فروردین
۱۶
۱۴۰۰

دانلود مقاله بررسی ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات با نگاهی به الگوريتم‌های مسيريابی

تصادف پديده‌اي است نادر، تصادفي،‌ با عوامل و فاكتورهاي مختلف كه بوسيله موقعيتي كه در آن يك يا چند نفر در مقابله با محيط اطراف خود دچار ضرر و زيان مي‌شوند، بيان مي‌شود.تصادف به عنوان واژه‌اي براي رخدادي كه در آن يك يا چند وسيله نقليه شركت دارند و… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بررسی ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات با نگاهی به الگوريتم‌های مسيريابی دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۶۸ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله بررسی ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات با نگاهی به الگوريتم‌های مسيريابی

مشخصات فایل بررسی ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات با نگاهی به الگوريتم‌های مسيريابی

عنوان: بررسی ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات با نگاهی به الگوريتم‌های مسيريابی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۶۸
حجم فایل : ۷۹۵ کیلوبایت

بخشی از  مقاله بررسی ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات با نگاهی به الگوريتم‌های مسيريابی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

طرح مسئله:

صورت مسئله: يافتن ايمن‌ترين مسير بين دو نقطه از نظر نرخ تصادفات

شرح مسئله:

موضوع مطرح شده در اين پژوهش كه يكي از عمده‌ترين مسائل طرح در حمل و نقل شهري محسوب مي‌شود به بررسي و شرح عوامل مؤثر در ايجاد تصادفات و نيز راههكارهاي ارائه شده در جهت رفع و بهبود اين عامل مي‌پردازد.

در اين پژوهش منظور از ايمن‌ترين مسير عبارت است از مسير بهينه‌اي كه در آن نرخ تصادفات نسبت به ساير مسيرها حداقل باشد.

رسيده به هدف مذكور نيازمند داشتن اطلاعات جامعي در زمينه‌ي تصادفات و علل آن و نيز الگوريتم‌هاي مسيريابي مي‌باشد.

در راستاي اين امر اقدام به جمع‌آوري اطلاعات مربوط به عوامل مؤثر در تصادفات از قبيل عوامل انساني، راه، محيط، و وسيله‌ي نقليه و نيز مقايسه‌ي آنها همچنين شناسايي عوامل و مكان‌هاي حادثه‌خيز گرديده است. كه به علت گستردگي پارامترهاي مؤثر در تصادفات تنها به دو موضوع تقاطع‌هاي چراغ‌دار و نيز اثر انحراف راه در تصادفات توجه شده است. اطلاعات جمع‌آوري شده در واقع پيش‌نياز استفاده از الگوريتم‌هاي مسيريابي براي رسيدن به ايمن‌ترين مسير از منظر نرخ تصادفات خواهد بود.

كه بعد از بررسي چند الگوريتم مرسوم در مسيريابي مناسبترين الگوريتم براي مدل سازي مسير مورد نظر انتخاب گرديد.

 

اهميت موضوع:

تعريف تصادفات:

تصادف پديده‌اي است نادر، تصادفي،‌ با عوامل و فاكتورهاي مختلف كه بوسيله موقعيتي كه در آن يك يا چند نفر در مقابله با محيط اطراف خود دچار ضرر و زيان مي‌شوند، بيان مي‌شود.

(United kingdom, Accident Investigational Manual 1986)

تصادف به عنوان واژه‌اي براي رخدادي كه در آن يك يا چند وسيله نقليه شركت دارند و منجر به خسارتهاي مالي، زخم يا مرگ مي‌شود مورد قبول مي‌باشد. اصطلاح تصادف براي رخداد اتفاقي (راندم) كه هيچ دليل واضحي ندارد، غير از اينكه بايد اتفاق مي‌افتد، بكار ميرود.

در سالهاي اخير اداره ملي ايمني راه آمريكا (National Highway Traffic Safety Administration) واژه تصادم (Crash) را به عنوان واژه جايگزين براي تصادف پيشنهاد كرده است. به دليل اينكه تصادم براي برخوردي كه ميتوان از آن جلوگيري كرد يا با اصلاح رفتار راننده، طراحي وسيله نقليه، هندسه راه يا محيط اطراف آنرا به حداقل رساند، بكار ميرود. البته كلمه تصادم معمولا براي حوادث ترافيكي و راه بكار مي‌رود.

اهميت مطالعه تصادفات:

با مطالعه تصادفات مختلف مي‌توان ليستي از عوامل مؤثر در رخداد تصادفات حمل و نقلي تهيه كرد، با تعريف و توصيف فاكتورهاي دخيل در تصادفات ميتوان سيستم حمل و نقل را بهبود بخشيد تا در آينده با كاهش و به حداقل رساندن عوامل ايجاد تصادف، سيستم حمل و نقل ايمنتري ايجاد كرد.

مرگ و مير و خسارات جانبي ناشي از تصادفات يكي از عوامل ناگوار حمل و نقل جديد براي جامعه مي‌باشد. هر سال بيش از ۶۰۰۰۰ نفر در تصادفات حمل و نقل در ايالات متحده جان خود را از دست مي‌دهند، تقريباً ۹۰ درصد مرگ و ميرها مربوط به بزرگراهاست. يك شماي تخميني از توزيع نرخ مرگ و مير در ميان روشهاي حمل و نقل در ايالات متحده بر مبناي ۱۰۰ ميليون مسافر – مايل در جدول ۱-۱ داده شده است

تعداد اندكي از مردم تصور مي‌كنند كه طراح تأثير مستقيم يا اساسي روي ايمني سيستم راه‌ها دارد. در حاليكه ايمني ممكن است بوسيله تصميمات اتخاذ شده از روند طراحي شروع يا تمام شود، براي مثال،‌ طراح در مقابل طرح شبكه خيابان مسئوليتي را بعهده مي‌گيرد. همچنين طراحان وظيفه تعيين و كنترل سيستم‌هاي كاربري زمين را نيز به عهده مي‌گيرند. بدون ترديد، توزيع و تراكم كاربري زمين به مقدرا زيادي به تراكم ترافيك و درنتيجه به ايمني راه يا تقاطع خاص بستگي دارد. به هر ترتيب، طرح هندسي،‌روش اجرائي فرايند برنامه‌ريزي است. اين نقطه‌اي است كه در آن طرحهاي محسم شده توسط طرح داراي بعد مي‌شود. مسلزمات طراحي و همچنين بهره‌برداري بايد در مرحله برنامه‌ريزي گنجانده شود.

ايمني تجهيزات به مقدار زيادي بستگي به اين دارد كه طراح تا چه حد به طور صحيح از فن‌آوري موجود بهره‌برداري مي‌كند و چقدر به معيار ايمني اولويت مي‌دهد.

مشكلات طرح هندسي جاده‌ها و نقاط حادثه‌خيز غالباً توسط مامورين اجرا شناسايي مي‌شوند. با وجود يك رابطه خوب كاري بين مهندسي و اجرا، بسياري از مناطق مشكل‌ساز قبل از رخ دادن تصادفات عمده قابل اصلاح و تشخيص مي‌باشند.

 • آمار كشوري آمريكا

۱)كشته‌ها:

در طي جنگ جهاني دوم تعداد كشته‌ها سالانه ۲۴۰۰۰ نفر بود در حاليكه در نمودار تعداد كشته‌هاي ايالات متحده (شكل۳-۱/ تعداد كشته‌ها در اثر تصادف تا سال ۱۹۷۲، با ۵۴۶۰۰ كشته، پيوسته افزايش داشته است. افت و كاهش ناگهاني تعداد كشته‌ها در سال ۱۹۷۴ درواقع بواسطه بحران انرژي مي‌باشد كه باعث شد در ايالات متحده محدوديت سرعت ۹۰ كيلومتر در ساعت اجرا شود. ديگر فاكتورهايي كه باعث كاهش ميزان تصادفات شده است عبارتند از كاهش در ميزان سفرها، بهبود ويژگيهاي ايمني وسايل نقليه، تلاش مستمر براي رفع موانع و مناطق خطرناك فيزيكي از كناره‌هاي راه.

در طول دو دهه گذشته ميزان كشته‌هاي سالانه بين ۳۹۲۰۰ و ۵۱۱۰۰ نفر متغير بوده است، ميزان كشته‌ها در سال ۱۹۹۴، ۴۰۷۰۰ نفر مي‌باشد. ميزان مرگ و مير بر اساس سفر انجام شده رد طول ۶۵ سال گذشته بطور پيوسته كاهش داشته است. در سال ۱۹۹۴ اين مقدار ۱/۱ كشته در ۱۰۰ ميلايون وسيله نقليه كيلومتر مي‌باشد.

در سال ۱۹۹۴ اداره ايمني ترافيك راههاي ملي آمريكا (National Highway Traffic Safety Administration) نرخ مرگ و مير را براي ۱۰۰ هزار راننده داراي گواهينامه برابر ۲/۲۳ و براي ۱۰۰ هزار وسيله نقليه ثبت شده برابر ۱/۲۱ گزارش كرد.

در سال ۱۹۹۴ ميزان كشته‌ها در اثر برخورد چند وسيله نقليه به هم برابر  ۱۷۶۰۰، برخورد يك وسيله نقليه (برخورد با اشياء‌ثابت يا برخورد گردشي) ۱۶۰۰۰ كشته و تصادفات منجر به مرگ با دخالت عابر پياده ۵۵۰۰ كشته مي‌باشد. ۱۵۰۰ كشته باقيمانده رد اثر برخورد با قطار، ‌دوچرخه و حيوانات بوده است.

۲)زخمي‌ها:

در سال ۱۹۹۴ طبق برآورد انجام شده ۲۱/۳ ميليون نفر در تصادفات وسايل نقيله زخمي شده‌اند،‌كه از اين ميزان ۱۴ درصد منجر به نقص عضو شده است و مابقي تصادفات منجر به جرح داراي اهميت كمتري بوده است.

۳)كل تصادفات:

بدليل تفاوت در تعريف تصادفات قابل گزارش در حوزه‌هاي  قضايي مختلف ايالات متحده،‌تعداد كل تصادفات در اين كشور نامشخص است. طبق برآورد NHTSA در سال ۱۹۹۴ حدود ۳۹/۱۱ ميليون راننده در ۴۹/۶ ميليون گزارش برخورد پليس شركت داشته‌اند.

۴)ويژگيهاي تصادفات منجر به مرگ:

از سال ۱۹۷۵، NHTSA با ايالتهاي مختلف همكاريي را جهت تهيه اطلاعات جزئي تر در مورد تصادفات منجر به مرگ شروع كرد كه منجر به سيستم گزارش تصادفات مرگ‌آور FARS (Fatal Accident Reporting System) شد،‌ كه شاخصي براي ايمني در ايالات متحده ارائه ميكند. NHTSA معمولا گزارش سالانه‌اي از FARS ارائه مي‌دهد كه همراه با آن سيستم برآورد ملي GES‌ (General Estimate System) نيز گزارش سالانه‌اي در مورد همه تصادفات با شدتهاي مختلف ارائه ميدهد.

مصرف الكل:NHTSA يك تصادف منجر به مرگ را در صورتي بعنوان عامل الكلي طبقه بندي ميكند كه ميزان الكل خون BAC (Blood Alchol Concentration) راننده يا هر شخص درگير در تصادف ( عابر پياده يا دوچرخه سوار ) حداقل ۰۱/. گرم در ليتر باشد. تقريبا حدود ۴۱ درصد از كليه تصادفات منجر به مرگ ( ۶ درصد كل تصادفات) بدليل مصرف الكل مي باشد. افراد داراي ميزان الكل خون بيشتر از ۰/۱ گرم در ليتر در كليه ايالات آمريكا افراد مست شناسايي ميشوند.  در ۳۲ درصد از تصادف منجر  به مرگ، راننده يا شخص درگير مست بوده است. بيش از دوسوم از ۱۳۱۰۰ نفر كشته در اين تصادف افراد مست بوده اند. در طول دهه گذشته ميزان تصادفات منجر به مرگ كه در آنها الكل عامل اصلي بوده است ۳۰ درصد كاهش يافته است.

موتورسيكلتها: اين وسيله نقليه حدود ۴/۰ درصد از كل سفرهاي راهها را به خود اختصاص ميدهد در حاليكه ۱ درصد از كل گزارشات تصادف پليس و ۲ درصد وسايل نقليه ثبت شده مي باشد، با اين وجود ۷ درصد از كل تصادفات منجر به مرگ را به خود اختصاص ميدهد.

در سال ۱۹۹۴ بيش از ۲۳۰۰ موتور سوار در تصادفات ترافيكي كشته شدهند در حاليكه اين عدد در سال ۱۹۸۴، ۴۶۰۰ نفر مي باشد. حدود ۳۷ درصد از موتورسواران در تصادفات مرگبار بدون گواهينامه رانندگي مي كردند، حدود ۲۹ درصد مست بودند، با درنظر گرفتن ميزان سفر، موتورسواران ۲۰ بار بيش از مسافرين اتومبيل در معرض مرگ در اثر تصادف قرار دارند.

عابرين پياده: مرگ و مير عابرين پياده در طول سالهاي اخير بطور شگفت انگيزي كاهش يافته است، كه در سال ۱۹۹۴ حدود ۲۲ درصد كمتر از دهه قبل است.

آمار تصادفات عابرين پياده به اين صورت است كه در نواحي داخل شهري ۷۱ درصد، در موقعيتهاي غير تقاطعي ۸۰ درصد و در ساعت شب ۶۲ درصد، براساس نرخ جمعيت، نرخ مردان در آمار مرگ و مير (۹/۲ در هر ۱۰۰ هزار نفر۹) بيش از دو برابر نرخ زنان مي باشد، همچنين نرخ مربوط به عابرين پياد ه بالاي ۷۰ سال بطور قابل ملاحظه اي بالاتر است. از ميان عابرين پياده كشته شده بالاي ۱۴ سال حدود ۳۴ درصد الكل در خونشان بود.

رانندگان مسن: افراد بالاي ۶۹ سال حدود ۹ درصد از جمعيت ايالات متحده را تشكيل ميدهد، در طول دهه گذشته اين گروه جمعيتي ۴/۲ برابر بيش از گروه هاي جمعيت ديگر رشد كرده است. كه اين افراد مسن حدود ۹ درصد از كل رانندگان داراي گواهينامه را تشكيل ميدهند و ۱۳ درصد از كل كشته هاي ترافيكي و ۱۸ درصد از كشته هاي عابرين پياده را به خود اختصاص مي دهند. افراد مسن كشته شده در اثر ترافيك در طول روز ۸۴ درصد و با وسايل نقليه ديگر ۷۴ درصد را تشكيل ميدهند.

 • آمار تصادفات جاده اي ايران

آمار تصادفات جاده اي در ايران از سال ۱۳۵۲ رسماً توسط پليس راه جمع آوري و منظم مي گردد. البته در سالهاي نخست اين كار هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي به طريقه بسيار ابتدايي انجام مي يافت. ارقام مربوط به تصادفات خسارتي تا سال ۱۳۵۷ در جدول موجود نمي باشد. حتي اكنون نيز به نقايص و كمبودهاي قابل توجهي وجود دارد.

جدول ۴-۱ وضع تصادفات جاده اي در ايران از ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۴ را نشان مي دهد. در جدول مزبور تصادفات به صورت تصادفات فوتي، جرحي و خسارت دسته بندي شده اند. البته بايد توجه نمود كه در ايران تنها فوت شدگان در صحنه تصادف به عنوان مرگ و مير ناشي از تصادف، در آمار و گزارشات پليس منعكس مي شوند و اين در تناقض با استاندارد معمول جهاني است كه فوت شدگان تا سي روز پس از تاريخ وقوع تصادف را جزء آمار مرگ و مير ناشي از تصادف به حساب مي آورند. بدين ترتيب آمار فوتهاي پليس راه ايران را بايد در حدود %۷۰ آمار واقعي مرگ و مير تصادفات جاده اي ايران براساس استاندارد معمول جهاني دانست.

 

 

 

فهرست مطالب مقاله بررسی ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات با نگاهی به الگوريتم‌های مسيريابی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه۴
 • بخش اول
 • -طرح مسئله۷
 • -اهميت موضوع۸
 • بخش دوم:تصادفات
 • -فصل اول:عامل انساني۳۰
 • -فصل دوم:عامل راه۴۰
 • تقاطع‌هاي چراغ‌دار۶۳
 • انحراف از راه۱۰۱
 • -فصل سوم :عامل وسيله نقليه و محيط۱۱۵
 • -فصل چهارم:مقايسه عوامل تصادف۱۲۲
 • بخش سوم:مسير ايمن
 • -فصل اول:شناسايي مكان‌هاي حادثه‌خيز۱۳۶
 • -فصل دوم:پارامترهي موثر در ترافيك۱۴۴
 • فصل سوم:الگوريتم‌هاي مسير‌يابي۱۵۱
 • نتايج و پيشنهادات۱۶۶
 • منابع و مؤاخذ

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات با نگاهی به الگوريتم‌های مسيريابی را به قیمت ۱۹۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

رشته تحصیلی

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت