آذر
۱۲
۱۳۹۹

دانلود مقاله بررسی رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلی

اين بدان معناست که هدف، خلقت موجودي خدا گونه بوده است که داراي صفات و خصوصياتي باشد تا خليفه خدا روي زمين شود و براي تربيت انسانها از ميان خود آنها راهنماياني برگزيد تا راه راست را به انسانها نشان دهند. نقش تربيتي اين… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بررسی رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلی دنبال نمایید. این فایل شامل ۹۳ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله بررسی رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلی

مشخصات فایل بررسی رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلی

عنوان: بررسی رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۹۳
حجم فایل : ۹۱ کیلوبایت

بخشی از  مقاله بررسی رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

۱-۱: بيان مسأله

با در نظر گرفتن اينکه يکي از ويژگيهاي عصر کنوني، سرعت ارتباطات است، به همين دليل توجه به مسئله اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و جهت دادن به برنامه‌هاي زماني آن امري اجتناب ناپذير خواهد بود. به عبارت ديگر مسئله کنوني، نداشتن برنامه ريزي زماني صحيح در اوقات فراغت آنها مي‌باشد (عليمراديان، ۱۳۶۸).

با توجه به وقت آزادي که در بين ساعات شبانه روز نوجوانان و جوانان مشاهده مي‌شود، اين تحقيق انجام گرفت تا معلوم گردد که براي گذراندن اوقات فراغت به طرز صحيح، چگونه مي‌توان از مديريت زمان بهره برد. لذا محقق با توجه به مطالعات مقدماتي که در اين زمينه انجام داده است بر آن است تا با گردآوري اطلاعات دقيق‌تر، از طريق اجراي يک تحقيق غير آزمايشي از نوع همبستگي، رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي مشخص نمايد.

طبق تعريف سازمان طي جوانان، افرادي که داراي سنين ۱۵ تا ۲۹ سال مي‌باشند، جوان محسوب مي‌شوند. ايران به عنوان يکي از کشورهاي مديترانه شرقي داراي جمعيت جوان است.

بانک جهاني در سال ۲۰۰۰، جمعيت ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور ما را معادل ۱/۳۲ درصد کل جمعيت گزارش نموده است (سازمان ملي جوانان، ۱۳۸۱).

لذا با عنايت به خصوصيات و استعدادهاي بالقوه اين گروه سني در جهت شکوفايي جامعه فردا، لازم است وضعيت سلامت روان اين قشر شناسايي شود و رابطه آن با ساير عوامل به درستي مورد بررسي قرار گيرد (همان منبع ).

بسياري از دانش آموزان و دانشجويان براي استفاده بهينه از اوقات فراغت خود، مدتها قبل و نزديک به زمان امتحانات خود برنامه ريزي صحيح زماني نمي کنند و يا از مديريت زمان اطلاعي ندارند. برخي نيز به رغم اطلاع محدود، از آن استفاده نمي کنند. به نظر پژوهشگر، رابطه نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با ساير متغيرها بايد بررسي شود تا اقدامات لازم و ضروري در پژوهشهاي بعدي انجام گيرد.

از طرفي آموزش و پرورش، به دليل آموزش و تعليم نيروهاي مورد نياز بخشهاي مختلف جامعه در تمامي کشورهاي دنيا اهميت به سزايي دارد. در بحث آموزش و پرورش مفاهيم پيشرفت تحصيلي و افت تحصيلي به ميان مي‌آيد. از پيشرفت تحصيلي، به عنوان يکي از ابعاد پيشرفت در نظام آموزش و پرورش، مفهوم «انجام تکاليف و موفقيت دانش آموزان در گذراندن دروس يک پايه تحصيلي مشخص » يا «موفقيت دانش آموزان در امر يادگيري مطالب درسي»، مستفاد مي‌شود. وجه مخالف پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي است که يکي از معضلات نظام آموزشي مي‌باشد که خود را به شيوه‌هاي گوناگون مانند عدم موفقيت دانش آموزان در دستيابي به اهداف مقاطع تحصيلي مربوطه، مردودي و تکرار پايه‌هاي تحصيلي، ترک تحصيل زودرس و بيکاري و بلاتکليفي نشان مي‌دهد (پورشافعي، ۱۳۷۰).

با توجه به اضطراب و استرس ناشي از دروس و امتحانات مدارس و دانشگاهها در بين نوجوانان و جوانان لزوم يک برنامه ريزي صحيح زماني، يا به عبارتي مديريت زمان جهت استفاده بهينه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، از اهميتي ويژه برخوردار است.

اين پژوهش به طور کلي تلاش دارد که رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي مشخص نمايد و مي‌کوشد که به طور اخص آشکار سازد که چه رابطه اي بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان جوانان وجود دارد ؟ و اينکه آيا بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد ؟ يا خير؟


۱-۲: اهداف تحقيق

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي جوانان است.

۱-۳: فرضيه‌هاي تحقيق

فرضيه (۱): نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با سلامت روان آنها رابطه دارد.

فرضيه (۲): نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه دارد.

۱-۴: سئوالهاي تحقيق

سئوال(۱): آيا نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با سلامت روان آنها رابطه دارد ؟

سئوال (۲): آيا نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه دارد ؟

۱-۵: ضرورت و اهميت تحقيق

يکي از اقشار مهمي که در هر جامعه، آسيب پذير شناخته شده اند، قشر جوانان آن جامعه است. بر اساس آمار و ارقام بانک جهاني در سال ۲۰۰۰، بيش از ۳۰ درصد از کل جمعيت جهان را، جوانان تشکيل مي‌دهند، البته بانک جهاني در سال ۲۰۰۰ جمعيت جوان ايران را معادل ۱/۳۲ درصد کل جمعيت گزارش نموده است (سازمان ملي جوانان، ۱۳۸۱).

با اطلاع از اين واقعيت، برنامه ريزي صحيح زماني براي گذران اوقات فراغت جوانان، هم باعث بارورتر شدن نسل آينده کشور مي‌شود و هم جلوي بسياري از نابساماني‌ها و گرفتاريهايي که ناشي از عدم اطلاع يا آگاهي کم از مديريت زمان است گرفته مي‌شود (غفاري، ۱۳۷۲).

در دنياي پرهياهوي قرن بيست و يکم کارگزاران حکومتي دنيا به اين حقيقت پي برده‌اند که در صورت عدم به کارگيري تدابير اصولي نسبت به اوقات فراغت به ويژه در رابطه با نسل جوان، خطرات عظيمي جامعه را تهديد مي‌کند. از نظر تربيتي نيز در صورت عدم توجه به چگونگي گذران اوقات فراغت، اختلالات غير قابل جبراني در رفتار و کردار و در نتيجه در شخصيت افراد پديدار گشته و چه بسا ممکن است، موجب ترويج کجرويها و انحرافات اجتماعي شود (خليلي، ۱۳۷۲).

با توجه به اينکه يکي از شرايط رشد عاطفي و بلوغ اجتماعي و قدرت همسازي افراد، داشتن علاقه پايدار به تفريحات و اشتغالات سازنده و سودمند است و با عنايت به ميزان گستردگي و اهميت ساعات فراغت جوانان در تعيين کننده بودن نقش اين اوقات، در رشد معنوي و جسمي دانشجويان و دانش آموزان، پر کردن اوقات فراغت آنها از يک طرف، مي‌تواند اثرات اخلاقي و تربيتي عميقي، بر روي دانش آموزان و دانشجويان داشته باشد و در تکوين شخصيت آنها موثر باشد و از طرفي ديگر، از تهاجم فرهنگي، اعتياد و انحراف اخلاقي پيشگيري نمايد تا سلامت و بهداشت جامعه نيز تأمين شود (رضوانيه، ۱۳۷۲).

با توجه به اينکه اوقات اکثر جوانان شامل سه بخش مطالعه و تحقيق، استراحت و خوراک و نظافت و فرايض ديني و بخش اوقات فراغت مي‌باشد، استفاده صحيح از بخش اوقات فراغت مي‌تواند موفقيت و استفاده بيشتر از دو بخش ديگر را تضمين کند و باعث تجديد قوا جهت مطالعه و تحقيق بيشتر گردد. بنابراين اوقات فراغت از اين نظر حائز اهميت مي‌باشد که اگر با برنامه ريزي صحيح زماني همراه گردد، مي‌تواند ساعاتي سازنده و تکامل بخش را در بر داشته باشد و باعث سلامت روان جامعه شود. نتايج پژوهش حاضر، اين امکان را براي مسئولين مربوطه فراهم مي‌کند که با در نظر گرفتن واقعيات موجود و نيز مشکلات عديده در اين رابطه و با توجه به علايق و پيشنهادات جوانان، در ابتدا نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کنند و سپس جهت بهره وري و استفاده بهينه از اوقات فراغت، يک برنامه ريزي صحيح زماني را تدوين کرده و از مديريت زمان استفاده نمايند(همان منبع).

با توجه به مطالب ذکر شده، مسئله مديريت زمان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. افراد مي‌بايد همواره توجه داشته باشند که از زمان به عنوان منبعي ارزنده به خوبي استفاده کنند. آنها مي‌توانند راههاي استفاده موثر از زمان را بياموزند، مي‌توانند از ابتلا به پريشاني احتراز کنند، بازده کارشان را افزايش دهند، در رسيدن به اهدافشان موفق تر باشند و به زندگي متعادل تري دست يابند که در آن فرصت و توان کافي براي پرداختن به کار منزل، خانواده و خويشتن وجود داشته باشد (مکنزي، ۱۹۹۳).

بنابراين از اين چشم انداز وسيع، مي‌توان دريافت که ارزش واقعي مديريت زمان، عبارت است از ارتقاي تمامي ابعاد زندگي فرد. لذا لزوم آشنايي جوانان با مديريت زمان در گذران اوقات فراغت آنها اجتناب ناپذير است.

۱-۶: تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهشي

– تعريف نظري پيشرفت تحصيلي : اصطلاحي است که به جلوه اي از جايگاه تحصيلي دانش آموزان اشاره دارد. اين جايگاه مي‌تواند بيانگر ميانگين نمرات دوره‌هاي مختلف يا ميانگين نمرات در دوره‌هاي مربوط به يک موضوع يا نمره اي براي يک دوره باشد (پالسون [۱]، ۱۹۹۴؛نقل از‌هاشمي، ۱۳۷۸).

– تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي : در اين پژوهش، منظور از پيشرفت تحصيلي، ميانگين کل نمره‌ها (معدل کل دروس) است که دانش آموزان سال اول و دوم و سوم دبيرستاني و پيش دانشگاهي، در پايان نيمسال اول سال تحصيلي ۸۶-۸۵ کسب نموده‌اند.

– تعريف نظري بهزيستي : بهزيستي احساس مثبت و احساس رضامندي عمومي از زندگي است که شامل خود و ديگران در حوزه‌هاي مختلف خانواده و شغل و. .. مي‌باشد (مايرز[۲]و داينر، ۱۹۹۵؛ نقل از کرمي نوري و مکري، ۱۳۸۱).

– تعريف عملياتي بهزيستي : نمره فرد در پرسشنامه شادکامي آکسفورد آرجيل ولو (۱۹۸۹)،ملاک شادکامي آن فرد در نظر گرفته شده است.

– تعريف نظري مديريت زمان در اوقات فراغت : مديريت زمان يا نحوه استفاده موثر از زمان عبارت است از برنامه ريزي زماني منظم و هماهنگ به علاوه واکنش مناسب در مقابل ضايع کنندگان وقت (رضوانيه، ۱۳۷۲). اوقات فراغت عبارت است از اوقاتي که خارج از کار و مشغله روزانه بوده و انسان از انجام فعاليتهاي اجتماعي، مذهبي و تغذيه اي فارغ است و هر فعاليتي را به دلخواه خود انجام مي‌دهد (صباغ، ۱۳۸۲).

– تعريف عملياتي مديريت زمان در اوقات فراغت : عبارت است از نمره فرد در پرسشنامه مديريت زمان در اوقات فراغت که توسط پژوهشگر و به کمک اساتيد محترم ساخته شده است.

 

 

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلی را به قیمت ۱۴۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.


      مطالب مرتبطفرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت