آذر
۱۰
۱۳۹۹

دانلود خلاصه فصل استانداردهای حسابداری بخش عمومی شماره۵ داراییهای ثابت مشهود

دارایی های ثابت مشهود، داراییهایی هستند که در راستای انجام فعالیت های اصلی را گزارشگر، برای ارایه خدمات با کسب منافع اقتصادی استفاده می شوند و شامل اقلامی همین زمین، ساختمان و تجهیزات می شوند. هدف استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۵…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در خلاصه فصل استانداردهای حسابداری بخش عمومی شماره۵ داراییهای ثابت مشهود دنبال نمایید. این فایل شامل ۲۲ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

خلاصه فصل استانداردهای حسابداری بخش عمومی شماره5 داراییهای ثابت مشهود

مشخصات فایل فصل استانداردهای حسابداری بخش عمومی شماره۵ داراییهای ثابت مشهود

عنوان: فصل استانداردهای حسابداری بخش عمومی شماره۵ داراییهای ثابت مشهود
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۲۲
حجم فایل : ۸۰ کیلوبایت

بخشی از  خلاصه فصل استانداردهای حسابداری بخش عمومی شماره۵ داراییهای ثابت مشهود را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

دامنه کاربرد

طبق بند ۲ تا ۷ استاندارد، مفاد این استاندارد باید برای حسابداری تمام داراییهای ثابت مشهود بکار گرفته شود، مگر این که :

. به موجب استانداردی دیگر، نحوه حسابداری متفاوتی مجاز با الزامی شده باشد

  • داراییهای مورد نظر، مرنبط با میراث ملی باشد. با این وجود، برخی الزامات انشا در این استاندارد، در مورد داراییهای میراث ملی شناسایی شده کاربرد دارد.

در رابطه با استثنای اول در بالا، سایر استانداردها ممکن است شناخت یک دارایی ثابت مشهود را بر مبنای رویکردی متفاوت با این استاندارد الزامی نماید. برای مثال استاندارد حسابداری اجارهها، واحد گزارشگر را ملزم می کند که شناخت یک دارایی ثابت مشهود مورد اجاره را بر مبنای انتقال مخاطرات و مزایا ارزیابی کند. با این حال در چنین مواردی سایر جنبه های حسابداری این داراییها از جمله استهلاک، توسط این استاندارد مشخص شده است. در رابطه با استثنای دوم، این استاندارد طبق بند ۵ استاندارد، واحد گزارشگر را به شناسایی دارابیهای میراث ملی ملزم نمی نماید. چنانچه واحد گزارشگر به صورت داوطلبانه دارابیهای میراث ملی را شناسایی کند، باید الزامات افشای این استاندارد را بکار گیرد، اما ملزم به رعایت الزامات اندازه گیری این استاندارد نیست.

این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد:

. داراییهای زیستی مولد مرتبط با فعالیتهای کشاورزی؛

. حق امتیاز معادن، ذخایر مواد معدنی مانند نفت و گاز طبیعی و منابع مشابهی که احیا شونده نیست.

بر اساس مفاد استانداردهای بین المللی بخش عمومی که مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران است، هر یک از موارد بالا، دارای استاندارد حسابداری مخصوص به خود می باشد. از این رو در سالهای آینده حسب اولویت، استانداردهای متناظر توسط سازمان حسابرسی تدوین و الزامات مربوط به آنها تعیین خواهد شد.

داراییهای میراث ملی

برخی داراییها نظیر بناها و آثار تاریخی، اماکن باستانی، مناطق حفاظت شده و آثار هنری به دلیل اهمیت فرهنگی، محیطی با تاریخی آنها به عنوان دارایی میراث ملی شناخته می شوند. همان طور که قبلا بیان شد این استاندارد، شناسایی داراییهای میراث ملی را الزامی نمی نماید. البته در صورت شناسایی داراییهای میراث ملی، باید برخی الزامات افشای این استاندارد بکار گرفته شود، اما رعایت الزامات اندازه گیری این استاندارد نظير الزامات مرتبط با اجزای بهای تمام شده، شناخت، کاهش ارزش و اختیاری است.

مستثنی شدن داراییهای میراث ملی از الزامات اندازه گیری، ریشه در فراتر بودن ارزش آنها از ارزش های اقتصادی و مبالغ پولی، وجود محدودیت ها و ممنوعیت های فروش آنها، نداشتن قابلیت جایگزینی، دشواری برآورد عمر مفید و متفاوت بودن هدف از نگهداری آنها دارد. با این حال، چنانچه واحد گزارشگر مایل به شناسایی داراییهای میراث ملی باشد، مجاز است بر بایی مشابه یا غیر مشابه با سایر اقلام داراییهای ثابت مشهود، اقدام به شناسایی و اندازه گیری نماید. به عنوان مثال، برخی داراییهای میراث ملی همچون یک بنای تاریخی که به عنوان دفتر اداری مورد استفاده قرار می گیرد، دارای منافع اقتصادی با خدمات بالقوه آتی نیز هست می تواند بر مبنایی مشابه با سایر اقلام داراییهای ثابت مشهود شناسایی و اندازه گیری شود به طور خلاصه، برای حسابداری داراییهای مرتبط با داراییهای میراث ملی جناتی واحد گزارشگر داراییهای میراث ملی را شناسایی کند، باید الزامات افشای این استاندارد از جمله افشای نحوه اندازه گیری، روش استهلاک، ناخالص مبلغ دفتری، استهلاک انباشته و صورت تطبيق مبالغ دفتری ابتدا و انتهای دوره را بکار گیرد، اما ملزم به رعایت الزامات اندازه گیری این استاندارد نیست.

ماهیت داراییهای ثابت مشهود

طبق بند ۸ استاندارد، دارایی ثابت مشهود، دارایی مشهودی است که:

. به منظور استفاده در تولید با عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران با برای مقاصد اداری توسط واحد گزارشگر نگهداری می شود و

. انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

 با توجه به تعریف بالا، هر قلمی که در واحد گزارشگر (الف) به منظور استفاده (و نه فروش) نگهداری شود و (ب) دارای عمر مفید مورد انتظاری بیش از یک دوره مالی باشد، به عنوان دارایی ثابت مشهود در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، پیشتر موجودیها هیچ یک از دوشرط بالا را ندارد. همچنین قطعات یدکی و ابزار تعمیراتی، علی رغم آن که به منظور استفاده نگهداری شود، به دلیل آن که انتظار نمی رود دارای عمر مفیدی بیش از یک دوره مالی باشد، در زمره دارایی ثابت مشهود قرار نمی گیرد. این اقلام معمولا به عنوان موجودی طبقه بندی و در زمان مصرف به عنوان هزینه شناسایی می شود. بدیهی است، همین قطعات و ابزار تعمیراتی، در صورتی که انتظار رود دارای عمر مفیدی بیش از یک دوره مالی باشد، به عنوان دارایی ثابت مشهود محسوب می شود. برای نمونه، قطعات عمده ای که جهت جایگزینی در داراییهای ثابت مشهود خریداری می شود یا قطعات یدکی و ابزار تعمیراتی مخصوص یک قلم دارایی ثابت، به عنوان دارایی ثابت مشهود محسوب می شود.

طبق بند ۴۲ استاندارد، نمونه هایی از طبقات داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است:

. زمین

. ساختمان

  • ماشین آلات و تجهیزات

 . کشتی

. هواپیما

  • وسایل نقلیه

 . اثاثه و منصوبات

  • تأسیسات

 . جاده ها

  • شبکه های توزیع و انتقال برق و تجهیزات نظامی
  • دکلهای نفتی

.سدها

همان طور که پیداست تقریبا تمامی نمونه های بالا، در صورتهای مالی بخش تجاری نیز قابل مشاهده است. اندک تفاوت های موجود نیز ناشی از تفاوت در بخش عمومی و تجاری نیست به عنوان مثال اینکه جاده ها با تجهیزات نظامی در صورتهای مالی بخش تجاری ایران کمتر قابل مشاهده است و با اینکه اصلا مشاهده نمی شود، به دلیل ورود اندک با عدم ورود بخش تجاری به برخی از حوزه های کسب و کار است. از همین بابت در برخی از کشورها که زمینه تجاری به تقریبا همه عرصه ها باز است، اقلامی همچون جاده ها با تجهیزات ورود بخش نظامی در صورتهای مالی بخش تجاری نیز قابل مشاهده می باشد. در عوض، تفاوت نمونه های بالا با نمونه های مطرح در بخش تجاری، تفاوت ماهوی است. برای توضیح بیشتر، همان طور که در فصل تعريف عناصر صورتهای مالی بحث شد، تعریف دارایی در بخش عمومی، علاوه بر اقلام دارای منافع اقتصادی آتی، اقلام دارای خدمات بالقوه را نیز در بر می گیرد. از این رو تفاوت نمونه های بالا با نمونه های مطرح در بخش تجاری، این است که نمونه های بالا الزاما نیاز نیست دارای منافع اقتصادی آنی باشند. به عنوان مثال، در بخش تجاری، زمین و ساختمان زمانی به عنوان دارایی شناسایی می شوند که دارای منافع اقتصادی آنی باشند. در حالی که در بخش عمومی، زمین و ساختمان فاقد منافع اقتصادی (مانند زمین و ساختمان یک پارک عمومی) نیز به عنوان دارایی قابل شناسایی هستند. این استاندارد معیاری برای تفکیک با تجميع اجزای تشکیل دهنده یک قلم دارایی ثابت مشهود، تجویز نمی کند و لذا تفکیک یا تجميع اجزای تشکیل دهنده یک قلم دارایی ثابت مشهود مستلزم انجام قضاوت است. البته اغلب لازم است اقلام کم اهمیت با یکدیگر تجمیع گردد.

داراییهای زیربنایی

و داراییهای زیربنایی داراییهای زیربنایی از قبیل شبکه راهها، آب و فاضلاب، تأمین برق و نیرو و ارتباطات، واجد شرایط تعریف داراییهای ثابت مشهود هستند. زیرا اولا از آن جایی که داراییهای زیربنایی دارای خدمات بالقوه می باشند، قابل احتساب به عنوان دارایی هستند و ثانیا از آنجا که به منظور استفاده نگهداری میشوند و بیش از یک دوره مالی قابل استفاده اند، قابل احتساب به عنوان دارایی ثابت مشهود هستند. طبق بند ۱۵ استاندارد، داراییهای زیربنایی معمولا دارای ویژگیهای زیر هستند:

. موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می شوند

. بخشی از یک سیستم با شبکه هستند

 . برای آنها موارد استفاده جایگزین وجود ندارد

 غير منقول اند و

. محدودیتهایی در خصوص واگذاری آنها وجود دارد

مطابق صورتهای مالی نمونه تهیه شده توسط موسسه حسابرسی ارنست اند بانگ (۲۰۱۳)،داراییهای زیربنایی به عنوان یک طبقه عمده و جداگانه در صورتهای مالی قابل گزارش است. از این رو به عنوان مثال، زمین ها و ساختمان های دارای ویژگیهای مذکور که متعلق به شبکه های توزیع و انتقال برق است به عنوان شبکه های توزیع و انتقال برق طبقه بندی می شود و لذا در صورت با اهمیت بودن، نباید با طبقه زمین و ساختمان تجمیع گردد.

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید خلاصه فصل استانداردهای حسابداری بخش عمومی شماره۵ داراییهای ثابت مشهود را به قیمت ۱۵۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

  • همچنین برای دانلود پاورپوینت فصل استانداردهای حسابداری بخش عمومی شماره۵ داراییهای ثابت مشهود می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید.

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره۵ داراییهای ثابت مشهود


      مطالب مرتبطفرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت