آذر
۱۲
۱۳۹۹

دانلود مقاله بررسی رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمايی

بطور كلي مي توان گفت كه يكي از دلايل تقلب در نزديك دانش آموزان اضطراب است لذا بدين جهت دست به اين تحقيق دست  زديم مطالبي كه پي مي آيد خواننده را در فرايند اين پژوهش بيشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلايل و راه حلهاي اجراي…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بررسی رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمايی دنبال نمایید. این فایل شامل ۲۹ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله بررسی رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمايی

مشخصات فایل بررسی رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمايی

عنوان: بررسی رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمايی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۲۹
حجم فایل : ۵۰ کیلوبایت

بخشی از  مقاله بررسی رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمايی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

 

مقدمه:

اولين ارتباط كودك با اجتماع از زماني آغاز مي شود كه او به قصد رفتن به مدرسه از منزل خارج مي شود و او از آنجا  با اجتماعش ارتباط برقرار كرده و تحت  تاثير جامعه قرار قرار مي گيرد و عهده دار نقشي در جامعه مي گردد و طي ساليان متمادي زندگيش با مشكلات متعددي سر و كار مي يابد و دست وپنجه نرم مي كند.يكي از اين مشكلات كه از سن ۶ سالگي به بعد پيوسته با افراد سروكار دارد و در دوره هاي مختلف تحصيلي او روي مي دهد امتحان است ، امتحان به معني آزمون و آزماش كردن مي باشد.منظور ما در اين مقوله به امتحاناتي است كه از كساني كه مشغول به امر تحصيل بودنده اند آزموني به عمل مي آيد تا به قوانين تا به توانايي ها و آموخته هاي فرد آنان پي ببرند و اجازه ارتقاء آن محصل به مراقبت بالاتر تحصيل بدهند.لذا در اين بين از امور جدايي ناپذير با امتحان مسئله تقلب است كه توجه پژوهشگران و متخصصان علوم تربيتي را به خود جلب مكوده است مبه عنوان يكي از مشكلات تعليم و تربيت مطرح بوده است ، چرا كه تقلب رفتاري غير اخلاقي بوده و روشي كه بتواند ميزان آن را كاهش دهد، تاثير به سزايي در امر تعليم و تربيت خواهد داشت همچنين بايد تذكر داد كه تمايل انسان ها به تقلب در بروز و شيوع اضطراب بي تاثير نبوده است ، و به دليل آنكه انسان از لحاظه ورود به عرصه گيتي با اضطراب آشنا مي گردد و اضطراب را تجربه مي كند و دائماً با آن سروكار دارد ما را را برآن داشت تا درزمينه اضطراب و تقلب دست به اين تحقيق زنيم ، مطالبي كه درپي مي آيد.

بيان مسئله

ازجمله مشكلاتي كه انسان ها در طول زندگي با آن دست پنجه نرم مي كنند و همواره در روح و روان آنان تاثير مي گذارد امتحان است و به وسيله امتحان دادن است كه فرد مي تواند به پيشرفت هاي بالاتر دست يابد، چرا كه بدين وسيله به اطلاعات هاي وي پي خواهد برد.

به منظور دست يافتن به اين پيشرفت ها، ممكن است از روش ها نادرست  بهره جويد كه يكي از اين روش ها تقلب است.

متاسفانه مشاهده مي شود تقلب در قشر بيشتر دانش آموزان شايعه شده ونوع ارزشيابي را تا حدودي زير سئوال برده است .

اين مسئله در بين دانش آموزان در سطوح مختلف ديده مي شود واين يك فرهنگ بدي است كه در جامعه ما دارد تبديل به عنوان ارزش اجتماعي مي شود  . كه با اين قضيه بشكل علمي وتجربي بايد برخورد كرد نه به شكل قهرآميز علت هارا شناسايي كرد وبا علل هاي مختلف بر خورد كرد .

حال اين سئوال مطرح است كه آيا بين اضطراب و نگرش دانش آموزان نسبت به تقلب چه  رابطه اي وجود دارد؟

اهداف تحقيق

هدف كلي اين تحقيق يررسي رابطه اضطراب و نوع نگرش دانش آموزان مقطع راهنمايي و اينكه آيا اضطراب موجب تقلب مي شود يا خير؟

در صورت تحقق اين هدف مي توان اضطراب را به عنوان يكي از عوامل همراه تقلب نام برد.

ويا عوامل ديگري باعث اين امر مي شود ترس از والدين يا دوستان و آشنايان و مدرسه وبا فشارهاي روحي و رواني اطرافيان او را مجبور به اين كار مي كند.

ضرورت انجام تحقيق

از آنجا كه اضطراب منشاء بسياري از بيماري هاي رواني – تني و اختلالات رواني است و به عنوان از يك حالت سطحي ويا بي منزله يك رگه عميق شخصيتي مانع سازش يافتگي انسان با محيط اطرافش و باز ذارنده تحول او به حساب مي آيد مطالعه بيشتر در مورد آن امري ضروري محسوب مي شود بعلت اينكه:

 1. ارزش كار شرافتمندانه را از بين مي برد.
 2. نوعي بياعتنايي به قوانين و مقرراتي است كه وجود آنها براي حفظ و كدام يك نظام ضروري است.
 3. ارزش كار و تلاش شرافتمندانه را از بين مي برد و روحيه آنهايي را كه ميخواهند صادقانه كار كنند تضعيف مي كند.
 4. تقلب اگر مكرر گردد تدريجاً ريشه دار شده وتو سعه پيدا مي كند.
 5. تقلب در خانه ودر مدرسه تدريجاً ريشه دار شده و توسعه پيدا مي كند.
 6. تقلب دليل و نشانه عدم مسئوليت است.
 7. تقلب در درس سبب مي شود كه افرادي خام و ناپخته و در سالهاي آينده مشكل پيدا خواهد كرد.

براين اساس ضروري است باتوجه به نكاتي كه ذكر شد و اهميت موضوع در جنبه هاي مختلف زندگي انسانها به پيشگيري و در و درمان در اين رابطه پرداخته شود.

فرضيه هاي تحقيق

در اين تحقيق يك فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي و به گونه اي كه در پي مي آيند مطرح است، بين ميزان اضطراب و نوع ديد دانش آموزان نسبت به تقلب رابطه وجود دارد؟

 1. بين اضطراب آشكار گرايش به تقلب رابطه وجود دارد.
 2. بين اضطراب پنهان و گرايش به تقلب رابطه وجود دارد.

تعيین وتعريف متغييرهاي در مورد مطالعه

الف – اضطراب : از اضطراب در ادبيات روانشناختي تعاريف مختلفي شده است كه در جاي خود از ان بحث خواهد شد . اضطراب در اين پژوهش با توجه به ابزار مورد استفاده مفهوم پيدا مي كند ، براساس اضطراب سنجيده مي شود .

ب – تقلب : رفتاري است غير صادقانه و طي راهي است به غيراز شرافتمندانه و در راستهاورسيدن به حقيقت و واقعيتي به غير از راه مشروع ونشان دادن خود با چهرهاي وارونه وغير صحيح

ج – اضطراب آشكار : عبارت است از حالت هاي از اضطراب كه نشانه هاي بارز دارد و از نظر عيني قابل مشاهده واندازه گيري است

د – اضطراب پنهان : عبارت است از اضطرابي كه هشيارانه كار نمي كنند و فرد هشياري چنداني نسبت به آن ندارد

 

فهرست مطالب مقاله بررسی رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمايی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • چكيده
 • مقدمه
 • فصل اول
 • – بيان مسئله
 • – اهداف تحقيق
 • – ضرورت انجام تحقيق
 • – فرضيه ها و سئوالهاي تحقيق
 • – تعيين وتعريف هاي مورد مطالعه
 • فصل دوم
 • – پيشينه تحقيق
 • – پيشينه نظري تحقيق
 • – پيشينه عملي تحقيق
 • فصل سوم .
 • –  روش تحقيق
 • – روش اجراي تحقيق
 • – جامعه آماري
 • – حجم نمونه تحقيق
 •  – شيوه نمونه گيري
 •  – ابزارهاي جمع آوري اطلاعات
 • فصل چهارم
 • – تجزيه وتحليل اطلاعات
 • – توصيف اطلاعات جمع آوري شده
 • – آزمون فرضيه ها
 • فصل پنجم
 • – نتايج تحقيق
 •  – پيشنهادها
 • – منابع وماخذ
 •  – ضمائم

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمايی را به قیمت ۱۲۹۰۰  تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.


      مطالب مرتبطفرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت