جستجوی آرشیو "درس پژوهی"
اسفند
۲۷
۱۳۹۷

دانلود درس پژوهی حرف پ

دانلود درس پژوهی حرف پ

درس پژوهي به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعي پيرامون عمل تدريس است . بعنوان يك معلم حرفه اي بيا و در روش تدريس خود تامل کن! حتما روش بهتري براي تدريس وجود دارد . اما اين بار نه به تنهايي، بلكه با يک گروه از معلمان هم  رشته ، روش خود را مورد مطالعه و آزمون قرار دهيد ، با هم با نقد شرايط موجود و در جهت نيل به وضع موجود طرح مساله […]

ادامه مطلب...

تازه ترین مطالب