0
0

برچسب: اکراه چیست

 

دانلود تحقیق اکراه

تعریف اکراه: تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم...
611 بازدید 1398/10/01 0