بهمن
۲۷
۱۳۹۹

دانلود روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبک زندگی و آرامش روانی

بنابراين هرگزينشي از سبك زندگي ، پيش از هر چيز مؤيد نوع انديشه اي است كه ذهن را در تسلط و انقياد خود در آورده و آن را به سوي رفتار وعادت مشخص سوق مي‌دهد و ازهمين منظر است كه تحليل سبك زندگي ها ، به روانشناسي… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبک زندگی و آرامش روانی دنبال نمایید. این فایل شامل ۴۲ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبک زندگی و آرامش روانی

مشخصات فایل وجود يا عدم وجود رابطه بين سبک زندگی و آرامش روانی

عنوان: وجود يا عدم وجود رابطه بين سبک زندگی و آرامش روانی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۴۲
حجم فایل : ۲,۰۹ مگابایت

بخشی از  روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبک زندگی و آرامش روانی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

بيان مسأله

مسأله اساسي در جامعه ما اينست كه آشفتگي زندگي مدرن ، آرامش را دست نيافتني جلوه مي‌دهد .

بسياري از مردم عصر ما احساس مي‌كنند كه ناراحتي ها و فشار زندگي بيش از حد شده است و با توجه به افزايش روز افزون عوامل استرس زا و شدت گرفتن تنشهاي حاصله و عارضه هاي روان – تني مانند كوليت ، آسم ،‌سردردهاي عصبي ، لكنت زبان ، ‌فشار خون و آمار افزايش مصرف قرصهاي آرام بخش گواهي بر اين مدعاست كه پرداختن به موضوع آرامش و آموزش فنون ريلاكس ضروري مي‌باشد  .

اهميت و ضرورت تحقيق

پژوهش حاضر از اين جعت حائز اهميت است كه با توجه به افزايش تنش و عوامل استرس زا و آگاهي از اصول و فنون ريلاكس تراپي ، مانند يوگا ، مديتيشن ، موسيقي درماني ، رنگ درماني و حتي خنده درماني و رايحه درماني ضروري مي نمايد چرا كه طي تحقيقات و آمار جهاني و نتايج حاصله ، قويترين و موثر ترين روش درماني عارضه هاي روان – تني ، ريلاكس يا آرامش معرفي شده است .

همچنين ريلاكس با تقويت قواي روحي و رواني به فرد در جهت رسيدن به اهداف عالي زندگي كه همان كمال و دستيابي به زندگي مطلوب مي‌باشد  كمك مي‌كند .

به همين دلايل ضرورت آگاهي از سبك زندگي و تاثير آن بر حل مسائل و مشكلات مربوط به زندگي و نهايتاٌ دستيابي به آرامش عميق احساس مي‌شود .

اهداف پژوهش

هدف اصلي پژوهش حاضر ، بررسي وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگي و آرامش رواني مي‌باشد  . همچنين با توجه به خصوصيات دموگرافيك آزمودني ها ، هدف ما دستيابي به اين نكته مي‌باشد  كه بين كدام ويژگيهاي فردي و متغيرهاي موجود در پژوهش كه سبك زندگي و آرامش رواني مي‌باشند ، رابطه معني داري وجود دارد . بطور مثال ، خصوصياتي چون وضعيت تأهل سن ، رتبه تولد ، مقطع تحصيلي ، نوع مسكن و منطقه زندگي كه مستقيماٌ مربوط به خود آزمودني مي‌باشند ، چه تأثيري بر روي سبك زندگي انتخابي و آرامش وي دارند ؟ همچنين ، ويژگيهاي ديگر مانند تحصيلات پدر ، تحصيلات مادر ، شغل پدر و شغل مادر كه بطور غير مستقيم به وي مربوط مي‌شوند ، چه تأثيري در آرامش و سبك زندگي وي دارند ؟

سئوال ها و فرضيه هاي پژوهشي

سئوال هاي پژوهشي

  • آيا بين آرامش رواني و سبك زندگي رابطه معني داري وجود دارد ؟
  • آيا بين آرامش رواني و خصوصيات دموگرافيك آزمودني ها تفاوت معني داري وجود دارد ؟
  • آيا بين سبك زندگي و خصوصيات دموگرافيك آزمودني ها تفاوت معني داري وجود دارد ؟

فرضيه ها

  • بين آرامش رواني و سبك زندگي رابطه معني داري وجود دارد .
  • بين آرامش رواني و وضعيت تأهل آزمودني ها تفاوت معني داري وجود دارد .
  • بين سبك زندگي و وضعيت تأهل تفاوت معني داري وجود دارد .
  • بين آرامش رواني و سن آزمودني ها تفاوت معني داري وجود دارد .
  • بين سبك زندگي و سن آزمودني ها تفاوت معني داري وجود دارد .

تعريف نظري سبك زندگي

سبك زندگي اشاره به الگوي منحصر به فرد صفات ، رفتارها و عادتهايي دارند كه وقتي همراه يكديگر مي آيند ، مسير ويژه ما را كه خود براي رسيدن به هدف زندگي ترسيم كرده ايم ، تعريف مي‌كنند . (‌ آدلر )

تعريف عملياتي سبك زندگي :  نمره اي كه فرد از مقياس سبك زندگي رايت [۱] و همكاران كسب مي كند .

تعريف نظري آرامش رواني

داشتن سازگاري كافي يا احساس خوب بودن ( از ديدگاه روان شناختي ) و خاص هنگامي كه اين نوع سازگاري يا احساس با معيارهاي جامعه اي كه فرد در آن زندگي مي كند ، همخواني داشته باشد . ( ساعتچي ، ۱۳۷۴ )

تعريف عملياتي آرامش رواني :  نمره اي كه فرد از پرسشنامه شادگامي آكسفورد [۲] كسب مي‌كند . هر چه فرد نمره بيشتري كسب نمايد از احساس شادكامي بيشتري برخوردار است .

عقده هاي حقارت و ريشه هاي آن

ناتواني در غلبه كرن بر احساسهاي حقارت ، آنها را تشديد مي‌كند و به رشد عقده حقارت مي انجامد . افراد داراي عقده حقارت ، نظر بدي نسبت به خود دارند و در كنار آمدن با درخواستهاي زندگي احساس درماندگي و ناتواني مي‌كنند . به نقل از زماني شرفشاهي ، ۱۳۷۰ .

ناز پروردگي كودك نيز مي‌تواند موجب عقده حقارت شود .

چون آنها در مواجهه با زندگي واقعي از نيروي تجهيز عاري اند و طبعاٌ تحمل شكست مختصري را هم ندارند ، دير يا زود تمايلات انزواجويانه در آنها پديدار مي‌شود . در موارد اختلالات روان نژند همچنين اغلب انحرافات جنسي ، اعتياد ، بزهكاري و ديگر اختلالات منش ، همواره يك شماي فكري مشترك وجود دارد كه طرح و ريشه اي در ناز پروردگي است .

( ادوان شولتز و سيدني آلن شوالتز ، سيد محمدي ، ۱۳۷۷ )

عقده برتري جويي

اين عقده شامل گرايش به مبالغه در مهارتهاي جسمي ، عقلي و اجتماعي است  چنين فردي به منظور فائق آمدن بر حقارتهاي خود ،‌لاف زن ،‌متكبر ، خودپسند ، خود محور شده و به تحقير ديگران گرايش دارد . همچنين وي خويشتن پذيري بسيار كمي دارد و تنها از طريق تحميل به ديگران است كه مي‌تواند احساس مهم بودن كند . (هجل و زيگلر ، ۱۹۷۶ . عسگري )

در حالي كه فرويد ،[۳] معتقد بود كه رفتار انسان بوسيله گذشته تعيين مي‌شود يعني بوسيله غرايز و تجربيات كودكي ، آدلر انگيزش [۴] انسان را بر حسب انتظارات براي آينده مي ديد . وي مدعي بود كه ما نمي توانيم به غرايز يا تكانه هاي اوليه به عنوان اصل توجيهي متوسل شويم ، فقط هدف نهايي برتري يا كمال مي‌تواند شخصيت و رفتار را تبيين كند . ( شولتز ، ۱۹۹۰ كريمي و همكاران )

مفهوم غايت نگري خيالي آدلر ، گستره اي را آشكار مي‌سازد كه در آن بر جنبه غايت شناختي و هدف گرايي انگيزش انسان تأكيد مي‌شود . پس رفتار ما براساس ادارك مان از هدف خيالي زندگي خويش هدايت مي‌شود . هر چند اين هدفها در آينده وجود ندارد اما در ادراك كنوني از آينده به چشم مي خورد و با وجود آن كه هستي عيني ندارد اما تأثيرات بيشماري در جهت گيري زندگي ما اعمال مي‌كنند . ( هجل و زيلگر ، ۱۹۷۶ ، عسگري )

سبك زندگي

سبك زندگي گسترش و پالايش مفهومي است كه آدلر در تلاش براي يك هدف نهاي بيان مي‌كند به عبارت ديگر سبك زندگي اشاره به الگوي منحصر به فرد مصفات ،‌رفتارها و عادتهايي دارند كه وقتي به همراه يكديگر مي آيند ،‌مسير ويژه ما را كه خود براي رسيدن به هدف زندگي ترسيم كرده ايم ، تعريف مي‌كنند . الگوهاي رفتاري كه افراد براي جبران حقارتهاي خود ترتيب داده اند ، بخشي از سبك زندگي آنها مي‌شود . به نظر آدلر اين سبك زندگي در سنين ۴ و ۵ سالگي به گونه بسيار محكمي شكل مي گيرد ، سني كه پس از آن به گونه كلي در برابر تغييرات ، مقاومت صورت مي گيرد . ( شولتز ، ۱۹۹۰ ، كريمي و همكاران )

  • به اعتقاد آدلر سبك زندگي توسط قدرت خلاق فرد رشد مي‌كند . به عبارت ديگر هر كسي اختيار دارد تا آزادانه سبك زندگي خود را بيافريند ولي نهايتاٌ در قبال اينك چه كسي هستند و چگونه رفتار مي‌كنند ، مسئولند . اين قدرت خلاق فرد است كه مسئوليت هدف زندگي او را دارد و شيوه تلاش وي را براي رسيدن به هدف تعيين مي‌كند و در رشد علاقه اجتماعي او سهيم مي‌شود . نيروي خلاق بر ادراك ، حافظه ، تخيل ، خيالپردازي و رويا نفوذ كرده و از انسان يك فرد آزاد و خود مختار مي‌سازد . ( هجل و زيگلر ، ۱۹۷۶ ، عسگري )

آدلر ۲- « ما سرنوشت خود را در كنترل داريم نه اينكه قرباني آن باشيم ».

آدلر باور داشت كه رابطه داشتن با ديگران ، اولين تكليفي است كه در زندگي با آن مواجه مي شويم . سطح سازگاري اجتماعي ما ،‌كه بخشي از سبك زندگي ماست بر برخورد ما با تمام مشكلات زندگي تأثير مي گذارد . پس مفهوم احساس تعاون يا علاقه اجتماعي بطور گسترده تر بصورت استعداد فطري فرد براي همكاري كردن با ديگران جهت دستيابي به هدفهاي شخصي و اجتماعي تعريف مي‌شود . ( استپانسكي ، ۱۹۸۳ ، به نقر از عسگري )

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبک زندگی و آرامش روانی را به قیمت ۱۲۵۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت