آبان
۲۶
۱۳۹۹

دانلود مقاله نقش ايثار در منابع اسلامی و تاثير آن در تكامل فرد و اجتماع

اكنون كه از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با عراق سال ها مي گذرد، بايد ارزش ها و آرمان هاي اصيل و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) را در جامعه پيدا كنيم كه اين امر در زماني انجام مي پذيرد كه فرهنگ ايثار و شهادت در… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله نقش ايثار در منابع اسلامی و تاثير آن در تكامل فرد و اجتماع دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۵۰ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله نقش ايثار در منابع اسلامی و تاثير آن در تكامل فرد و اجتماع

مشخصات فایل نقش ايثار در منابع اسلامی و تاثير آن در تكامل فرد و اجتماع

عنوان: نقش ايثار در منابع اسلامی و تاثير آن در تكامل فرد و اجتماع
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۵۰
حجم فایل : ۸۸ کیلوبایت

بخشی از  مقاله نقش ايثار در منابع اسلامی و تاثير آن در تكامل فرد و اجتماع را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

۱-مقدمه:

اكنون كه از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با عراق سال ها مي گذرد، بايد ارزش ها و آرمان هاي اصيل و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) را در جامعه پيدا كنيم كه اين امر در زماني انجام مي پذيرد كه فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه پي‌ريزي و نهادينه شود.

اصولاً يكي از مسائل مهم جامعه اي كه مدعي حضور گفتگوي تمدن هاست پي بردن به اصالت تمدن ها و فرهنگ ها و انگيزة خالص و ناب شهدا است. در اين عرصه تنها زمينه اي كه از فرهنگ و شهادت داشتيم عنواني بود كه در طوب زندگي خود در لوح روح خود حك كرده ايم. زمينه اي كه خانواده ها يا شهدا و ايثارگران داراي درك بالاتر و بهتري از آن هستند براي اين موضوع ما به كتاب هايي كه فلسفه ايثار و فرهنگ آن را عميق تر بيان كرده بسيار توجه و اشاره كرديم.

مسئله ديگر كه ما در اين مقاله و يا تحقيق آن را مورد توجه قرار داديم، ارزش هايي بود كه در جوامع و اديان مختلف براي ناميدن يك فرد به عنوان شهيد ملاك قرار مي‌گيرد. پس براي اين امر ابتدا بايد انگيزه هاي شهادت طلبي را در جوامع مختلف بررسي كرديم.

نتايج اين پژوهش به ما كمك مي‌كند تا هاله اي از تقدس و معنويت و روح، را فرا گيرد و در درك بهتر فرهنگ ايثار و شهادت ما را ياري دهد.

۱-۱بيان مسئله

مسئله مورد نظر در پژوهش حاضر بررسي جايگاه ايثار در منابع اسلامي، انواع ايثار، تذثير ايثار فرهنگ فرد و اجتماع و عوامل گسترش دهنده و باز دارنده ايثار مي‌باشد.

۱-تعريف مفهومي ايثار و جايگاه آن در اسلام؟

۲-بررسي انواع ايثار

۳-تأثير ايثار بر فرد و اجتماع

۴-بررسي عوامل گسترش دهنده و بازدارنده ايثار

۵-بررسي ايثار و شهادت در دين هاي مسيح و يهود

۲-۱- اهميت و ضرورت مسئله:

تاريخ نهضت هاي اسلامي آكنده از حضور مردان و زناني است كه در عرصة جهاد، خالصانه به ميدان عمل آمدند و با جان فشاني و ايثار، بي نام و نشان از خويش، حق را بر اريكة عدالت نشاندند در اين نوشتار تلاش شده است تا در دو بخش مجزا پس از مقدمه، تعاريف و مفاهيم فرهنگ ايثار و مصاديق عيني و عملي آن به شكل مشروح بيان شود.

فرهنگ شهادت و ايثار، تجلي بخش هويت ديني و احياي ارزش هايي است كه حيات انديشه يك جامعة انساني را ضمانت مي‌كند و بهداشت رواني انسان را در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي شكل مي‌دهد. به ديگر سخن، شهيدان، در يك انتخاب آگاهانه، با نفي خويش به نفع جامعه و يك انديشه همت مي گمارند، و فضاي رخوت و غفلت عصر خود را به فضاي تلاش و بينش فرا مي خوانند. آنان به كابلد بي رمق يك جامعه، روح خودباوري مي دهند و حيات و حركت ارزش هايي كه در طوفان حوادث به فراموشي سپرده شده است به منصة ظهور مي رسانند.

طو دو دهة اخير انقلاب اسلامي، ملت ايران، حوادث زيادي را تجربه كرده است. انقلاب اسلامي يك پديدة منحصر به فرد در تاريخ معاصر بود و هشت سال دفاع مقدس نيز متمايزترين جدال قرن در اين عرصه، ظهور و حضور مردان بزرگ و انديشه هاي ناب و پاك، مفاهيم عميق ارزش هاي انساني را در جهان بشريت متجلي ساخت و مباني فرهنگ نوين الهي و ديني را به عنوان يك هويت زنده و جاويد به صحنه كشاند. گرچه اين فرهنگ ريشه در تعاليم عالية اسلام داشت. اما در قالب جديد با مفاهيم و مصاديق نوين خود، پا به ميدان گذاردند و در حوزه هاي گوناگون اجتماع و خانواده اثر گذارده است.

اينك پس از گذشت سال ها از حماسة به يادماندني و به ميدان آمدن نسل نوخاستة انقلاب، شاهد بروز نگرش ها، نيازها و ارزش هاي جديدي در گسترة سياست، فرهنگ و اقتصاد جامعه هستيم كه تأمل و تدبر متوليان فرهنگي را جلب نموده است. بي گمان راه پيشرفت جامعة اسلامي درك صحيح و روشن از فرهنگ ايثار و شهادت است و زنده نگه داشتن ياد و خاطره آنها وظيفة اقشار مختلف اجتماع است.

اگر بتوانيم در كنار نيازهاي روزمرگي شهروندان امروز، نياز پاسداشت اين حريم را به آنان تعليم دهيم، امنيت رواني- اجتماعي آنان را تضمين كرده ايم.

 

۳-۱ اهداف پژوهش

۱)بررسي ارتباط ايثار با عقايد و باورهاي ديني

۲)بررسي ايثار به عنوان يكي از آموزه هاي ناب اسلامي

۳)بررسي و تحليل نقش ايثار در تكامل بشر و جوامع بشري

۴)بررسي تأثير ايثار در حوزه هاي گوناگون اجتماعي

۴-۱جامعة آماري

الف)منابع كتابخانه اي شامل: كتابها، جزوات، مجلات و منابع چاپي ديگر و مراجعه به سايت هاي اينترنتي معتبر و مرتبط

ب)دانش آموزان شاغل به تحصيل دبيرستان شاهد عصمت

۵-۱ نمونه و روش نمونه گيري

در تحقيق كتابخانه اي نمونه آماري شامل كتابهاي مرتبط با موضوع ايثار مي‌باشد.

در تحقيق ميداني نمونه مورد بررسي پس از حذف پرسش نامه هاي ناقص ۵۰ نفر است كه همگي از بين دانش آموزان دختر مشغول تحصيل در دبيرستان شاهد عصمت مي‌باشد كه همگي به طور تصادفي انتخاب شده اند.

۶-۱روش تحقيق

در تحقيق حاضر مطابق با اهداف تحقيق از دو روش تحقيق تاريخي (براي جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي) و روش پيمايشي براي جمع آوري نظرات دانش آموزان استفاده شده است.

ابزارجمع آوري اطلاعات: در زمينه ي تئوري و نظري خصوصاً ايثار در منابع اسلام و مباحث اسلامي و همين طور ايثار در اديان ديگر نيز تأثير آن در حوزه هاي گوناگون اجتماع از طريق مطالعات كتابخانه اي و بخشي از مطالب نيز از طريق مصاحبه با چند تن از ايثارگران در زمينه هاي گوناگون و نيز محيط خارج از مدرسه صورت گرفته و قسمتي ديگر كه پرسش نامه مي‌باشد و در درون مدرسه توسط پرسش گران پرسش شده است.

۷-۱ مراحل اجراي تحقيق:

مطالعات كتابخانه اي توسط اعضاي گروه و با بهره گيري از منابع موجود نيز سايت‌هاي گوناگون اينترنتي انجام شده است. مصاحبه نيز در داخل مدرسه و خارج مدرسه توسط مصاحبه كنندگان صورت گرفته و به پرسش نامه و بعد از تهيه و تنظيم و بررسي در اختيار دانش آموزان دختر دبيرستان شاهد عصمت قرار گرفت و پس از پر شدن پرسش نامه كدگذاري شده و اطلاعات آن استخراج شد و سپس از طريق كامپيوتر نمودار بشكل نرم افزاري درآمد و درصد فراواني ترسيم گرديد.

۸-۱ مشكلات تحقيق:

از جمله مشكلات اين تحقيق، عدم وجود كتب و تحقيقات و منابع كافي و جديد در زمينة ايثار و تأثير قرآن در حوزه هاي گوناگون اجتماع بود. كتب موجود بيشتر در رابطه با ايثار و نقش آن در ۸ سال دفاع مقدس ايران و نيز ايثار و شهادت طلبي بود. مشكل ديگر نيز، كمبود وقت و تعداد نمونه آماري ۵۰ پرسشنامه (بعد از حذف پرسش نامه هاي ناقص) مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات جديد و نيز براي بررسي ايثار در جوامع ديگر، شناخت زيادي از سايت هاي اينترنتي نبود، و فقط تعداد محدودي از سايتهاي موجود استفاده شده است.

 

 

 

 

فهرست مطالب مقاله نقش ايثار در منابع اسلامی و تاثير آن در تكامل فرد و اجتماع, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • فصل اول: كليات
 • ۱- مقدمه
 • ۲- بيان مسئله
 • ۲-۱ اهميت و ضرورت مسئله
 • ۳-۱ اهداف پژوهش
 • ۴-۱ جامعه آماري
 • ۵-۱ نمونه و روش نمونه گيري
 • ۶-۱ روش تحقيق
 • ۷-۱ مراحل اجراي تحقيق
 • ۸-۱ مشكلات تحقيق
 • ۹-۱ ارائه پيشنهادات
 • فصل دوم: ايثار در منابع اسلامي
 • ۲-تعريف ايثار
 • ۱-۲ نمونه اي از آيات قرآن كريم درباره ايثار و شهادت
 • ۳-انواع ايثار
 • ۱-۳ جهاد
 • ۲-۳ شهادت
 • ۳-۳ فناي عاشق در معشوق
 • ۴-۳ دهش و بخشش
 • ۵-۳ انفاق
 • ۶-۳ جامعه پزشكي
 • ۴-ايثار پيامبر (ص) و اهل بيت(ع)
 • ۱-۴ ايثار پيامبر در راه ترويج اسلام
 • ۱-۱-۴ ايثار در آئين محمدي (ص) و ائمه اطهار (ع)
 • ۲-۱-۴ ايثار انصار نسبت به مهاجران
 • ۲-۴ ايثار حضرت علي
 • ۳-۴ حماسه حسيني
 • ۵ شهادت
 • ۱-۵ فلسفه وجودي فرهنگ ايثار و شهادت در مكتب اسلام
 • ۱-۱-۵ ايثار و شهادت در تاريخ اسلام
 • ۲-۵ شهادت طلبي و انتفاضه
 • ۳-۵ انگيزه هاي شهادت طلبي
 • ۴-۵ شهادت در دين يهود
 • ۵-۵ شهادت در مسيحيت
 • ۶-۵ ايثار و شهادت طلبي در تاريخ پر بار انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي
 • ۱-۶-۵ شهيد و شهادت از ديدگاه امام خميني (ره)
 • ۲-۶-۵ شهادت در بسته تاريخ از ديدگاه امام خميني (ره)
 • ۳-۶-۵ مفهوم و ارزش شهادت از ديدگاه امام خميني (ره)
 • ۴-۶-۵ مقام و منزلت شهدا از ديدگاه امام خميني (ره)
 • فصل سوم: تأثير ايثار در تكامل فرد و اجتماع
 • ۶-تأثير ايثار در تكامل فرد
 • ۱-۶ ايثار و خدا محوري
 • ۲-۶ نقش ايثار در رشد و تعالي انسان
 • ۳-۶ ايثار و عزت نفس
 • ۴-۶ ايثار و توجه به آخرت
 • ۵-۶ ايثار و صبوري در برابر ناملايمات
 • ۷- تأثير ايثار در تكامل اجتماع
 • ۸-ترويج فرهنگ ايثار در حوزه اجتماعي
 • ۱-۸ سطح نخست (خانواده)
 • ۲-۸ سطح دوم (محيط جغرافيايي)
 • ۳-۸-سطح سوم (جامعه)
 • ۹-ترويج ايثار در حوزه فرهنگي
 • ۱۰-ترويج ايثار در حوزه سياسي
 • ۱۱- ترويج ايثار در حوزه اقتصادي
 • فصل چهارم: بررسي ديدگاه دانش آموزان در خصوص مفهوم ايثار و تأثير در تكامل فرد
 • و اجتماع
 • ۱۲-جداول و نتايج
 • ۱۳-نتيجه گيري
 • ۱۴-فهرست منابع و مآخذ
 • ۱۵-ضمائم
 • ۱-۱۵ نمونه پرسشنامه
 • ۲-۱۵ نمونه مصاحبه

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله نقش ايثار در منابع اسلامی و تاثير آن در تكامل فرد و اجتماع را به قیمت ۱۳۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت