شهریور
۱۲
۱۳۹۹

دانلود مقاله راهنمای سنجش روانی

مقياس L (دروغ پردازي) شامل ۱۵ سوال است كه مشخص كننده ميزان تلاش مراجع براي ارائه توصيف مثبت و غيرواقع گرايانه از خود است. بنابراين دارندگان نمره هاي بالا در اين مقياس خود را به صورت افرادي كمال گراي افراطي به شيوه… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله راهنمای سنجش روانی دنبال نمایید. این فایل شامل ۷۰ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله راهنمای سنجش روانی

مشخصات فایل راهنمای سنجش روانی

عنوان: راهنمای سنجش روانی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۷۰
حجم فایل : ۶۵ کیلوبایت

بخشی از  مقاله راهنمای سنجش روانی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقياس F

مقياس F (نابسامدي [۱]) ميزان پاسخهاي استثنايي [۲] وانحرافي فرد را اندازه گيري مي كند. ماده هاي اين مقياس براساس اينكه كمتر از ۱۰% افراد جامعه درجهت كليد نمره گذاري به آنها پاسخ داده باشندانتخاب شده اند. بنابراين براساس يك تعريف آماري اين سوالها منعكس كننده افكار غيرمتعارف هستند.براي مثال اگر مراجع به ماده ۴۹ (بهتر است تقريبا همه قوانين دور ريخته شوند) پاسخ صحيح بدهد يك نمره برايش محاسبه ميشود وهمچنين است اگر به ماده ۶۴ (دوست دارم از اماكني كه تاكنون نديده ام بازديد كند) جواب غلط بدهد.

در هر حال اين ماده ها به يك صفت يا نشانه بيماري مشخص ارتباط پيدا نمي كنند. اين نشان ميدهد مراجعي كه نمره بالايي مي گيرد، به گستره وسيعي از خصوصيات غيرمعمول ، پاسخهاي قابل نمره گذاري مي دهد. چنانكه انتظار مي رود ،نمره هاي بالا در F نوعا با نمره هاي بالا در بسياري از مقياسهاي باليني همراه است. نمره هاي بالا اغلب مي توانند به عنوان يك شاخص عمومي آسيب شناختي مورد استفاده قرار گيرند. به طور اخص نمره هاي بالا ممكن است منعكس كننده احساسات غير معمول باشند كه فرد در واكنش به برخي از شرايط خاص زندگي از خود نشان مي دهد. از جمله اين شرايط خاص ممكن است غم ازدست دادن يكي از عزيزان ازدست دادن شغل و يا طلاق باشد.شخصي كه نمره بالايي در اين مقياس مي گيرد احتمالا مي كوشد تا تصوير نامطلوبي از خود ارائه دهد ولذا پروتكل چنين فردي نامعتبر تلقي ميشود. متاسفانه نمره برش خاصي در دست نيست تا براساس آن بتوان تعيين ركد كه يك نيمرخ در چه نمره اي نامعتبر است و يا برعكس در چه نمره اي دقيقا آسيب رامنعكس مي كدن.حتي نمره هيا T از ۷۰ تا ۹۰ نيز لزوما نشان دهنده يك نميرخ نامعتبر نيست. اطلاعات بيشتر را مي توان از طريق شاخص F-K به دست آورد ( رجوع كنيد به بخش مربوط به شاخص F-K )

نمره هاي بالا در مقياس F نمره هاي ۱۰۰ وبالاتر از آن نشان دهنده يك نيمرخ نامعتبر است.علت آن احتمالا خطاهايي است كه در نمره گذاري صورت گرفته است يا اظهارات كذبي كه مراجع درباره نشانه هاي بيماري عنوان كرده است يا ناشي از تحريفهاي يك مراجع گيج با افكار هذياني است. در هر حال حتي بيماران داراي اختلال شديد نيز كه بادقت به سوالها پاسخ ميدهند به ندرت ممكن است نمره هايي نزديك به ۱۰۰ بگيرند. اگر نمره هاي آنان دردامنه ۱۰۰ باشد نشانگر توهم، هذيان به خودبستن [۳] وقضاوت ضعيف است و يا اينكه به شدت تحت تاثير عوارض ترك دارو هستند.

نمره هاي T بين ۸۰و۹۹ نشانه تمارض، مبالغه در بيان مشكلات ، مقاومت در برابر آزمون، يا سطوح بارز آسيب است. اگرنمره هاي دقيقا منعكس كننده آسيب باشند، مراجعان افرادي گم گشته[۴] ،بيقرار ، دمدمي [۵]و ناخشنود خواهند بود. نمره هاي ۷۰ تا ۸۰ حاكي از آن است كه مراجع افكار غيرمعمول ونامتعارف دارد واحتمالا فردي طغيانگر وجامعه ستيز است،‌و يا در ايجاد هويت روشني از خود دچار مشكل است. نمره هاي ۷۰ تا ۹۰ نشانگر «فريادي براي كمك» نيز ميتواند باشد، بدين معنا كه اين اشخاص در بيان مشكلاتشان باز وصريح بوده اند تا بدين وسيله نيازشان به كمك را اعلام كرده باشند. اگر مراجعي نمره اي بين ۶۵ تا ۷۵بگيرد اما به نظر بيمار نيايد، احتمالا او فردي كنجكاو ،‌از نظر رواني پيچيده ، جزمي انديش [۶]،بي ثبات و يا دمدمي است.

نمره هاي پايين در مقياس F نمره هاي پايين F بيانگر اين امر است كه ادراك مراجعان از جهان همانند بيشتر مردم است. اما اگر داراي سابقه آسيب رواني باشند، احتمالا مشكلات خود را انكار مي كنند( گزارش جعلي مثبتي در مورد خصوصياتشان ارائه ميدهند) اين تمايز را ميتوان باتوجه به برافراشتگي نسبي k و تفسير معني داربودن شاخص F-K انجام داد.

مقياس K

مقياس K براي جداسازي وتعيين مراجعاتي طراحي شده است كه تصوير كاملا مثبتي از خودشان ترسيم ميكنند. بنابراين به مقياس L شباهت دارد.اما مقياس K اين تفاوت را دارد كه دقيقتر وموثرتر است. در حالي كه فقط افراد ساده ،بي تكلف و پيرو موازين اخلاقي در مقياس L نمره هاي بالا مي گيرند افراد باهوشتر و از نظر رواني پيچيده تر احتمالا در مقياس K  نمره هاي بالايي ميگيرند ، بي آنكه برافراشتگي نمره هايشان در مقياس L به گونه معني دار بالا باشد. در واقع انتظار ميرود كه افراد داراي تحصيلات دانشگاهي در مقياس K نمره هاي بالا بگيرند (نمره هاي T در MMPI از ۵۵ تا ۷۰ ونمره هاي T در MMPI-2 تقريبا از ۵۰ تا ۶۵).بنابراين نمره هاي بالا شامل نمره هايي است كه از ۶۵ يا ۷۰ بالاتر باشند. برعكس دامنه نمره هاي افراد طبقه هاي پايين تا متوسط كه تحصيلات عالي ندارند، معمولا بين ۴۰ تا ۶۰ است. بنابراين نمره هاي نسبتا دست كم از ۶۰ يا ۵۵ =T شروع مي شوند.

افرادي كه نمره هاي متوسط دارند، اغلب از نيرومندي خود [۷] دفاعهاي هيجاني موثر، ارتباط خوب با واقعيت و از مهارتهاي عالي سازشي برخوردارند. آنها نوعا به پاسخهاي جامعه پسند اهميت مي دهند و اغلب در اين زمينه مهارت دارند. برافراشتگيهاي k همچنين مي تواند نشانگر حالت دفاع و پاسداري از من باشد. اين امر احتمالا در مورد كساني صادق است كه به سبب سبك شخصيتشان از افشاي خود نگرانند و يا اينكه از راه ارائه تصويري دوست داشتني از خود به امتيازي دست مي يابند ( مثلا در جايي استخدام شوند) متاسفانه نمره برش روشني وجود ندارد تا بتوان نيرومندي خود مثبت (سازگاري ) دفاع از خود، يا «وانمود خوب»[۸] را از يكديگر متمايز ساخت. يك راهنمايي كلي در اين زمينه اين است كه هر چه تمايل شخص به دفاع از خود بيشتر باشد،احتمال برافراشتگي بالا در برخي از مقياسهاي باليني افزايش مي يابد.

همچنين مي توان از طريق شاخص F-K سوابق مربوط، و بافت انجام آزمون [۹] (اقدامهاي قانوني، ارزشيابي استخدامي وغيره) اطلاعات مفيدي به دست آورد.

از آنجا كه رويكرد دفاعي به آزمون ممكن است پاسخهاي مراجع را به مقياسهاي آزمون واپس زني كند،‌براي تصحيح اين حالت دفاعي، تصحيح k در مورد برخي ازآنها اعمال مي شود.اين تصحيح از طريق كم كردن يك كسر معين از K واضافه كردن آن به مقياس مربوط انجام مي پذيرد

نمره هاي بالا در K با توجه به تحصيلات فرد، اگر نمره K خيلي بالاتر از آنچه انتظار مي رود باشد ،نشانه اي است از تلاش مراجع براي ارائه تصوير مطلوب از خود، انكار مشكلات، و يا اقدام به دادن پاسخهاي غلط به همه ماده هاي آزمون (نه گفتن). اگر نيمرخ معتبر تلقي شود، نمره هاي بالا نشانگر اين است كه فرد تصويري از خود ارائه ميدهد كه تحت كنترل است وكاركردي موثر دارد، اما تمامي خطاهاي خود را ناديده ميگيرد. اين قبيل افراد بصيرت ضعيفي دارند و درمقابل ارزشيابي رواني مقاومت مي كنند. چون آنان از اينكه در نقش يك بيمار رواني قرار بگيرند مقاومت نشان مي دهند توانايي شان در بهره گيري از رواني درماني محدود است. آنها تحمل ناهمرنگي ديگران را ندارند و چنين افرادي را ضعيف مي پندارند. انكار حربه دفاعي استكه آنها نوعا بكار مي برند و به علت بصيرت ضعيفشان از تاثيري كه بر ديگران ميگذارند آگاهي ندارند. آنها همچنين ممكن است كمرو، بازداري شده [۱۰]، و داراي تعامل اجتماعي در سطح پايين باشند.

نمره هاي متوسط در مقياس k نمره هاي متوسط ضمن آنكه نشانگر كيفيتهاي مثبت بالقوه فرد است سطوح متسوط حالت تدافعي وي را نيز نشان مي دهند.اين گونه درمانجويان افرادي مستقل ومتكي به خود بوده، داراي سطح مناسبي از خود –افشايي هستند و از نيرومندي خود خوبي برخوردارند. ممكن است توانايي كلامي ومهارتهاي اجتماعي آنان نيز خوب باشد. اگر چه ممكن است به برخي مشكلات «جامعه پذير» خود اعتراف كندن،تعارضهاي مهمشان را به حداقل ابراز ميدارند. احتمال اينكه اين گونه افراد درصدد دريافت كمك برآيند، كم است. نمره هاي متوسط در افراد نوجوان بر مقابله آنان بابرون ريزي دلالت دارد.

نمره هاي پايين در مقياس K نمره هاي پايين نشانگر يك نيمرخ «وانمودبد » است كه در آن شخص درباره بيماري خود مبالغه مي كند. همچنين ممكن است نشانگر پروتكلي باشد كه در آن به تمام سوالها پاسخ صحيح داده شده است. چنانچه نيمرخ معتبر باشد ،‌مراجع احتمالا فردي گم گشته ، گيج، بسيار منتقد از خود،بدبين شكاك، وناخشنود بوده فاقد وسايل دفاعي كافي است. او احتمالا از بصيرت وخودانگاره ضعيفي برخوردار است.نمره هاي پايين در مورد نوجوانان امري غيرمعمول نيست و احتمالا سطح بالاي باز و صريح بودن وحساسيت نسبت به مشكلاتشان را منعكس مي سازد.اين امر ممكن است با جريان خود –سنچي انتقادي آنان در ارتباط با ايجاد مفهوم روشني از هويت همساني باشد.همچنين مراجعان طبقه هاي پايين تر اجتماعي-اقتصادي نيز معمولا در اين مقياس نمره هاي پايين مي گيرند كه در اين صورت، نشانرگ مشكلات آنان در سازگاري نيست.

شاخص F-K(شاخص وانمود)[۱۱]

تفاوت بين نمره هاي K,F ممكن است شاخصي باشد از اين احتمال كه نيمرخ حاصل از پاسخهاي فرد نامعتبر است. اين شاخص از طريق تفريق نمره خام K از نمره خام F به دست مي آيد. در حال حاضر در استفاده از F-K براي MMPI-2 بايد احتياط لازم را به عمل آورد، زيرا نه تنها بعضي از عبارات در ماده هاي مربوط به مقياسهاي F,K  در MMPI تغيير يافته اند، بلكه ۴ سوال از ۶۴ سوال اوليه MMPI نيز از مقياس F حذف شده اند. اين اقدام ممكن است به ايجاد تحريفهاي ظريفي در معناي شاخص F-K منجر شود.

 در اين دامنه به سبب وانمود بد احتمال نيمرخ نامعتبر را افزايش دهد. اين امر ممكن است به سبب تمارض مراجع و يا فريادي براي كمك باشد. در هر صورت بايد با احتياط بيشتري با وانمود كردن برخورد شود، زيرا احتمال دارد كه بر خلاف داشتن نمره بالا در شاخص F-K ( 11+ يا بيشتر) ، نيمرخ حاصل همچنان معتبر باشد. اين امر ممكن است در مورد افرادي صادق باشدكه به سبب واكنش زودگذر نسبت به موقعيتهاي فشارآور، انواع رفتارهايي را كه با نشانه هاي شبه بيماري همراهند تجربه مي كنند. همچنين يك نيمرخ نسبتا معتبر در مورد افرادي مشاهده مي شود كه مشكلاتشان را مهم جلوه مي دهند. اينان احتمالا اشخاصي هستند كه در مورد مشكلاتشان اغراق مي كنند، براي خود دلسوزي مي كنند، بي ثبات، خودشيفته[۱۲] و يا نمايشي (هيستريانيك )[۱۳] هستند. آنها احتمالا با استفاده و يا حتي بهره كشي از مشكلات فعلي شان سعي مي كنند بر ديگران تسلط يابند و يا توجه آنان را جلب كنند (سايكوكندرياك )[۱۴].نمره هاي بالاي F-K همچنين ممكن است در بيماران به شدت روان پريش كه ادراك از خود [۱۵] را تحريف كرده اند، دامنه گسترده اي از نشانه هاي بيماري را بروز داده ودر نتيجه به ماده هاي آزمون پاسخهاي انحرافي ميدهند مشاهده مي شود.

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله راهنمای سنجش روانی را به قیمت ۱۱۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت