من سهند هستم! من حرفه ای ترین قالب فروشگاهی ایرانی هستم ! میتونی منو امتحان کنی به امتحانش می ارزه...

خرید قالب سهــند

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

29 نوامبر 2021
0 دیدگاه

امروز شاهد رشد و تحول در جهان ورزش هستیم از جمله جا به جا شدن رکوردها در رشته های مختلف این امر است و با گسترش حرفه ای گری در ورزش برنامه ریزان و دست اندرکاران دنیای ورزش به دنبال آن هست های علمی و عملی بهره گیرند. سالهای زیادی است که ورزش از حالت سنتی… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله مبانی روانشناسی ورزش دنبال نمایید. این فایل شامل 23 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله روانشناسی ورزش

مشخصات فایل مبانی روانشناسی ورزش

عنوان: مبانی روانشناسی ورزش
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 23
حجم فایل : 39 کیلوبایت

بخشی از  مقاله مبانی روانشناسی ورزش را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

 

مقدمه :

امروز شاهد رشد و تحول در جهان ورزش هستیم از جمله جا به جا شدن رکوردها در رشته های مختلف این امر است و با گسترش حرفه ای گری در ورزش برنامه ریزان و دست اندرکاران دنیای ورزش به دنبال آن هست های علمی و عملی بهره گیرند. سالهای زیادی است که ورزش از حالت سنتی خود خارج شده است و اگر مللی در آن عقب بماند در جهان ورزش حرفی برای گفتن نخواهد داشت بدیهی است که تمامی اعمال بشری از دو جنبه فیزیکی بررسی می باشد و با عنایت به نقشی که جنبه های روانی در اعمال و رفتار بشر دارند توجه به رشته روانشناسی خاصی برخوردار است.

روانشناسی ورزش جدیدترین اطلاعات روانشناسی مطرح روز ورزش را در اختیار علاقمندان قرار می دهد.

تئوریها و پژوهشهای جدید اساساً در حوزه های شخصیت نگرشهای نسبت به ورزش پرخاشگری در ورزش اضطراب و استرس نفوذهای اجتماعی انگیزش و کسب مهارت می باشد همچنین نمونه های متنوعی از رشته های ورزش از جمله فوتبال وزنه برداری و …. را شامل می شود.

به دلیل وجود شیوه های مختلف در جهت به کارگیری روانشناسی در حوزه ورزش و وجود فعالیتهای متنوع در فرهنگهای مختلف تحت عنوان فعالیت های ورزش لازم است تا تعریف کاملاً گسترده ای از روانشناسی ورزش را از انجمن روانشناسی ورزش اروپا (FEPSAC) با کمی اختصار ارائه دهیم. روانشناسی ورزش به بررسی فرایندهای بنیادین روانشناسی و تاثیرات آن بر ورزش می پردازد.

تعریف ورزش :

شامل کلیه فعالیتهای جسمانی است که به منظور رقابت، تفریح، تربیت و سلامتی انجام می پذیرد.

روانشناسی ورزش :

پیدایش علم روانشناسی ورزشی به قرن بیستم باز می گردد اما اولین مطالعات در این زمینه در سال های آخر قرن نوزدهم انجام شد . در واقع به صراحت نمی توان بیـان کرد که روانشناسی ورزشی دقیقاً در چه زمانی به صورت علم مطرح شد ، به همین جهت برخی ادعا می کنند علم روانشناسی ورزشی هم چون نوزادی است که به تازگی متـولــد شده است . بطور کلی در ابتدا مطالعه رفتار ورزشی در جهت تشریح اصول و موضوعـات روانشناسی عمومی بود و جهت گیری مشخصی بـعـنـوان روانـشـنـاسـی ورزشـی دیـده نمی شد . دکتر نورمن تریپلت ۱ روانشناس دانشگاه ایندیانا ، دراوایل سال های 1897 ، در مجله آمریکایی روانشناسی مطلبی را منتشر کرد کـه بـه گـونـه ای مـسـتـقـیـم بـه روانشناسی ورزشی ارتباط داشت . تریپلت پدیده ای را بررسی کرد که اکنون (( سـهـولـت اجتماعی )) ۲ می نامیم ، و آن اثر مساعد مشاهده کنندگان بر عملکرد شخـص اسـت . او پی برد دوچرخه سوارانی که گروهی فعالیت می کنند نـسـبـت بـه زمـانـی کـه فـردی دوچرخه سواری می کنند ، نیز سریع تر حرکت می کنند . دکترای . دبلیو . اسکـریـپـچـر ۳ روانشناس دانشگاه ییل از مطالعه خود چنین نتیجه گرفت که شرکـت در ورزش بـه دارا شدن ویژگی های شخصیتی مطلوب می انجامد ( مارک ، اچ انشل ، 1380 ) .

      دیدگاه جدید مبنی براینکه ورزش رقابتی شخصیت ساز است، ریشه در پژوهش های اسکریپچر دارد ، اما پیشگام شناخته شده روانشناس ورزش دکتر کلمن رابرت گریفـت ۴ است . گریفت که به عنوان پدر روانشناسی ورزش از او نام برده می شود، بعنوان اولین شخصی است که سال های زیادی را صرف آزمایش های منظم روانشناسی ورزشی کرده است ( مارک ، اچ انشل ، 1380 ) .

گریفت اولین آزمایشگاه روانشناسی ورزش را ، به نام آزمایشگاه پـژوهـش ورزشـی در سال 1925 در دانشگاه ایلینوی تاسیس کرد . اگر چه پژوهش درباره اثر عوامل درونی بـر عملکرد ورزشی را ، در سال 1918 آغاز کرده بود . علایق اولیه او شامل اثرهـای عـوامـل روانی ومحیطی بر یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی وشخصیت در ورزش بود . او برای آزمایشگاه خود وسایلی را تهیه کرد که آگاهی از جنبش های مهارتی ، هوشیاری ذهنی ، واکنش های زمانی نسبت به بینایی، شنوایی، فشار، ثبات ، هماهنگی عصبی ـ عضلانی ، تنش ها رهاشازی عضلانی را اندازه گیری می کردند . او بر اساس مصاحبـه بـا بـازیـکـن فوتبال رد گرنگ پی برد که ورزشکاران برتر مهارت های ورزشـی را خـود بـه خـود ، بـدون هیچ یا کم ترین اندیشه ای ، انجام می دهند . او اولین کتاب های روانشناسی ورزشی را به نام های (( روانشناسی مربیگری )) در سال 1926 و (( روانشناسی ورزشکاران )) در سال 1928 نوشت واولین درس روانشناسی ورزش رادرسال 1923 در دانشگاه ایلینوی تدریس کرد . گریفت ، در تکلیفی که روانشناسان ورزش امروزی واقعاً بر آن رشـک مـی بـرنـد ، توسط باشگاه شیکاگو کانبر ۱ استخدام شد تا در فصل مسابقه های سال 1938 مشاور روانشناس ورزش تیم باشد . او آزمون های حرکتی و پرسش نامه های روانی گونـاگـون را اجرا کرد تا توانایی حالت روانی و توانایی بالقوه کنونی ورزشکاران رقـابـتـی را از آغـاز آموزش ( فصل بهار ) تا پایان فصل تعیین کند ( مارک ، اچ انشل ، 1380 ) .

      پژوهش روانشـنـاسـی ورزشـی در دهـه هـای 1940 نـمـود واقـعـی داشـت بـه جـز پایان نامه های دکترا که گه گاهی نوشته می شدند . در این زمان بـیـش از هـر چـیـز ، تاسیس آزمایشگاه های یادگیری حرکتی رواج یافت که از جمله می توان آزمایشگاهی را نام برد که توسط جان لاتر ۲ در دانشگاه پنسیلوانیا ، کلـارنـس رگـزویـل در دانـشـگـاه ویسکاسنین ، سی . اچ مک لوی در دانشگاه آیوا ، و شاید از همه معروف تر فرانکلیـن هنری در دانشگاه کالیفرنیا در بر کلی ، تاسیس شد ( مارک ، اچ انشل ، 1380 ) .

      این جنبش زمینه را برای حضور ، رشد و … تربیت بـدنـی فـراهـم ساخـت کـه دارای پیچیده ترین رهیافت علمی در پژوهش برای رفتار حرکتی بود . هـمـه ی دانـشـمـنـدان ورزش به نوبه ی خود از بهینه بودن طرح ، تجهیزات و فنون آماری پـژوهـشـی انـتـشـار بیشتر داده های مربوط به فرایندهایی که زیربنای مهارت آمیز عملی و آموختنی بودند ، سود جستند . باوجود (( خلاشایان توجه بین سال های مولد گریفت وکارهای پژوهشگران معاصر در روانشناسی ورزش )) ، زمینه روانشناسی ورزش از ایـن تـلـاش هـای اولـیـه در معاصر در روانشناسی ورزش )) ، زمینه روانشناسی ورزش از ایـن تـلـاش هـای اولـیـه در پژوهش حرکتی ، سود برده است ( مارک ، اچ انشل ، 1380 ) .

      سرانجام ، در دهه ی 1960 بود که روانشناسی ورزش گام های بزرگـی را بـرداشـت و زمینه علمی کنونی را فراهم آورد . چندین عامل به گسترش این زمینه علـمـی کـمـک کردند . کتاب های درسی بیشتر از هر زمان دیگر چاپ شدنـد . از جـمـلـه مـی تـوان بـه کتاب های زیر اشاره کرده :

      (( رفتار جنبشی و یادگیری حرکتی )) بریانت گرتی ۱ ، (( مشکل ورزشکاران و چگونگـی مقابله با آن ها )) بروس اجیلو و توماس تاتکو ۲ ، (( یادگیری حرکتی و عملکرد انسانی )) رابرت ان سینگر ۳ و (( روانشناسی و رفتار حرکتی )) جوزف اکسندین ۴ . کتاب دیگری بـه نام (( مربیگری، ورزشکاری، روانشناسی )) سینگر۵ اولین کتاب درسی درروانشناسی ورزش بود . این کتاب ها محرکی برای پژوهش و انتشار فراوان در نشریه های علمی بودند . از همه مهم تر (( فصلنامه ی پژوهش )) که اکنون (( فصنامه ی پژوهش بـرای تـمـریـن و  ورزش )) نامیده می شود ، از انتشارات پژوهشی رسمی تربیت بدنی حرفه ای در ایالـات متحده بود . اما مهم تر از پیش رفت پژوهش در روانشناسی ورزشـی و رفـتـار حرکتـی ، کلاس ها و برنامه های دانشگاهی بود که منجر به پیدایش بارز ترین دانـشـمـنـدان ، در روانشناسی ورزش شد ( مارک ، اچ انشل ، 1380 ) .

      عنصر نهایی در رشد روانشناسی ورزش تاسیس چند انجمن حـرفـه ای بوـد . اولـیـن نشست سالیانه انجمن امریکای روانشناسی ورزش و فعالیت های بدنی در سـال 1967 بر گزار شد . انجمن کانادایی یادگیری روانی ـ حرکتی و روانشناسی ورزش ، در سال 1969 آغاز به کار کرد ( مارک ، اچ انشل ، 1380 ) .

      این سازمان در آغاز به انجمن کانادایی بهداشت ، تربیت بدنی ، تفریحات سالـم و رقص وابسته بود . اما در سال های 1977 مستقل شد . در سـال 1975 ، بـخـشـی بـه اتحادیه امریکایی بهداشت ، تربیت بدنی ، تفریحـات سـالـم و رقـص ، اضـافـه شـد تـا روانشناسی ورزش را در چهار چوب علمی تربیت بدنـی تـقـویـت کـنـد . آن را آکـادمـی( فرهنگستان ) روانشناسی ورز نامیدند . هدف فرهنگستان تقویت نگره و پژوهش بـود

 ( فرهنگستان ) روانشناسی ورز نامیدند . هدف فرهنگستان تقویت نگره و پژوهش بـود به گونه ای که بتوان در تربیت بدنی یا موقعیت ورزشی به کار برد . به عـلـاوه در سـال 1986 ، پیدایش انجمن پیش رفت روانشناسی ورزشی کاربردی بود که بـرای پـیـشـبـرد رهیافتی اکتشافی تر در روانشناسی ورزش آغاز به کار کرد . این انجمن ، که در بر دارنده بزرگ ترین عضویت روانشناسی حرفه ای و دانشجویان در سرتاسـر جـهـان اسـت ، دارای سه بخش است :

      روانشناسی بهداشت ( که برای نمونه اثر های روانی فعالیت های بدنـی را بـررسـی می کند )

       روانشناسی درمان ( که مشاوره ی ورزشی و مطالعه ی اثـر فـنـون رفـتـاری و

روانی بر عملکرد ورزشی را بررسی می کند )

 

 

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله مبانی روانشناسی ورزش را به قیمت 20900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

[zarinpalpaiddownloads id=”2347″]

فراپروژه

فراپروژه

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.