آبان
۱۹
۱۳۹۸

دانلود تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گرديده‌اند. این تحقیق سعی مي‌نمايد در مرحله اول موانع و… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۳۲ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه

 

مشخصات فایل بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه

عنوان: بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۳۲
حجم فایل : ۱۳۰ کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

پیشگفتار:

     بودجه ريزي عملياتي نوعي سيستم برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي كه بر رابطه بودجه هزينه شده و نتايج مورد انتظار تاكيد مي ورزد. در چارچوب بودجه ريزي عملياتي، بخش هاي مختلف اداري براساس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان شاخص هاي عملكرد، پاسخگو هستند و مديران در تعيين بهترين شيوه نيل به نتايج، از اختيار عمل بيشتري برخوردارند. از طرف ديگر در چارچوب چنين شيوه اي مشاركت سياستگذاران، مديران و حتي شهروندان در اغلب برنامه هاي راهبردي، اولويت هاي هزينه اي و ارزيابي عملكرد، صورت مي گيرد. شناسايي ارتباط ميان برنامه‌ريزي راهبردي و تخصيص منابع، با توجه به افق هاي بلند مدت، از اهداف ديگر بودجه ريزي عملياتي تلقي مي شود.

    انديشه اي كه در وراي بودجه ريزي عملياتي قراردارد اين است كه اگر سياستگذاران، تصميمات مالي را به گونه اي عيني و بر مبناي كارآيي و اثربخشي استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم
مي توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتري داشته باشند. در واقع بودجه ريزي عملياتي، با مرتبط ساختن تصميمات بودجه اي و عملكرد دولت، پاسخگويي دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقويت كند.

    بطور كلي فرآيند بودجه ريزي عملياتي در پي پاسخگويي به اين پرسش هاست، جايگاه كنوني ما كجاست؟ مي خواهيم كجا باشيم؟ چگونه بايد به اين اهداف برسيم؟ چگونه بايد پيشرفت خود را بسنجيم؟

    بودجه ريزي عملياتي از ديرباز در زمره پيشنهادات اصلاحي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده و در ايران نیز ايده عملياتي كردن بودجه در سالهاي اخير اولين بار در بند ” ب” تبصره ” ۲۳″ قانون بودجه ۱۳۸۱ كل كشور مطرح شد براساس اين بند: ” معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي كشور (موظف شده بود) در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براي سال ۱۳۸۲ براي تمام دستگاههاي اجرايي و شركتها و سازمانهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را براساس نياز دستگاهها و فعاليتهايي كه صورت مي گيرد انجام دهد. ”  اين موضوع عيناً” در بند ” ر ” تبصره ” ۱″ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ و بند ” ز” تبصره ” ۱″ قانون بودجه ۱۳۸۳ تكرار شد.

 

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • پيشگفتار  ۱
 • فصل اول:کلیات تحقیق           ۳
 •       ۱-۱ مقدمه         ۴
 •       ۱-۲٫ بیان مسئله ۴
 •       ۱-۳٫ضروریت و اهمیت تحقیق        ۶
 •       ۱-۴٫اهداف تحقیق             ۷
 •       ۱-۵٫فرضیه های تحقیق    ۷
 •       ۱-۶٫متغیرهای تحقیق        ۸
 •       ۱-۷٫روش تحقیق               ۸
 •       ۱-۸٫ابزار گردآوری داده های تحقیق                ۹
 •       ۱-۹٫جامعه آماری و نمونه گیری     ۹
 •       ۱-۱۰٫روش تجزیه و تحلیل داده ها   ۹
 •       ۱-۱۱٫قلمرو تحقیق            ۱۰
 •       ۱-۱۲٫تعاریف عملیاتی      ۱۰
 •       ۱-۱۳٫محدودیتهای تحقیق  ۱۴
 •       ۱-۱۴٫جمع‌بندي و نتيجه‌گيري           ۱۴
 •  فصل دوم:پیشینه تحقیق          ۱۵
 • ۲-۱ مقدمه               ۱۶
 •       ۲-۲٫بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی               ۱۷
 •       ۲-۲-۱-تعاریف بودجه       ۱۷
 •       ۲-۲-۲-مقاصد بودجه بندی               ۱۸
 •       ۲-۲-۳-وظایف بودجه بندی              ۱۸
 •       ۲-۲-۴-روشهای بودجه بندی            ۱۹
 •       ۲-۲-۵-اساس بودجه بندی عملیاتی   ۲۴
 •       ۲-۲-۶-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی                ۲۵
 •       ۲-۲-۷-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی   ۲۵
 •       ۲-۳٫ عوامل بودجه بندی  ۲۶
 •       ۲-۳-۱-عوامل محیطی      ۲۷
 •      ۲-۳-۲-عوامل فنی-فرایندی               ۳۱
 •       ۲-۳-۳-عوامل انسانی        ۳۷
 •       ۲-۴٫مبانی نظری بودجه عملياتي     ۴۲
 •       ۲-۴-۱-طرز تنظیم بودجه عملیاتی   ۴۲
 •       ۲-۴-۲-چرا بودجه عملیاتی               ۴۴
 •       ۲-۴-۳-بازدهی بودجه بندی عملیاتی                ۴۵
 •       ۲-۴-۴-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی          ۴۶
 •       ۲-۴-۴-۱-کانادا  ۴۶
 •       ۲-۴-۴-۲-انگلیس               ۴۸
 •       ۲-۴-۴-۳-امريكا                ۵۰
 •       ۲-۴-۴-۴-ايرلند ۵۴
 •       ۲-۴-۴-۵  هلند   ۵۶
 •       ۲-۴-۵-مزایای بودجه بندی عملیاتی ۵۷
 •       ۲-۴-۶-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال             ۵۸
 •       ۲-۴-۷-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا           ۶۰
 •       ۲-۴-۸-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج      ۶۰
 •       ۲-۵ نتايج و جمع‌بندي        ۷۰
 • فصل سوم: روش تحقیق         ۷۳
 •      ۳-۱٫مقدمه          ۷۴
 •       ۳-۲٫روش تحقیق               ۷۴
 •       ۳-۳٫اهداف تحقیق             ۷۵
 •       ۳-۴٫فرضیه های تحقیق    ۷۵
 •       ۳-۵٫متغیرهای تحقیق        ۷۶
 •       ۳-۶٫جامعه آماری              ۷۷
 •       ۳-۷٫ نمونه‌گيري               ۷۷
 •       ۳-۸٫روش گردآوری اطلاعات          ۷۹
 •       ۳-۹٫روایی        ۸۰
 •       ۳-۱۰٫پایایی       ۸۱
 •       ۳-۱۱- روش آزمون فرضیه ها         ۸۲
 •       ۳-۱۲ خلاصه و جمع‌بندي                ۸۵
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها      ۸۷
 •         ۴-۱ مقدمه       ۸۷
 •       ۴-۲٫نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه                ۸۷
 •       ۴-۳-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی              ۹۱
 •       ۴-۴- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول      ۹۲
 •       ۴-۵-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم       ۹۵
 •       ۴-۶- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم     ۹۸
 •       ۴-۷ نتیجه فصل                ۱۰۵
 • فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات      ۱۰۶
 •       ۵-۱٫نتیجه گیری کلی             ۱۰۷
 •        ۵-۲٫پیشنهادها

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه را به قیمت ۹۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.


      مطالب مرتبطفرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت