0
0

خلاصه کتاب مبانی مدیریت صنعتی، رویکرد نوین

25,900 تومان

در این محصول به فصل دوم ، سوم و چهارم از کتاب مبانی مدیریت صنعتی، رویکرد نوین پرداخته شده است، که شامل 27 صفحه و در قالب word می باشد.

بخشی از خلاصه کتاب مبانی مدیریت صنعتی، رویکرد نوین

 

  • توجه: محتوای این فایل فقط فصل دوم ، سوم و چهارم از کتاب مبانی مدیریت صنعتی، رویکرد نوین می باشد.

 

فصل دوم

صنعت در گذر زمان (انقلاب صنعتی)

هدف کلی در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با شکل گیری انقلاب صنعتی و کلیه عواملی که در شکل گیری و توسعه آن نقش داشتند، می باشد. همچنین این فصل به معرفی و شناخت جنبه های مختلف انقلاب صنعتی، پیدایش صنعت و ویژگی های سازمانها در عصر انقلاب صنعتی پرداخته می شود، تا مبنایی برای بهتر درک کردن مفاهیم و کلیت صنعت و مدیریت صنعتی گردد.

هدفهای رفتاری

از دانشجویان انتظار می رود که پس از مطالعه این فصل بتوانند :

با شکل گیری انقلاب صنعتی آشنا شوند.

– با عوامل زیربنایی انقلاب صنعتی آشنا شوند.

– با شرایط حاکم بر کار در دوره انقلاب صنعتی آشنا شوند.

– کار و تولید در عصر انقلاب صنعتی را توضیح دهند.

– مدیریت در عصر انقلاب صنعتی را شرح دهند.

– با دستاوردهای انقلاب صنعتی آشنا شوند.

مقدمه

در طی ۳۰ سال بعد از اتمام جنگ جهانی، ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای صنعتی مطرح شد. به طوری که تغییرات اساسی و چشم گیری در حوزه فعالیت و تولید به سمت صنعتی شدن اتفاق افتاد. تغییر جامعه کشاورزی به یک جامعه صنعتی در آمریکا مسائل و موضوعات جدیدی را به وجود آورد از جمله تشدید اختلافات طبقاتی میان اقشار فقیر و ثروتمند جامعه، تشدید رقابت، ادغام شرکتها و گسترده شدن فعالیت آنها و ….

شکل گیری انقلاب صنعتی

سطح زندگی اجتماعی انسان ها، ویژگی و چگونگی تولید و کاربرد روش ها در سازمانها و همچنین پیشرفت صنعتی و تکنولوژیکی در تمام کشورها و جوامع بشری تقریبا تا آغاز قرن ۱۶، یکسان و تفاوت فاحشی با هم نداشتند اما تفاوت های در ابعاد اجتماعی – فرهنگی و ساختارهای سیاسی – اقتصادی و حتی سبک مدیریت و رهبری در جوامع و سیستم های آنها وجود داشته است. اما بعد از قرن ۱۶ تغییر و تحولات تکان دهنده ای بخصوص تحولات انقلاب صنعتی در زمینه صنعت و تکنولوژی در انگلستان در قرن ۱۸ سبب شد که کشورهای جهان به دو گروه کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته مطرح شوند. کشورهای پیشرفته کشورهایی هستند که با تحولات صنعتی پس از انقلاب صنعتی خود را با پیشرفت تکنولوژی همگام و همچنین خود را با زمان و شرایط تطابق و سازگار کردند. موقعیت جغرافیایی کشور انگلستان به صورت جزیره ای که در غرب اروپا واقع شده و به خاطر نیاز شدیدی که به منابع طبیعت، نیروی انسانی، سرمایه ی کافی، نیروی متخصص و بازار فروش پیدا کرده و از طرفی دیگر تمام موارد مورد نیاز در اختیار نداشت. برای رفع نیازهای خود به یک رشته اقدامات توسعه طلبانه و غارت و چپاول کشور آسیایی و آفریقایی دست زد.

تغییر و تحولات شگرفی که در روشهای تولید در انگلستان در قرن هجدهم به وقوع پیوست به نام انقلاب صنعتی شناخته می شود. بعضی ها اختراع ماشین بخار را منشأ تحول در صنعت و انقلاب صنعتی می دانند.

ماشین بخار: به ماشین هایی گفته می شود که با نیروی بخار حرکت می کنند یا کار انجام می دهند. در سال نخستین قرن نوزدهم میلادی، در کارخانه ها پدیدار شدند. «جیمز ناز میت» در سال ۱۸۳۹ میلادی چکش بخار را اختراع کرد، او یک مهندس اسكاتلندی بود. ماشین ناز میت، می توانست با قدرت زیاد و دقت فراوان ضربه های محکم به قطعات فولادی، وارد کند. انقلاب صنعتی و پیشرفت های فنی و اقتصادی ناشی از آن موجب گردید که جوامع اروپایی از نظر سطح توسعه و کاربرد تکنولوژی های مختلف فاصله های وسیعی نسبت به سایر جوامع پیدا کنند. این امر نه تنها تولید صنعتی جوامع اروپایی را به شدت افزایش داد بلکه آنها را از چنان توانایی فنی و نظامی برخوردار ساخت که در پرتو آن دست به کشورگشایی و به اصطلاح استعمار سرزمین های در قاره های آسیایی، آفریقا و آمریکا زدند. به ترتیب جهان از نظر تکنولوژی به دو بخش دارای تکنولوژی صنعتی جدید و فاقد تکنولوژی صنعتی جدید تقسیم گردید. جوامع فاقد تکنولوژی صنعتی جدید یا مستقیما تحت سلطه استعمار کشورهای اروپایی در آمدند و یا شیفته و خواستار دستاوردهای فنی و تکنولوژی این کشورها گردیدند.

فصل سوم

سازمان صنعتی (صنعت)

هدف کلی

در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با کلیات و مفاهیم مرتبط با سازمان های صنعتی می باشد.

 

 

هدفهای رفتاری

از دانشجویان انتظار می رود که پس از مطالعه این فصل بتوانند:

۱- با مفهوم صنعت آشنا شوند.

۲ – گروه بندی صنایع براساس ماهیت تولید را توضیح دهند.

٣- با عوامل صنعت آشنا شوند.

۴- با عوامل مؤثر بر وضعیت سازمان های صنعتی آشنا شوند.

۵- با ویژگی های صنعت در آینده (عصر فراصنعت) آشنا شوند.

۶- مراحل شکل گیری یک سازمان صنعتی را تشریح نمایند.

مقدمه

سازمان ها به شکل های مختلف در اطراف ما وجود دارند. آنها ممکن است به منظورهای مختلفی تشکیل شده باشند و اهداف خاص و متفاوتی داشته باشند. سازمانها دارای منابع مختلفی مانند انسان ها، سرمایه، مدیریت و… هستند. در حقیقت سازمان ها از بخش های مختلف تشکیل شده است یعنی سازمانها مجموعه ای از واحدها و بخش هاست. سازمان سیستمی نظامند و قاعده مند است که به صورت مجموعة متنوعی از زیر سیستم تعریف می شود.

سازمان چیست؟

سازمان گروه رسمی و هماهنگ شده ای از افراد است که برای رسیدن به اهدافی ویژه کار می کنند. مدیران اثربخش باید به آنچه درون و خارج از سازمان آنها می گذرد، توجه کنند. صرف نظر از اینکه توجه آنها در زمان خاص به کجا ممکن است معطوف شود، مدیران باید بخشی از مجموعه سازمان باشند. مشاغل انتفاعی نوعی از سازمان است که مدیران در آنها کشف می شوند، اما تنها آنهانیستند. بعضی از این سازمانها کوچک و بعضی بزرگند. بعضی انتفاعی و بعضی غیرانتفاعی هستند. بعضی تنها محصول ارائه میدهند و بعضی هم محصول و هم خدمات، بعضی از آنها به خوبی مدیریت شده اند و بعضی از آنها تنها برای بقا تلاش می کنند. سازمان پدیده هایی اجتماعی است که آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثقور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت میکنند.

فصل چهارم

تعریف و مفاهیم مدیریت صنعتی

هدف کلی

در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با کلیات و مفاهیم مدیریت صنعتی می باشد. همچنین به معرفی و شناخت، جنبه های مختلف مدیریت صنعتی، پرداخته می شود. به طور یقین شناخت واژه های تخصصی سبب سهولت و تسریع فرآیند درک مطالب و بحث های مربوط به مدیریت و سازمانهای صنعتی می شود.

هدفهای رفتاری

از دانشجویان انتظار می رود که پس از مطالعه این فصل بتوانند:

– با مفاهیم مدیریت صنعتی آشنا شوند.

– به ضرورت و اهمیت مدیریت صنعتی پی ببرند.

– با وظایف مدیریت صنعتی آشنا شوند.

– تجزیه و تحلیل مهارت های مورد نیاز برای یک مدیر صنعتی را توضیح دهند.

مقدمه

از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورده، مدیریت در اندیشه و افکار او جای گرفته است. در حقیقت، شکل گیری اندیشه مدیریت به روزگاران اولیه خلقت بشر در گروهی زندگی کردن حتی به اولین تشکیل خانواده بازمی گردد. زیرا مردمی که به عنوان انسانهای نخستین در یک جمع خانوادگی زندگی میکردند و یا در یک گروه کاری فعالیت می کردند دارای اهدافی بودند. اولین هدف آنها زنده ماندن بود. پس فعاليه آنها برای رسیدن به هدف های خودشان بوده است.

صرف نظر از اهداف خاص سازمان وظیفه مدیر صنعتی این است که سازمان را در رسیدن به این اهداف یاری کند. در این کتاب، مدیران سازمان های صنعتی را در نظر میگیریم که اهداف مختلف دارند و برای رسیدن به این اهداف راهکارهای مختلفی را به کار می گیرند. اولین هدف این است که به شما کمک کنیم تا درک کنید چگونه مدیران به اهدافشان میرسند و به شما کمک کنیم تا بعضی از مهارت های مدیریتی را که برای اثربخش بودن در هر سازمان صنعتی به آن نیاز دارید را پرورش دهید. در حقیقت بیشتر این مهارت ها برای شما مفیدند. حتی اگر در شغلی باشید که عنوان مدیریت نداشته باشد. تلاش های موفق برای تغییر، با دیدی روشن از آینده هدایت می شوند.

اطلاعات بیشتر

نوع فایل

word

تعداد صفحات

27

حجم فایل

60 کیلوبایت

نویسنده

میرزا حسن حسینی

انتشارات

استادی

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب مبانی مدیریت صنعتی، رویکرد نوین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.