مرداد
۸
۱۳۹۹

دانلود مقاله مقايسه رفتار اطلاع يابی آموزشی پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکمیلی

  اطلاع يابي فعاليت مهمي در جامعه بشري است . هر چند مي توان ادعا کرد که اطلاع يابي همواره چنين بوده است . اما اين موضوع در جامعه اطلاعاتي متداول تر است . همانگونه که قبل از پيدايش صنعت چاپ در قرن ۱۵ ، انتقال اطلاعات بصورت … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله مقايسه رفتار اطلاع يابی آموزشی پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکمیلی دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۵۴ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله مقايسه رفتار اطلاع يابی آموزشی پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکمیلی

مشخصات فایل مقايسه رفتار اطلاع يابی آموزشی پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکمیلی

عنوان: مقايسه رفتار اطلاع يابی آموزشی پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکمیلی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۵۴
حجم فایل : ۵۱۸ کیلوبایت

بخشی از  مقاله مقايسه رفتار اطلاع يابی آموزشی پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکمیلی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

رابطه خدمات دانشگاهي و توسعه ملي

تاريخ تحولات صنعتي و اقتصادي کشورهاي پيشرفته نشان مي دهد که تا قبل از قرن بيستم ، رشد صنعتي اقتصادي نسبت به توسعه آموزش عالي از نظر زماني مقدم و پيشگام بوده است و دانشگاهها نقشي در جهشهاي يزرگ صنعتي و اجتماعي زمان خود نداشته اند ولي چه بسا بطور غير مستقيم از طريق دانشمندان و انديشمنداني که در اين کانونهاي علمي پرورش يافته اند . در هدايت و انگيزش افکار عمومي تاثير گذاشته اند و زمينه را براي تحول و تکامل تدريجي و ريشه دار اجتماع در دوره هاي بعد آماده ساخته اند . به عبارت ديگر ، نقش اساسي دانشگاهها تا قبل از قرن بيستم بيشتر پاسداري فرهنگ و انتقال ميراث علمي نسلهاي گذشته به نسلهاي آينده ، ساختن و پرداختن زير بناي فرهنگ علمي و بالا بردن وجهه و اعتبار ملي بوده است ولي در قرن بيستم که عصر جهش روز افزون دانش و تکنولوژي آغاز گشته و برتري ملتها به قدرت ابداع و آفرينندگي علمي و فني آنها وابسته شده است ، رسالت دانشگاهها به عنوان کانون خلاقيت علمي و پويايي اجتماعي اهميت حياتي پيدا کرده است . به اين دليل رشد و توسعه آموزش عالي از نظر زماني بر توسعه اجتماعي و اقتصادي پيشي جسته است .

تاثير دانشگاه در توسعه اقتصادي :

توسعه اقتصادي به انسانهاي متبحر و کارآمد و توانا احتياج دارد و اين گونه « منابع انساني کار آمد » محصول سطوح بالاي آموزش و پرورش مي باشند . به اين اعتبار آموزش و پرورش براي تمام بخشهاي ديگر توسعه ملي ، از جمله توسعه اقتصادي ، جنبه زير بنايي پيدا مي کند .

دانشگاه از دو جهت در توسعه اقتصادي موثر است : يکي ازنظر تامين نيروي انساني کارآمد يا افزايش کار ايي و بهره وري افراد ، ديگر گسترش مرزهاي دانش و فن و پيش بردن تکنولوژي به عبـارت ديگر ، محصول دانشگاه عبارت است از افزوده دانش و معرفت و فن که اگر در وجود افراد باشد به عنوان بهره وري  نيروي انساني تلقي مي گردد و اگر فارغ و جدا از وجود انسان باشد ، به صورت مجموع دانش و تکنولوژي نمايان مي شود .

چون مسئوليت پرورش نيروي انساني و افزايش بهره وري و کارايي افراد در سطوح تخصص به عهده دانشگاه هاست . بنابراين دانشگاه در توسعه اقتصادي نقش زير بنايي دارد کمبود و نارسائيهاي نيروي انساني ، چه از نظر نوع و کيفيت ، يکي از مهمترين و اساسي ترين تنگناهاي توسعه اقتصادي به شمار مي رود اين پديده در کشور ما به آشکار ديده مي شود .

رابطه دانشگاه و اقتصاد ، ارتباطي دو جانبه است و توسعه اقتصادي و توسعه تعليمات دانشگاهي لازم و ملزوم يکديگرند .

تاثير دانشگاه در توسعه اجتماعي / سياسي

دانشگاه به عنوان سر سيستم رسمي آموزش ، کانون پرورش نخبگان ، برگزيدگان و کارگزاران آتيه کشور است . کساني که قانون گذاران ، حقوق دانان ، پزشکان ، مهندسان ، اقتصاد دانان ، کارشناسان ، استادان ، محققان و … گردانندگان امور  مختلف دولتي ملي خواهند شد . دانش و بينشي که اين افراد در دانشگاه پيدا مي کنند و به صورت قابليتها و تواناييهاي فني و تخصصي و نگرشها و گرايشها در آن ظاهر مي شود ، عامل بسيار موثري در شکل گيري خوي و منش اجتماعي و سوگيري سياسي آنهاست و در حقيقت آينده اجتماع را پي ريزي مي کند .

دانشگاه به عنوان مرکز تحقيق و پژوهش علمي و فرهنگي ، مهد نوسازي اجتماع است ، زيرا محلي است که در آن افکار و انديشه اي جديد ، دانش و معرفت نو، تکنولوژي متحول و فرهنگي خلاق و پويا رشد ونمو مي کند .

 

تاثير دانشگاه در توسعه فرهنگي :  

فرهنگ يک اجتماع از پاره فرهنگهايي شکل مي گيرد که هر يک معرف گروهي است . هر قدر توانمندي يک گروه و فرهنگ آن زيادتر باشد ، پاره فرهنگهاي ديگر را کاملتر تحت تحت الشعاع قرار مي دهد و ميزان نفوذ آن در شکل دادن به فرهنگ کلي اجتماع بيشتر مي شود . فرهنگ دانشگاه و دانشگاهيان از جمله پاره فرهنگهاي بسيار توانمند است و نفوذ خاصي در فرهنگ کشور دارد . زيرا گذشته از آنکه بسياري از سرآمدان  کشور از پرورش يافتگان دانشگاه انتخاب مي شوند و طبعاً فرهنگ دانشگاه را در اجتماع تحکيم و تقويت مي کنند .

از آنچه راجع به توسعه ملي و ابعاد مختلف آن را قبيل توسعه اجتماعي / سياسي و توسعه فرهنگي و ارتباط آنها با دانشگاه بطور اخص گفته شد ، چنين نتيجه گرفته مي شود که خدمات دانشگاهي براي توسعه ملي وسيله اي لازم شناخته شده است و نقش زير بنايي دارد . يعني هر چند خود جزء هدف توسعه به شمار نمي آيند ، ولي براي نيل به هدفها ، خواسته ها و نيازهاي اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ضروري و حياتي است .

رسالت ، وظايف و خدمات دانشگاه

اگر قبول کنيم که رسالت دانشگاه بايد از آرمانهاي ملي منشأ گيرد و ترجماني از انتظارات جامعه باشد در اينصورت رسالت اصيل دانشگاه خدمت به آرمانهاي ملي براي بارور ساختن تمدن بزگ انساني است چنين رسالتي ايجاب ميکند که دانشگاه ، هدفها و وظايفي به شرح زير به عهده گيرد :

 • خدمت به توسعه اقتصادي از طريق آموزش و پرورش نيروي انساني کارآمد . ابداع و نوآوري علمي و فني
 • خدمت به توسعه اجتماعي /سياسي  از طريق آموزش اجتماعي
 • خدمت به توسعه فرهنگي از طريق آموزش و پرورش کمالات انساني و معرفت عمومي
 • اجراي هر يک از وظايف سه گانه فوق ، سه نوع فعاليت يا خدمات به شرح زير مي باشد :
 • آموزش پرورش
 • پژوهش
 • گسترش

منظور از آموزش ، فرا گرد خدماتي است که به يادگيري دانشجويان منتهي مي شود و به صورت افزوده معلومات و دانش و مهارت ، تبحر علمي ، رشد فکري و ذهني و بلوغ عاطفي ، بينش اجتماعي و پرورش هنري در وجود دانشجويان  تجلي مي کند.

منظور از پژوهش ، فرا گرد خدماتي است که به گسترش مرزهاي دانش و معرفت مي انجامد و بصورت افزوده علم و فن ، يافته ها و شناخته هاي دقيق تر پديده هاي طبيعي و اجتماعي ، نوآوريها و ابداعات تکنولوژيک ظاهر مي شود .

منظور از  گسترش ، فرا گرد خدماتي است که مستقيماً به بهبود کيفيت زندگي و عمران منطقه اي که دانشگاه در آنجا قرار گرفته ، منجر مي شود و بصورت آموزش غير رسمي فعاليتهاي اجتماعي و هنري و علمي و خدمات مشاوره اي شناخته مي شود ( فيوضات ۱۳۸۲ : ۲۸-۵۷ )

البته در زمينه اهداف آموزش عالي نظرات متعددي ذکر گرديده برخي از صاحب نظران دانشگاه را موظف به انجام دو وظيفه مهم دانسته اند و اين دو مسئوليت را آموزش و پژوهش مي دانند .

و هدف نهايي آموزش عالي جنبه دو گانه اي به خود گرفته است :

۱- آموزش متخصصاني شايسته که بتوانند پاسخگوي احتياجات اقتصادي و اجتماعي باشند .

تعميم مزاياي آموزش و پرورش سطح بالا به تعداد هر چه بيشتري از جوانان و بزرگسالان

 بر اساس آيين نامه مقررات دوره هاي تحصيلات تکميلي (۱۳۷۶) هدف از ايجاد دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري نيز در راستاي رسيدن به اين اهداف مي باشد که بصورت زير بيان شده است .

 • هدف از ايجاد دوره کارشناسي ارشد ، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است که با فراگيري آموزشهاي لازم و آشنايي با روش هاي پژوهش علمي ، مهارت لازم را براي آموزش و پژوهش و خدمت پيدا مي کنند .
 • هدف از ايجاد دوره دکتري ، تربيت افرادي است که با احاطه يافتن به آثار علمي در يک زمينه خاص و آشنايي با روشهاي پيشرفته تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوري در زمينه هاي علمي و تحقيقي ، در رفع نيازهاي کشور و گسترش مرزهاي دانش در رشته تخصصي خود موثر بوده و به تازه هائي در جهان دانش دست يابند .

محور اصلي فعاليتهاي دوره دکتري پژوهش و کسب تبحر در يک رشته خاص علمي است و آموزش وسيله برطرف کردن کاستي هاي آموزشي دانشجويان  اين دوره است تا راه را براي وصول به اهداف دوره هموار سازد .

با توجه به توضيحاتي که داده شد بنظر مي رسد که آموزش وپژوهش از اهداف اصلي دانشگاه ها مي باشد که اين اهداف توسط دانشجويان  تحصيلات تکميلي ( ارشد و دکترا ) تامين مي شود براي اين منظور ، دسترسي به اطلاعات و استفاده بهينه و صحيح از اطلاعات عامل مهمي محسوب مي شود مهمترين منابع اطلاعاتي مورد استفاده دانشجويان  مراجعه به کتابخانه و يا اينترنت مي باشد . اينترنت به علت دسترسي سريع و آسان و به روز بودن  ، بيشتر مورد استقبال قرار گرفته ولي بنظر مي رسد که دانشجويان  مشکلات عمده اي را دراستفاده از اينترنت  تجربه مي کنند در حاليکه با اتخاذ رفتار اطلاع يابي صحيح مي توان به نتايج مطلوب رسيد .

حال به بررسي منابع و خدمات اينترنت  و نحوه جست و جوي اطلاعات و تاثير آن بر فرآيند پژوهشي و آموزشي مي پردازينم .

 

 

فهرست مطالب مقاله مقايسه رفتار اطلاع يابی آموزشی پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکمیلی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • فصل اول
 • مقدمه
 • بيان مساله
 • اهميت و ضرورت
 • اهداف پژوهشي
 • سوالات پژوهشي
 • فرضيه هاي پژوهشي
 • تعريف مفاهيم
 • تعاريف عملياتي مفاهيم
 • فصل دوم
 • مقدمه
 • رابطه خدمات دانشگاهي و توسعه ملي
 • تاثير دانشگاه در توسعه اقتصادي
 • تاثير دانشگاه در توسعه اجتماعي / سياسي
 • تاثير دانشگاه در توسعه فرهنگي
 • رسالت ، وظايف و خدمات دانشگاه
 • اينترنت
 • تاريخچه اينترنت
 • ابزارها و خدمات اينترنت
 • رفتار اطلاع يابي
 • خاستگاه مفهوم اطلاع يابي
 • جست و جوي اطلاعات و ساز و کارهاي بهينه سازي آن
 • انتخاب يک بانک اطلاعاتي براي انجام جست و جو
 • فرمول جست و جو
 • ترکيب فرمول جست و جو با استفاده از عملکرد هاي موجود
 • انجام جست و جو
 • مدل هاي رفتار اطلاع يابي
 • مدل رفتار اطلاع يابي اليس
 • مدل رفتار اطلاع يابي كالتو
 • مدل رفتار اطلاع يابي بلكين
 • مدل رفتار اطلاع يابي مار چينونين
 •  مدل رفتار اطلاع يابي ويلسون
 • مهارت باز يابي اطلاعات
 • رفتار اطلاع يابي مورد نياز در فرآيند پژوهش
 • فصل سوم
 • مقدمه
 • روش پژوهش
 • جامعه پژوهشي و روش  نمونه گيري
 • ابزار پژوهش
 • روش تجزيه و تحليل داده ها
 • فصل چهارم
 • مقدمه
 • تجزيه و تحليل داده ها
 • فصل پنجم
 • مقدمه
 • بحث و نتيجه گيري
 • پيشنهادها
 • پيشنهادات براي پژوهش آتي
 • محدوديت ها
 • خلاصه
 • منابع فارسي
 • منابع انگليسي
 • چکيده انگليسی

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله مقايسه رفتار اطلاع يابی آموزشی پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکمیلی را به قیمت ۱۲۵۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت