آذر
۱۰
۱۳۹۸

دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۷۵ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

 

 

مشخصات فایل تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

عنوان: تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۷۵
حجم فایل : ۱۴۵ کیلوبایت

بخشی از  تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.

مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.

محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.۱

ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.

هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و… تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.۲

همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.

 

فهرست مطالب تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • مقدمه۱
 • الف: ساماندهی تحقیق۳
 • ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن۴
 • ج: اهمیت تحقیق۷
 • د: اهداف تحقیق۷
 • ه: سوالات تحقیق۷
 • و: مشکلات تحقیق۸
 • ز: روش تحقیق۸
 • ی:سابقه تحقیق۸
 • بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان ۱۰
 • فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا۱۰
 • مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان۱۰
 • مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا۱۳
 • فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران۱۸
 • مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران ۱۸
 • مبحث دوم : انواع زندان در ایران۲۳
 • گفتار اول: زندان بسته۲۴
 • گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی۲۴
 • گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی۲۵
 • فصل سوم : زندان در اسلام۲۶
 • مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه۲۹
 • فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن۳۳
 • مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس۳۴
 • گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف۳۵
 • بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم۳۵
 • بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان۳۸
 • گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان ۴۰
 • گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها۴۳
 • گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان۴۷
 • گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب۵۰
 • گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان۵۰
 • گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی۵۱
 • گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت۵۳
 • مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن۵۴
 • گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان ۵۴
 • ۱- دیدگاه مکتب کلاسیک۵۴
 • ۲- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک۵۵
 • ۳- دیدگاه مکتب تحققی۵۵
 • ۴- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ۵۵
 • گفتار دوم: نظریات جرم شناختی۵۶
 • بند اول: جرم شناسی کلاسیک۵۷
 • بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی۵۸
 • الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) ۵۹
 • ب: جرم شناسی سازمانی۵۹
 • ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن۶۰
 • گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند. ۶۲
 • الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد۶۴
 • ب: در صورت عدم تقصیر قاضی۶۵
 • ج: جبران ضرر معنوی۶۶
 • فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس۶۷
 • مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس۶۷
 • گفتار اول: تاریخچه۶۷
 • گفتار دوم: مفهوم۶۸
 • بند اول: جایگزینی تقنینی۷۰
 • بند دوم: جایگزینی قضایی۷۱
 • مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی۷۲
 • گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن۷۲
 • گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن۷۶
 • مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس۷۶
 • گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس۷۶
 • بند اول: اهداف۷۶
 • بند دوم: فواید۷۷
 • گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین۷۸
 • بند اول: ویژگی ها۷۸
 • بند دوم: شرایط۸۱
 • الف: فرهنگ سازی لازم۸۱
 • ب: داشتن قانونی مدون و صریح۸۳
 • ج: جرم موضوع جایگزین۸۴
 • د: مجرمان موضوع جایگزین۸۵
 • مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها۸۵
 • گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین۸۵
 • گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین ۸۶
 • بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها۸۹
 • فصل اول: جایگزین های سنتی۹۵
 • مبحث اول: آزادی مشروط ۹۵
 • گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط۹۶
 • بند اول: تعریف آزادی مشروط۹۶
 • بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط۹۷
 • گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط۹۸
 • بند اول: مبانی آزادی مشروط۹۸
 • بند دوم: قلمرو آزادی مشروط۹۸
 • گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن۹۹
 • بند اول: شرایط آزادی مشروط۹۹
 • بند دوم: فواید آزادی مشروط۱۰۱
 • بند سوم: آثار آزادی مشروط۱۰۱
 • گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران۱۰۲
 • مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات۱۰۳
 • گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات ۱۰۵
 • بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات۱۰۵
 • بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات۱۰۶
 • گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات۱۰۷
 • بند اول: اهداف تعلیق ۱۰۷
 • بند دوم: فواید تعلیق۱۰۸
 • گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن۱۰۸
 • بند اول: شرایط اعطای تعلیق ۱۰۸
 • بند دوم: آثار اعطای تعلیق۱۰۹
 • بند سوم: لغو تعلیق۱۰۹
 • گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران۱۱۰
 • مبحث سوم: جزای نقدی۱۱۱
 • گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی۱۱۲
 • بند اول: مفهوم۱۱۲
 • بند دوم: تاریخچه۱۱۳
 • گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی۱۱۴
 • مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی۱۱۵
 • گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن۱۱۶
 • بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی۱۱۶
 • بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی۱۱۷
 • بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن۱۱۷
 • گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری۱۱۸
 • بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی۱۱۸
 • بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی۱۲۳
 • فصل دوم: جایگزین های جدید۱۲۵
 • مبحث اول: دوره مراقبتی۱۲۵
 • گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی۱۲۸
 • بند اول: مفهوم۱۲۸
 • بند دوم: تاریخچه۱۲۹
 • گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی۱۳۰
 • بند اول: اهداف دوره مراقبتی۱۳۰
 • بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی۱۳۰
 • گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران۱۳۰
 • مبحث دوم: جریمه روزانه۱۳۶
 • گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه۱۳۷
 • بند اول: مفهوم۱۳۷
 • بند دوم:تاریخچه۱۳۸
 • گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه۱۳۸
 • بند اول: اهداف۱۳۸
 • بند دوم: فواید۱۳۹
 • گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه۱۳۹
 • گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری۱۴۱
 • مبحث سوم: خدمات عمومی۱۴۱
 • گفتار اول: تعریف و تاریخچه۱۴۲
 • بند اول: تعریف۱۴۲
 • بند دوم: تاریخچه۱۴۴
 • گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی۱۴۵
 • بند اول: اهداف۱۴۵
 • بند دوم: فواید۱۴۵
 • گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی۱۴۶
 • گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران۱۴۶
 • مبحث چهارم: حبس در منزل۱۴۸
 • گفتار اول: مفهوم حبس در منزل۱۴۹
 • گفتار دوم: فواید حبس در منزل۱۴۹
 • مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه۱۵۰
 • گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران۱۵۰
 • بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی۱۵۰
 • بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران۱۵۱
 • گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران۱۵۱
 • بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه۱۵۱
 • بند دوم: شرایط مشمولان۱۵۲
 • بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران۱۵۲
 • نتیجه گیری۱۵۴
 • پیشنهادها۱۶۰
 • منابع۱۶۴

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران را به قیمت ۸۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

 


      مطالب مرتبطفرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت