع طبیعی ، محیط زیست و هوا شناسی کردستان.

۲- مرور منابع و بررسی نتایج پژوهشی و مطالعاتی پیشین انجام شده در رابطه با موضوع تحقق با استفاده از منابع کتابخانه ای در دانشگاهها و غیره.

۳- جمع آوری و تهیه نقشه های پایه مورد نیاز شامل  نقشه های موقعیت مکانی تحقیق، توپوگرافی و فیزیوگرافی (شیب، ارتفاع، شبکه آبراهه ها)زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای لندست

۴- وارد کردن نقشه های پایه و تصاویر ماهواره به محیط GIS .

۵- انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک تصاویر ماهواره ای.

۶- انجام پردازش های لازم بر روی تصاویر ماهواره ای.

۷- مشخص کردن اشکال فرسایش آبی در منطقه تحقیق.

۸- تهیه نقشه ژئومورفولوژی.

۹- تلفیق لایه های اطلاعاتی ژئومورفولوژی و اشکال فرسایش.

۱۰- تهیه گزارش نهایی.

۱-۴- بیان مسئله:

فرسایش اشکال متنوعی را بر روی زمین ایجاد می کند این اشکال متاثر از عوامل مختلفی می تواند باشد که از همه مهمتر می توان به نقش ژئومورفولوژی اشاره نمود. زیرا به نظر می رسد

واحدهای ژئومورفولوژی، واحدهای همگنی می باشند که لزوماً با توجه به شرایط و عوامل دخیل در آنها اشکال خاص را به وجود می آورند. بنابراین پی بردن به رابطه بین ژئومورفولوژی حوضه و اشکال فرسایشی علاوه براینکه عوامل ایجاد اشکال را را در واحد های ژئومورفولوژی بیان می کند، اولویت های اجرایی جهت کنترل فرسایش را نیز پیشنهاد می نماید.

۱-۵- فرضیات:

 • ارتباط بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه مورد مطالعه وجود دارد.
 • اشکال فرسایشی در حوضه متناسب با خصوصیات و ویژگیهای ژئومورفولوژی توسعه می یابد.

 

۱-۶ مسائل و مشکلات تحقیق:

بدون شک انجام هر کار تحقیقی مسائل و مشکلات خاص خود را در پی دارد که رساله حاضر نیز از این مسئله مستثنی نمی باشد،  مهم ترین  مشکلات عبارت بودند از :

 • صعب العبور بودن منطقه و عدم دسترسی آسان به حوضه به دلیل کوهستانی بودن.
 • عدم وجود مطالعات جامع و کاربردی در حوضه.
 • کمبود و ناقص بودن اطلاعات پایه.
 • قدیمی بودن تاریخ عکس های هوایی که دقت مطالعات را کم می کرد.
 • عدم دسترسی به برخی اطلاعات به دلیل مرزی بودن منطقه.

۱-۷- موقعیت حوضه مورد مطالعه:

موقعیت حوضه مورد مطالعه با استفاده از نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ شماره ۵۲۶۲ (میرده) و۵۱۹۲ (شوی) مشخص و از طریق تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای صحرایی کنترل گردید. بر این اساس، حوضه مورد نظر دارای طول شرقی ۰۰ ۵۰ ۴۵ تا ۴۵ ۳ ۴۶ و عرض شمالی ۰۰ ۳ ۳۶ تا ۲۰ ۱۲ ۳۶ می باشد. از لحاظ تقسیم بندی استانی جزو استان کردستان، شهرستان سقز محسوب می شود. منطقه مورد مطالعه دارای آب و هوای کاملاً کوهستانی با زمستان های سرد و پوشیده از برف و تابستان های معتدل است آن چنان که حداقل برودت هوا در زمستان بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد و حد اکثر درجه حرارت آن در تابستان بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد می رسد. پست ترین نقطه آن بیش از ۱۵۳۸ متر ارتفاع از سطح دریا و بلندترین نقطه آن با ارتفاع ۲۷۰۰ متر در کوه وزنه واقع شده. میانگین بارندگی سالیانه در منطقه از  ۳۵۰ تا ۶۵۰ میلی متر در سال متغیر است و رطوبت نسبی آن نیز از ۱۴ تا ۹۵ درصد است. این وضعیت آب و هوایی حاکم باعث شده است پوشش گیاهی جنگلی- نیمه جنگلی در قسمتهایی از منطقه توسعه یابد که به سمت جنوب و جنوب غرب گسترده شده در حالیکه در مناطق شمال و شمال شرقی، خشک و تهی از پوشش گیاهی است و تنها در پیرامون روستاها که بطور عمده درون دره ها جای دارند و اطراف چشمه های آب   می توان گواه بر درختکاری بود.

از رودهای مهم در حوضه مطالعاتی رودخانه های “میرده”،”شیخ چوپان”و”میرگه نقشینه” را  می توان نام برد. و رود “چم سقز” که قسمت بالا دست آن حوضه مورد را در بر می گیرد از ارتفاعات مشرف به بانه (کوههای پیربداغ و وازنه) سرچشمه گرفته و با یک روند شمال شرق – جنوب غرب پس از گذشتن از شهر سقز و پیمودن مسافتی طولانی به رودخانه زرینه رود پیوند می خورد. به علت بارش برف در زمستان، چشمه های فراوان اما کوچک در سر تا سر منطقه یافت می شود. این چشمه ها بقای روستاهایی که به شمار نسبتاً زیاد در منطقه پراکنده اند، تضمین می نماید. کوهستانی بودن منطقه و فقدان زمین های مناسب کشاورزی مانع از گسترش و رونق آبادیها در منطقه شده است و چه بسا روستاهایی که در۲۰  سال اخیر متروکه و خالی از سکنه شده اند. شغل اصلی مردم منطقه دامپروری و در درجه دوم کشاورزی است، محصولات کشاورزی آن هر چند کم ولی به طور عمده شامل گندم، جو، نخود و تخم آفتابگردان است.

 

 

 

فهرست مطالب مقاله بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • ۱-۱-        اهداف
 • ۱-۲-        پیشینه تحقیق
 • ۱-۳-        روش تحقیق
 • ۱-۴-        بیان مسئله
 • ۱-۵- فرضیات
 • ۱-۶- مسائل و مشکلات تحقیق
 • ۱-۷- موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه
 • فصل دوم :اصول سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای
 • مقدمه
 • ۲-۱-۱ تعریف سنجش از دور
 • ۲-۱-۲- سیستم سنجش از دور
 • ۲-۱-۲-۱ انرژی الکترومغناطیسی
 • ۲-۱-۲-۲- طیف الکترو مغناطیسی
 • ۲-۱-۳- اصول تابش و منابع انرژی
 • ۲-۱-۴- توان تفکیک زمانی
 • ۲-۱-۵- توان تفکیک فضایی(مکانی)
 • ۲-۱-۶- انواع ماهواره ها
 • ۲-۱-۷- ماهواره های منابع زمینی
 • ۲-۱-۸-  ماهواره های لندست
 • ۲-۱-۹- مدار گردش ماهواره های لندست
 • ۲-۱-۱۰-  سنجنده های لندست
 • ۲-۱-۱۱- تصاویر رقومی
 • ۲-۱-۱۲- مشخصات تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه
 • ۲-۲-۱۳- خصوصیات تصاویر رقومی
 • ۲-۲- مواد و روش ها
 • -۲-۲- ۱- اصلاح تصویر
 • ۲-۲-۱-۱-  خطای جا افتادگی خطی
 • ۲-۲-۱-۲-  خطای
 • ۲-۲-۱-۳-  خطای اتفاقی
 • ۲-۲-۱-۴-  خطای انحراف خطوط
 • ۲-۲-۲-۵-  خطای اثرات جوی
 • ۲-۲-۱-۶-  خطاهای اعوجاجهای هندسی
 • ۲-۲-۲- بررسی کیفیت تصاویر ماهوارهای
 • ۲-۲-۳-  تصحیح اثرات پخش اتمسفری
 • ۲-۲-۴-  تصحیح خطاهای هندسی
 • ۲-۲-۵-  بارز سازی تصویر
 • ۲-۲-۵-۱- بهبود کنتراست در درجات خاکستری تصویری
 • ۲-۲-۶-  شاخص پوشش گیاهی
 • ۲-۲-۷-  تصاویر رنگی مرکب
 • فصل سوم:زمین شناسی
 • مقدمه
 • ۳-۱- زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک منطقه)
 • ۳-۱-۱- مورفولوژی
 • ۳-۲-  چینه شناسی
 • ۳-۳- سنگهای دگرگونه پرکامبرین
 • ۳-۳-۱-  واحد گنیسی PCgn
 • ۳-۳-۲-  واحد شیست PCsch
 • ۳-۳-۳- واحد متا ولکانیکPCv
 • ۳-۳-۴-  متاریولیت PCmr
 • ۳-۴-  نهشته های آواری-آتشفشانی ائوسن
 • ۳-۴-۱- واحد متامورفیسمMTKSL
 • ۳-۵- سنگهای آذرین درونی
 • ۳-۵-۱-  گرانیت – دیوریت g1
 • ۳-۵-۲-  گرانیتg
 • ۳-۵-۳-  واحد گرانیت –گنیس g  – gn
 • فصل چهارم: هوا شناسی و اقلیم
 • مقدمه
 • ۴-۱- عوامل کنترل کننده آب و هوای حوضه
 • ۴-۱-۱- عوامل محلی
 • ۴-۱-۲- عوامل بیرونی
 • ۴-۱-۳- سیستم های سینوپتیک برون حاره ای
 • ۴-۱-۴- بادهای محلی
 • ۴-۲- ایستگاه های هوا شناسی منطقه مورد مطالعه
 • ۴-۳-  بررسی ریزشهای جوی ایستگاههای حوزه مورد مطالعه
 • ۴-۴-  بارش
 • ۴-۴-۱- رژیم بارندگی
 • ۴-۵- رطوبت نسبی
 • ۴-۶- درجه حرارت
 • ۴-۶-۱- میانگین درجه حرارت
 • ۴-۶-۲- میانگین حداکثر و حداقل درجه حرارت
 • ۴-۶-۳- حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت سالیانه
 • ۴- ۷- یخبندان
 • ۴-۸-  باد
 • ۴-۹-  تعیین تیپ اقلیمی
 • فصل پنجم: فیزیوگرافی
 • مقدمه
 • ۵-۱- شبکه آبراهه
 •       ۵-۲-  مساحت حوضه
 •       ۵-۳- محیط حوضه
 •       ۵-۴- طول حوضه
 •      ۵-۵- شکل حوضه
 •       ۵-۶- ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)
 •      ۵-۷- شیب حوضه
 •      ۵-۸- جهت شیب
 • فصل ششم: پوشش گیاهی
 • مقدمه
 •      ۶-۱- پوشش گیاهی
 •     ۶-۲- جنگل
 •     ۶-۳- تیپ های مرتعی استان
 •     ۶-۴- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه
 • ۶-۴-۱- تیپ کما – جاشیر – گون
 • ۶-۴-۲- تیپ گون – علف
 • ۶-۴-۳- تیپ گون – زرشک
 • ۶-۴-۴- تیپ جاشیر- گون
 • ۶-۴-۵- تیپ آویشن – گون
 • ۶-۴-۶- تیپ کما-جاشیر
 • گیاهان خوراکی
 • فصل هفتم: ژئومورفولوژی
 • مقدمه
 • ۷-۱- واحد های ژئومورفولوژی
 • ۷-۲- تهیه نقشه ژئومورفولوژی و واحدهای کاری
 • ۷-۳- بررسی علل تغییرات ژئومورفولوژیکی
 • ۷-۴- واحد های ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه
 • ۷-۴-۱- واحد کوهستان (M)
 • ۷-۴-۱-۱- تیپ دامنه منظم (r)
 • ۷-۴-۱-۱-۱- رخساره توده سنگی(Mrm) با پوشش مواد منفصل تخریب یکمتر از ۲۵ درصد:
 • ۷-۴-۱-۱-۲- رخساره برونزد سنگی (Mro) با پوشش مواد تخریبی منفصل و خاک بین ۲۵ تا ۷۵ درصد:
 • ۷-۴-۱-۱-۳- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه منظم (Mrc) :
 • ۷-۵-۱-۲- تیپ دامنه های نا منظم (I)
 • ۷-۴-۱-۲-۱- رخساره توده سنگی (MIm) با پوشش مواد منفصل تخریبی کمتر از ۲۵ درصد:
 • ۷-۴-۱-۲-۲- رخساره برونزدگی (MIo)  با پوشش تخریبی ۲۵ تا ۷۵ درصد
 • ۷-۴-۲- واحد تپه ماهور (H)
 • ۷-۴-۲-۱- تیپ دامنه منظم (r)
 • ۷-۵-۲-۱-۱- رخساره توده سنگی(Hrm) با پوشش تخریبی منفصل و خاک کمتر از ۲۵ درصد:
 • ۷-۴-۲-۲- تیپ دامنه نامنظم (I)
 • ۷-۴-۲-۲-۱- رخساره برونزد (HIo) با پوشش نهشته های منفصل و خاک کمتر از ۲۵ درصد:
 • ۷-۴-۲-۲-۲- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه نامنظم (HID) :
 • ۷-۴-۳- تیپ رسوبات بستر رودخانه
 • ۷-۵- اشکال ژئو مورفولوژیک شاخص در حوضه
 • ۷-۵-۱- حرکات دامنه ای (واریزه ای)
 • ۷-۵-۲- بدلند (تراکم الگوهای آبراهه موازی و دندریتی)
 • ۷-۵-۳- گیلوئی (G)
 • فصل هشتم: فرسایش
 • مقدمه
 • ۸-۱- عوامل موثر در فرسایش خاک
 • ۸-۲- فرایندها ی فرسایشی متداول در حوضه
 • ۸-۲-۱- فرایندهای با منشاء هوازدگی
 • ۸-۲-۱-۱- هوازدگی فیزیکی
 • ۸-۲-۱-۱-۱- تناوب یخ بستن و ذوب شدن آب در فضای بین شکستگی ها
 •      ۸-۲-۱-۱-۲-  سرد و گرم شدن تناوبی سنگها در شب و روز
 •      ۸-۲-۱-۱-۳-  تخریب فیزیکی در نتیجه نیروی آب
 •       ۸ -۲-۱-۲-  هوازدگی زیستی
 •      ۸-۲-۲- فرایندها و محصولات مرتبط با رخدادهای زمین ساختی
 •     ۸-۲-۳-  فرایندها و محصولات ناشی از واریزه های کوهپایه ای
 •      ۸-۲-۳-۱- حرکات دامنه ای
 • ۸-۲-۳-۲- ریزش ها
 • ۸-۳- فرسایش ناشی از آبهای جاری در حوضه مورد مطالعه:
 • ۸-۳-۱- فرسایش صفحه ای:
 • ۸-۳-۲- فرسایش شیاری:
 • ۸-۳-۳-  فرسایش خندقی:
 • ۸-۳-۴-  فرسایش کناره ای:
 • ۸-۳-۵- فرسایش هزاز دره ای:
 • ۸-۴- مطالعه نفوذ پذیری درحوضه مورد مطالعه:
 •      ۸-۴-۱- واحدهای با نفوذ پذیری خیلی زیاد
 •      ۸-۴-۲-  واحدهای با نفوذ پذیری متوسط
 •      ۸-۴-۳-  واحدهای با نفوذ پذیری کم تا بسیار کم
 •     ۸-۵- فرسایش پذیری

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS را به قیمت ۱۹۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

رشته تحصیلی

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت