آذر
۱۱
۱۳۹۹

دانلود مقاله بررسی رابطه ی بين خلاقيت و ويژگی های شخصيتی بين دانش آموزان دختر

بررسي اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و در ايران، به خوص در پنج سال دوم (طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران) اراده و تعقل خويش منطقي و خلاق بينديسد و به جاي وابستگي و استفاده از دست آوردهاي اقتصادي… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بررسی رابطه ی بين خلاقيت و ويژگی های شخصيتی بين دانش آموزان دختر دنبال نمایید. این فایل شامل ۸۱ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله بررسی رابطه ی بين خلاقيت و ويژگی های شخصيتی (درونگرايی و برونگرايی) بين دانش آموزان دختر

مشخصات فایل بررسی رابطه ی بين خلاقيت و ويژگی های شخصيتی بين دانش آموزان دختر

عنوان: بررسی رابطه ی بين خلاقيت و ويژگی های شخصيتی بين دانش آموزان دختر
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۸۱
حجم فایل : ۷۰ کیلوبایت

بخشی از  مقاله بررسی رابطه ی بين خلاقيت و ويژگی های شخصيتی بين دانش آموزان دختر را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

پيشينه ي تحقيق:

يكي از سوالاتي كه در چهار دهه ي گذشته، ذهن بسياري از پژوهشگران و انديشمندان تعليم و تريت را به خود مشغول كرده و تحقيقات بسياري را به وجو آورده اين است كه «آيا مي توان خلاقيت را پرورش داد؟»

پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد كه خلاقيت را هم مي توان آموزش و پرورش داد در اين مورد ديدگاه هاي متضادي مطرح بوده است:

بررسي پيشينه ي تحقيقات (مك كنين[۱]، ۱۹۶۸ و با س۱۹۸۱ [۲]، كتل[۳]، ۱۹۶۸) نشان مي دهد كه پيروان اصالت ذات، خلاقيت را يك توانايي و صفت بالقوه تلقي مي كردند ولي حتي متفكران پيشرو (ترمن[۴]، كاكس[۵]۱۹۲۶، كالنن[۶] ۱۸۶۹) نيز بر اين باور بودند كه هر چند خلاقيت نيز مانند هوش، بعد  ارثي دارد، باز هم عوامل محيطي مي توانند بر اين توانايي اثر بگذارند.تحقيقات اخير (تونس[۷] ۱۹۷۲، فلدهيوس[۸] و كليكن برد[۹] ۱۹۸۶) نشان داده اند كه خلاقيت ( در تمام فعاليت هاي فردي و گروهي انسان مشاهده مي گردد) با شدت و ضعف بالقوه و پرورش پذير در همه انسان ها وجود دارد.

سندرز در كتاب آموزش خلاقيت از طريق استعاره تاكيد مي كند كه براي پرورش خلاقيت بايد به كودكان و نوجوانان امكان تفكر داد و آنان را از انجام دادن فعاليت هاي قالبي از پش تعيين شده تا امكان بر حذر داشت.

در رابطه با پروررش خلاقيت، پژوهش ها (آلبيرخ[۱۰] ۱۹۸۷، محمدي[۱۱] ۱۳۷۰) نشان داده اند كه افراد خلاق به مراتب بيش  از افراد غير خلاق، توانايي پرورش خلاقيت را در ديگران دارند.موثرترين بررسي ها مربوط به همبستگي هاي خلاقيت توسط دوينگ[۱۲] (۱۹۷۰) والاچ[۱۳] (۱۹۷۰) و دلاس و كالاگر انجام شده است نتايج بررسي ها نشان داده كه خلاقيت به محققين و نظريه پردازان تا مدت هاي طولاني تصور مي كردند كه خلاقيت فرآنيد ارثي و ذاتي است و چنين مي نمود كه جهان در سطح كلي فقط بايد آن تعداد محدود هنرمندان خلاق، دانشمندان و افراد با استعدا را پرورش دهد و در برابر ديگر افراد كه متاسفانع عاري از استعدا تلقي مي شوند مسئوليت ندارد.

«ويليام جيمز[۱۴]» تقريبا حدود يك قرن پيش، به مساله خلاقيت اشاره داشته است و بيان كرده كه « همه ي ما توانايي و استعادا خلاقيت را داريم ولي متاسفانه در طول زندگي و در مسير آموزش و تعليم ياد مي گيريم كه غير خلاق باشيم، به عبارت ديگر در سطح كلي محيط يادگيري اعم از خانه، مدرسه و اجتماع ما را به تفكر همگرا عادت مي دهد.(اسپيرنت هال[۱۵] ۱۹۷۷ ص ۵۷۶) ».او معتقد است دوران كودكي سرآغاز شكل گيري روند تفكر خلاق محسوب مي شود (همان منبع ص ۵۱۷) پس در اينجا مي توان گفت كه يك معلم با آگاهي از نوع روند تفكر واگرا و همگرا مي تواند تفكر كودكان را در يكي از دو جهت سوق دهد.

خلاقيت چيست؟

اكثر مردم كلمه خلاق را به اشتباه به عنوان مترادف كلمه پر استعداد و باهوش به كار مي برند.منظور آن ها اين است كودكي كه داراي استعداد غير معمول در بعضي از زمينه ها باشد و يا از هوش بالايي برخوردار گردد كودك خلاقي است، اما  خلاقيت همان استعداد يا هوش نيست.در سال هاي دهه ي ۱۹۲۰ هزاران دانش آموز در كاليفرنيا مورد آزمايش قرار گرفته اند كه تنها چند صد نفر از آن ها با استعداد يا سرآمد شناخته شدند و پيشرفت اين كودكان با هوش و سرآمد در سراسر زندگي بزرگسالي مورد پيگيري قرار گرفت تا ساال ۱۹۷۰ يعني در طول ۵۰ سال حتي يكي از اين افرا به خاطر خلاقيت در هيچ زمينه اي معروف نشده اند، هم چنين محققين خلاقيت متوجه شده اند كه هم خلاقيت سطح بالا و هم خلاقيت سطح پايين در كودكان هوشبهر بالا و كودكان هوشبهر متوسط ديده مي شود، پس خلاقيت همان هوش و يا بااستعداد بودن نيست و صرفا تقليد و يا حفظ كردن نمي باشد.هر چيزي كه مردم انجام مي دهند  و يا مي گويند مي تواند خلاقيت به حساب آيد در صورتي كه داراي اين دو ضابطه باشند:

 1. كارهايي كه فرد قبلا انجام داده و يا تمام چيزهايي كه قبلا ديده و شنيده است متفاوت باشد (تازگي)
 2. كارهاي فرد صحيح باشد يعني در جهت رسيدن به يك يا چند هدف مفيد باشد و به طريقي براي فرد معني دار و جذاب باشد (مناسب)

معيار تازگي كاملا ساده است رفتاري كه فرد انجام مي دهد نبايد تقليد چيزي باشد كه قبلا ديده و يا شنيده باشد.

معيار مناسب بسيار پيچيده است زيرا در موقعيت هاي مختلف مي توان تفسير گوناگون از آن ارائه داد.

فرآيند خلاقيت داراي پنج مرحله است:

 1. ارائه مسئله
 2. آماده كردن
 3. ايجاد ايده يا امكانات
 4. اعتبار يابي
 5. ارزيابي نتيجه

خلاقيت از سه جزء اصلي تشكي شده است كه عبارتند از:

 1. قلمرو و مهارت ها : قلمرو و مهارت ها بهمنزله موا اوليه استعداد، آموزش و تجربه در حوزه خاص مي باشد.قلمرو و مهارت ها تا حدودي ذاتي است كه به وسيله ي آموزش و تجربه مي توان آن را شكوفا نمود و جهت داد.انسان قبل از آن كه بتواند در يك زمينه خلاق گردد بايد داراي مهارت باشد به عنوان مثال هيچ كودكي در زيمنه نقاشيب خللاق نخواهد بود مگر اينكه مهارت لازم را در اين زمينه قبلا كسب نموده باشد، بايد توجه داشت توانايي و مهارت در يك زمينه الزاما به توانايي در ساير زمينه ها مربوط نمي گردد به همين دليل تلقي يك فرد خلاق در تمام زمنيه ها گمراه كننده است.
 2. تفكر خلاق و مهارت هاي كاري برخي شيوه هاي فكري خاص و ويژگي هاي شخصيتي در افراد وجود دارد كه آنها را قادر مي سازد قلمرو و مهارت هاي خود را در راه هاي جديد به كار گيرند، بعض از مهارت ها ي فكري ، ذاتي هستند اما جنبه ديگر از تفكر خلاق نيز وجود دارد مانند شيوه هاي كاري كه مي توان به وسيله آموزش و تجربه افزايش داد.شيوه كاري خلاق داراي خصوصيات زير است:

۱-۲- نوعي تعهد به انجام دادن خوب كار

۲-۲- توانايي متمركز نمودن تلاش و توجه براي مدت طولاني

۳-۲- توانايي رها كردن ايده هاي غير خلاق وكنار گذاردن موقتي مسائل بسيار پچيده

۴-۲- پافشاري براي روبه رو شدن با مشكل

۵-۲- اشتياق براي سخت كوشي

 1. انگيزه دروني: يعني ميل به انجام كاري به خاطر آن كه جالب، رضايت بخش و يا نوعي مبارزه طلبي شخصي است.انگيزه دروني تا حد زيادي به محيط اجتماعي بستگي دارد.انگيزه دروني بيشترين اثر را در تشوي خلاقيت در كودكان دارد.

تفكر خلاق:

والزا تفكر خلاق را در سه مرحله زير تقسيم بندي كرده است:

 1. مرحله ي آمادگي (preparation): در اين مرحله فرد به جمع آوري اطلاعات و مدارك مي پردازد و مساله را از جهات مختلف مورد بررسي قرار مي دهد و راه حل هاي ديگران را مطالعه مي نمايد و به طور خلاصه آمادگي به جمع آوري اطلاعات، پيشينه و تمركز روي مساله آغاز مي گردد.
 2. رشد غير محسوس (Incubation): در اين مرحله مهارت ها و معلومات وحدت پيدا مي كنند و هماهنگ مي شوند و ظاهرا فرد ذهن خود را متوجه امر ديگري مي سازد ولي در عين حال مساله را از نظر دور نمي دارد.گاهي نيز مساله را در سايه ي اطلاعات جمع آوري شده مجسم مي كند و راه حل ها را بررسي مي نمايد ولي غفلتا آن را رها مي نمايد و به كار ديگري اشتغال مي ورزد و همين امر سبب فراموشي مسئله مي گردد.مطالعه زندگي افراد خلاق و مبتكر اين نكته را تاييد مي كند كه اغلب آن ها، اين مرحله را طي كرده اند.
 3. كشف (IIIamination): اين مرحله در جريان تفكر خلاق از اهميت خاصي برخوردار است در اين مرحله فكر تازه ظاهر مي شود و مانند مشعلي زمينه يا موقعيتي كه مساله در آن قرار دارد را روشن مي كند، فكر و انديشه ي تزه در اين مرحله شكل مي گيرد و مشخص مي شود.به طور كلي طرح، شكل، اسا يا هسته ي مركزي كار خلاق در اين مرحله ظاهر مي گردد و آن چه كه در مرحله قبلي به طور ضمني مي گيرد.

عوامل موثر در خلاقيت:

«كارل راجرز[۱۶]» چگونگي عوامل موثر در خلاقيت را به طريق تحليل بيان كرده است و در اين زمينه مي گويد: واضح است كه خلاقيت را نمي توان بافشار به وجود آورد.بلكه بايد اجاه داده شود تا ظهور كند.همانطور كه زارع نمي تواند جوانه را از دانه بيرون بياورد، اما مي تواند شرايط مناسب براي رشد دانه را فراهم سازد.در مورد موقعيت خلاقيت همين وضع صادق است.چگونه مي توانيم شرايط خارج را مساعد سازيم تا شرط داخلي تصريح شود و پرورش يابد؟تجربيات من در روانشناسي مرا به اين مطلب معتقد كرد كه ما مي توانيم با فراهم كردن امنيت رواني و آزادي، احتمال ظهور خلاقيت سازنده را افزايش دهيم.

علاوه بر موضوعي كه «كارل راجرز» مطرح كرده است، عوامل ديگري نيز در خلاقيت موثر هستند كه اگر به طور صحيح به كار گرفته شوند، در شكوفايي خلاقيت افراد موثر خواهد بود.

 

 

فهرست مطالب مقاله بررسی رابطه ی بين خلاقيت و ويژگی های شخصيتی بين دانش آموزان دختر, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • چكيده
 • فصل اول:
 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • اهداف تحقيق
 • اهميت و ضرور ت تحقيق
 • فرضيه تحقيق
 • سوالات تحقيق
 • تعريف عملياتي
 • فصل دوم:
 • پيشينه تحقيق
 • خلاقيت چيست
 • تفكر خلاق
 • عوامل موثر در خلاقيت
 • ۱)            نقش اطلاعات در خلاقيت
 • ۲)            انگيزش و خلاقيت
 • ۳)            خلاقيت و ميزان خودپذيري
 • ۴)            تخيل خلاقيت
 • ۵)            عوامل خانوادگي
 • ويژگي هاي افراد خلاق
 • ويژگي هاي دانش آموزان خلاق
 • چگونه مي توان خلاقيت را در دانش آموزان پرورش داد
 • هوش و خلاقيت
 • خلاقيت و پيشرفت تحصيلي
 • شخصيت چيست
 • فرآيندهاي اصلي در رشد شخصيت
 • –              ساختار خانواده
 • –              تفاوت هاي جنسي
 • –              عدم حضور پدر و شاغل بودن مادر
 • –              آثار اوليه گروه همسالان
 • نظريه فرويد در مورد شخصيت
 • ساختار شخصيت از نظر يونگ
 • سنخ هاي شخصيتي در نظريه يونگ
 • روش هاي سنجش شخصيت
 • فصل سوم:
 • جامعه آماري و حجم نمونه
 • روش اجراي آزمون
 • ابزار نمونه گيري
 • روش جمع آوري اطلاعات
 • فصل چهارم:
 • تجزيه و تحليل آماري
 • فصل پنجم:
 • بحث و نتيجه گيري
 • محدوديت ها
 • پيشنهادات
 • منابع
 • پيوست

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی رابطه ی بين خلاقيت و ويژگی های شخصيتی بين دانش آموزان دختر را به قیمت ۱۳۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.


      مطالب مرتبطفرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت