جستجوی آرشیو "پرسشنامه ها"
اسفند
۱۴
۱۳۹۵

آموزش طراحی و نتیجه گیری از پرسشنامه

آموزش طراحی و نتیجه گیری از پرسشنامه

در پژوهش هایی که از پرسشنامه استفاده می شود، اعضای نمونه یا جامعه با پر کردن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در مصاحبه ای که خود اجرای آن را به عهده داشته اند، شرکت می کنند. به همین دلیل سؤالها و راهنمایی های مربوط به آن باید به اندازۀ کافی روشن و قابل فهم باشند… ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در فایل آموزش طراحی و نتیجه گیری از پرسشنامه که بصورت رایگان […]

ادامه مطلب...

رشته تحصیلی

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت