شهریور
۱۲
۱۳۹۹

دانلود مقاله بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال درافت تحصيلی دانش آموزان

سرعت فزاینده ای که امروزه در عرصه صنعت و تکنولوژی شاهد آنیم , معلول تحولات چشمگیر و رو به رشدی است که علوم مختلف در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند . یکی از مهمترین عامل این دگرگونی فزاینده در ابعاد مختلف دانش که منجر… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال درافت تحصيلی دانش آموزان دنبال نمایید. این فایل شامل ۸۲ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال درافت تحصيلی دانش آموزان

مشخصات فایل بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال درافت تحصيلی دانش آموزان

عنوان: بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال درافت تحصيلی دانش آموزان
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۸۲
حجم فایل : ۵۸۳ کیلوبایت

بخشی از  مقاله بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال درافت تحصيلی دانش آموزان را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

بیان مسئله :

در فرایند نظام آموزشی ، یکی از معضلاتی که تعلیم و تربیت نونهالان ما را تحت تتاثیر قرار داده و ضایعات جبران ناپذیری را در جریان یادگیری , مخصوصا حیطه شنناختی ، متوجه دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف به ویژه در دوره ابتدایی می کند ، مسئله عدم بهره گیری از روشهای تدریس فعال در جریان یاد دهی – یاد گیری است ( فضلی خانی ۱۳۷۸ ) . جریانی که دو قطب اساسی آن یعنی معلم و شاگرد برای دست یافتن به اهاداف مورد نظر بایکدیگر به تعامل می رسند .

تدریس فعال در این پژوهش با الهام از مکتب شناخت گرایی بر اساس نظریه برونر ، پیاژه ، دیوئی و دیگران اقدامی دو طرفه از سوی معلم و شاگرد است که در آن معلم از طریق فراهم آوردن فضایی تسهیل کننده برای فعالیت آزادانه دانش آموزان ، نقش راهنمای هوشمندانه ای را ایفا میکند که در هر مرحله شاگردان را برای تعادل جویی مستمر تحریک میکند ( یعنی با حد اقل مداخله حد اکثر فرصت را باری کاوشگری فراهم میکند ) و دانش آموز از طریق کاوشگری مطالب متناسب با رشد عقلانی خود را تحت هدایت معلم فرا میگیرد . ( سپس تکالیف متنوعی را به دانش آموزان ارائه میگردد و پاسخهای آنان را بررسی و راهنمایی های الزم اعمال میشود . بنابراین شاگرد در تجربه یادگیری نقشی فعال داشته و ارتباطی دو جانبه و چند جانبه با معلم و سایر دانش آموزان و دیگران خواهد د اشت ( پیاژه ۱۹۶۰، به نقل از مهر محمدی ۱۳۷۹ )

روشهای تدریس فعال انواع مختلفی دارد . معلم بر اساس اهداف ، موضوعات درسی ، امکانات و وسایل موجود ف ساختار و محتوای درس و غیره یکی یا تلفیقی از آنها را برای نیل به اهداف آموزشی انتخاب میکند . نمونه هایی از این روشها عبارتند از : روش استقرایی ريا، روش حل مسئله ، روشهای بحث گروهی ، روش ایفای نقش ، روش مباحثهع ای ، روش پروژه و نوآفرینی روش فرا شناخت ( فضلی خانی ۱۳۷۸ ) .

در اجرای روشهای تدریس فعال توجه به موارد زیر حائز اهمیت است . در مرحله قبل از تدریس : برنامه ریزی یا طراحی آموزشی ، تحلیل آموزشی و تعیین اهداف ؛ در مرحله ضمن تدریس : تحریک و حفظ علاقه دانش آموزان ، توجه به سرعت تدریس و طرح پرسش های مختلف ( گود و بروفی ۱۹۹۱ ) و نظارت و راهنمایی در جریان یادگیری به ویژه زمانی که یادگیران به تمرین آنچه آموخته اند میپردازند . ( گودلد ۱۹۸۴ ) .

بنابر آنچه ذکر گردید مسئله مورد بررسی در این پژوهش شناخت اموری است که در فراایند یاد دهی – یادگیری مانع از ارتباط دو جانبه بین معلم و شاگرد گردیده و دریافت کننده مهارت ها و اطلاعات ( دانش آموز ) نقش انفعالی به خود میگیرد و به تبع آن معلم توزیع کننده دانش محسوب شده و کنترل یادگیری را بر عهده میگیرد . به دیگر سخن ، کسب آگاهی نسبت به عواملی که مانعی بر سر راه اجرای روشهای تدریس فعال به حساب می آیند .

 اهمیت و ضرورت تحقیق :

در مجموعه عظیم نظامهای آموزش و پروش کنونی ، معلم نقطه اتمای هر تغییر و تحولی است ونقش اساسی او در ایجاد تغییرات لازم متناسب با تحولات تکنولوژیک در عرصه اطلاعات و ارتباطات بر کسی پوشیده نیست ( مهر محمدی ۱۳۷۹ ) بنا براین در پرتو به کارگیری منابع و ابزارهای اطلاعاتی جدید در آموزش و پروش لازم است قابلیت ها و شایستگی ها ی متناسب با این نوآوری ها را در معلم ایجاد نماییم . در این رابطه یکی از مسئولیتهای خطیری که متوجه معلم بوده و او را در جایگاه رفیعی در نظام های آموزشی قرار داده ، مسئله تدریس و بهره گیری از روشهای جدید است . بدین معنی که تاثیر مثبت نظام آموزش و. پرورش در توسعه ، ترقی و تکامل جامعه در ابعاد مختلف را باید در دست معلمان نو جو و نوآور یافت که نسبت به استفاده هوشمندانه ، خلاقانه و مبتکرانه از الگوهای مختلف تدریس وفا دارند . به عبارت دیگر بخش اعظم یادگیری دانش آموزان یا تاثیر گذاری نظام تعلیم و تربیت را که در محیط یاددهی – یادگیری به منصه ظهور میرسد می بایست در کلاس درس جستجو کرد . با این چشم انداز معلم در اثر عملکرد خاص خود به ویژه در اثر استفاده از روشهای تدریس مستقیما در یادگیری دانش آموزان و کسب مهارت به آنان نقش اساسی دارد . ( کلاین ۱۹۹۲ به نقل از مهر محمدی ۱۳۷۹ – بازانديشي فرآيند ياددهي- يادگيري ) . معلم با استفاده از هر یک از روشهای تدریسی که در فرایند یاددهی – یادگیری اتخاذ مینماید از دو جنبه شناختی و تربیتی ، فراگیران را تحت تاثیر قرار میدهد . بنابراین شاید بتوان اینگونه اظهار نظر کرد که : عدم توسعه دانش و اطلاعات و رشد استعداد و توانایی های دانش آموزان معلول روشهای تدریس غیر فعالی است که قریب به اتفاق معلمان ما از آن استفاده مینمایند . مهمترین این روشها عبارتند از : روش سخنرانی ، توضیحی یا روش مستقیم .

 اهداف تحقیق :

با توجه به موضوع مورد مطالعه ، هدف عمده در این پژوهش ، شناسایی عواملی است که به روشهای مختلف مانع از استفاده معلمان آشنا به روشهای تدریس فعال ، از این شیوه نوین در جریان آموزشهای کلاسی میشود . به بیان دیگر میخواهیم بدانیم عواملی از قبیل : محتوای نامناسب کتابهای درسی ، عدم تسلط معلمان بر اجرای روشهای تدریس فعال ، نحوه مدیریت کلاس ، کمبود امکانات آموزشی ، عدم وجود فضای آموزشی مناسب ، جو سازمانی حاکم بر مدرسه ، رضایت شغلی معلمان ، ارتباط آموزشی و عاطفی معلمان با دانش آموزان و نظام ارزشیابی از پیشرفت دانش آموزان تا چه اندازه در عدم استفاده معلمان از روشهای تدریس فعال موثرند .

هدف من از انتخاب این موضوع این است که روشهای تدریس از حالت کلیشه ای خارج شود و حالت کاربردی بگیرد تا دانش آموز دروس را بهتر و راحت تر درک کند .

موضوع تحقیق :

بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعال باافت تحصیلی در کلاس درس در مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال ۸۵-۸۶ .

متغیرها :

متغیرمستقل : موانع اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس

متغیر وابسته : افت تحصیلی

کنترل : جنسیت

متغیر مستقل : متغیر پیش فرض است که از طریق آن تغییرات متغیر وابسته اندازه گیری و تعیین می شود . درتحقیقات آزمایشی متغیر مستقل به متغیری میگویند که توسط محقق دستکاری میشود تا تاثیرات آن بر متغیر وابسته مشخص شود . در این تحقیق متغیر مستقل موانع اجرای تدریس فعال در کلاس است .

متغیر وابسته : متغیری است که در اختیار محقق نیست و محقق نمی تواند در آن دخل و تصرف کند . در این تحقیق افت تحصیلی متغیر وابسته است

 

فهرست مطالب مقاله بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال درافت تحصيلی دانش آموزان, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • چكيده                ۱
 • فصل اول : كليات پژوهش
 • مقدمه       ۳
 • بيان مساله                                ۴
 • اهميت و ضرورت تحقيق۵
 • اهداف تحقيق           ۶
 • موضوع تحقيق       ۶
 • متغيرها    ۶
 • فرضيه و سوالات                   ۷
 • مفاهيم و اصطلاحات۹
 • مشكلات و تنگناها                   ۱۱
 • خلاصه فصل اول   ۱۲
 • فصل دوم : بيشينه تحقيق
 • مقدمه       ۱۴
 • انواع رويكردها در فرآيند ياددهي –  يادگيري        ۱۵
 • ياددهي –  يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي    ۱۵
 • نقد ياددهي –  يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي ۱۶
 • ياددهي –  يادگيري با رويكرد فعال         ۱۷
 • ويژگي ها و نكات اصلي در ياددهي –  يادگيري با رويكرد فعال           ۲۰
 • رابطه تدريس و يادگيري        ۲۲
 • مباني نظري رابطه تدريس و يادگيري   ۲۳
 • الگوهاي تدريس      ۲۴
 • ارتباط الگوهاي تدريس با برنامه درسي ۲۴
 • ارائه الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال۲۵
 • مراحل الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال۲۶
 • نمونه هائي از الگوهاي تدريس فعال      ۲۶
 • الگوي حل مساله     ۲۶
 • پيشينه تحقيق           ۳۰
 • تحقيقات انجام شده در ايران    ۳۱
 • تحقيقات انجام شده در جهان۳۴
 • خلاصه فصل دوم   ۳۸
 • فصل سوم : روش اجراي تحقيق
 • مقدمه       ۴۰
 • روش تحقيق            ۴۱
 • روش تحقيق توصيفي۴۱
 • جامعه آماري۴۱
 • نمونه آماري روش نمونه گيري۴۱
 • روش تجزيه و تحليل آماري   ۴۱
 • روائي۴۲
 • پايائي       ۴۳
 • خلاصه فصل سوم  ۴۳
 • فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
 • مقدمه       ۴۶
 • ليست فرمول ها       ۴۷
 • بررسي فرضيات

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال درافت تحصيلی دانش آموزان را به قیمت ۱۱۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت