آذر
۹
۱۳۹۸

دانلود تحقیق جايگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران

از آنجا كه هر سياستي با تكيه بر تعاريف شكل مي گيرد برداشتن گامي در جهت قبول تعريفي براي ميراث فرهنگي ضروري بنظر مي‌رسد. انتخاب كلمات يك تعريف، كار حساس وقابل تأملي است زيرا هر كلمه يا عبارت مي‌تواند عاملي تعيين كننده درشناسايي، ارزيابي وحفاظت از… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق جايگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران دنبال نمایید. این فایل شامل ۲۰۱ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق جايگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران

 

 

مشخصات فایل جايگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران

عنوان: جايگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۲۰۱
حجم فایل : ۱۳۱ کیلوبایت

بخشی از  تحقیق جايگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مبحث اول : تعاريف ميراث فرهنگي

۱- معني زبان شناسانه ( فيلولوژيك)

از آنجا كه انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمي در بيان مفاهيم پنهانشان دارد،ابتدا معني زبان شناسانه لغات مربوط به ميراث فرهنگي را كه در انگليسي،فرانسه،عربي وفارسي مورد استفاده قرار مي گيرد بررسي مي‌نماييم.

در انگليسي،اصطلاحاتي چون Heritage، Cultural Heritage، Relics، Remains، Patrimony و Property به كار مي‌آيند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آكسفورد ،۱۸۸۸) Heritage در قرون گذشته به اشكال متفاوتي چون: heritage، eritage،
erytage  و غيره بكار مي رفته است.كه همگي از ريشه لاتين Hereditagium مي باشند به معني :«.. آنچه به ارث رسيده يا ممكن است برسد،هر مال يا خصوصاً ملك كه براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در اين اصطلاح واضح به نظرمي‌رسد، آن است كه مال از گذشته به ارث رسيده است.

كلمة Relic كه از Reliquias در لاتين بدست مي‌آيد،به معني :«در موارد استفاده مذهبي، بخصوص در كليساهاي يونان وكاتوليك روم :برخي اشياء همچون قسمتي ازبدن يا لباس،يك قطعه موردمصرف شخصي يا نظاير آن كه به عنوان يادبود از يك قديس، شهيد يا فرد روحاني ديگري باقي مانده و به دقت از آن نگهداري كرده و محترم ومقدس داشته مي‌شود»، ونيز «چيزي نفيس يا قيمتي» و «هر چه كه به عنوان يادگاري يا يادبود از يك شخص، يك چيز، يك مكان نگه داشته شود؛يك يادمان.»

remains يعني:«آنان كه از ميان تعدادي از اشخاص باز مانده،نجات يافته يا باقي مانده ‌اند؛باقيمانده يا الباقي» و «يك اثر مادي (عتيقه يا غيرآن )،  يك بنا يا ساختمان قديمي يا ساخته‌اي ديگر؛ وشيئي  كه از زمانهاي گذشته به دست آمده است.»

Patrimony يعني :دارايي يا يك ملك كه از پدر يا جد شخصي به اورسيده؛ ميراث، وراثت.

Property يعني: وضعيتي ازتعلق يا متعلق به بعضي اشخاص بودن و «مالك چيزي بودن، چيزي را تملك كردن،حق(بخصوص حق انحصاري) تصرف، استفاده ،يا در اختيار گرفتن هر چيز (معمولاً شيئي مادي و محسوس) ، دارندگي ،مالكيت.»

در فرانسه كلمات مشابهي با همان ريشة مشترك انگليسي وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bien كه ترجمه آن به انگليسي Property يا Goods است.

در عربي كلمه «تراث» به كار مي‌رود كه از كلمه ارث ريشه مي‌گيرد. در زبان فارسي دوكلمه «آثار»و «ميراث» وجود دارند كه هر دوريشه عربي دارند. «آثار» جمع «اثر» به معني محصول فيزيكي و غيرفيزيكي بجاي مانده است. در اين كلمه انعكاس گذشته چشم‌گير نيست، و كلمه بيشترنشان دهندة اهميت آنچه كه خلق شده مي‌باشد و از اينروست كه در فارسي اين كلمه اغلب با صفاتي چون تاريخي يا فرهنگي همراه مي‌شود.

كلمة ديگر،ميراث، يعني آنچه به ارث رسيده است كه بسيار مشابه Heritage در انگليسي است. اگر چه بدون اضافه نمودن كلمات توضيحي نيز قابل درك مي‌باشد، اما همچون Heritage در انگليسي، اغلب به همراه كلمه «فرهنگ» به كار مي‌رود.

 

فهرست مطالب تحقیق جايگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه   الف) طرح موضوع
 • ب) اهداف و فرضيات
 • ج) روش تحقيق
 • بخش اول: مفاهيم، مباني و تاريخچه حقوق ميراث فرهنگي
 • فصل اول: مفاهيم و مباني      ۲
 • مبحث اول: مفاهيم ۲
 • ۱ـ مفهوم فيلولوژيك (زبان شناسانه)       ۲
 • ۲ـ ميراث فرهنگي به مفهوم عام            ۴
 • ۳ـ ميراث فرهنگي به مفهوم خاص (ميراث فرهنگي معنوي)               ۸
 • ۴ـ تعريف ميراث فرهنگي در قوانين ايران            ۱۱
 • ۵ـ تعريف ميراث فرهنگي در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي        ۱۳
 • مبحث دوم: مباني    ۱۸
 • ۱ـ مباني ارزشي      ۱۸
 • ۲ـ مباني قانوني       ۲۴
 • ۳ـ مباني حفظ، پژوهش و معرفي ميراث فرهنگي                 ۲۶
 • فصل دوم: تاريخچه                ۳۱
 • مبحث اول: تاريخچه حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين‌المللي    ۳۱
 • ۱ـ پيشينه قراردادي                 ۳۱
 • ۲ـ پيشينه سازماني ۳۶
 • مبحث دوم: تاريخچه حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران           ۴۱
 • ۱ـ حمايت از ميراث فرهنگي در ايران قبل از انقلاب اسلامي               ۴۱
 • ۲ـ حمايت از ميراث فرهنگي در ايران پس از انقلاب اسلامي               ۵۰
 • بخش دوم: حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران
 • فصل اول: ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات ايران         ۶۱
 • مبحث اول: ميراث فرهنگي در قوانين بنيادي       ۶۱
 • ۱ـ ميراث فرهنگي در قانون اساسي       ۶۱
 • ۲ـ ميراث فرهنگي در قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي          ۶۵
 • ۳ـ ميراث فرهنگي در قوانين شهري      ۶۸
 • ۴ـ ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات مالي        ۷۵
 • مبحث دوم: ضوابط حفاظتي ناظر بر ميراث فرهنگي           ۸۱
 • ۱ـ حفاري                ۸۲
 • ۲ـ ورود و صدور   ۸۷
 • ۳ـ خريد و فروش    ۹۲
 • فصل دوم: حمايت دولت از ميراث فرهنگي          ۹۷
 • مبحث اول: سازمان‌هاي حامي                ۹۷
 • ۱ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري               ۹۸
 • ۲ـ  پژوهشگاه ميراث فرهنگي                ۱۰۱
 • ۳ـ مركز آموزش عالي            ۱۰۳
 • ۴ـ انجمن‌هاي ميراث فرهنگي                 ۱۰۵
 • مبحث دوم: ثبت ميراث فرهنگي در فهرست آثار ملي           ۱۰۷
 • ۱ـ ثبت آثار غير منقول           ۱۰۸
 • ۲ـ ثبت آثار منقول   ۱۱۴
 • مبحث سوم: پيوستن به معاهدات و سازمان‌هاي بين‌المللي     ۱۱۷
 • ۱ـ الحاق به معاهدات بين المللي              ۱۱۷
 • ۲ـ عضويت در سازمان‌هاي بين‌الملي     ۱۲۰
 • بخش سوم: حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين‌المللي
 • فصل اول: معاهدات بين‌المللي                ۱۲۳
 • مبحث اول: كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي در زمان مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴ يونسكو)      ۱۲۳
 • ۱ـ موضوع و دامنة شمول     ۱۲۳
 • ۲ـ روش‌هاي حمايت از اموال فرهنگي ۱۲۵
 • ۳ـ قلمرو اجرايي كنوانسيون   ۱۳۰
 • ۴ـ تشكيل كميته مشورتي ملي                 ۱۳۳
 • مبحث دوم: كنوانسيون اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي (۱۹۷۰)
 • ۱ـ موضوع و دامنة شمول     ۱۳۴
 • ۲ـ مقررات شكلي و اجرايي    ۱۳۶
 •  ۳- تعهدات دول عضو كنوانسيون         ۱۳۸
 • مبحث سوم: كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان (۱۹۷۲)       ۱۴۲
 • ۱ـ موضوع و دامنة شمول     ۱۴۲
 • ۲ـ ابعاد حمايت از ميراث فرهنگي          ۱۴۵
 • ۳ـ مقررات شكلي و اجرايي    ۱۵۰
 • فصل دوم: سازمان‌هاي بين‌المللي            ۱۵۲
 • مبحث اول: شوراي بين‌المللي موزه‌ها ( ايكوم)      ۱۵۲
 • ۱ـ تعريف و اهداف                 ۱۵۲
 • ۲ـ عضويت در ايكوم              ۱۵۴
 • ۳ـ اركان ايكوم        ۱۵۵
 • مبحث دوم: مركز بين‌المللي مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگي (ايكروم)              ۱۶۳
 • ۱ـ تعريف و اهداف                 ۱۶۳
 • ۲ـ عضويت در ايكروم           ۱۶۳
 • ۳ـ اركان ايكروم      ۱۶۴
 • مبحث سوم: شوراي بين‌المللي ابنيه و محوطه‌هاي فرهنگي (ايكوموس)              ۱۶۸
 • ۱ـ تعريف و اهداف                 ۱۶۸
 • ۲ـ عضويت در ايكوموس       ۱۶۹
 • ۳ـ اركان ايكوموس ۱۷۰
 • نتيجه‌گيري              ۱۷۶
 • كتابنامه

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق جايگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ ميراث فرهنگی در ايران را به قیمت ۱۱۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.


      مطالب مرتبطفرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت