بهمن
۱
۱۳۹۹

دانلود مقاله عوامل موثر بر ترک اعتیاد

پرسشهاي زيادي درباره اعتياد در جامعه مطرح مي‌شود هر يك از متخصصان، كارشناسان و مردم جامعه از زاويه‌اي خاص بر مسئله نگاه مي‌كند و متناسب با ديدگاه خود راه حل‌هايي را عرضه مي‌كنند. پرسش مهمي كه در اين دوره از زمان بيشتر به … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله عوامل موثر بر ترک اعتیاد دنبال نمایید. این فایل شامل ۶۰ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله عوامل موثر بر ترک اعتیاد

مشخصات فایل عوامل موثر بر ترک اعتیاد

عنوان: عوامل موثر بر ترک اعتیاد
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۶۰
حجم فایل : ۲۲۸ کیلوبایت

بخشی از  مقاله عوامل موثر بر ترک اعتیاد را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

نگرش به اعتياد به عنوان يك عملي خلاف اخلاق :‌

از اين ديدگاه اعتياد رفتاري است كه توسط فرد انتخاب مي‌شود. معتاد كسي است كه به جامعه و مردم آن ؟؟ نمي‌گذارد. احساس مسئوليت نمي‌كند. چنين فردي موجودي بي مبالات و فاسد است. معتاد با انتخاي اين رفتار به خانواده و جامعه زيان مي‌رساند كمك به معتاد تا زماني كه به اعتايد دچار است كاري عبث و بيهوده است. مجازات معتاد امري طبيعي است. قبول اين ديدگاه نظري به معناي آن است كه مطالعته درباره ماهيت آن لازم نيسيت نو راه مقابله با آن همان مجازات است. اظهار نظر‌ها نشان مي‌دهد كه دولت هابا اعمال اين روش نتوانسته‌اند بر اعتايد غلبه كند.

ارزيابي آمادگي تصميم به ترك اعتياد :‌

ارزيابي آمادگي از جمله گام‌هاي ديگر پيش از اجراي برنامه است كه هيچ گاه در برنامه‌هاي پيشگيري و درمان اعتايد در ايران اجرا نشده است. در اين نوع ارزيابي مايليم بدانيم جامعه تا چه حدودي از مشكل و ضرورت اقدام براي رفع آن مشكل آگاه است. جدول اوليه آمادگي اجتماعي مبتني بر مفهوم آمادي روان شناختي است كه پروكاسكا (۱۹۷۹) آن را توصيه كرده است. جوامع نيز در اين الگو همانند هر فرد از مراحل و درجات مختلف آگاهي از مشكل و ضرورت تغيير آن مي‌گذرند.

الف ـ مرحله پيش تاملي :‌در اين مرحله حداقل آگاهي از مشكل وجود دارد و انگيزه‌اي براي تغيير وجود ندارد.

ب ـ‌مرحله تاملي :‌در اين مرحله فرد يا جامعه از مشكل آگاه است اما براي مقابله با آن تعهدي را نمي‌پذيرد، ولي تمايل به رفع آن ايجاد مي‌شود.

ج ـ مرحله آمادگي : به خساراتي كه مشكل به بار مي‌آورد توجه مي‌شود و تلاش‌هايي ابتايي براي حل آن صورت مي‌گيرد.

د ـ مرحله عمل :‌براي حل مشكل اقدام حدس صورت مي‌گيرد.

ه ـ  مرحله نگهداري :‌وضعيت مساعد مي‌شود و براي مدتي به حال اول باز مي‌گردد.

طرح مسئله :‌عوامل موثر بر تصميم به ترك اعتياد

الف ـ علل تگرايش به سوء مصرف مواد

اعتياد يك بيماري زيست شناختي، ‌روان شناختي و اجتماعي است. عوامل متعددي در ايجاد سوء مصرف و اعتياد موثر هستند كه در تعامل با يكديگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتياد مي‌شوند عوامل موثر بر فرد، ‌محيط فرد و عوامل اجتماعي، در هم بافته و بر يكديگر تاثير مي‌گذارند. درك كليه علل و عوامل زمينه‌اي موحب مي‌شووند تا روند پيشگيري، ‌شناسايي درمان و پيگيري به طور هدفمند طرح ريزي شود. بنابراين آشنايي با عوامل زمينه ساز و مستعد كننده اعتياد و نيز عوامل حفاظت كننده از دو جهت ضرورت دارد.

۱ـ آشنايي افراد در معرض خطر اعتياد و اقدامات پيشگيرانه لازم براي آنان

۲ـ انتخاب نوع درمان و اقدامات خدماتي، ‌حمايتي و مشاوره‌اي لازم براي معتادان

ب‌ـ معتاد كيست ؟‌

 آيا كسي كه يك بار مصرف مخدر يا سيگار داشته ف‌معتاد تلقي خواهد شد يا خير ؟ نشانه‌هاي آن چيست ؟

ج ـ پيشگيري از اعتياد :

‌يعني به كارگيري اقداماتي كه منجر به كاهش ابتلاي افراد به اعتياد مي‌شود به عبارت ديگر پيشگيري شامل فعاليت‌هايي است براي كاهش عواملي كه افراد را در معرض خطر قرار مي‌ده دو افزايش عوامل افراد را در برابر مصرف حفاظت مي‌كند. بنابراين شناسايي كامل اين عوامل جهت موثر بودن فعاليت‌هاي پيشگيرانه ضروري است.

د ـ  انواع مواد مخدر و ضررات و اثرات آن :

شايد در روزگار قديم، مواد مخدر به عنوان يك داروي شفا بخش مورد استفاده قرار مي‌گرفت ولي امروزه پديده مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن يك معذل اساسي براي بسياري از كشورهاي جهان تبديل شده است و تاثير عميقي بر تمام افراد و جوامع سراسر جهان دارد. برخي مواد مي‌توانند هم بر حالات رواني دريافيت دروني ( مثل خلق ) تاثير بگذارد و هم بر فعاليت‌هاي مشهود بيروني ( يعني رفتار ) مواد مي‌تواند نشانه‌هاي رواني ـ‌عصبي بوجود آورند كه از نشانه‌هاي اختلالات رواني شايع بدون علت معلوم، ‌غير قابل تفكيك است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه اختلالات رواني اوليه و اختلالات مربوط به مصرف مواد احتمالا با هم ارتباط دارد.

طرح مسئله و بيان ضرورت آن :‌

بررسي‌هاي عوامل بر معتاد شدن ( بطور كلي ) وضعيتهاي اجتماعي و وجود مرزهاي باز كشور ( ايران ) معتاد شدن جوانان از هم پاشيده شدن خانواده‌ها ـ‌وجود مشكلات متعدد اجتماعي و خانوادگي براي افراد معتاد كه منجر به تصميم گيري براي ترك اعتياد مي‌شود. و حال ما با توجه به خانمان سوز بودن اعتياد ـ و مهم بودن وجود فرد سالم براي جامعه به بررسي عوامل موثر بر تصميم گيري به ترك اعتياد مي‌پردازيم.

بررسي عوامل چون طبقات اجتماعي ـ خانوادگي ـ جنسيت ـ سن و سال و. ..

فرضيات تحقيق

۵ـ هر چه ميزان فشار خانواده بيشتر باشد سرعت تصميم گيري به ترك اعتياد بيشتر است.

۶ـ هر چه ميزان استفاده از كالاهاي فرهنگي بيشتر باشد مدت زمان بيشتري افراد در ترك مي‌مانند.

۷ـ هر چه ميزان درآمد ماهيانه افراد بيشتر باشد، ‌مدت زمان بيشتري افراد در ترك مي‌مانند.

۸ـ هر چه افراد تخصص بيشتري در شغلشان داشته باشند مدت زمان بيشتري در ترك مي‌مانند.

فصل دوم  :   پيشينه تحقيق

سوابق پژوهشي :

۱ـ چكيده مباحث مطرح شده در محور اعتياد ـ محمد علي عبداللهي ( دبير همايش و رئيس انجمن جامعه شناسان ايران ) ـ جعفر سخاوت

۲ـ اصول پيشگيري اوليه از سوء مصرف مواد ـ دكتر آفرين رحيمي موقر ـ‌روانپزشك.

۳ـ تاريخچه مواد مخدر ـ‌علي اصغر خواجويي

۴ـ روان شناسي اعتياد

۵ـ علل گرايش به سوء مصرف

۶ـ اختلالات وابسته به مواد مخدر

مباني نظري ـ چهارچوب نظري :‌

ـ عوامل اجتماعي ـ (پايگاه اجتماعي ) را به عنوان يك كل ثابت در نظر مي‌گيريم. كه بر حسب جنسيت ـ‌سن و سال ـ طبقات اجتماعي ـ وضعيت خانوادگي. مجرد بودن و متاهل بودن ـ درآمد ـ اشتغال ـ‌تحصيلات ـ فرهنگ استاندارد زندگي يا موقعيتهاي مسئوليتي فرد معتاد چه قبل از دچار شدن به اعتياد و محيط و شرايطي كه ممكن است بر وي تاثير بگذارد تا به اعتياد دچار شود. و چه در زمان اعتياد و مشكلاتي كه براي وي از تمام نظارت اجتماعي ذكر شد. و همچنين مسئوليتها و شرايط موثر به ترك اعتياد كه در زندگي فرد معتاد سنجيده مي‌شود.

اجزاء‌ذكر شده با يكديگر يك ارتباط دروني دارند و تاثير گذار هستند بر عوامل موثر بر تصميم به ترك اعتياد در عوامل موثر بر تصميم گيري به ترك اعتياد قشربندي اجتماعي است كه مي‌توان طبقه، ‌جنسيت، ‌نژاد، ‌قوميت، ‌سن و توانايي را بر شمرد.

عده‌اي عقيده دارند كساني كه در بالاي نردبان اجتماعي قرار مي‌گيرند و به اعتياد گرفتار شده‌اند تصميم به ترك اعتياد بيشتر نصيبشان خواهد شد.

برخي شاخص‌هاي شانس بر تصميم گيري به ترك اعتياد و پاك شدن دوباره عبارتند از: سلامتي، درآمد، ‌تحصيلات، ‌ازدواج، ‌اميد به زندگي، ‌فرزندان، ‌مسكن، ‌ماليكتهاي كالاهاي مصرفي، استرس به فراغت و تن آسايي.

در اين مقاله عوامل اجتماعي ( پايگاه اجتماعي ) براساس آراي كارل ماركس، ‌ماكس و برو پي ير بورديو تنظيم مي‌شود بدين مفهوم كه سه دسته سرمايه منزلتي، ‌ابعاد پايگاه اجتماعي را مشخص مي‌كنند.

ـ سرمايه اقتصادي :

ماركس تعريف دقيقي از طبقه ارائه نداده است اما محققين مختلف براي بررسي مالكيت در مورد تعريف طبقه در انديشه‌هاي او اتفاق نظر دارند. طبقات در تئوري ماركسيستي مجموعه‌هايي از عاملين اجتماعي هستند كه اساسا، ‌و نه انحصاراً توسط موقعيتشان در فرآيند توليد تعريف مي‌شوند به بيان ديگر طبقه اجتماعي، ‌پايگاه مشترك افراد در سازمان اجتماعي توليد و روابط مالكيت است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه مالكيت بيشتر كالاي مادي موقعيت فرد را در سلسله مراتب اجتماعي بالا مي‌برد. از سوي ديگر شغل فرد نوعي سرمايه اقتصادي براي وي محسوب مي‌شود. چرا كه با نظر پاركين اشتغال ستون فقرات نظام پاداش دهي همگاني جوامع مدرن غربي است.

ـ سرمايه منزلتي : در حالي كه ماركس تاكيد زيادي بر عوامل اقتصادي در تعيين طبقه اجتماعي داشت، و بر قشربندي را پيچيده‌تر از وي در نظر گرفت و تلاش كرد ميان منابع مختلف تفكيك سلسله مراتبي، ‌تمايز قائل شود. مدل سه وجهي قشر‌بندي اجتماعي و بر مبناي مفاهيم طبقه، منزلت و خوب، ‌يك تفكيك نظام بند، ‌صريح و ضرورري به درون نظريه قشر‌بندي وارد كرد. گروه منزلتي از طريق تلقي و ارزيابي ذهني از خود و ديگران بوجود مي‌آيد كه به وسيله سبكهاي زندگي ويژه خود قابل تشخيص است. منابع منزلت اجتماعي عبارتند از :‌۱ـ موقعيت اجتماعي نهادي شده مثل شغل ۲ـ دارا بودن ثروت ۳ـ قدرت كه از اعتياد فراواني بوجود مي‌آورد. ۴ـ‌ويژگيهاي شخصيتي از قبيل زيبائي، ‌قدرت جسماني، ‌شهامت، ‌شجاعت و هوش كه البته عواملي مانند جنس، ‌نژاد، اين با ملت در ميزان اعتياد اثر گذارند. ۵ـ بهنجار بودن و بره مندي از ارزشهاي انساني و اخلاقي نيز مي‌توان مبني براي احترام و منزلت اجتماعي باشد چرا كه هنجارها ريشه در ارزشها دارند. ۶ـ‌خدمات و موقعيتهاي بنزرگ. در هر جامعه‌اي افرادي كه خدمات برجسته ايفا مي‌كنند و يا به موقعيتهاي ستودني در زندگي دست يابند، ‌احترام بيشتري از آن خود مي‌كنند.

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله عوامل موثر بر ترک اعتیاد را به قیمت ۱۴۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت