مرداد
۶
۱۳۹۹

دانلود مقاله تاثير تماشای تلويزيون بر كيفيت تحصيلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغيير و تحولاتي در سطح جهان هستيم كه اين تغييرات بر روي افراد آن جامعه اثر مي گذارد.افراد مي خواهند به نوعي، از تغيير و تحول جهان خود آگاه شوند كه در اين راستا رسانه‌هاي گروهي مي توانند به ما كمك بنمايند…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله تاثير تماشای تلويزيون بر كيفيت تحصيلی دانش آموزان مقطع ابتدایی دنبال نمایید. این فایل شامل ۲۷ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله تاثير تماشای تلويزيون بر كيفيت تحصيلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

مشخصات فایل تاثير تماشای تلويزيون بر كيفيت تحصيلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

عنوان: تاثير تماشای تلويزيون بر كيفيت تحصيلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۲۷
حجم فایل : ۲۱ کیلوبایت

بخشی از  مقاله تاثير تماشای تلويزيون بر كيفيت تحصيلی دانش آموزان مقطع ابتدایی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه

در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغيير و تحولاتي در سطح جهان هستيم كه اين تغييرات بر روي افراد آن جامعه اثر مي گذارد.افراد مي خواهند به نوعي، از تغيير و تحول جهان خود آگاه شوند كه در اين راستا رسانه‌هاي گروهي مي توانند به ما كمك بنمايند و از طريق اين رسانه ها بسياري از اطلاعات را بدست آوريم يكي از اين دسته رسانه ها تلويزيون ميباشد كه هر روز بيشتر و بيشتر جاي خود را در ميان باز كرده است. كمتر خانه اي را شاهد هستيم كه در آن تلويزيون نباشد و افراد خانواده از برنامه هاي آن استفاده نكنند.

در ميان بييندگان و تماشاكنندگان تلويزيون فرزندان خانواده بيننده پر و پا قرص تلويزيون هستند تلويزيون مي تواند اثرات بسياري را بر روي دانش آموزان بگذارد كه در بين دختران و پسران و همچنين سنين مختلف متفاوت است. اما چگونگي استفاده از اين رسانه و كيفيت برنامه هاي تلويزيون مي تواند موضوع مهمي باشد مسئولين سينما نيز در نظر دارند با بالا بردن كيفيت برنامه هاي خود اطلاعات مفيد و مناسبي در گروههاي سني مختلف بر جاي بگذارند، اما گاه با زياده روي در تماشاي اين وسيله و استفاده نامطلوب، آثار منفي را بر جاي مي‌گذارد اين آثار ميتواند دانش آموزان را از انجام تكليف و يا به موقع خوابيدن باز دارد و بچه ها نتوانند در دروس خود موفقيت حاصل كنند.

در اين تحقيق كه كنكاشي است پيرامون «تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي سعي شده است واقعيات موجود، بدون تعصب و اظهارنظر شخصي مورد مداقه قرار گيرد.

بايد اذعان نمود كه كار مذكور خالي از اشكال نخواهد بود ولي حداقل توجهي است به اين موضوع كه ميتوان مسائل را با برخورد علمي و پژوهشي مورد بررسي قرار داد.

۱- عنوان تحقيق

« تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان چهارم و پنجم ابتدائي پسرانه و دخترانه ناحيه ۲ يزد.»

۲- تعريف و تحديد موضوع تحقيق

نظر به اينكه تلويزيون يك رسانه گروهي است كه اكثر مردم كشور ما و بخصوص كودكان از آن استفاده مي كنند لذا بر آن شديم تا تأثيراتي كه اين رسانه مهم در كيفيت تحصيلي دانش آموزان دارد، در كلاسهاي چهارم و پنجم ابتدايي ناحيه ۲ يزد (دخترانه و پسرانه) بررسي كنيم.

۳- تعريف مسئله مورد پژوهش

تلويزيون به عنوان يكي از وسايلي است كه تا به حال توانسته تعداد زيادي از افراد را به خود جلب نمايد و اثرات مثبتي بر جاي بگذارد اما به نظر مي رسد در كنار آن مشكلاتي را هم ايجاد نموده است از قبيل (انجام دادن تكاليف در حين تماشاي تلويزيون – تماشاي مداوم تلويزيون – كم تحركي – دير خوابيدن) پس برآنيم تا اين مسئله بررسي شود.

۱- برنامه زماني دانش آموزان را به گونه اي تنظيم نمود كه حتي المقدور ساعات اختصاص يافته مثل برنامة كودكان را تماشا كنند و بقية ساعات را به كارهاي ديگر خود بپردازند.

۲- اين تحقيق ميتواند موجب كنجكاوي و روحية جستجوگري و اجتماعي دانش آموزان را تقويت كند.

۳- از طريق اين تحقيق مي توان به آنها فهماند كه بسياري از اطلاعات را ميتوان از طريق تلويزيون كسب كرد.

۵- هدف تحقيق

۱- عادت دادن و ملزم كردن دانش آموزان به ديدن برنامه هاي مخصوص خود

۲- بررسي و اثر برنامه هاي تلويزيون در بالا بردن سطح آموزش دانش آموزان

۳- بررسي و اثر برنامه هاي تلويزيون در پايين آوردن سطح آموزش دانش آموزان

۴- پرورش روحية كنجكاوي و اجتماعي در دانش آموزان.

۵- بررسي مسائل و مشكلات دانش آموزان كه در اثر تماشاي مداوم تلويزيون ايجاد شده است از قبيل (كم تحركي – دير خوابيدن – بي دقتي در تكاليف)

۶- فرضيه ها

الف – تماشاي تلويزيون باعث افزايش معلومات دانش آموزان ميشود.

ب – تماشاي تلويزيون باعث حس كنجكاوي مي‌شود.

ج – تماشاي تلويزيون باعث پيشرفت در زبان آموزي و گنجينة لغات دانش آموزان مي‌شود.

د- در صورتيكه دانش آموزان مدت زمان خاصي را به تماشاي تلويزيون بگذرانند ميتواند اثر مثبت داشته باشد.

هـ – اگر دانش آموزان برنامة خاصي را انتخاب كنند ميتواند مثمرثمر باشد.

و- تنوع و جذابيت برنامه هاي تلويزيون باعث مي گردد تا دانش آموزان درس را در درجة دوم اهميت قرار دهند.

ز – تماشاي مداوم تلويزيون باعث كم توجهي و كم دقتي در تكاليف دانش آموزان مي‌شود.

ح – تماشاي مداوم تلويزيون باعث خستگي و كم  تحركي و در نتيجه تأثيرات منفي در يادگيري مي‌شود.

ط – با تماشاي مداوم تلويزيون بهترين موقعيتهاي يادگيري از دست مي‌رود.

۷- محدوديتها و مشكلات تحقيق

الف – نداشتن اطلاعات كافي از مسائل آماري

ب- مشكلات مالي

ج – در بعضي از مدارس مديران آن همكاري لازم را نداشته‌اند.

د- بعلت برخورد با انتخاب ثلث دوم مديران و معلمين رضايت چنداني به اينكه دانش آموز وقت صرف پركردن به سؤالات پاسخنامه كنند نداشتند و دانش آموزان در تكميل پرسشنامه صداقت .

۸- تعريف واژه ها و اصطلاحات

– تلويزيون:

دستگاهي است كه تصاوير اشخاص و اشياء را از مسافت دور به وسيلة امواج الكتريسيته انتقال مي‌دهد.

– فراواني:

عده افرادي كه در هر طبقه يا دسته قرار مي گيرند فراواني آن طبقه يا دسته ناميده مي‌شود اگر از هر ۱۰۰ نفر دانش آموزان دختر مقطع ابتدائي ۲۰ نفر كلمة تازه اي را از تلويزيون يادگرفته باشد فرواني اين طبقه ۲۰ و كسانيكه كلمه اي را ياد نگرفته اند فراواني آن ۶۰ مي‌شود.

درصد :

درصد به سبب سادگي آن از لحاظ مفهوم و از نظر محاسبه درآمار زياد مصرف مي‌شود تعبير  درصد اين است كه در مقايسه طبقه هاي مختلف عدد ۱۰۰ را مبنا قرار مي دهيم اگر فراواني كل طبقه را N و فراواني گروه خاصي را كه مي‌خواهيم درصد آن را نسبت به فراواني كل محاسبه كنيم با n و درصد را با p نشان دهيم برحسب تعريف اين فرمول به دست مي‌آيد.

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله تاثير تماشای تلويزيون بر كيفيت تحصيلی دانش آموزان مقطع ابتدایی را به قیمت ۱۰۵۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت