خرداد
۱۶
۱۳۹۶

دانلود پاورپوینت خط توليد پلی اتلين سبك

تاريخچه پيدايش پلي اتيلن سبک درفشاربالاوباوزن مخصوص کم اولين باردرسال ۱۹۳۳درازمايشگاه تحقيقاتي انگلستان کشف شد.سال۱۹۳۳اولين دستگاه تهيه محصول به ظرفيت ۱۰۰تن درسال توسط همين مؤسسه شروع به کارکرد… ادامه مطلب را در پاورپوینت خط توليد پلی اتلين سبك دنبال نمایید. این فایل شامل ۴۵ اسلاید و در قالب powerpoint می باشد.

پاورپوینت خط توليد پلی اتلين سبك

مشخصات فایل خط توليد پلی اتلين سبك

عنوان: خط توليد پلی اتلين سبك
فرمت فایل : powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۴۵
حجم فایل :  ۱,۳۸ مگابایت

بخشی از پاورپوینت خط توليد پلی اتلين سبك را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 آشنايي باطرح وعمل کرد دستگاه پلي اتيلن سبک درفشاربالا

(۱)طراحي دستگاه

    طرح دستگاه به گونه اي است که اين دستگاه درفشار بالاداراي ظرفيت توليد۱۰۰۰۰۰تن پلي اتيلن است که درمجتمع هاي پتروشيمي مانند مجتمع پتروشيمي بندر امام به کار مي رود.

     اساس طراحي اين واحدبرمبناي دوراکتوراست که هرکدام به ظرفيت ۵۰۰۰۰تن درسال است .اين واحد شامل قسمت هاي زير ميشودکه هر کدام به صورت جداگانه توضيح داده خواهدشد:

۱-کمپرسورها(متراکم کردن گازها)۲-فعل وانفعالات(پلي مرشدن)۳-راکتورها۴-جداکردن۵-بازگرداندن گازهايي ترکيب نشده۶-دانه کردن پلي مرها ۷-انبارکردن۸-بسته بندي کردن واحدشامل دوراکتوراست که هريک به ظرفيت ۵۰۰۰۰تن درسال براي ۸۰۰۰ساعت کارکردن درنظرگرفته شده است که بتواند پلي مرهاي متجانس وغيرمتجانس راتوليد نمايد…

 کمپرسوراوليه

گازاتيلن بادرجه خلوص ۹۹/۹۵؟ وفشار۴۲کيلوگرم برسانتي مترمربع واردواحدمي شوددوقسمت مي شودکه به هردوراکتورفرستاده مي شود گازابتداازيک خنک کننده ميگذرد تادرجه حرارت راروي ۴۰درجه ثابت نگه دارد.مقداراين گازبطورنرمال۶۷۹۴کيلوگرم درساعت وماکزيمم۸۶۴۷کيلوگرم درساعت است.اين گازباگازهاي ديگرمخلوط ميشودمقداراين گاز۳۷۶۲کيلوگرم درساعت است مفدارگازي که توسط همين کمپرسوربرگشت داده ميشودباگازهاي يادشده مخلوط ميشودوواردقسمت کمپرسوراوليه ميشود ظرفيت کمپرسور۱۱۸۵۰کيلوگرم است.ابتدااين گازوارد يک تانک ميشود دراين تانک مايع ازگازجداميشودو به   قسمت اول کمپرسورواردميشود…

 کمپرسور ثانويه

گازي که از کمپرسور اوليه وارد اين قسمت مي شود داراي فشار ۲۶۰کيلوگرم برسانتي متر مربع و۴۰ درجه سانتي گراد حرارت است .اين گاز باگازي که از قسمت Recycle مي ايد باهم مخلوط شده مجموع اين دوگاز ۴۳۰۰۰کيلوگرم درساعت است براساس مشخصات پليمري که مي خواهند تهيه کنند ماده اي به عنوان Modifier به ان اضافه مي کنند اين ماده دو نوع است :

پروپان وپروپلين اين مواد توسط پمپ با فشار ۲۶۰ کيلوگرم برسانتي متر مربع تزريق مي شود وباتوليد يک فاز مي کند گاز بعد ازمخلوط شدن وارد جدا کننده مي شود که نام ان Separator comp soction درجداره اين صافي وقسمت خروجي ان که به Drain Pot وصل است بخاري جريان دارد تاتمام گازهايي که به صورت مايع درامده است بخار شود اين صافي از ۳۰۴ توري ساخته شده است که مي تواند ذرات ۵ميکرون را بگيرد اختلاف فشار درمسير جداکننده اگر از ۳۵کيلو گرم برسانتي مترمربع بيشتر باشد بايد جداکننده راتميز کرد…

فهرست مطالب پاورپوینت خط توليد پلی اتلين سبك, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه
 • فعل وافعال پليمرشدن
 •  آشنايي باطرح وعمل کرددستگاه پلي اتيلن سبک درفشاربالا
 •  کمپرسوراوليه
 •  کمپرسور ثانويه
 • راکتور
 • جدا کننده در فشار بالا
 • جداکننده درفشار پايين
 • انبار کاتاليست
 • مخلوط کردن وتزريق کاتاليست
 • پمپ تزريق کاتاليست
 • بخش پایانی
 • بخش انتقال
 • ذخيره سازي در سيلوها
 • بسته بندي

 

در صورت تمایل شما می توانید پاورپوینت خط توليد پلی اتلين سبك را به قیمت ۶۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید.
فرستادن دیدگاه

رشته تحصیلی

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت