آذر
۱۰
۱۳۹۸

دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۷۵ صفحه […]

ادامه مطلب...
آذر
۱۰
۱۳۹۸

دانلود تحقیق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

تحقیق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دنبال نمایید. این فایل شامل […]

ادامه مطلب...
آذر
۱۰
۱۳۹۸

دانلود تحقیق بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ايران

تحقیق بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ايـران

توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ايران دنبال نمایید. این […]

ادامه مطلب...
آذر
۱۰
۱۳۹۸

دانلود تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی

تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی

امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۸۲ صفحه و در […]

ادامه مطلب...
آذر
۹
۱۳۹۸

دانلود تحقیق جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكی درنظام حقوقی

تحقیق جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكی درنظام حقوقی

انسان موجودي سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمي به سوي خوبي و خوهبت الهي استوار است حيات و ممات در پيش روي انسان ها باعث گرديده كه بشر براي تكامل كوششي كند تا حقيقت را دريابد و لذا در نيل انجام اين هدف ها انسان در تكاپوي علوم فكري و… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكی درنظام حقوقی دنبال […]

ادامه مطلب...
آذر
۹
۱۳۹۸

دانلود تحقیق وکیل و وکالت

تحقیق وکیل و وکالت

يکي از حکما  خطباي معروف روم در کتاب خود وکيل را اين طور تعريف ميکند :((وکيل مرد صالح و درستي است که داراي اطلاعات قضايي بوده و بتواند با سلاست و جزالت بيان  قضايا را بيان نموده و در سايه مشاوره و تنظيم لوايح کتبي و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق وکیل و وکالت دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۱۶ صفحه […]

ادامه مطلب...
آذر
۹
۱۳۹۸

دانلود تحقیق رژيم حقوقی قراردادهای منعقده ميان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبيعی نفتی

تحقیق رژيم حقوقی قراردادهای منعقده ميان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبيعی نفتی

حقوق اقتصادي شاخه‌اي از علم حقوق است كه دامنه‌ي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمده‌اي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه مي‌گيرند… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق رژيم حقوقی قراردادهای منعقده ميان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبيعی نفتی دنبال نمایید. این […]

ادامه مطلب...
آذر
۹
۱۳۹۸

دانلود تحقیق جايگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران

تحقیق جايگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران

از آنجا كه هر سياستي با تكيه بر تعاريف شكل مي گيرد برداشتن گامي در جهت قبول تعريفي براي ميراث فرهنگي ضروري بنظر مي‌رسد. انتخاب كلمات يك تعريف، كار حساس وقابل تأملي است زيرا هر كلمه يا عبارت مي‌تواند عاملي تعيين كننده درشناسايي، ارزيابي وحفاظت از… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق جايگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران دنبال نمایید. این فایل شامل ۲۰۱ […]

ادامه مطلب...
آذر
۹
۱۳۹۸

دانلود تحقیق نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

تحقیق نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

اولين موضوعي كه در تحقیق حاضر مورد بررسي قرار گرفته موضوع سرقت مي باشد سرقت يكي از قديمي ترين جرايم عليه اموال و مالكيت، كه شايد از همان ابتداي پيدايش مفهوم مالكيت در جوامع بشري اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهاي سختي هم براي مرتكبين آن در اديان… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی دنبال نمایید. این فایل […]

ادامه مطلب...
آذر
۹
۱۳۹۸

دانلود تحقیق رابطه بين وكيل و موكل در حقوق ايران,فرانسه

تحقیق رابطه بين وكيل و موكل در حقوق ايران,فرانسه

با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق رابطه بين وكيل و موكل در حقوق ايران,فرانسه دنبال نمایید. این فایل شامل ۵۳ […]

ادامه مطلب...
برگه‌ها :«12345678...89»

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت