مرداد
۷
۱۳۹۹

دانلود مقاله مقايسه نحوه برخورد با پديده همجنس بازی در كشورهای مختلف

انسان داراي دو بعد ملكوت و ناسوت است كه مراتب اين دو بعد شامل عقل، روح و غرائز و تمايلات مي شود. شگفتي انسان دربرخورداري از اين دو بعد متضاد است و هنرمندي انسان در ايجاد تعادل بين ابعاد مي باشد كه با كنترل اميال و غرائز … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله مقايسه نحوه برخورد با پديده همجنس بازی در كشورهای مختلف دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۴۶ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله مقايسه نحوه برخورد با پديده همجنس بازی در كشورهای مختلف

مشخصات فایل مقايسه نحوه برخورد با پديده همجنس بازی در كشورهای مختلف

عنوان: بیکاری
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۴۶
حجم فایل : ۸۲ کیلوبایت

بخشی از  مقاله مقايسه نحوه برخورد با پديده همجنس بازی در كشورهای مختلف را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه

قبل از اينكه مسايل جنسي از نظر علمي مورد مطالعه قرار گيرد قوانين مذهبي برچنين اعمالي حكم مي كرد و مردم آنچه مذهب دستور مي داد مي پذيرفتند مردم هم اكنون نيز درمسايل جنسي تا حدودي پايبند مذهبند ليكن مذهب بيشتر روي قانون طبيعي اين غريزه و طرز استفاده مشروع آن نظر دارد كه هدف آن توليد مثل و بقاي نسل است با چنين ديدي آنچه دراين قالب و طرز فكر قرار نگيرد انحراف جنسي خواهد بود. بطور كلي دانشمندان علوم الهي قرون وسطي اعتقاد داشتند همان طور كه چشم براي ديدن است آلت تناسلي انسان نيز فقط براي توليد نسل ايجاد شده و وظيفه ي طبيعي آن تنها ايجاد نسل است.

دراين دوره اعمالي كه براي جلوگيري از آبستني صورت مي گرفت نيز نوعي انحراف شناخته شده لذا دانشمندان علوم ديني آن زمان معتقدبودند افرادي كه به مباني ديني و اصول ماوراء الطبيعه اعتقاد ندارند اعمال جنسي را به خاطر لذت آن انجام مي دهند نه به منظور توليد نسل كه هدفي طبيعي است. با توجه به اين طر تفكر به شوهرها و خصوصاً زنها چنين القا نموده بود كه اين عمل صرفاً براي توليد نسل است و هنگام مقاربت نبايد از آن لذت برد و عمل زناشوئي فقط براي بچه دار شدن است چنان چه زني درهنگام مقاربت دچارلذت مي شد آن را يك نوع انحراف مي دانستند. چنين طرز تفكري قرنها اعمال جنسي زن و شوهر را هدايت مي كرد و حتي هنوز هم بعضي افراد از اين طرز تفكر پيروي مي كنند۱٫


تعريف انحراف جنسي

انحراف جنسي عبارت است از منحرف شدن از حالت هنجار رفتار جنسي.

به عبارت ديگر اگر رفتار جنسي ازچهارچوب موازين مقبول خود خارج شود به انحراف تعبير مي شود. البته انحراف مسأله اي نسبي است به عبارت ديگر آنچه دريك فرهنگ و جامعه انحراف خوانده مي شود ممكن است درفرهنگ و جامعه ديگر انحراف تلقي نشود موازين اخلاقي، فرهنگي و عرض جامعه تعيين كننده حوزة روابط جنسي سالم است.

نكته حائز اهميت آن است كه رفتارهاي جنسي به صورت يك طيف نمي باشد و نمي توان افراد را به دو گروه سالم يا منحرف تقسيم كرد دامنة حالات جنسي از رفتارهاي سالم تا منحرف گسترده بوده و دربين آن افراد با درجات انحراف مختلف ديده مي شود. دربعضي انحراف خفيف و دربعضي شديد بوده و گاهي چند انحراف باهم ديده  مي شود[۱].

درتببين انحراف جنسي عقايد مختلفي ابراز شده عده اي معتقدند چون ترشح غدد جنسي امري طبيعي محسوب مي شود پس اتخاذ هر روشي از جمله همجنس بازي براي ارضاي انحراف جنسي سلسله وسيعي از رفتارهاي جنسي است كه تعدادي از آن ها شايع بوده و اجتماع در مقابل آن به تجاهل متوسل مي‌شود در حالي كه انحراف شديدتر كمتر رواج داشته اما اجتماع (و قانون) آن را مذموم مي شمارد و تقبيح مي نمايد.[۲] در علل انحراف جنسي كه به معناي تمام شامل ساديسم، مازوخيسم حيوان بازي، بچه بازي، خودنمايي جنسي، هم جنس بازي و … مي‌شود سخن بسيار رفته است زيست شناسان اختلال در جفت كروموزوم ها و عدم توازن غدد و مخصوصاً هورمون ها را در بروز انحراف مؤثر مي دانند.[۳] روان شناسان معتقدند كه اكثر منحرفان جنسي به اختلالات شخصيتي و بيماري‌هاي مختلف رواني از جمله جنون، عصبانيت، آسيب هاي مغزي اختلال منش (پسيكوپات) و نقص عقل مبتلا بوده و به ضعف كنترل هاي حقيقي، اخلاقي و پرورش معيوب روابط جنسي دچار مي باشند به عنوان مثال شخص ساديست به علت طرد از جامعه و سرخوردگي يا خصومت و رفتار مخرب اين ناكامي را جبران مي‌كند آن طبيعي محسوب مي شود و عده اي ديگر كساني را منحرف مي دانند كه احساس لذت جنسي آنها يا رفتار اكثريت مردم عادي متفاوت باشد[۴].

خداوند متعال به طور طبيعي نياز به جنس مخالف را درغريزة آدمي نهاده است و درجهت تأمين اين نياز طبيعي ازدواج را به عنوان عامل وحدت جسمي و رواني انسان ها براي ساختن نهاد خانواده درمسير همفكري و مساعدت دررفع نيازهاي مادي و روحي مجاز شمرده و نسبت به آن تشويق نموده است اما هدايت غلط غريزه سبب برآورده نشدن نياز واقعي و ايجاد نياز كاذب دروجود انسان ميگردد. اين انحراف گاه ريشه درفقر و عدم وجود امكانات ازدواج داشته و گاهي توجه زودرس و بيش از اندازه به غريزه شهوت موجب دلزدگي از جنس مخالف مي شود البته از شرايط اجتماعي نيز نبايد غافل بود.


تاريخچه انحراف جنسي

درگذشته قواعد و مقررات مذهبي بر اعمال جنسي حاكم بود و افراد مردم آنچه را كه مذهب درباره اعمال جنسي مقرر داشته بود، در مناسبات جنسي خود رعايت مي كردند. البته اصولي كه مذهب براي اين اعمال تعيين كرده بود بسيار است ولي مهمترين آنها پيروي از قاعده طبيعي درامور جنسي بود. بر طبق اين قاعده، يگانه هدف عمل جنسي، توليد نسل تقلي شده بود و هرنوع عمل جنسي كه دروراي اين هدف انجام مي گرفت انحراف تلقي مي گرديد.

مي دانيم كه انجيل مقرر داشته است: «درتوليد و تكثير نسل كوشش كن» همچنين مي‌دانيم كه «اونان» به علت اينكه از توليد نسل خودداري مي كرد مجازات شد و عمل وي به عنوان اونانيسم» يك انحراف جنسي شناخته شد.

بنابراين هرنوع عمل جنسي كه درگذشته به منظور توليد نسل انجام نمي گرفت انحراف شناخته مي شد واين اعمال حتي شامل بعضي از عمليات مقدماتي معاشرت هاي جنسي نيز مي شد.

حتي جلوگيري از آبستي و كليه اعمالي كه بدين منظور انجام مي گرفت انحراف شناخته مي شد و فهرستي كه براي انحرافات جنسي تهيه شده بود فهرست بسيار طويلي بود كه به غير از اعمالي كه به منظور توليد نسل انجام مي گرفت بقيه را انحراف نشان مي داد.

به طور كلي حتي اگر عمل جنسي با توجه به جنبه هاي لذت آور و تلذذ بخشش انجام مي‌گرفت يك نوع انحراف جنسي تلقي مي شد و دانشمندان علوم ديني آن زمان معتقد بودند افرادي كه به مباني ديني و اصول ماوراء الطبيعه و متافيزيك اعتقادي ندارند اعمال جنسي را به خاطر لذت آن ها انجام مي دهند نه به منظور توليد نسل كه هدف طبيعي و واقعي اين اعمال است.

بنا به علل مذكور، افرادي ديندار و پارسا شناخته مي شوند كه عمل جنسي را فقط به منظور توليد نسل انجام مي دادند و سعي مي كردند هنگام انجام اين عمل هرچقدر كه ممكن است كمتر لذت جنسي كسب كنند بسياري از افراد نيز براي اين كه هنگام عمل مزاجعت كمتر لذت به دست بياورند به بعضي شيوه هاي عجيب و قريب دست مي زند مخصوصاً‌ معتقد بودند كه زنان هنگام عمل جنسي هيچ نوع لذتي نبايد كسب بكنند و اگر زني عمل مزاجعت را به خاطر كسب لذت جنسي انجام مي داد عمل وي را يك نوع انحراف جنسي مي دانستند.

دربين كليه اعمالي كه درآن زمان انحراف جنسي شناخته مي شدند اعمالي كه به منظور جلوگيري از آبستني انجام مي گرفت ازساير انحرافات جنسي شديدتر و خطرناك تر تلقي مي گرديد. عمل استناد و هم جنس بازي نيز مخصوصاً از انحرافات بسيار خطرناك جنسي به شمار مي رفتند و قرن ها عمل هم جنس بازي چون مخالف قواعد طبيعي بود مجازات مرگ داشت و افرادي كه به اين عمل مبادرت مي كردند اعدام مي شدند. تحقيقات علمي ربع قرن اخيراً‌ درباره روش هاي جنسي معتقدات زمان گذشته را تأييد نمي كند و حتي علوم«پسيك آناليز» و «پسيكيا تري»  چنين طرز فكري را درباره امور و مسائل جنسي محكوم مي كند و آن هارا براي بشريت گمراه كننده و مضر مي داند ازكليه تحقيقاتي كه درسال هاي اخير درباره امور و مسائل جنسي به عمل آمده نتيجه گرفته مي شود اگر مابخواهيم آن دسته از اعمال جنسي را كه به خاطر توليد نسل انجام نمي گيرد انحراف بدانيم بايد بطور كلي اصولاً كليه اعمال جنسي را انحراف تلقي كنيم زيرا به طور يقين مي توان گفت تعداد مردان و زناني كه اعمال جنسي را فقط به منظور توليد نسل انجام مي دهند آنقدر نادر است كه اصولاً نمي توانند رقمي را درتحقيقات علمي حائز شود.

ازتمام مباحث مذكور كه بگذريم امروزه علم «پسيكياتري» ثابت كرده است كه بسياري از هيجانات روحي افراد بشر به وسيله آنچه كه ما آنرا عشق مي ناميم و همچنين اعمال جنسي تشفي پيدا مي كند. [۵]


واژه انحراف جنسي

واژة انحرافات جنسي به معناي گستردة آن دسته از اعمال جنسي اطلاق مي گرددكه متفاوت يا غير معقول بوده و ازروش هاي جنسي مورد تصويب قانون و آداب و رسوم اجتماعي پيروي نمي كنند[۶].

انحراف جنسي از ديدگاههاي مختلف

تعريف انحراف جنسي از نظر جامعه شناسان

ازنظر جامعه شناسان چنانچه ارضا و لذت و جنسي مورد قبول و تأييد جامعه نباشد انحراف به حساب مي آيد[۷].

انحراف جنسي از نظر روان شناسان

روان شناسان معتقدند هرگونه ارضاي ميل جنسي كه هدفش خارج از حيطه توليد مثل باشد انحراف جنسي است[۸].

 

 

 

فهرست مطالب مقاله مقايسه نحوه برخورد با پديده همجنس بازی در كشورهای مختلف, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • فصل اول: كليات     ۱
 • مقدمه       ۲
 • بيان مسئله               ۴
 • اهميت موضوع       ۵
 • اهداف تحقيق           ۶
 • از لحاظ بعد زماني  ۷
 • از لحاظ بعد مكاني   ۷
 • فصل دوم: انحراف جنسي       ۸
 • مقدمه       ۹
 • تعريف انحراف جنسي            ۱۱
 • تاريخچه انحراف جنسي          ۱۳
 • واژة انحراف جنسي                ۱۶
 • انحراف جنسي از ديدگاه هاي مختلف
 • ۱- انحراف جنسي از نظر روان شناسان
 • ۲- انحراف جنسي از نظر زيست شناسان
 • ۳- انحراف جنسي از نظر علماي اخلاق
 • قانون و مقررات اجتماعي انحراف جنسي              ۱۷
 • قضاوت جامعه دربارة انحراف جنسي    ۱۸
 • فصل سوم: انواع انحراف جنسي            ۲۱
 • انواع انحراف جنسي               ۲۲
 • ۱- استمناء يا خودارضايي
 • ۲- بچه بازي
 • ۳- همجنس بازي
 • پيامدهاي انحراف جنسي         ۲۵
 • انحراف در پسران   ۲۶
 • انحراف در دختران ۲۷
 • فصل چهارم: جرم شناسي اختلالات و انحراف جنسي در حوزة خانواده               ۲۸
 • بررسي اختلالات جنسي در اسلام           ۲۹
 • جرم شناسي انحراف جنسي     ۳۱
 • جرم انگاري انحراف جنسي در خانواده  ۳۳
 • تأثير اختلال انحراف جنسي در خانواده ۳۴
 • فصل پنجم: همجنس بازي       ۳۵
 • مقدمه       ۳۵
 • تعريف همجنس بازي              ۳۶
 • همجنس بازي چيست               ۳۹
 • همجنس گرايي و تاريخچه آن ۴۰
 • عوامل همجنس بازي              ۴۱
 • ۱- عوامل روان شناختي
 • ۲- عوامل رواني اجتماعي
 • ۳- عوامل زيستي (بيولوژيك)
 • آثار همجنس گرايي  ۴۶
 • نظر اديان در مورد همجنس گرايي         ۴۸
 • ۱- اسلام
 • ۲- مسيحيت
 • ۳- يهوديت
 • ۴- جامعه شناسي
 • فصل ششم: انواع همجنس بازي             ۵۳
 • ۱- همجنس بازي در مردان (لواط)
 • ۲- همجنس بازي در زنان (مساحقه)
 • الف- همجنس بازي در مردان (لواط)     ۵۴
 • لواط         ۵۷
 • مقدمه       ۵۷
 • تعريف لواط            ۶۰
 • انحراف جنسي به صورت تمايل مرد به مرد (لواط)             ۶۲
 • محرمات به سبب لواط            ۶۴
 • داستان لواط (قوم لوط) و هم خوابگي لوط با دخترانش         ۶۶
 • مقايسه دو روايت توراتي و قرآني داستان حضرت لوط (ع) ۶۸
 • ب- لواط از ديدگاه علم            ۶۹
 • ۱- لواط از نظر قرآن              ۷۰
 • ۲- لواط از ديدگاه معصومين   ۷۸
 • ۳- لواط از ديدگاه فقها              ۸۵
 • ۴- لواط در كشورهاي غربي  ۹۰
 • ۵- طريق اثبات لواط در دادگاه                ۹۴
 • فصل هفتم: انواع همجنس بازي             ۹۸
 • ۲- همجنس بازي در زنان (مساحقه)       ۹۹
 • علل همجنس بازي زنان          ۱۰۴
 • مقدمه       ۱۰۷
 • تعريف مساحقه (سحق)           ۱۰۸
 • سحق از ديدگاه علم  ۱۰۹
 • ۱- سحق از نظر قرآن             ۱۰۹
 • ۲- سحق از نظر معصومين    ۱۱۲
 • ۳- سحق از نظر فقها               ۱۱۴
 • ۴- اثبات سحق در دادگاه          ۱۱۶
 • فصل هشتم: همجنس بازي در كشورهاي ديگر      ۱۱۸
 • – همجنس گرايي در اروپا       ۱۱۸
 • – جنبش هاي همجنس گرايان   ۱۲۰
 • – عواقب همجنس گرايي در كشورهاي اسلامي      ۱۲۳
 • – كانادا و همجنس بازان          ۱۲۵
 • – تصويب قانون ازدواج همجنس بازان در كشورهاي الگوي دموكراسي حزب مشاركت     ۱۲۶
 • – ازدواج قانوني همجنس گرايان در بريتانيا            ۱۲۶
 • فصل نهم: نتيجه گيري            ۱۲۹
 • فهرست منابع

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله مقايسه نحوه برخورد با پديده همجنس بازی در كشورهای مختلف را به قیمت ۱۲۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت