0
0

دانلود مقاله جبران خلیل جبران

463 بازدید

ادیب و نقاش لبنانی صاحب مکتب ادبی جبرانیسم در ادبیات معاصر عرب و از پیشگامان ادبای مهجر. او در 5 صفر 1301/ 6 دسامبر 1883 در دهکدة کوهستانی بشراء * / بشری در شمال لبنان در خانوادة مسیحی مارونی تنگدستی زاده شد. دوستان نزدیک او از جمله میخائیل نعیمه نیز همین تاریخ را ذکر کرده اند اما برخی… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله جبران خلیل جبران دنبال نمایید. این فایل شامل 21 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله جبران خلیل جبران

مشخصات فایل جبران خلیل جبران

عنوان: جبران خلیل جبران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 21
حجم فایل : 312 کیلوبایت

بخشی از  مقاله جبران خلیل جبران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه

ادیب و نقاش لبنانی صاحب مکتب ادبی جبرانیسم در ادبیات معاصر عرب و از پیشگامان ادبای مهجر. او در 5 صفر 1301/ 6 دسامبر 1883 در دهکدة کوهستانی بشراء * / بشری در شمال لبنان در خانوادة مسیحی مارونی تنگدستی زاده شد. دوستان نزدیک او از جمله میخائیل نعیمه نیز همین تاریخ را ذکر کرده اند اما برخی پژوهشگران بر آن اند که وی بعدها به سبب اعتقاد به تناسخ و اندیشة الوهیت در ژانویة 1921 در نامه ای به می زیاده (نویسندة لبنانی ) روز تولد خود را 6 ژانویه و مقارن با روز تولد مسیح اعلام کرده و حتی در مقاله ای نوشته که در بمبئی هند متولد شده است ( رجوع کنید بهخالد 1983 الف ص 18 همو 1983 ب ص 12 نعیمه ص 24 حنین 1983 الف ص 34 حطیط ص 437ـ 438).

مادرش کامله رحمه از ازدواج سوم خود با خلیل جبران صاحب سه فرزند به نامهای جبران سلطانه و مریانا شد (جبر 1981 ص 11ـ 12 حنین 1983 الف ص 80 نیز رجوع کنید به نعیمه ص 26ـ27).
جبران از پنج سالگی در مدرسة مارونی «مارالیشاع »در جنوب زادگاهش مشغول تحصیل شد. از همان کودکی قریحة وی در هنر نقاشی توجه مادرش را جلب کرد (خالد 1983 الف ص 22ـ25 اشتر ص 189 جبر 1981 ص 17). او در ده سالگی با آرزوی پرواز از صخره ای پرید و شانة چپش آسیب دید که تا پایان عمر او را رنج می داد ( رجوع کنید بهجبر 1981 ص 20 جبران 1379 ش پیشگفتار حجازی ص 9ـ10).

پدر جبران که مأمور دریافت مالیات از گله داران بود به سبب اختلاس محکوم به زندان و مصادرة اموال و خارج نشدن از لبنان شد. تأثیر منفی شخصیت پدر تا آخر عمر با جبران بود چندانکه در آثار او پدر نماد استبداد و نظام فئودالی است در حالی که مادر همواره نماد آزادی جاودانگی و الوهیت است ( رجوع کنید به خالد 1983 ب ص 13ـ17 همو 1983 الف ص 20ـ21 جبر 1981 ص 10ـ12 همو 1983 ص 21ـ22 31 34 36 عطوی ص 13ـ14). خانوادة جبران در ژوئن 1895 به علت فشارهای مالی به سرپرستی مادر به بوستن امریکا مهاجرت کردند و در محلة چینیها زندگی فقیرانه ای آغاز نمودند (قمیر ص 10 نعیمه ص 38 عطوی ص 18 حطیط ص 438 خالد 1983 الف ص 25 همو 1983 ب ص 14).

در سپتامبر همان سال برادر جبران نام او را در مدرسة «کونیسی » نوشت و جبران دو سال و نیم در آنجا به تحصیل پرداخت . معلمش وی را به عکاس ثروتمندی به نام فرد هولند دی معرفی کرد و او نیز جبران را به عنوان مدل انتخاب کرد و در بهار 1898 در آتلیه ای عکسهایی از جبران را به نمایش گذاشت از این طریق جبران به محافل هنری بوستن راه یافت و در این نمایشگاه با نویسنده و شاعرة جوان امریکایی ژوزفین پیبادی آشنا شد و دوستی آن دو تا 1906 ادامه یافت . افکار پیبادی در آثار جبران منعکس شد چندانکه طرح اولیة کتاب پیامبر جبران که شهرت جهانی یافت ملهم از منظومه ای از پیبادی به همین نام است (جبر 1981 ص 22ـ27 30ـ 31 خالد 1983 الف ص 27 31 همو 1983 ب ص 17نعیمه ص 40ـ43 حنین 1983 ب ص 23 25).

جبران در 1277ش / پاییز 1898 برای تحصیل زبانهای عربی و فرانسه در مدرسة مارونی «الحکمه » به بیروت رفت و در مدت اقامتش در بیروت با پیبادی مکاتبه کرد. او در مدرسة الحکمه با یوسف الحویک نویسندة لبنانی آشنا شد و با او مجله ای به نام النهضه منتشر کرد که شامل نوشته های آن دو و طرحهای سیاه قلم جبران بود. برخی از استادان جبران در این دوره که او را تحت تأثیر قرار دادند عبارت اند از: ادیب اسحاق و فرانسیس المراش * که معتقد به نوگرایی و مبارزه با سنتهای اجتماعی و متأثر از فرهنگ غرب پس از انقلاب فرانسه بودند (جبر 1983 ص 19ـ20 همو 1981 ص 32ـ35 خالد 1983 ب ص 18 پانویس 1 همو 1983 الف ص 28 عبود ص 462 حنین 1983 ب ص 25 همو 1983 الف ص 136).

جبران در آوریل 1902 با شنیدن خبر بیماری خواهرش سلطانه و اوضاع بد اقتصادی خانواده که سبب شد کمک هزینة تحصیلی او قطع شود تحصیلات خود را رها کرد و روانة بوستن شد اما خواهرش دو هفته پیش از رسیدن او در چهارده سالگی بر اثر بیماری سل درگذشت . در 1903 نیز برادرش پطرس به همان بیماری و چند ماه بعد مادرش بر اثر سرطان درگذشتند. مرگ ناگهانی اعضای خانواده پریشانی جبران را تشدید کرد. او فروشگاه خانوادگی را فروخت و از آن پس از طریق فروش نقاشیها و مقالاتش و با کمک خواهرش مریانا که به خیاطی می پرداخت مخارج خود را تأمین می کرد. جبران برخی از مقالاتش را به «امین الغریب » روزنامه نگار لبنانی در نیویورک داد. الغریب از نوشته های او استقبال کرد و اولین مقالة جبران به نام «رؤیا» در 1904 در روزنامة المهاجر به چاپ رسید. این همکاری که مدتی ادامه داشت جای جبران را در میان مهاجران لبنانی باز کرد اما درآمد اندک او جوابگوی هزینه هایش نبود تا آنکه با کمک شخصی ثروتمند از اهالی بشراء از مشکلات مالی او کاسته شد (جبر 1981 ص 44ـ 48 56 59 حسن ص 461 خالد 1983 الف ص 34 نیز رجوع کنید به نعیمه ص 69ـ75 جبران 1379 ش همان پیشگفتار ص 16ـ17). جبران در همان سال موفق شد نمایشگاهی از طرحهای سیاه قلم خود را با کمک ژوزفین پیبادی و فرد هولند دی برپاکند. در این نمایشگاه جبران با مری هسکل که زنی فرهیخته و مدیر مدرسه ای در بوستن بود آشنا شد. این آشنایی که بیش از هفده سال به درازا کشید به رابطه ای عمیق انجامید و زندگی ادبی ـ هنری جبران را کاملا عوض کرد (جبر 1981 ص 53 ـ 54 68 90 خالد 1983 الف ص 45 حطیط ص 438 نیز رجوع کنید بهنعیمه ص 74ـ81 93 و جاهای دیگر).

در 1905 جبران اولین کتاب خود الموسیقی را با مضامینی رمانتیک و کاملا نمادین منتشر کرد. سپس در 1906 عرائس المروج (عروسان چمنزاران ) را به چاپ رساند و در آن آداب جامعه را به سخره گرفت به نظام فئودالی حمله کرد و از اعتقاد خود به تناسخ ارواح پرده برداشت . پس از آن در 1908 کتاب الارواح المتمرده (روانهای سرکش ) را چاپ کرد و در آن با نثری آهنگین تعالیم کلیسا را به سخره گرفت . کتاب او با مخالفت و انتقاد کلیسا روبه رو شد و جبران را در معرض تکفیر قرار داد (جبر 1983 ص 67 قمیر ص 13 حطیط ص 441 جبران 1379 ش همان پیشگفتار ص 19ـ20).

هسکل که تحت تأثیر قریحه و شخصیت جبران قرار گرفته بود در ژوئیة 1908 با سرمایة خود او را برای تحصیل نقاشی روانة آکادمی ژولین در پاریس کرد. جبران در مدت تحصیل در پاریس به اتفاق دوستش یوسف الحویک با پیکرتراش معروف فرانسوی اگوست رودن آشنا شد و در نقاشیهایش از او و در ادبیات از ویلیام بلیک شاعر انگلیسی تأثیر گرفت (حسن همانجا خالد 1983 ب ص 26 همو 1983 الف ص 35ـ 36 حطیط ص 438 جبر 1983 ص 71ـ72 نعیمه ص 93ـ 94 105ـ107 جبران 1379 ش همان پیشگفتار ص 21 قمیر ص 13).

پس از شنیدن خبر درگذشت پدرش در ژوئن 1909 اثر منفی پدر در شخصیت و آثار جبران کم رنگ شد (خالد 1983 ب ص 27ـ 28 جبر 1981 ص 86 98).

جبران در اوایل 1910 همراه با امین الریحانی نویسندة لبنانی به لندن رفت و از مراکز هنری آنجا دیدن کرد ( رجوع کنید به خالد الف ص 39 جبر 1981 ص 84ـ90 94ـ96).

در آوریل همان سال جبران برخی از نقاشیهای خود را در نمایشگاه هنری پاریس به نمایش گذاشت و از هیئت داوران تشویق نامه گرفت (جبر 1981 ص 91ـ94). پس از حدود سه سال اقامت در پاریس در اکتبر 1910 به بوستن بازگشت اما چون آنجا را برای پیشرفت خود مناسب ندید در اواسط 1911 به نیویورک رفت (خالد 1983 ب ص 28 جبر 1981 ص 102 نیز رجوع کنید به نعیمه ص 116).

جبران پس از تعطیل شدن روزنامة المهاجر در 1911 مقالات خود را در روزنامه مرآة الغرب به چاپ می رساند ( رجوع کنید بهخالد 1983 الف ص 41 جبران 1379 ش ص صدوهفتادو چهار). در 1912 کتاب الاجنحة المتکسرة (بالهای شکسته ) را منتشر کرد که شرح حال او و در بر دارندة تجارب شخصی و معنویش بود (جبران 1414 الف مقدمة جبر ص 41ـ42 حسن ص 462). از همین سال میان او و میزیاده * مکاتبات ادبی صمیمانه ای آغاز شد که تا پایان عمر جبران ادامه داشت ( رجوع کنید به جبران 1979). در 1914 قطعه هایی از اشعار منثور خود را که در مجلات به چاپ رسیده بود در کتاب دمعة و ابتسامة (اشکی و لبخندی ) گرد آورد. سپس در 1918 دیوانه اولین کتاب خود به زبان انگلیسی را منتشر کرد. به این ترتیب با کمک مری هسکل ــ که همواره او را تشویق می کرد به زبان انگلیسی بنویسد وخود نیز تصحیح و ویرایش نوشته های او را برعهده گرفته بود ــ جبران وارد مرحلة جدیدی از زندگی ادبی خود شد به طوری که از آن پس در محافل ادبی امریکا از مکتب جبرانیسم سخن می گفتند و جبران از آن با عنوان زبان مخصوص به خود یاد کرده است.

او با بهره گیری از الفاظ عامیانه ترکیبهای بلاغی تازه ای آفرید و با گرایش به تصویر تخیل گرایی نمادگرایی و نثر آهنگین روش جدیدی پدید آورد که البته لغزشهای آن از دید صاحب نظران دور نماند ( رجوع کنید به جبر 1981 ص 104ـ112 119ـ 120 و جاهای دیگر همو 1983 ص 147 فوزی ص 24ـ 26 36 عطوی ص 5 69 نعیمه ص 93 158ـ 159 عبود ص 463 جبران 1379 ش همان پیشگفتار ص 18 29). مهم ترین ویژگی رمانتیک و درون گرایانة منحصر به فرد جبران اقتباس از الگوی کتاب مقدس و بهره گیری از روش خطابی و منبری تعابیر موعظه گونه و پندآمیز و لحن دعاگونة آن است ( رجوع کنید بهجیوسی ج 1 ص 91ـ 95). او در کتاب دیوانه تحت تأثیر تفکرات فریدریش نیچه (فیلسوف آلمانی ) در تمجید از قدرت و تحقیر ضعفا و اخلاق بردگی و نیز متأثر از افکار کارل گوستاو یونگ (روان پزشک سوئیسی ) و تاگور هندی بود. او این کتاب را با شیوة استهزا گونه و در قالبی نمادین ــ که نشان دهندة طغیان روحی وی علیه تمدن بشری بود نگاشت ( رجوع کنید به جبران 1414 الف مقدمة جبر ص 47 جبر 1983 ص 92 فوزی ص 36ـ 37 جبران 1379 ش همان پیشگفتار ص 29). وی در 1919 قصیدة بلند المواکب را به چاپ رساند. این اثر آمیزه ای از شعر و نقاشیهای سرشار از ایهام بود و در آن زبان قلم و تصویر قلمو درآمیخته بود و هماهنگی تحسین برانگیزی میان شعر و نقاشی پدید آورده بود که از ویژگیهای برجستة مکتب ادبی جبران به شمار می رود. این قصیده پیش از آن در مجلة الفنون ــ که نسیب عریضه و نسیم دیاب آن را چاپ می کردند و جبران از 1913 با آن همکاری داشت ــ به چاپ رسیده بود. او در این اثر نیز تحت تأثیر تفکرات نیچه به تمجید از قدرت و ضرورت توسل به عامل زور برای ایجاد تحول پرداخته است (حسن همانجا فوزی ص 25 37 خالد 1983 الف همانجا).

جبران در 1920 کتاب العواصف (طوفانها) را چاپ کرد که نشان دهندة حوادث و بحرانهای ناشی از جنگ جهانی اول است (خالد 1983 ب ص 30 حطیط ص 441 حسن همانجا).

 جبران با تأسیس انجمن ادبی الرابطة القلمیة * در آوریل 1920 جایگاه خود را بین ادبای عرب بیش از پیش تثبیت کرد و پیشگام رمانتیسم در ادبیات مهجر در امریکا شناخته شد (عبود ص 463 خالد 1983 ب ص 80ـ93 جبر 1981 ص 197ـ 198 قمیر ص 14). در 1920 کتاب > پیشاهنگ < را به زبان انگلیسی چاپ کرد. در این اثر طغیانهای وجود و کینه بر پلشتی زندگی و زندگان که در آثار اولیة وی مشهود بود رنگ باخت و جای خود را به آرامش صوفیانه و عشق جهان مدارانه داد. از آن پس مضامین آثار جبران وارد مرحلة جدیدی شد که با مرحلة پیشین در تعارض بود و با رویکردی وحدت گرا و عشقی صوفیانه متجلی شد. در 1921 البدائع و الطرائف (تازه ها و طرفه ها) که مجموعه ای از مقالات پراکندة عربی او در زمانهای مختلف بود در قاهره به چاپ رسید. نشانه هایی از دیدگاه وحدت وجودی در این مجموعه وجود دارد ( رجوع کنید به جبر 1983 ص 99ـ103 فوزی ص 37ـ 39).

کتاب پیامبر شاهکار ادبی جبران که در واقع تبلور مدینة فاضلة او با نثری آهنگین بود در 1923 به زبان انگلیسی و همراه با یازده نقاشی مرتبط با مضامین کتاب پس از تصحیح و ویرایش آن به دست مری هسکل به چاپ رسید. او در این اثر مبلغ تفکراتی جدید شد و به مقابله با آنچه در العواصف المواکب دیوانه و > پیشاهنگ < نوشته بود پرداخت .

وی گرچه قالب کتاب را از چنین گفت زرتشت اثر نیچه بر گرفت زیرلایه های جهان بینی اش نقطة مقابل نیچه بود.  او بعدها فلسفة نیچه را آمیخته با گمراهی خواند. وی درپیامبر از روحانیت شرق و نمادهای تورات و قرآن کریم الهام گرفته و از تصوف اسلامی و حکمت امام علی علیه السلام متأثر است (خالد 1983 ب ص 66ـ 68 جبر 1981 ص 133 همو 1983 ص 104 107 نعیمه ص 221 فوزی ص 38ـ39 حطیط ص 440 نیز رجوع کنید به حسن ص 462ـ464 عطوی ص 13). کتاب پیامبر فقط در امریکا بیش از شصت بار تجدید چاپ شد و در 1998 دومین کتاب پرفروش جهان شناخته شد. این اثر به بیشتر زبانهای زنده ترجمه شده است. (ناعوری قسم 2 ص 373 حنین 1983 الف ص 90 حسن ص 462) و دوازده بار به زبان فارسی ترجمه شده است .از 1925 باربارا یانگ نویسندة امریکایی به عنوان دستیار به مدت هفت سال شریک کار و زندگی جبران شد و بعدها کتابی در مورد جبران نوشت ( رجوع کنید به حسن ص 463 جبران 1379 ش ص صدوشصت وپنج ). مری هسکل نیز نامه ها و خاطرات خود را در مورد جبران به چاپ رساند ( رجوع کنید به جبران 1379 ش ص چهل وسه ـ صدوهفتاد).

دیگر کتابهای جبران به انگلیسی عبارت اند از: > ماسه و کف < در 1926 که مجموعه کلمات قصار و حکمت آمیز است > یسوع (عیسی ) پسر انسان < در نوامبر 1928 که در آن چهرة تازه ای از حضرت عیسی علیه السلام عرضه کرده است > خدایان زمین < در 1931 که آخرین اثر چاپ شدة او در زمان حیاتش بود. او داستان سه خدای زمین را که خود در زمین زاده شده اند و بر آن حکومت می کنند بازگو می کند. جبران در این اثر که آن را از زبان خدایانی از جنس انسان نقل می کند از پوچی و بیهودگی زندگی انسان که بازیچة سرنوشت است سخن می راند و تنها نقطة روشن در صفحة تاریک وجود را عشق جاویدان می داند. خود او این اثر را «برخاسته از دوزخ شاعر» خوانده است ( رجوع کنید بهجبران 1414 ب ص 351ـ376 مقدمة جبر ص 6 همو 1379 ش همان پیشگفتار ص 36ـ37 نعیمه ص 239ـ241 فوزی ص 39ـ40)

.جبران در 21 فروردین 1310/ 10 آوریل 1931 در بیمارستان وینسنت نیویورک بر اثر بیماری کبد و زیاده روی در نوشیدن مشروبات الکلی برای تسکین درد کبد درگذشت (جبر 1981 ص 260ـ261 263ـ264 خالد 1983 ب ص 38 جبران 1379 ش همان پیشگفتار ص 37ـ 38). ابتدا جسدش را موقتا در مقبرة بوستن به خاک سپردند. سپس بر اساس وصیتش در تابستان همان سال پیکر او را به لبنان منتقل و پس از تشییع در صومعة مارسرکیس بشراء دفن کردند (جبر 1981 ص 265ـ266 خالد 1983 ب ص 38ـ39).

پس از درگذشت او کتاب > سرگردان < در 1932 و باغ پیامبر در 1933 به کوشش باربارا یانگ به چاپ رسید (جبران 1414 ب مقدمة جبر ص 6 فوزی ص 40 جبران 1379 ش همان پیشگفتار ص 39). دخل و تصرف یانگ در باغ پیامبر سبب شد که جبران شناسان این اثر را اصیل ندانند ( رجوع کنید بهجبران 1372 ش یادداشت موید شیرازی ص 144ـ146 فوزی ص 41). در 1973 آخرین اثر جبران > لازاروس و محبوبش < چاپ شد که نمایشنامه ای است نمادین در یک پرده که با معجزة حضرت عیسی و زنده کردن لازاروس شروع می شود و با اشتیاق او به مصلوب شدن و تلاش برای یافتن روح گمشده و سپس ملاقات او با همزادش پایان می یابد (جبران 1376 ش مقدمة نیکبخت ص 8 ـ10 23ـ51 فوزی ص 40 جبران 1379 ش همان پیشگفتار ص 35ـ36).

منابع : عبدالکریم اشتر النثر المهجری : المضمون و صورة التعبیر ] بیروت [ 1403/1983 جمیل جبر جبران خلیل جبران فی حیاته العاصفة بیروت 1981 همو جبران فی عصره و آثار الادبیة و الفنیة بیروت 1983 جبران خلیل جبران پیامبر و باغ پیامبر برگردان جعفر موید شیرازی ] شیراز [ 1372 ش همو الشعلة الزرقاء (رسائل جبران الی میزیادة ) ] به اهتمام [ سلمی حفار کزبری و سهیل بشروئی دمشق 1979 همو لازاروس و باغ پیامبر ترجمة محسن نیکبخت تهران 1376 ش همو المجموعة الکاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران : العربیة تقدیم جمیل جبر بیروت 1414 الف همو المجموعة الکاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران : المعربة عن الانکلیزیة تقدیم جمیل جبر بیروت 1414 ب همو نامه های عاشقانه یک پیامبر: مجموعة نامه های جبران خلیل جبران به ماری هسکل بین سالهای 1924ـ 1908 گردآوری و اقتباس آزاد پائولوکوئلیو برگردان آرش حجازی تهران 1379 ش حسن جادحسن الادب العربی فی المهجر قطر 1405/1985 کاظم حطیط اعلام و رواد فی الادب العربی بیروت 1987 ریاض حنین احادیث عن جبران بیروت 1983 الف همو رسائل جبران التائهة بیروت 1983 ب غسان خالد جبران الفیلسوف بیروت 1983 الف همو جبران فی شخصیته و ادبه بیروت 1983 ب مارون عبود ادب العرب بیروت 1960 فوزی عطوی جبران خلیل جبران عبقری من لبنان بیروت 1989 ناهده فوزی جبران در آینه : همراه بانگاهی به کتاب پیامبر کرج 1383 ش یوحنا قمیر جبران فی المیزان بیروت 1992 عیسی ناعوری ادب المهجر قاهره 1959 میخائیل نعیمه جبران خلیل جبران : حیاته موته ادبه فنه بیروت 1985

عشق‌ از نگاه‌ جبران‌ خليل‌ جبران‌

        از جمله‌ ديدگاه‌هاي‌ جبران‌ اين‌ است‌ كه‌ وي‌ عشق‌ را تنها استحكام‌ پيوند زناشويي‌ مي‌داند و براين‌ اساس‌ معتقد است‌ كه‌ در امر ازدواج‌ بايستي‌ تنها عامل‌ عشق‌ و محبت‌ بين‌ زن‌ و مرد مود توجه‌ قرار گيرد نه‌ چيز ديگر. جبران‌ مي‌گويد:

    «دانستم‌ كه‌ سعادت‌ زن‌ به‌ مجد و شرف‌، كرم‌ و بردباري‌ مرد نيست‌، بلكه‌ به‌ عشق‌ و محبتي‌ است‌ كه‌ روح‌ زن‌ را به‌ روح‌ مرد پيوند مي‌زند و عواطف‌ زن‌ را در قلب‌ مرد مي‌ريزد و زن‌ و مرد را همچون‌ عضو واحدي‌ در كالبد زندگي‌ قرار مي‌دهد.»

    عشق‌ جبراني‌ همانند شهدي‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌ خون‌ در رگ‌هاي‌ عاشق‌ جاري‌ مي‌شود، عشق‌ متنوع‌ است‌ و در حالت‌هاي‌ گوناگون‌ متجلي‌ مي‌شود، عشق‌ جبراني‌ متعدد الاشكال‌ ولي‌ وحدت‌ التاؤير است‌. افكار عشقي‌ و عاطفي‌ جبران‌ در ارتباط‌ با تجلي‌ عشق‌، اينچنين‌ در قلم‌ وي‌ جاري‌ مي‌شود:

    «محبوب‌ من‌! اگرچه‌ پرتو عشق‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ از آسمان‌ فرود مي‌آيد اما تاؤير آن‌ در عالم‌ خاكي‌ يكسان‌ است‌، عشق‌ نوري‌ است‌ كه‌ دل‌ انسان‌ را روشن‌ مي‌كند، عشق‌ همان‌ شعله‌ و اخگري‌ است‌ كه‌ از آسمان‌ هبوط‌ مي‌كند تا تيرگي‌ و پليدي‌ را از جان‌ انسان‌ها بزدايد، زيرا تمام‌ عناصر عشق‌ در نهاد انسان‌ و بشريت‌ مشترك‌ است‌.»

   پس‌ تجلي‌ عشق‌ در افكار جبران‌، گاه‌ در قالب‌ خرد، زماني‌ به‌ صورت‌ عدل‌ و گاهي‌ نيز به‌ شكل‌ اميد متجلي‌ مي‌شود.   اما اينكه‌ عشق‌ چگونه‌ به‌ وجود مي‌آيد، آيا به‌ اختيار انسان‌ است‌ يا خير، جبران‌ معتقد است‌: عشق‌ تنها با اراده‌ خداوند و با الهام‌ خاصه‌ حضرت‌ حق‌ است‌ كه‌ در وجود انسان‌ متبلور مي‌شود در حالي‌كه‌ خود انسان‌ هيچ‌گونه‌ دخالتي‌ در اين‌ رابطه‌ ندارد. عشق‌ و پيدايش‌ آن‌ در انديشه‌ جبران‌، طوري‌ تبيين‌ مي‌شود كه‌ زمان‌ در آن‌ دخيل‌ نيست‌، بلكه‌ عشق‌ در همان‌ لحظه‌ نخست‌ ديدار به‌ وجود مي‌آيد. اگر اين‌ اتفاق‌ نيفتد، با گذشت‌ زمان‌ هرگز چنين‌ اتفاقي‌ نخواهد افتاد، چراكه‌ عشق‌ زاده‌ تفاهم‌ روحي‌ است‌:

    «چه‌ نادان‌اند، آنان‌ كه‌ مي‌پندارند عشق‌، پس‌ از همزيستي‌ طولاني‌ و همراهي‌ مستمر پديد مي‌آيد. حقيقت‌ آن‌ است‌ كه‌ عشق‌ حقيقي‌، حاصل‌ تفاهم‌ روح‌ است‌ و اين‌ تفاهم‌، اگر در يك‌ لحظه‌ ايجاد نگردد، با گذر سال‌ها و نسل‌ها نيز به‌ وجود نخواهد آمد.»

    در جاي‌ ديگر نيز مي‌گويد:

    «عشق‌ تنها شكوفه‌يي‌ است‌ كه‌ بدون‌ ياري‌ فصل‌ها مي‌رويد و رشد مي‌كند.»

    به‌ اعتقاد جبران‌ پس‌ از به‌ وجود آمدن‌ عشق‌ بايستي‌ براي‌ جاودانگي‌ آن‌ تلاش‌ كرد. او معتقد است‌ عشقي‌ پاك‌ و جاودان‌ مي‌ماند كه‌ با اشك‌ چشم‌ شست‌وشو داده‌ شود.

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله جبران خلیل جبران را به قیمت 15900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=9981
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله جبران خلیل جبران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.