دی
۲۲
۱۳۹۸

دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (۲۸ می ۱۹۹۹) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است . افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود …پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی دنبال نمایید. این فایل شامل ۵۵ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

 

 

مشخصات فایل تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

عنوان: تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۵۵
حجم فایل : ۴۹ کیلوبایت

بخشی از  تحقیق تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

یک مقدمه

 الف . ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید : روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین

کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (۲۸ می ۱۹۹۹) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است . افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود . اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو ، و منافع مسافران از دیگر سو ، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد.

کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن ، که مجموعاً « سیستم ورشو » را تشکیل می دهند « نامزدهایی » بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند . معادهدات زیر جملگی ، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو ( ۱۹۲۹) را اصلاح یا تکمیل نموده اند :

 • پروتکل لاهه ( ۱۹۵۵) ؛
 • کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا ( ۱۹۶۱) ؛
 • پروتکل گواتمالاسیتی ( ۱۹۷۱ ) ؛
 • پروتکل های شماره ۱ ، ۲ و ۳ مونترال ( ۱۹۷۵ ) ؛ و
 • پروتکل شماره ۴ مونترال ( ۱۹۷۵ ) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند .

مجموع معاهدات فوق ، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالباً به طور مستقل از دولتها ، مبادرت به ارائه و انجام خدمات خود می نمایند ، نمی باشد . به منظور پاسخ گویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران ، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد ، انجام گرفته است.

ب . گزینه های ممکن به جای تدوین کنوانسیونی جدید

این اقدامات یک جانبه اثابت کرد زمان آن فرا رسیده است که سازمان هواپیمایی کشوری ( ایکائو) دوباره رهبری را در دست بگیرد . در طی دهه ۱۹۹۰ ، با یک کاسه کردن این اقدامات حقوقی جایگزین های مختلفی به جای تدوین یک کنوانسیون جدید ارائه گردید ، از جمله این گزینه ها عبارت بودند از:

۱- حفظ وضع موجود ، بدین معنا که رژیم ورشو از طریق موافقنامه های منطقه ای و خصوصی تکمیل گردد که این امر مجموعاً منجر به ایجاد « شبکه ای به هم پیچیده و درهم» از معاهدات و سایر موافقنامه ها می گردید ؛

۲- تدوین پروتکلی دیگر که کنوانسیون ورشو را از برخی جهات مشخص نماید ، جنبه هایی از قبیل مبنای مسئولیت برای مطالبه خسارت بیش از سطحی که عموماً پذیرفته شده یعنی خسارات بیش از ۱۰۰۰۰۰ حق برداشت ویژه در صورت جرح یا فوت مسافر ، اصطلاحاً « پنجمین دادگاه صالح » ، امکان سقوط محدوده های مسئولیت در قبال خسارات وارده به کالا ، بار همراه مسافر و اشیای شخصی ، و مقررات روزآمدی برای صدور اسناد و اخطاریه ها ؛ و

۳- نسخ و کنار نهادن کنوانسیونهای مربوط به حمل و نقل هوایی و حل مسائل حقوقی ناشی از حمل و نقل هوایی بین المللی از طریق قواعد حقوق بین الملل خصوصی و توافق های خصوصی بین متصدیان حمل و مشتریان با توجه به آزادی قراردادی وسیع بین طرفین مربوط .

در حالی که هر یک از گزینه های فوق با ایراداتی مواجه بود ، نهایتاً در سال ۱۹۹۹ تصمیم گرفته شد به جای گزینه های فوق کنوانسیون جهانی جدیدی تدوین گردد. مدتی طول خواهد کشید تا سی امین سند الحاق ، قبول ، تصویب یا امضای کنوانسیون مونترال توسط ایکائو دریافت گردد. در زمان نوشتن این مقاله ، سند الحاق هفت کشور به کنوانسیون مونترال توسط ایکائو دریافت شده است . تا زمانی که سی امین الحاق صورت گیرد ، باید با وضع موجود به سر بریم .

 

 

 

فهرست مطالب تحقیق تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • یک – مقدمه
 • الف . ضرورتهای بیان شده برای تدوین یک کنوانسیون جدید : روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین
 •   ب . گزینه ها ی ممکن به جای تدوین کنوانسیونی جدید
 •   دو – مسئولیت متصدی در حمل و نقل مسافر
 •   الف . مباحث مربوط به اسناد
 •   ب . « پنجمین دادگاه صالح »
 • ۱فقط دعاوی مربوط به فوت و صدمه بدنی مسافر در پنجمین دادگاه صالح قابل طرح است.
 • ۲حق مسافر برای انتخاب یکی از دادگاههای صالح
 • ۳« پنجمین دادگاه صالح » باید در یکی از دولتهای عضو واقع شده باشد.
 • ۴متصدی حمل باید در محل استقرار « پنجمین دادگاه صالح » به عملیات حمل و نقل هوایی اشتغال داشته باشد.
 • ۵مسافر زیاندیده باید تنها یک سکونتگاه دائمی داشته باشد .
 • ۶اهمیت نسبی « پنجمین دادگاه صالح » در مقایسه با چهاردادگاه صالح موجود .
 • ج . فوت و صدمه بدنی – آیا لطمات و صدمات روحی و روانی نیز قابل جبران است ؟
 • د . مسئولیت نامحدود و دفاعیات
 • ۱بررسی  مختصر نظامهای موجود مسئولیت
 • ۲ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال
 • ه . مسئولیت متصدی حمل در قبال بار همراه مسافر
 • ۱مسئولیت در قبال بار همراه تحویل شده
 • ۲مسئولیت در قبال بار همراه تحویل نشده
 • ۳محدوده های مسئولیت ، دفاعیات و دادگاه صالح در دعاوی راجع به بار همراه تحویل شده و بار همراه تحویل نشده
 • و . پیش پرداختها
 • سه – مسئولیت متصدی در حمل و نقل کالا
 • الف . مباحث مربوط به اسناد
 • ب . مسئولیت در قبال کالا : مطلق و غیرقابل نقض
 • ۱- بررسی مختصر نظامها موجود مسئولیت
 • ۲- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال
 • چهار – مسئولیت متصدی حمل در قبال تأخیر
 • الف . مسئولیت در قبال تأخیر مسافر
 • ب . مسئولیت در قبال تأخیر کالا
 • پنج – بیمه
 • شش – آزادی قراردادی

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را به قیمت ۴۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت