0
0

مقاله ارزيابی فرهنگ نماز و اثرات دنيوی و اخروی آن بر افراد

24,900 تومان

در این مقاله به ارزيابی فرهنگ نماز و اثرات دنيوی و اخروی آن بر افراد پرداخته شده است، که شامل 85 صفحه و در قالب word می باشد.

بخشی از مقاله ارزيابی فرهنگ نماز و اثرات دنيوی و اخروی آن بر افراد

 

 

تاريخچه نماز :

تاريخ نماز و پرستش به قدمت تاريخ اديان و سابقه اديان به موازات پيشينه پيدايش حيات انسان است و اينك بررسي پيشينه تاريخي نماز با توجه به آيات قرآني.

نماز نخستين عبادتي است كه بر بندگان واجب شد.

خداوند تعالي در آغاز سوره بقره در توصيف اهل تقوي فرمود :

الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوه و …[1]

همانا كه به غيب، يعني به وجود خدا، معاد و فرشتگان ايمان دارند و نماز را به پاي دارند و …

و اين مي رساند كه پس از وجوب اعتقاد به مبدأ و معاد و وحي و نبوت نخستين چيزي كه مطرح است و مهم است نماز است و بنابراين هيچ عبادتي را پيش از آن واجب نكرده اند زيرا اگر عبادتي قبل از حكم نماز مقرر مي شد مطمئناً آن را در كريمه مذكور، مقدم بر نماز ذكر مي فرمود. افزون بر اين از رسول گرامي اسلام (ص) روايت شده است كه فرمودند :

اول ما فرض علي العباد الصلوه و اخر ما يبق عند الموت الصلوه و اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلوه فمن اجاب فقد سهل ما بعده و من لم يجب فقد اشتد ما بعده.[2]

نخستين پرستشي كه بربندگان واجب شد نماز است آخرين عملي كه به هنگام مردن بماند نماز است و اولين چيزي كه روز قيامت از آن بپرسند نماز است پس هر كس به خوبي جواب گويد و پاسخش را بپذيرند در حسابرسي هاي پس از نمازش آسان گيرند و آنكه پاسخ نيكو ندهد در اعمال ديگرش به سختي حساب كشند.

و فرمودند :

نخستين چيزي كه خدا بر امتم واجب كرد پنج نماز است و نخستين چيزي كه از اعمالش بالا برده شود پنج نماز است و نخستين چيزي كه از آن سؤال شوند پنج نماز است.

جمله هاي (اول ما فرض علي العباد الصلوه) و (اول ما افترض الله) حاكي از آن است كه پيش از نماز هيچ عملي پا به عرصه تشريع و وجوب ننهاده است.[3]

اهميت نماز

 1. از نظر دين :

نماز ستون دين است كه مرتب روح انسان را با خدا و صفات نيكوي الهي ارتباط مي دهد. و دين وقتي با عملي زنده توأم نباشد كه ميان بنده و آفريدگار را ارتباط دهد و روح را به سوي رستگاري بكشاند مفهومي نخواهد داشت.

 1. از نظر روان پزشكي :

الا بذكر الله تطمئن القلوب : هان با ياد خدا دلها آرامش مي يابد.

امروزه بسياري از روانشناسان و پزشكان روحي دريافته اند كه دعا و نماز و داشتن يك ايمان محكم به دين نگراني، تشويش، يأس و ترس را كه موجب نيم بيشتري از بيماريهاست برطرف مي سازد.

 1. از نظر رواني :

قد افلح المؤمنون، الذينهم في صلاتهم خاشعون

براستي كه مؤمنان رستگارند كساني كه در نمازشان خشوع مي ورزند.

توجه و خشوع كه از شرايط مهم نماز است وسيله ايست براي پرورش و تمرين حضور ذهن و تمركز حواس كه در زندگي بسيار حائز اهميت بوده و بيشتر موفقيتهاي انسان در نتيجه همين تمركز فكر و توجه كامل و حضور ذهن است.

 1. از نظر اخلاقي :

ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنكر

نماز آدمي را از بديها و تباهيها باز مي دارد.

نماز با توجه دادن به خدا و صفات نيكوي الهي و روز قيامت آدمي را از بديها باز مي دارد و فضائل اخلاقي و انساني را در وي تقويت و به اخلاق الهي آراسته مي گرداند.

 1. از نظر تربيتي و اجتماعي :

نظافت و طهارت لباس و بدن و غصبي نبودن لباس و محل نماز، و وقت شناسي و غيره از شرايط صحت نماز است و نمازگزار واقعي طبق آيات 19-35 سوره معارج كسي است كه نمازش ترك نشود، قسمتي از اموال خود را از آن بينوايان و محرومين بداند، روز جزا را باور داشته خود را از عذاب پروردگار ايمن نداند، دامان خود را از شهوتراني پاك نگاهدارد و به امانتها و عهد و پيمان خود وفادار باشد و براي حفظ حقوق مردم نترسد و براي شهادت قيام كند.

افزون بر اينكه شعارهاي متن نماز خود سازنده و تربيت كننده فرد و اجتماع است.

 1. از نظر سياسي :

يكي از امتيازات حكومت اسلامي بر ساير مكتبهاي سياسي نماز و ساير برنامه هاي عملي آن است چه همه مكتبها ابتدا دم از خلق مي زنند و نويدهاي بسياري به مردم مي دهند و مردم هم قول پيروي و فداكاري و همبستگي، ولي پس از مدتي ايده ها و شعارها و قرارها به دست فراموشي سپرده مي شود و به وضع اختناق و استعمار باز مي گردند و اين اسلام است كه با برنامه عملي و تمرينهاي روزانه و شعارهاي سازنده اذان، نماز و ساير عبادات ايده ها و تعهدات و مسئوليتها را در ميان همه اقشار زنده و پايدار داشته و باعث مي شود كه دولت و ملت همواره به عهد خود وفادار بمانند.

 

 

 1. از نظر معنوي :

همانطور كه در روايت آمده الصلوه معراج المؤمن  نماز معراج و سفر معنوي شخص با ايمان بسوي خداست.

(والصلوه قربان كل نفي) و نماز مايه تقرب و نزديك شدن افراد پرهيزگار به خدا خواهد بود و طبق آيه قرآن نماز شب انسان را به مقام والاي معنوي مي رساند.[4]

 

 

عبادت و خودسازي :

نخستين بخش فقه اسلامي مربوط به برنامه هايي است كه انسان و محيطش را از آلودگي جسمي و روحي و اخلاقي پاك مي گرداند و از پليديها و صفات شيطاني دور و به خدا و صفات نيكوي الهي نزديك مي سازد و در اجتماع روح پاكي، اعتماد، صفا و صميميت مهرباني و گذشت ايجاد مي كند.

اين بخش را عبادت مي نامند عبادات عبارتند از :

طهارت و پاكيزگي (غسل، وضو و تيمم) نماز، روزه، حج، زكات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر.

احكام و شرايط عمومي اين عبادات از اين قرار است :

 1. شخص عبادت گزار بايد توجه داشته باشد كه اين اعمال خود هدف نبوده بلكه وسيله اي هستند براي رسيدن به مرحله يقين به خدا و آخرت، تقرب و نزديك شدن به صفات خدا.

و اگر نيت و هدف در اين اعمال نباشد عبادت بصورت يك عادت در                  مي آيد و تأثير آن بسيار اندك يا ناچيز خواهد بود.

 1. دومين شرط عبادت اين است كه براي ريا و خود نمايي و جلب توجه و نظر مردم نباشد اگر خداي نكرده كسي چنين مقصدي را در عبادت خود منظور كند مرتكب گناه و عوام فريبي گشته و عبادتش باطل و بي اثر بلكه بنا به بعضي از احاديث مقرون به شرك خواهد بود.
 2. تعريف كردن از عبادتهاي خود پيش ديگران مكروه است چنانكه قرآن مي فرمايد :

فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقي

خوستايي نكنيد كه خداوند داناتر است به كسي كه متقي و پارساي واقعي است.

مگر براي رفع تهمت از خود و يا جلب و ترغيب مردم به عبادت.[5]

 

نماز اكسير غم زدا

غم و اندوه غالباً بر اثر يكي از عوامل زير پيش مي آيد :

 1. از دست دادن يك چيز
 2. به دست نياوردن مطلوب
 3. اضطراب و نگراني
 4. ترديد و بلاتكليفي
 5. مشاهده صحنه هاي تأثير انگيز
 6. ارتكاب خطا و گناه
 7. سخنان نادرست يا عملكرد نادرست ديگران

نماز در همه اين موارد مي تواند به نحو معجزه آسايي غم و غصه را برطرف سازد به وسيله نماز انسان مي تواند به مرحله اي از معرفت دست يابد كه به خاطر از دست دادن هيچ چيزي اندوهگين نشود آنكه خدا را ملك و معبود و خود را عابد و مملوك مي داند توجه دارد كه ملك و صاحب اختيار چيزي نيست از اين رو به خشنودي خدا خشنود و به تقدير او راضي است آنكه نماز مي خواند هرگز به دنبال خواسته هاي نادرست و نامشروع نخواهد رفت و اگر خواسته اش مشروع است نماز كه سراسر دعا و نيايش است به او مي آموزد كه پيوسته برآورده شدن حاجات و به دست آوردن مطالب خود را از خدا بخواهد و به لطف و كرم او اميد بندد كسي كه نماز او توانسته است روح اميد را در او زنده نگه دارد هيچ گاه نااميد نخواهد شد و مغموم نخواهد گشت يعقوب عليه السلام گفت:

انما اسكو بشئ و حزوني الي الله و اعلم من الله ما لا تعلمون يا بني ولا تيأسو من روح الله انه لا ييئس من روح الله الا القوم الكافرون.

عرض حال پريشاني و اندوه خود را فقط به خدا مي كنم مي دانم از خدا آنچه كه شما نمي دانيد اي پسران من از رحمت خدا نوميد نباشيد براستي كه كسي بجز مردم كافر از رحمت خدا نااميد نمي گردد.

جنبه اكسيري نماز افسانه نيست هنگامي كه غم و غصه ها، مانند پاره هاي شب تار، شما را در بر گرفتند مي توانيد آن را به تجربه بگذاريد براي به دست آوردن اين اكسير لازم نيست هزينه اي بپردازيد كافي است چند دقيقه اي وقت خود را براي آن صرف كنيد و آن را با توجه و حضور قلب به جا آوريد.

 

نماز توانبخش روح و روان

تحمل سختيها و دشواريها و تلخيها براي آدميان دشوار است هرگاه امر ناگواري بر ايشان پيش آيد بي تابي مي كنند و سر و صدا به را مي اندازند و چون خيري به آنها برسد و لذتي ببرند حاضر نيستند كه ديگران را در سرور و شادي خود سهيم كنند بخل و تنگ نظري مي ورزند و مانع خير مي گردند اين حالتها حكايت از ناتواني روح و روان و پستي طبعشان دارد كساني كه پيوسته نماز مي خوانند و در نمازهاي خود به منبع قدرت و منشأ رحمت توجه دارند و روح خود را به او مرتبط مي سازند قدرت روح و روح توكل خود را بالا مي برند در برابر سختيها و ناملايمات صبور و مقاوم و به هنگام برخورداري از خيرات دست و دلباز و بخشنده مي باشند.

نماز اجازه نمي دهد كه روح و روانشان به ضعف و زبوني كشيده شود قرآن تأكيد مي كند :

فقط نمازگزاراني كه پيوسته نماز مي خوانند و در نمازهاي خود مواظبت دارند صاحب روح و رواني مقاوم و پر توان مي گردند و مي فرمايد :

اذا مسه الشر جزوعاً و اذا مسه الخير منوعاً الا المصلين الذين هم علي صلوتهم دائمون.

دكتر علي شريعتي كه خدا بر او رحمت آورد درباره مطلق نيايش مي گويد:

اگر هيچ زباني از ارزش نيايش سخن نمي گفت جز كلماتي كه صحيفه سجاديه را ساخته اند و آثار آن را هيچ جا نمي توانستيم يافت جز در روحي كه كلمات صحيفه را ساخته است كافي بود كه هر انسان آگاهي نيايش را يكي از نيرومندترين  عوامل تلطيف و تكامل روح و عاطفه نوع انسان در تاريخ بشناسد و آن را در تربيت معنوي جامعه بشري دستي اعجازگر ببيند درسي كه يك روح وحشي و سخت همان اندازه به آن محتاج است كه روح اهلي و نرم روحي كه هم معني دوست داشتن را مي فهمد و هم زيبايي اشك را هم مي جنگد و هم مي داند كه سر به زانوي مهربان او نهادن و زير دستهاي نوازشگرش به لذت تسليم رام بودن از شكوه آدمي نمي كاهد.

 

نماز اميدبخش ترين عمل

نمازهاي روزانه از مصداقهاي روشن حسنات  نمازهاي روزانه از مصداقهاي روشن حسنات و حسنات شوينده سيئات است :

خداي تعالي فرمود : و اقم الصلوه طرفي النهار و زلفاً من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات  ذلك ذكري للذاكرين.

نماز را در دو طرف روز و اوايل شب بر پا دار چرا كه نمازها بديها را از ميان مي برند و مي شويند اين كار براي پند گيرندگان و ياد كنندگان خدا ياد آوري و تذكر است.

مفسران با توجه به صدر و ذيل آيه و قرينه اي كه در آن وجود دارد و همچنين با تكيه بر سخنان معصومين عليهم السلام گفته اند : (مقصود از حسنات در اين آيه نمازهاي روزانه است).

چون به موجب آيه چهل و پنجم از سوره عنكبوت از فحشا و منكرات باز مي دارد و موجب ترك سيئات مي شود و در حقيقت بديها را مي زدايد و باعث مي شود كه تدارك و جبران گردند و شسته شوند و چون اين آيه از بين رفتن سيئات را به وسيله حسنات (نمازها) مژده مي دهد پيامبر اكرم (ص) آن را اميدبخش ترين آيه قرآن معرفي فرمودند و چون موضوع اميدبخش ترين آيه قرآن نماز مي باشد جان كلام آن بزرگوار اين است كه بايد نماز را اميد بخش ترين كار به حساب آورد.

گاندي مي گويد :

دعا و نماز زندگي ام را نجات داده است بدون آن بايد از مدتها پيش ديوانه مي شدم. من در تجارب زندگي عمومي و خصوصي خود تلخ كاميهاي بسيار سخت داشته ام كه مرا دستخوش نا اميدي مي ساخت. اگر توانسته ام بر اين نااميديها چيره شوم بخاطر نمازها و نيايشهايم بوده است.

دعا و نماز را مانند حقيقت بخشي از زندگي خود نمي شمارم. فقط بخاطر نياز و احتياج شديد روحي آنها را به كار مي بسته ام زيرا اغلب خود را در وضع و حالي مي يافتم كه احتمالاً بدون دعا و نماز نمي توانستم شادمان باشم هر چه زمان مي گذشت اعتقاد من به خداوند افزايش مي يافت و نياز من به دعا و نماز بيشتر مي شد و بدون آن زندگي برايم سرد و تهي بود.

 

نماز چگونه ايجاد امنيت رواني مي كند؟

آنان كه زندگي را پوچ، بي معني و بي هدف تصور مي كنند و آن را رنگ باخته و از دست رفته مي بينند به نوميدي، افسردگي، اضطراب، روان پريشي، درون گرايي و انزوا طلبي مبتلا مي گردند.

آنان بعلت آنكه براي خود و كار خود قايل به ارزش و ارزش گذاري نمي باشند و قدرتي ماورايي را كه ناظر بر اعمالشان باشد قبول ندارند اعتماد به نفس و امنيت رواني خود را از دست مي دهند اما نماز دست كم روزي ده بار به نمازگزار مي گويد : اين جهان آفريننده و پرورش دهنده اي دارد كه بر آن نظارت دارد و داور و ارزش گذار كار بندگان خود است.

كوچكترين كار آنان را زير نظر دارد به آنان نمره مي دهد و براي آن درجه ثواب و عقاب معين مي كند او مالك روز محاسبه (يوم الدين) است. نمازگزار به يقين ميداند كه از ذره حساب است و ريزترين كار نيك و بدش بدون پاداش نمي ماند اين باور همان چيزي است كه به او آرامش جمعيت خاطر و امنيت رواني مي دهد گرفتاريهاي دنيا، رنج ترك گناه و تكلف عمل به تكليف را راحت و آسان مي كند. اما بي نمازان از خيرات و بركات نماز بي بهره و گرفتار اضطراب و دلهره اند بي خدايان كه خود را بي پناه و سرگردان و كارهاي خود را بيهوده و بي نتيجه مي دانند، مشكلات و مصيبتهاي كوچك دنيا آنان را از پا مي اندازد زيرا بر اين باورند كه چيزي را از دست داده اند بدون آنكه در برابر آن چيزي به دست آورند آنان همانند ورشكستگاني هستند كه بر خداي روزي رسان توكل ندارند و از شدت غم دق مي كنند.

 

 

نماز مائده اي آسماني براي روح بشر

در خبر است كه :

الا ان الصلوه مأدبه الله في الارض قد هناها لأهل رحمته في كل يوم خمس حسرات.

بدانيد نماز غذايي روحي و آسماني است كه خدا براي زمينيان قرار داده است و به تحقيق آن را براي شايستگان رحمت خويش گوارا كرده است خوراكي روحي و رواني كه در هر شبانه روز پنج نوبت از آن تغذيه مي كنند و رشد مي يابند.

و امام علي فرمودند :

الذكر قوت الارواح و مفتاح الصلاح

ياد خدا غذاي جانها و كليد خودسازي است.

ويليام جيمز مي نويسد :

اگر نيرويي براي تحمل پيشامدها لازم باشد، در اثر دعا و نماز به دست مي آيد هرگونه دعا و نمازي نشانه اين اعتقاد است كه با ارتباط با خداوند نيرويي ملكوتي كه غذاي روح است بدست مي آيد همين قدر كه به حقيقي بودن اين نيروي ملكوتي معتقد شويم ديگر چندان اهميتي ندارد كه بخواهيم بدانيم اين نيروي معنوي چگونه است. از نظر مذهب اهميت در اين است كه يك نيروي معنوي كه تاكنون از ما پنهان بوده است در اثر دعا و نماز به كار مي افتد.

نماز سفره پر نعمتي است كه خداوند آن را در هر شبانه روز پنج بار براي بندگان خود مي گستراند و آنان را به بهره برداري از آن مي خواند در اين سفره انواع و اقسام غذاها و خوراكي ها وجود دارد و هر كس مي تواند بر وفق ذوق و سليقه و به تناسب صحت و سقم خود از آن استفاده كند مطمئناً آنان كه بيمارند نمي توانند بهره كافي از آن ببرند اما آنان كه ايمان سالمي دارند به اندازه ظرفيت خود از غذاهاي روحي آن ارتزاق و كسب نشاط خواهند كرد. از اين روست كه پيامبر اكرم فرمودند :

الصلوه قربان كل تقي

نماز براي همه نسلها در همه عصرها درسها و پيامهاي آموزنده اي دارد و خاص و عام مي توانند از آن بهره ور شوند نماز گنجينه ذكر و رازي است كه آن را نهايت نيست و كتاب بي انتهايي است كه بايد آن را بيشتر و بيشتر مطالعه كرد و درسهاي زيادي براي زندگاني اين جهان و آن جهان از آن آموخت و سفره پهناوري است كه نعمتهاي موجود در آن قابل شمارش نيست.

 

 

اطلاعات بیشتر

نوع فایل

word

تعداد صفحات

85

حجم فایل

103 کیلوبایت

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله ارزيابی فرهنگ نماز و اثرات دنيوی و اخروی آن بر افراد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.