مهر
۲۰
۱۴۰۰

دانلود مقاله سيمای اهل بيت در حديقه الحقيقه ديوان سنايی

دوستي با اهل بيت پيامبر اكرم (ص) يكي از موضوعات بسيار مهمي است كه فكر و ذهن اغلب شعرا و نويسندگان را به خود مشغول كرده و اين مودت و دوستي در آثار آنها نمود خاصي پيدا كرده است.به نظر مي رسد كه اغلب شعرا و نويسندگان به حديث معروف ثقلين و آيه تطهير توجه … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله سيمای اهل بيت در حديقه الحقيقه ديوان سنايی دنبال نمایید. این فایل شامل ۲۵ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله سيماي اهل بيت در حديقه الحقيقه ديوان سنايی

مشخصات فایل سيمای اهل بيت در حديقه الحقيقه ديوان سنايی

عنوان: سيمای اهل بيت در حديقه الحقيقه ديوان سنايی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۲۵
حجم فایل : ۲۴ کیلوبایت

بخشی از  مقاله سيمای اهل بيت در حديقه الحقيقه ديوان سنايی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

چكيده:

دوستي با اهل بيت پيامبر اكرم (ص) يكي از موضوعات بسيار مهمي است كه فكر و ذهن اغلب شعرا و نويسندگان را به خود مشغول كرده و اين مودت و دوستي در آثار آنها نمود خاصي پيدا كرده است.

به نظر مي رسد كه اغلب شعرا و نويسندگان به حديث معروف ثقلين و آيه تطهير توجه خاص داشته و اين حديث و آيه را سرلوحه آثار خود قرار داده داده اند و نتايج اين توجه در آثار آنها به خوبي نمايان است.

بسياري از شعراي فارسي زبان بر اهميت توجه به قرآن و عترت پيامبر واقف و آشنا بوده اند و بدين دليل است كه در آثار آنها اشاره هاي فراواني به آيات قرآن و عترت پيامبر (ص) شده است.

سنايي نيز از شاعراني است كه از اين قضيه مستثنا نبوده است و در آثار او به ويژه حديقه الحقيقه و ديوان اشعار مدح و ستايش پيامبر اسلام و اهل بيت آن حضرت به طور چشمگيري ديده مي شود. در آثار وي ارادت خاص و صادقانه او به اهل بيت پيامبر كاملاً آشكار و نمايان است و در جاي جاي اين دو اثر برتري و سروري اهل بيت را به تصوير مي كشد، و دوستي با اهل بيت را راه نجات و سعادت خواهي مي داند[۱].

حديث ثقلين: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:

اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي فانهما لن يفتد فاحتي يردا علي الحوض

پيامبر خدا كه درود خدا بر او و خانواده اش باد فرمود: من در ميان شما دو چيز سنگين و گرانبها كه كتاب خدا و عترت من كه همان خانواده من هستند باقي مي گذارم، اين دو هيچ گاه از هم جدا نمي شوند تا اينكه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند.

با توجه به مضمون حديث شريف ثقلين روشن مي شود كه هدايت وابسته به تمسك به قرآن و عترت است. نه قرآن تنها و نه عترت تنها، زيرا شناخت كامل و حقيقي قرآن فقط براي عترت ميسر بوده و تنها عترت مي توانند به كمك عظمت خداداديش به حقايق قرآن كما هو حقه برسد و آن را در اختيار تشنگان عترت قرار دهد كه انما يعرف القرآن من خو طب به[۲].

آيه تطهير: … اطعن الله و رسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً (سوره احزاب، آيه۳۳).

و اينكه خدا و رسولش را اطاعت كنيد، خداوند فقط مي خواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را پاك سازد.

خداوند در پايان آيه ۳۳ سوره احزاب در مورد اهل بيت صحبت مي كند اما اينكه منظور از «اهل بيت» در اينجا چه اشخاصي مي باشند در ميان مفسران گفت وگو است. بعضي آن را مخصوص همسران پيامبر دانسته اند و آيات قبل و بعد را كه در باره ي ازدواج رسول خداست را قرينه اين معني شمرده اند. اما با توجه به اين مطلب كه ضميرهايي كه در آيات قبل و بعد آمده عموماً به صورت ضمير «جمع مؤنث» است در حالي كه ضماير اين قسمت از آيه (انما… تطهيراً) همه به صورت «جمع مذكر» است و اين نشان مي دهد كه معني و مفهوم ديگري در نظر بوده است.

بعضي از مفسران از همين مرحله گام فراتر نهاده و آيه را شامل همه خاندان پيامبر اعم از مردان و همسران او دانسته اند، اما از سوي ديگر روايات بسيار زيادي در منابع اهل سنت و شيعه وارد شده است كه معني دوم يعني شمول همه ي خاندان پيامبر را نفي مي كند و مي‌گويد مخاطب در آيه فوق منحصراً پنج نفرند: پيامبر(ص)، علي(ع)، فاطمه(س)، و حسن و حسين(ع)[۳] به عنوان نمونه به دو مورد از اين روايات اشاره مي شود:

انس ابن مالك نقل كرد: پيامبر شش ماه تمام هنگام طلوع فجر از خانه بيرون مي آمد و رهسپار مسجد مي شد و مرتب در آن دم مقابل در خانه ي فاطمه (س) مي ايستاد و مي‌فرمود: اهل بيت به ياد نماز باشيد خداوند مي خواهد از شما اهل بيت هر گونه پليدي را دور كند[۴].

«در مناظره اي كه بين امام رضا (ع) در مجلس مأمون با علماي مجلس در خصوص عترت صورت گرفت مطالب زيادي رد و بدل شد و سئوالات زيادي از امام پرسيده شد كه امام به آنها پاسخ گفتند. يكي از اين سئوالات اين بود: اي اباالحسن آيا عترت فقط آل رسول الله هستند يا غير آل وي را نيز شامل مي شود؟ امام فرمودند: فقط آل رسول الله است. سپس مأمون گفت: آيا خدا عترت را بر همه ي مردم فضيلت داده است؟ امام فرمود: آري خدا در كتاب خود عترت را بر همه مردم فضيلت داده است[۵]».

مذهب سنايي

در مورد مذهب سنايي نظرات متفاوتي وجود دارد. استاد بزرگوار مدرس رضوي در مقدمه ديوان سنايي در مورد مذهب وي اينگونه بيان مي كند كه “عده اي معتقدند كه سنايي در زمان جواني پيرو اهل سنت بوده است و اشعار او را دليل بر اين ادعا مي دانند[۶]”. به عنوان نمونه به بعضي از اين ابيات اشاره مي شود.

 

خلق پيغمبر كجا تا از بزرگان عرب جور و رنج ناسزان از پي يزدان كشد
صادقي بايد كه چون بوبكر در صدق و صواب زخم مار و بيم دشمن از بن دندان كشد
يا نه چون عمر كه در اسلام بعد از مصطفي از عرب لشكر زجيحون سوي تركستان كشد
پارسايي كو كه در مجراب و مصحف بيگناه تا زغوغا سوزش شمشير چون عثمان كشد
حيدر كرار كو كاندر مصاف از بهر دين در صف صفين ستم از لشكر مروان كشد
(ديوان/ص۸۵۹/بيت۶تا۱۰)
نام عمر از عدل بلند است و گرني يك كوي ندانم كه در آنجا عمر ي نيست
(ديوان/ص۱۰۰/ب۱۹)
بيش از آن  در راه ين بد صد هزار اسفنديار گرد هفت اقليم اكنون يك سپه سالاركو
يك جهان بوبكر و عثمان و علي بينم همي آن حيا و حلم و عدل و صدق آن هر چاركو
(ديوان/ص۵۷۵/بيت۴و۵)
اي چو عثمان و چو حيدر شرم روي و زورمند وي چو بوبكر و چو عمر راستگوي ودادگر
(ديوان/ص۲۷۹/ب۳)
آري به زخم ماري ابوبكر صبر كرد تا لاجرم و زير بني گشت و يار غار
(ديوان/ص۲۳۷/بيت۵)
صادقين بوبكر بود و قانتين فرخ عمر منفقين عثمان، علي مستغفر بن آمد بهم
(ديوان/ص۳۶۳/ب۱۱)

“اين دسته معتقدند كه سنايي در اواخر عمر خود و هنگام نظم «حديقه الحقيقه» به مذهب تشيع گراييده است و حديقه را شاهد بر اين امر مي دانند”[۷].

البته با توجه به اينكه سنايي در حديقه نيز اشعار زيادي را آورده است كه در آن به توصيف ابوبكر و عثمان و عمر پرداخته است نمي توان ادعاي اين افراد را مبني بر اينكه سنايي در موقع سرودن حديقه به مذهب شيعه گراييده است را چندان قبول كرد.

 

 

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله سيمای اهل بيت در حديقه الحقيقه ديوان سنايی را به قیمت ۲۰۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

رشته تحصیلی

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت