جستجوی آرشیو "مقاله انواع جهاد و احکام مربوط به آن ها بایگانی - فراپروژه"
اسفند
۱۶
۱۳۹۷

دانلود تحقیق انواع جهاد و احکام مربوط به آن ها

تحقیق انواع جهاد و احکام مربوط به آن ها

جهاد یک قانون عمومی در عالم آفرینش است و همه موجودات جهان اعم از نباتات و حیوانات بوسیله جهاد مانع را از سر راه خود برمی دارند تا بتوانند به کمال مطلوب خود برسند و با عوامل نابودی خود مبارزه کنند. جَهد را تلاش توأم با رنج معنی می کنند.جهاد، مصدر است بمعنی تلاش و نیز اسم است به معنی جنگ و جنگ را از آن جهت جهاد گویند که تلاش توأم با رنج است. […]

ادامه مطلب...

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت