0
0

برچسب: انواع سند

 

دانلود تحقیق سند

«سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد»به...
428 بازدید 1398/09/11 0