آبان
۲۴
۱۳۹۹

دانلود مقاله بررسی مقایسه ای شاخص Berg در بیماران سکته مغزی و افراد سالم

 سکته مغزی یا حوادث عروقی مغزی ، شایعترین بیماری ناتوان کننده نورولوژیک در بزرگسالان می باشد (Hildick Smith، ۲۰۰۰ ) . این بیماری حداقل نیمی از بیماران را دربخش نورولوژی  بیمارستانها شامل می شود . سکته مغزی باعث آسیب…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بررسی مقایسه ای شاخص Berg در بیماران سکته مغزی و افراد سالم دنبال نمایید. این فایل شامل ۴۰ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله بررسی مقایسه ای شاخص Berg در بیماران سکته مغزی وافراد سالم

مشخصات فایل بررسی مقایسه ای شاخص Berg در بیماران سکته مغزی و افراد سالم

عنوان: بررسی مقایسه ای شاخص Berg در بیماران سکته مغزی و افراد سالم
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۴۰
حجم فایل : ۵۲ کیلوبایت

بخشی از  مقاله بررسی مقایسه ای شاخص Berg در بیماران سکته مغزی و افراد سالم را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

۲-۱ : اهمیــــت موضوع

  اگرچه شیوع بیماریهای عروقی مغزی همچون سکته مغزی در ۲۵ سال گذشته کاهش یافته است ، سکته مغزی هنوز هم به عنوان سومین عامل مرگ ومیر درجهان محسوب می شود . در طی سه دهه گذشته ، همرا با پیشرفت در عرصه های مهم پزشکی زمینه های پیشگیری ، تشخیص ودرمان به موقع بیماریها مهیا شده است وبه دنبال این جریان شاهد سیر نزولی در مرگ ومیر بیماریهای مختلف در سالهای گذشته بوده ایم که از آن جمله سکته

مغزی را می توان مثال زد که آمار مرگ ومیر این بیماران به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته است ومتعاقباً برمیزان بازماندگان آن به دلیل ناتوانیها ومعلولیتهای به جا مانده افزوده شده است ( Chang   ، ۱۹۹۸ ) . میزان بروز سکته مغزی با افزایش سن ، به میزان قابل ملاحظه ای بالا می رود . از نظر آماری ، حدود ۴۴۰۰۰۰۰ بیمارسکته مغزی در سرتاسردنیا زندگی می کنند (  AHA ، ۱۹۹۸ ) . تعداد موارد سکته مغزی در ایالات متحده آمریکا سالانه حدود ۵۰۰۰۰۰ مورد است که میزان مرگ ومیر آنها ۲۳ % می باشد و۵۰ % از بیماران نیز ناتوانیهای نورولوژیک را در سر تاسر زندگی متحــــمل می شوند ( Pedretti ، ۲۰۰۱ ، Chang  ، ۱۹۹۸ ) . درایالات متحده شیوع سکته مغزی درمردان بیشتر از زنان بوده ودرمیان سیاه پوستان بیش از سفید پوستان دیده می شود (Neurological Reha. ،۲۰۰۰ ) .

ناتوانیها ومعلولیتهای ناشی از سکته مغزی را از جنبه های مختلفی همچون اجتماعی ، اقتصادی می توان مورد بررسی قرار داد . از نظراجتماعی ، بروزسکته مغزی ومعلولیت- های مورد انتظار ناشی از آن باعث ایجاد اختلال درنقش های اجتماعی که بیمار در جامعه ، خانواده و …. دارد می شود و از نظر اقتصادی از یک طرف به واسطه این که بیماران اغلب قادر به برگشت به شغل قبلی خود نیستند موجب بروز مشکل می شود وازطرفی دیگر نیز باید اشاره کرد که درمان پزشکی وتوانبخشی ونگهداری این بیماران هزینه سنگین را بر خانواده وجامعه وارد می کند به طوریکه ۸۳ درصد ازبیماران زیر ۶۵ سال حتی پس از چهارسال نیز به سطح فعالیت خود نرسیده اند ودرصد بالایی از آنان قادر به شرکت در فعالیتهای تفریحی واوقات فراغت نمی باشند (Jonghloed ، ۱۹۹۱ )

 عوامل متعددی همچون همی پارزی ، اختلال تعادل ، اختلال درکارکرد اندام بالایی و…. با استقلال در فعالیتهای روزمره بیماران سکته مغزی در ارتباط است .

در مورد نقش تعادل حرکتی باید اضافه کرد از آن جایی که بسیاری از فعالیتهای روزمره زندگی چه دربخش تحرک وچه دربخش مراقبت از خود دروضعیت خاص انجام می گیرد تعادل حرکتی رابطه نزدیکی با استقلال بیماران سکته مغزی دارد.

از طرفی درمورد افراد سالم باید ذکرکرد که با افزایش سن ثبات پوستچرال کاهش پیدا     می کند . درواقع یکی از نگرانیهای مرتبط با سلامتی افراد بالای ۶۰ سال ، افتادنهای مکرر آنها می باشد . به طوریکه بین ۲۰ – ۴۰ درصد از افراد بالاتر از ۶۵ سال خانه نشین ، درهرسال افتادن را تجربه می کنند . تعداد افراد سالمندی که درطول یک سال به دلیل شگستگی ران می میرند ۱۳ -۶۷ درصد نقل شده است ، درنتیجه تلاشهای زیادی درجهت تعیین علل افتادنهای افراد سالمند به منظور تلاش برای کنترل یا حذف این وقایع  صورت گرفته است ( charltte L. shupert , ph.D ،  ۲۰۰۳) .

طبق مطالعه ای که در سال ۱۹۹۷ در ژورنال  American medical association  انجام شد ، تقریباً نیمی از جمعیت ۷/۱ میلیون نفری که در مراکز نگهداری به سر می برند ، در هرسال افتادن را تجربه می کنند و ۱۱ % از این جمعیت به دنبال افتادن دچار صدمات جدی می شوند . ( Lauren Robetson ، ۲۰۰۳).

در ایالات متحده ۲ میلیون نفر به دلیل اختلالات تعادلی حرکتی از نظر ADL  ناتوان و وابسته شده اند ( Schenkman ، ۱۹۹۶ ) .

این اطلاعات نشان می دهد افرادی که ازنظر تعادل حرکتی مشکل دارند باید مشخص شده وسپس ارزیابی ودرمان مناسب برای این مساُله به طور ویژه درنظر گرفت . بنابراین با این هدف دراین پژوهش بررسی مقایسه ای شاخص برگ (  Berg  ) ، بین بیماران سکته مغزی وافراد سالم صورت گرفته است .

۲-۱ : بررسی متون

۱-۲-۱ : تعادل در افراد سالمند سالم

Rosemary c Isles وهمکارانش (۲۰۰۴ ) ، تستهای تعادلی را برای افراد ۸۰ – ۲۰ ساله ودردهه های متوالی بکار بردند . آنها اعلام کردند که داده هایی که ازهریک از تستها بدست آوردند ، کاهش تدریجی تعادل را با افزایش سن نشان می دهد.

Lajoie Y وهمکارانش ( ۲۰۰۴ ) اعلام کردند ، افراد non – faller  دارای نمره تعادل بالاتری درمقیاس تعادلی برگ (  BBS ) و  Activities – specific Balance confidence  ( ABC) بوده ودارای زمان عکس العمل ( reaction time  ) سریعتری نیز بوده اند.

Sc(Watson) وهمکارانش ( ۲۰۰۴ ) اعلام کردند که تعادل وترس از افتادن با نوع وسیله کمکی که بیمار برای راه رفتن استفاده می کند ، مرتبط است و تست تعادلی برگ ومقیاس falls efficacy می تواند ابزار کمٌی مفیدی برای سنجش این امرباشد.

Chiu AY وهمکارانش ( ۲۰۰۴ ) چهار تست فانکشنال رادردوگروه fallers  و non – fallers  درافرادسالمند انجام دادند . آنها اعلام کردند که افرادی که یکبار افتادن راتجربه می کنند نسبت به افرادی که چندین بار افتادن را تجربه می کنند ، درهرچهار تست فانکشنـــــال ( TUG,TMS,EMS,BBS ) بهتر عمل کرده ولی نسبت به افراد non – fallers  درTUG, BBT,TMS  بدتر بوده اند . از بین این تستها تست برگ را دارای حساسیت بیشتری نسبت به بقیه تستها دانسته اند واز بین تمامی موارد مورد آزمون درتست برگ ، بلند کردن یک جسم از روی زمین را بهترین مورد برای تشخیص faller  ها دانسته اند.

Daubney ME وهمکارانش (۲۰۰۰ ) اعلام کردند که با اندازه گیری قدرت عضلات دیستال ممکن است بتوان نمره تعادل فانکشنال را پیشگویی کرد.

Zwich D  و همکارانش ( ۲۰۰۰ ) ، مقیاس تعادلی برگ را بـــــــین افراد  faller  و non-faller سالمند ، باهم مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که بین آن دو تفاوتهای زیادی وجود داشت . گروه  faller  دارای انحراف معیار بزرگی بودند که نشان می داد که افراد این گروه نیز دارای خصوصیت متنوعی بوده اند . براساس این نتایج آنها اعلام کردند که افرادی که نمره تست برگ آنها بالا بوده است ، نیاز به مداخلات درمانی بیشتر ندارند درحالیکه افرادی که نمره تست برگ آنها ۴۰ یا کمتر از آن بوده است ، احتمال افتادن آنها بیشتر بوده و نیاز به مداخلات درمانی مناسب دارند . BBS حساسیت نسبتاً خوبی داشته که می توان توسط آن ریسک افتادن را درافراد سالمند ، پیش بینی کرد .

Iulie, chandler (1996) درمورد اینکه آیا BBS می تواند برای پیش بینی ریسک افتادن درافراد سالمند بکار رود ، تحقیق کردند . آنها اعلام کردند که تفاوتی بین افرادی که تمایل به افتادن دارند و آنها که تمایل به افتادن ندارند ، وجود دارد ولی این تست درپیش بینی اینکه چه کسی خواهد افتاد ، دارای حساسیت کمی بود.

Bogle Therbahn LD ( 1996) وهمکارانش درمورد اینکه آیا شاخص برگ می تواند برای پیش بینی ریسک افتادن درافراد سالمند استفاده شود ، تحقیق کردند . آنها اعلام کردند که افراد سالمندی که نمره تست آنها بالاتراز ۴۵ ( از ۵۶ ) بود ریسک افتادن آنها کمتر از افراد ی بود که نمره BBS آنان کمتراز۴۵ بود . همچنین با وجود این نمرات کم ، افزایش فرکانس افتادنهای آنان را پیش بینی نکرد .

Smith M.D , Ian Maclean  ( ۱۹۹۴) اعلام کردند که با افزایش سن فرد سعی می کند در هنگام ایستادن ، فاصله پاهایش را از هم بیشتر کند وعدم تعادل درافراد زیر ۷۰ سال ۱۲% ، درافراد بالای ۷۰ سال ۳۰% ودرافراد بالای ۸۵ سال ۴۶ % می باشد که درنهایت منجر به افتادن فرد می شود .

Pyykko I وهمکارانش (۱۹۹۴) ثبات پوستچرال۲۳ نفر از افراد بالای ۸۵ سال را توسط یک  force plateform بررسی کردند . با مقایسه نتایج بدست آمده با افراد۶۰ -۵۰ ساله نشان دادند که سرعت نوسان افراد بالای ۸۵ سال به طورقابل ملاحظه ای بیشتراست ، حتی زمانی که هیچ اغتشاشی به آنها وارد نمی شود.

۲-۲-۱ : تعادل در افـــــراد مبتلا به سکته مغزی

Mirjam de Heart (2004 ) و همکارانش اعلام کردند تعادل در بیماران سکته مغزی با کاهش نوسان پوستچرال ،بی ثباتی وعدم وابستگی به سیستم بینایی ( visual dependency) بخصوص درصفحه فرونتال ، بهبود پیدا می کند . این اصلاحات فاکتورهای مهمی برای یادگیری ایستادن وراه رفتن به صورت مستقل هستند.

Brown LA وهمکارانش (۲۰۰۳ ) اعلام کردند افرادی که مبتلا به CVA هستند ، نیازهای توجهی بیشتری برای کنترل استاتیک پوستچرال درمقایسه با افراد سالم وهمسن دارند.

Kligyte I وهمکارانش ( ۲۰۰۳ ) پس از بررسیهای متعدد نشان دادند که فقدان قدرت کافی عضلات اندام تحتانی درنتیجه CVA ، دارای تاُثیر ضعیفی روی تعادل دینامیک دربیماران پس از سکته مغزی می باشد .

Weejy وهمکارانش (۲۰۰۳ ) نشان دادند که مقیاس تعادلی برگ (BBS  )  درکمک به تخمین تقریبی میزان اقامت بیماران در بیمارستان (LOS) وترخیص نهایی ، اعتبار دارد.

 Hyndman وهمکارانش (۲۰۰۲ ) درتحقیقات خود با تقسیم بیماران به دو گروه ۲۱ نفره ، گروه اول را  faller  و دوم را   nonfaller  نام نهادند. آنها تفاوت معنی داری را بین گروه اول وگروه دوم مشاهده نکردند ، اگرچه آنهایی که ۲ بار یابیشتر افتادن را تجربه کرده بودند ، دارای عملکرد اندام فوقانی وتوانایی   ADL کمتر ، درمقایسه با آنهایی که درگروه دوم بودند ، داشتند . فقدان ویا اشکال درتعادل ، قضاوت صحیح ، چرخیدن و از حالت نشسته ایستادن وگیر کردن پا به عنوان علتهای افتادن درنظر گرفته شده بود.

Teasell R وهمکارانش (۲۰۰۲ ) نشان دادند که اگرچه بیمارانی که تحت درمان توانبخشی سکته مغزی قراردارند افتادنهای مکرری را تجربه کرده اند ، اما میزان آسیبهای جدی بسیار کم بوده است . بیمارانی که حداقل یکبار افتادن را تجربه کرده اند ، به طور مشخصی ازنمره مقیاس تعادل برگ ( BBS ) پایین تری برخورداربوده اند .اطلاعات بدست آمده پیشنهاد می- کند که بیمارانی که درخطر افتادن درسرویس توانبخشی هستند راباید مشخص کرد وسپس ارزیابی ودرمان مناسب را برای این مساُله به طور ویژه درنظر گرفت .

Hsieh CL وهمکارانش ( ۲۰۰۲ ) مشخص کردند که کنترل تنه روی عملکرد (  ADL ) دربیماران سکته مغزی دارای ارزش پیش بینی کننده بهبودی است . همچنین عنوان شده است که ارزیابی ودرمان اولیه کنترل تنه پس از سکته مغزی باید مورد تاُکید قرار گیرد.

Weiss وهمکارانش ( ۲۰۰۰) قدرت عضلات اندام تحتانی ۷ بیمار را پس از اجرای برنامهُ تمرینات پیش رونده مورد بررسی قرار دادند . آنها طی اجرای این برنامه ( ۱۲ هفته ) گزارش دادند که با افزایش قدرت عضلات اندام تحتانی ، درکیفیت راه رفتن وتعادل ، بهبودی حاصل شده است و علت آن را کاهش احتمال خطر افتادن وتعادل وبهبود توانایی بالا وپایین رفتن از پله ذکر کرده اند.

Lee  وهمکارانش ( ۱۹۹۸ ) بابررسی۴۰ بیمار سکته مغزی اعلام کردند که بیمارانی که در شرایط کلینیک دارای تعادل بهتری در تغییر وضعیت از نشسته به ایستاده وقدرت عضلانی بیشتری دراندام تحتانی بودند ، در فعالیتهای روزمره زندگی نیز به دلیل وضعیت بهتر تحرک ، مستقل تر عمل کرده اند .

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی مقایسه ای شاخص Berg در بیماران سکته مغزی و افراد سالم را به قیمت ۱۲۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت