دی
۲۸
۱۳۹۹

دانلود مقاله بررسی روش های موثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد . توليد اطلاعات ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سايه وجود رايانه و اينترنت شکل تازه ای…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بررسی روش های موثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت دنبال نمایید. این فایل شامل ۹۳ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله بررسی روش های موثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

مشخصات فایل بررسی روش های موثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

عنوان: بررسی روش های موثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۹۰
حجم فایل : ۶۳ کیلوبایت

بخشی از  مقاله بررسی روش های موثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

مفاهيم کلی :

 

قاب : [۱]    در زبان آموزش برنامه ای به هر يک از مراحل يا گام ها قاب گويند . هدف هر قاب اين است که به يادگيرنده فرصت دهد تا در شرايطی که يادگيری و يادداری را  آسان می سازد پاسخی بدهد که تقريبی از هدف نهايی به حساب   می آيد .[۲]

برنامه آموزشی : وقتی مجموعه مطالبی به گونه ای آرايش می يابد که به سادگی قابل فراگيری باشد ،  برنامه آموزشی ناميده می شود .[۳]

IT : [4]   فناوری اطلاعات ، علم و مهارت درباره همه جنبه های به کارگيری رايانه ، ذخيره سازی  داده ها و ارتباطات .


ICT :[5]  فناوری اطلاعات و ارتباطات که باعث ايجاد شبکه عظيم با مقياس جهانی اينترنت   شده است . بنابراين عـلاوه بر افزايش و ارزش ويژگـی های مورد نظر شبـکه های  اجتماعی  ،  قابليت های ارتباطی جديدی مانند کنفرانس از راه دور يا فعـاليتهای  توزيع شده را به وجـود آورده  و دسترسـی آسـان تر و وسيع تر به اطـلاعـات را امکان پذير ساخته است .[۶]

 خلاقيت : [۷]  توانايی آفرينش چيزی بديع و تازه

اينترنت : يکی از بزرگترين و وسيع ترين وسايل ارتباطی و رسانه ای در جهان است که با    آن می توان  به تمام اطلاعات در نقاط مختلف دست يافت .

 

 

نتايج پژوهش های مربوط به روش آموزش به کمک رايانه

پژوهش های انجام شده درباره اثر بخشی روش آموزش به کمک رايانه نشان داده اند که اگر برنامه های کامپيوتری درست تهيه گردند و بر اصول روانشناسی يادگيری استوار باشند به پيشرفت دانش آموزان کمک زيادی می کنند . دمبو (۱٩٩٤) در بررسی پژوهش های انجام شده درباره اثر بخشی اين روش آموزشی ، اين گونه نتيجه گيری کرده است که آموزش به کمک رايانه وقتيکه به صورت مکمل آموزش کلاسی به کار می رود بيشتر اثر بخش است تا زمانيکه به جای آموزش کلاسی مورد استفاده قرار می گيرد . در ضمن استفاده از اين روش آموزشی با دانش آموزان در سطح پيش از دانشگاه ( به ويژه در دبستان ) مؤثرتر از کاربرد آن با دانشجويان دانشگاه است .

ارمرود (۱٩٩٥) نيز با اشاره به يافته های پژوهشی مربوط به روش آموزش به کمک رايانه گفته است اين روش هم پيشرفت تحصيلی يادگيرندگان را افزايش می دهد و هم در آنان نگرش مثبت تری نسبت به فعاليت های آموزشگاهی ايجاد می کند .

بايد توجه داشت که رسانه های آموزشی به خودی خود در افزايش يادگيری دانش آموزان و دانشجويان تأثيری ندارند و اگر پژوهش ها نشان می دهند که آموزش به کمک رايانه يا ساير رسانه های آموزشی از آموزش با روش های سنتی اثر بخش تر بوده ، دليلش آن است که روش ها و اصول به کار رفته درآموزش به کمک رسانه ها ، روش ها و اصول بهتری بوده اند . در واقع استفاده از رسانه های آموزشی به قول گليزر و کولی (۱٩٧٣) بايد به صورتی انجام گيرد که آنچه را روانشناسان درباره يادگيری آموخته اند ، در اختيار مدارس قرار دهد .[۸]

بايلر و اسنومن (۱٩٩٣) در رابطه با استفاده از رايانه در آموزش هشدار داده و گفته اند : آموزش موفقيت آميز به توانايی يک معلم زنده در ايجاد يک فضای احساسی وابسته است ، يعنی معلمی که ايجاد علاقه کند ، انتظار بيافريند هيجان برانگيزد ، کنش و واکنش های دانش آموزان را هدايت نمايد و ارتباط های کلامی و غيرکلامی آنان را درک کند . بنابراين به همان ميزانی که دانش آموزان وقت آموزشگاهی خود را در مقابل صفحات رايانه که از عهده چنين کارهايی برنمی آيد صرف می کنند ، به همان نسبت يادگيری کمتر        لذت بخش می شود و معلمان کار آموزشی خود را کمتر ارضاء کننده  می يابند .

برنامه های آموزشی رايانه که برای آموزش خواندن در سال های اول ابتدايی طرح ريزی شده ، موفقيت چشمگيری داشته اند . کودکانی که آموزش رايانه ای دريافت کرده اند نسبت به گروه مشابهی که با روش های سنتی آموزش ديده اند ، در سطح معناداری بيشتر پيشرفت کرده اند .[۹]


برخی از نتايج تحقيق بين المللی توسعه [۱۰]ICT  در آموزش و پرورش

 • يکی از عوامل مهم و اساسی موفقيت برنامه های توسعه ICT در آموزش و پرورش، مديريت و رهبری آگاه ، توانمند و با کيفيت است ؛ چه مديران مدارس در واقع رهبران هدايت کننده برنامه توسعه ICT  در مدارس هستند و برای ايفای اين نقش بايد از توانايی های لازم برای استفاده از شيوه های اثربخش مديريتی برخوردار باشند تا بتوانند برای حمايت از اهداف ، هماهنگی های لازم را بين عناصر مدرسه ايجاد کنند .
 • بهبود فعاليت های مستمر مدارس با استفاده از برنامه های توسعه ICT ، برنامه های بلند مدت است . البته برنامه های کوتاه مدت نيز از اهميت به سزايی برخوردارند ؛ زيرا اين برنامه ها آگاهی و هوشياری برنامه ريزان را در زمينه انگيزه ها ، شور و جديت ايجاد شده در اثر کاربرد ICT افزايش می دهند و نقش مديران در بهبود فرايند ياددهی ـ يادگيری مدارس را روشن می کنند . همچنين برنامه های کوتاه مدت به دليل کمک به توسعه شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی حائز اهميت اند .
 • زمانی که مسئله ICT در مدارس مطرح می شود ، توسعه مهارت های معلمان در استفاده از IT [11] به مثابه يکی از عوامل مهم برنامه مورد توجه قرار می گيرد ؛ درحاليکه کسب مهارت های کاربردی لزوما” به معنای ايجاد تفکر خلاق و منطقی يا آموزش و پرورش توسعه يافته نيست . مدارس موفق در زمينه ICT ، مدارسی هستند که فراتر از فناوری ، مسيری را تعيين و طراحی می کنند که از آن طريق يادگيری بهبود می يابد ، تفکر خلاق ايجاد می شود ، مديران به دانش اثر بخش دسترسی می يابند ، سواد اطلاعاتی ارتقاء می يابد ، گروه های کاری تشکيل     می شود و خود ارزيابی و خود کنترلی جايگزين نظام ارزيابی سنتی می شود .
 • برای تغيير روش های سنتی و تکراری ، معلمان بايد از توانايی های لازم برای استفاده مؤثر ICT برخوردار باشند و با علاقه و انگيزه آن را پيگيری کنند . درواقع ، معلمان نياز دارند که برای بهبود فرايند ياددهی ـ يادگيری در کلاس درس ، تحقيق کنند ؛ از اين رو توانايی استفاده از فناوری های اطلاعاتی برای معلمان ضروری است .
 • تشکيل گروه های کاری معلمان در رشته های تخصصی مشابه ، نقش بسيار مهمی در قبول تغيير و نبود مقاومت در برابر آن دارد . افراد در گروه ياد می گيرند که چگونه با يکديگر همفکری کنند ، فعاليت گروهی انجام دهند و از يکديگر بياموزند. اين انعطاف پذيری زمينه يادگيری مطالب جديد و تغيير روش های سنتی را بهبود می بخشد .
 • هر مدرسه می تواند مدل خاص خود را برای توسعه ICT در آن مدرسه ارائه دهد ؛ چه در اين صورت مدارس استقلال خود را حفظ می کنند و ضمنا” نسبت به الگويی که طراحی و اجرا کرده اند پاسخگو هستند و با احساس مسئوليت بيشتری آن را دنبال می کنند .
 • نتايج تحقيق نشان داده است که در زمينه چگونگی استفاده معلم از ICT در کلاس درس و چگونگی کاربرد آن به وسيله دانش آموزان در فرايند يادگيری اطلاعات کمی در دسترس است.[۱۲]

استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی

 

۱. بررسی دقيق و پشتيبانی از طرح های اجرايی آموزش الکترونيکی

٢. پشتيبانی و حمايت از آموزش الکترونيکی

٣. تدارک برگزاری نشست ها و يا سمينارهای ساليانه اختصاصی برای بررسی عملکرد آموزش الکترونيکی در اتحاديه اروپا

٤. آگاهی دادن و ارائه اطلاعات از طريق شبکه های رايانه ای

٥. شرکت در طرح های بين المللی مربوط به استفاده صحيح و مؤثر از رويکرد ICT و آموزش الکترونيکی

٦. طراحی روش های خاص ارزشيابی و گسترش نظارت [۱۳]

مفهوم خلاقيت از ديدگاه صاحبنظران

خلاقيت چيست و چه معنايی دارد ؟

پال توئيچل در تعريف خلاقيت چنين بيان نموده : « خلاقيت رها کردن انرژی از طريق يک تصوير ، آئين ، مراسم ، موسيقی ، کوزه گری ، ادراک الهامی ، موعظه و هر نمود ديگری که عامل رها سازی اين انرژی گردد . »

اين رها سازی انرژی در بعضی ها درخدمت به کل عالم و برای ديگران در آثار هنری ، ادبيات ، موسيقی و ساير بسترهای مناسب خلاقيت به ظهور می رسد .

پيتر بوم معتقد است : « خلاقيت مهار کردن کل و تماميت است تا بتواند در برابر چشمان جريان يابد . »

اوشو فيلسوف و عارف معاصر خلاقيت را بزرگترين عصيان د رعالم هستی می داند و      می نويسد :

« اگر زندگی با اشتياق و خلاقيت تؤام نباشد بسيار ملالت بار و نوعی خودکشی تدريجی است . »

هارولد کلمپ خلاقيت را چنين بيان کرده است :                 « خلاقيت همان خصيصه ای است که ما را خدای گونه می کند . »

 

اجزاء تشکيل دهنده اصل خلاقيت

اولين جزء قلمرو مهارت ها است که به منزله مواد اوليه استعداد ، آموزش و تجربه در يک حوزه خاص می باشد . قلمرو مهارت ها  تا حدودی ذاتی است . افراد با درجات متفاوتی از استعداد راه بلندی را به سوی پيشرفت طی می کنند . نکته ای را که بيشتر ما فراموش می کنيم اين است که انسان قبل از آنکه بتواند در يک زمينه خلاق گردد بايد دارای مهارت باشد .

دومين جزء تفکر خلاق و مهارت های کاری است . برخی شيوه های کاری ، شيوه های فکری خاص و ويژگی های شخصيتی در افراد وجود دارد که آنها را قادر می سازد قلمرو مهارت های خود را در    عرصه های جديد به کار گيرند . بعضی از مهارت های فکری ذاتی می باشند اما جنبه های ديگری از تفکر خلاق نيز وجود دارد مانند شيوه های کاری که می توان آنها را به وسيله آموزش و تجربه    افزايش داد .[۱۴]

شيوه کاری خلاق دارای خصوصيات زير است :

ـ نوعی تعهد به درست انجام دادن کار

ـ توانايی متمرکز نمودن تلاش و توجه برای مدت طولانی

ـ توانايی رها کردن ايده های غيرخلاق و کنارگذاردن موقتی مسايل بسيار پيچيده

ـ پافشاری برای روبرو شدن با مشکل

 

 

فهرست مطالب مقاله بررسی روش های موثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول : کليات  
 • ـ موضوع
 • ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق
 • ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق
 • ـ روش ﺗﺤﻘﻴق
 • ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق
 • ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق
 • ـ مفاﻫﻴﻢ کلی
 •  فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق
 • ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ
 • ـ برخی از نتايج تحقيق بين المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش
 • ـ استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی
 • ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران
 • ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پيشرفت تحصيلی
 • ـ رابطه خلاقيت و نبوغ با بيماريهای روانی
 • ـ خلاقيت در سطح اجتماعی
 • ـ دانش
 •  فصل سوم : مزايا و محدوديت های سيستم های رايانه
 • ـ رايانه ماشين دلهره آور
 • ـ محدوديت های رايانه
 • ـ آموزش برنامه ای
 •   ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای
 • ـ نتايج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای
 • ـ ماشين آموزشی
 • ـ آموزش به کمک رايانه
 • ـ مزايای آموزش رايانه ای
 • ـ زمينه های تسهيل کننده توسعه ICT  در آموزش و پرورش
 • ـ يادگيری راهی به سوی پرکردن شکاف ديجيتالی
 •  فصل چهارم : داده های آماری
 • ـ ابزار جمع آوری
 • ـ روش جمع آوری اطلاعات
 • ـ يافته های تحقيق
 • ـ تجزيه و تحليل يافته ها و تتيجه گيری
 •  فصل پنجم : اراﺋﻪ پيشنهادها و راهکارها
 • ـ فيلتر کردن راهی برای ايجاد محيط سالم در اينترنت
 • ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اينترنت
 • ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهينه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش
 • ـ آموزش الکترونيکی برای معلمان
 • ـ ديدگاه آرمانی
 • ـ توصيه ها
 • ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رايانه ای
 • ـ شرايط اجرايی
 • پرسشنامه
 • منابع

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی روش های موثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت را به قیمت ۱۵۹۰۰تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت