0
0

دانلود مقاله تشخيص خطای سيم بندی استاتور با آناليز موجک و شبکه عصبی

561 بازدید

موتورهاي  الکتريکي نقش مهمي را در راه اندازي موثر ماشينها و پروسه هاي صنعتي ايفا مي کنند. بخصوص موتورهاي القايي قفس سنجابي را که بعنوان اسب کاري صنعت مي شناسند. بنابراين تشخيص خطاهاي اين موتورها مي تواند فوايد اقتصادي فراواني در پي داشته باشد… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله تشخيص خطای سيم بندی استاتور با آناليز موجک و شبکه عصبی دنبال نمایید. این فایل شامل 117 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله تشخيص خطاي سيم بندی استاتور با آناليز موجک و شبکه عصبی

مشخصات فایل تشخيص خطای سيم بندی استاتور با آناليز موجک و شبکه عصبی

عنوان: تشخيص خطای سيم بندی استاتور با آناليز موجک و شبکه عصبی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 117
حجم فایل : 3 مگابایت

بخشی از  مقاله تشخيص خطای سيم بندی استاتور با آناليز موجک و شبکه عصبی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

 

مقدمه:

موتورهاي  الکتريکي نقش مهمي را در راه اندازي موثر ماشينها و پروسه هاي صنعتي ايفا مي کنند. بخصوص موتورهاي القايي قفس سنجابي را که بعنوان اسب کاري صنعت           مي شناسند. بنابراين تشخيص خطاهاي اين موتورها مي تواند فوايد اقتصادي فراواني در پي داشته باشد. از جمله مديريت کارخانه هاي صنعتي را آسان مي کند، سطح اطمينان سيستم را بالا مي برد، هزينه تعمير و نگهداري پايين مي آيد و نسبت هزينه به سود بطور قابل توجهي کاهش مي يابد.

Bonnett  و Soukup براي خرابيهاي استاتور موتورهاي القايي سه فاز قفس سنجابي، پنج حالت خرابي مطرح کرده اند که عبارت اند از: حلقه به حلقه، کلاف به کلاف، قطع فاز، فاز به فاز و کلاف به زمين[1]. براي موتورهاي قفس سنجابي، خرابيهاي سيم پيچي استاتور و ياتاقانها  کل خرابيها به حساب مي آيند و همچنين اکثر خرابيهاي سيم پيچي استاتور موتور القايي از فروپاشي عايقي حلقه به حلقه ناشي مي شود]2[. برخي از محققين خرابيهاي موتور را چنين تقسيم بندي کرده اند: خرابي  ساچمه ها ( ياتاقانها) %40-50، خرابي عايق استاتور %30-40 و خرابي قفسه روتور %5- 10 [3] که اگر خرابي حلقه به حلقه جلوگيري نشود، منجر به خطاي فاز به زمين يا فاز به فاز مي گردد، که خطاي فاز به زمين شديد تر است. در مقالات[4] [5] نظريه تابع سيم پيچي و کاربرد آن در آناليز گذرای موتورهاي القايي تحت خطا شرح داده شده است. از اين نظريه در مدلسازي خطاي حلقه به حلقه استاتور استفاده شده است. علاوه بر روشهاي فوق خطاي استاتور موتور القايي را     مي توان به کمک بردارهاي فضايي مورد مطالعه قرار داد[6].

 

 

فصل اول :

بررسي انواع خطا در ماشينهاي القايي و علل بروز و روشهاي تشخيص آنها

  1-1- مقدمه:

خرابيهاي يك موتور قفس سنجابي را مي توان به دو دسته الكتريكي و مكانيكي تقسيم ‌كرد.هر كدام از اين خرابيها در اثر عوامل و تنش هاي متعددي ايجاد مي گردند . اين تنشها در حالت كلي بصورت حرارتي ، مغناطيسي ، ديناميكي ، مكانيكي و يا محيطي مي باشند كه در قسمت هاي مختلف ماشين مانند محور ، بلبرينگ ، سيم پيچي استاتور ، ورقه هاي هسته روتور واستاتور و قفسه روتور خرابي ايجاد مي كنند. اكثر اين خرابيها در اثر عدم بكارگيري ماشين مناسب در شرايط كاري مورد نظر ، عدم هماهنگي بين طراح و كاربر و استفاده نامناسب از ماشين پديد مي آيد . در اين قسمت سعي گرديده است ابتدا انواع تنشهاي وارده بر ماشين ، عوامل پديد آمدن و اثرات آنها بررسي گردد .

قبل از بررسي انواع تنشهاي وارده بر ماشين القايي بايستي موارد زير در نظر گرفته شود :

1- با مشخص كردن شرايط كار ماشين مي توان تنشهاي حرارتي، مكانيكي وديناميكي را پيش بيني نمود و ماشين مناسب با آن شرايط را انتخاب كرد . به عنوان مثال ، سيكل كاري ماشين و نوع بار آن ، تعداد دفعات خاموش و روشن كردن و فاصله زماني بين آنها ، از عواملي هستند كه تاثير مستقيم در پديد آمدن تنشهاي وارده بر ماشين خواهند داشت .

2- وضعيت شبكه تغذيه ماشين از لحاظ افت ولتاژ در حالت دائمي و شرايط راه اندازي و ميزان هارمونيكهاي شبكه هم در پديد آمدن نوع تنش و در نتيجه پديد آمدن خرابي در ماشين موثر خواهند بود .

 

 

1-2- بررسي انواع تنشهاي وارد شونده بر ماشين القايي :

1-2-1- تنشهاي موثر در خرابي استاتور : ]1[

الف ـ تنشهاي گرمايي : اين نوع از تنشها را مي توان ناشي از عوامل زير دانست:

◄ سيكل راه اندازي : افزايش حرارت در موتورهاي القايي بيشتر هنگام راه اندازي و توقف ايجاد    مي شود . يك موتور در طول راه اندازي ، پنج تا هشت برابر جريان نامي از شبكه جريان مي كشد تا تحت شرايط بار كامل راه بيفتد . بنابراين اگر تعداد راه اندازي هاي يك موتور در پريود كوتاهي از زمان زياد گردد دماي سيم پيچي به سرعت افزايش مي يابد در حالي كه يك موتور القايي يك حد مجاز براي گرم شدن دارد و هرگاه اين حد در نظر گرفته نشود آمادگي موتور براي بروز خطا افزايش مي يابد . تنشهايي كه بر اثر توقف ناگهاني موتور بوجود مي آيند به مراتب تاثير گذارتر از بقيه تنشها هستند .

◄ اضافه بار گرمايي :  بر اثر تغييرات ولتاژ و همچنين ولتاژهاي نامتعادل دماي سيم پيچي افزايش        مي يابد.

بنابر يك قاعده تجربي بازاي هر  %2/1-3 ولتاژ فاز نامتعادل دماي سيم پيچي فاز با حداكثر جريان خود، 25% افزايش پيدا مي كند .

◄ فرسودگي گرمايي : طبق قانون تجربي با ºc10 افزايش دماي سيم پيچي استاتور عمر عايقي آن نصف  مي شود. بنابراين اثر معمولي فرسودگي گرمايي ، آسيب پذيري سيستم عايقي است .

ب ـ تنشهاي ناشي از كيفيت نامناسب محيط كار : عواملي كه باعث ايجاد اين تنشهامي شود به صورت زير است :

◄رطوبت

◄ شيميايي

◄خراش ( سائيدگي)[1]

◄ ذرات كوچك خارجي

ج ـ تنشهاي مكانيكي : عواملي كه باعث ايجاد اين تنشها مي شوند به صورت زير مي باشند :

◄ ضربات روتور : برخورد روتور به استاتور باعث مي شود كه ورقه هاي استاتور عايق كلاف را از بين ببرد و اگر اين تماس ادامه داشته باشد نتيجه اين است كه كلاف در شيار استاتور خيلي زود زمين   مي شود و اين به دليل گرماي بيش از حد توليد شده در نقطه تماس مي باشند .

◄ جابجايي كلاف : نيرويي كه بر كلافها وارد مي شود ناشي از جريان سيم پيچي است كه اين نيرو متناسب با مجذور جريان می باشد ( F∝ ). اين نيرو هنگام راه اندازي ماكزيمم مقدار خودش را دارد و باعث ارتعاش كلافها با دو برابر فركانس شبكه و جابجايي آنها در هر دو جهت شعاعي و مماسي      مي گردد.

 1-2-2- تنشهاي موثر در خرابي روتور :

الف ـ تنشهاي گرمايي : عواملي كه باعث ايجاد اين نوع تنشها در روتور مي شود به صورت زير است:

◄ توزيع غير يكنواخت حرارت : اين مسئله اغلب هنگام راه اندازي موتور اتفاق مي افتد اما عدم يكنواختي مواد روتور ناشي از مراحل ساخت نيز ممكن است اين مورد رابه وجود آورد. راه اندازي هاي مداوم و اثر پوستي، احتمال تنشهاي حرارتي در ميله هاي روتور را زيادتر مي كنند .

◄جرقه زدن روتور : در روتورهاي ساخته شده عوامل زيادي باعث ايجاد جرقه در روتور مي شوند كه برخي براي روتور ايجاد اشكال نمي كنند ( جرقه زدن غير مخرب ) و برخي ديگر باعث بروز خطا    مي شوند ( جرقه زدن مخرب ) . جرقه زدن هاي غير مخرب در طول عملكرد نرمال[2] موتور و بيشتر در هنگام راه اندازي رخ مي دهد .

◄ نقاط داغ و تلفات بيش از اندازه : عوامل متعددي ممكن است باعث ايجاد تلفات زيادتر و ايجاد نقاط داغ شوند . آلودگي ورقه هاي سازنده روتور يا وجود لكه بر روي آنها ، اتصال غير معمول ميله هاي روتور به بدنه آن ، فاصله متغير بين ميله ها و ورقة روتور و غيره مي تواند در مرحله ساخت موتور به وجود آيد .البته سازندگان موتور ، آزمايشهاي خاصي مانند اولتراسونيك را براي كاهش اين اثرات بكار مي برند.

ب ـ تنشهاي مغناطيسي : عواملي مختلفي باعث ايجاد اين تنشها بر روي روتور مي شوند همانند، عدم تقارن فاصله هوايي و شارپيوندي شيارها ، كه اين عوامل و اثرات آنها در زير مورد بررسي قرار داده شده است :

◄ نويزهاي الكترومغناطيسي : عدم تقارن فاصله هوايي ، علاوه بر ايجاد يك حوزه مغناطيسي نامتقارن باعث ايجاد مخلوطي از هارمونيكها در جريان استاتور و به تبع آن در جريان روتور مي گردد. اثرات متقابل هارمونيكهاي جريان ، باعث ايجاد نويز يا ارتعاش در موتور مي شوند . اين نيروها اغلب از نا همگوني فاصله هوايي بوجود مي آيند

◄ كشش نا متعادل مغناطيسي : كشش مغناطيسي نامتعادل باعث خميده شدن شفت روتور و برخورد به سيم پيچي استاتور مي شود. در عمل روتورها به طور كامل در مركز فاصله هوايي قرار   نمي گيرند. عواملي همانند، گريز از مركز[3]، وزن روتور ، سائيدگي يا تاقانها و … همگي بر قرار گيري روتور دورتر از مركز اثر  مي گذارند .

◄ نيروهاي الكترومغناطيسي : اثر شار پيوندي شيارها ناشي از عبور جريان از ميله هاي روتور ، سبب ايجاد نيروهاي الكتروديناميكي مي شوند. اين نيروها با توان دوم جريان  ميله )  )  متناسب و يكطرفه  مي باشند و جهت آنها به سمتي است كه ميله را به صورت شعاعي از بالا به پائين جابجا   مي كند . اندازه اين نيروهاي شعاعي به هنگام راه اندازي بيشتر بوده و ممكن است به تدريج باعث خم شدن ميله ها از نقطه اتصال آنها به رينگ هاي انتهايي گردند.

ج ـ تنشهاي ديناميكي : اين تنشها ارتباطي به طراحي روتور ندارند بلكه بيشتر به روند كار موتورهاي القايي بستگي دارند .

برخي از اين تنشها در ذيل توضيح داده مي شود :

◄ نيروهاي گريز از مركز[4] : هر گونه افزايش سرعت از حد مجاز ، باعث ايجاد اين نيروها مي شود و چون ژنراتورهاي القايي در سرعت بالاي سنكرون كار مي كنند اغلب دچار تنشهايي ناشي از نيروي گريز از مركز مي گردند .

◄ گشتاورهاي شفت :  اين گشتاورها معمولاً در خلال رخ دادن اتصال كوتاه و گشتاورهاي گذرا توليد مي شوند. اندازه اين گشتاورها ممكن است تا 20 برابر گشتاور بار كامل باشد .

د ـ تنشهاي مكانيكي : برخي از مهمترين خرابي هاي مكانيكي عبارتنداز :

◄ خميدگي شفت روتور

◄ تورق نامناسب و ياشل بودن ورقه ها

◄ عيوب مربوط به ياتاقانها

◄ خسارت ديدن فاصله هوايي

هـ ـ تنشهاي محيطي : همانند استاتور تنشهاي محيطي مختلفي، مي تواند بر روي روتور تاثير گذار باشد همانند رطوبت ، مواد شيميايي، مواد خارجي و غيره

1-3 – بررسي عيوب اوليه در ماشين هاي القايي : ]8[

در اين قسمت، عيوب و خطاهايي كه ممكن است در يك ماشين القايي پديد آيد بررسي گرديده و عوامل بوجود آورنده آنها و تا حدودي تشخيص اين خطاها مورد مطالعه قرار گرفته اند . عيوب به دو دسته، خطاهاي الكتريكي و مكانيكي تقسيم بندي شده اند البته ممكن است خطاهايي در اثر پديد آمدن هر دو نوع عيب الكتريكي و مكانيكي رخ دهد .

در حالت كلي خطاهاي بسيار مهمي كه در يك ماشين الكتريكي مي تواند اتفاق بيفتد به شرح ذيل است :

a: خطاي استاتور كه در نتيجه باز شدن يا اتصال كوتاه شدن يك تعداد زيادي از سيم پيچها در يك فاز استاتور ايجاد مي شود.

b: اتصال هاي نامناسب در سيم پيچي هاي استاتور

c: شكست ميله روتور يا شكست حلقه انتهايي روتور[5]

d: اختلالات[6] استاتيكي يا ديناميكي شكاف هوايي

e: خميدگي شفت[7] كه در نتيجه سائيدگي بين استاتور و روتور مي تواند ايجاد شود

f: خطاهاي گيربوكس و ياتاقانها

اين خطاها به وسيله يك يا چند تا از عواملي كه در زير آورده شده است مي تواند ايجاد شوند .

a : نامتعادل بودن ولتاژ و جريان خط فاصله هوايي

b  : افزايش پالسهاي گشتاور

 c : افزايش تلفات و كاهش در راندمان

d  : گرمايشي خيلي زياد

روشهاي تشخيص، جهت خطاهايي كه در بالا گفته شد ، مستلزم انواع مختلفي از علوم و تكنولوژي ها است كه برخي از اين روشهاي تشخيص در زير آمده است .

 a  :  روشهاي كنترلي ميدان الكترومغناطيسي، کويل مخصوص تشخيص خطا[8]

b : اندازه گيريهاي حرارتي

c : بازشناسي[9] مادون قرمز

d  : روشهاي كنترلي ، انتشار فركانسي راديويي (  RF)

e  : روشهاي كنترلي نوسان و نويز

f  : اندازه گيريهاي نويز صوتي

h  : آناليز اثر جريان  موتور ( MCSA )[10]

J : مدل هوش مصنوعي[11] و تكنيكهايي بر مبناي شبكه هاي عصبي[12]

شكل ( 1-1 ) يك موتور القايي كه قسمتهاي مختلف آن از يكديگر مجزا شده است را نشان مي دهد. خطاهايي كه در بالا گفته شد در اين قسمتها ايجاد و گسترش مي يابند .

1-3-1- عيوب الكتريكي اوليه در ماشينهاي القايي : در صورت پديد آمدن اين گونه عيب ، ماشين مي تواند به كار خود ادامه دهد و در صورت تشخيص ندادن به موقع اين خطا، ماشين به مرور زمان از بين خواهد رفت . البته اين موضوع بستگي به شدت وقوع خطا، در ماشين خواهد داشت و گاهي اوقات مشاهده مي گردد كه در اثر يكي از اين نوع خطاها، ماشين كاملاً از بين مي رود . عمده عيوب الكتريكي در ماشين در ذيل بيان شده است .

الف ـ خروج از مركزيت استاتور : با استفاده از طيف جريان الكتريكي استاتور و يا طيف ارتعاشات ناشي از لرزش موتور، مي توان اين عيب را تشخيص داد . بخاطر اينكه ميدان مغناطيسي در هر سيكل شبكه ، دو سيكل را طي مي كند . اكثر خطاهاي الكتريكي، معمولاً درهارمونيك دوم از فركانس شبكه بروز مي كنند . اين فركانس در هر دو نوع طيف الكتريكي و ارتعاشي قابل دسترسي مي باشند در شكل (1-2) اين موضوع نشان داده شده است .

دو برابر فركانس منبع                               فركانس عبور قطب

ب ـ خروج از مركزيت روتور : اين عيب در اثر عواملي مانند خرابي ياتاقانها، شل شدن هسته هاي روتور و غيره پديد مي آيند. خروج از مركزيت روتور، سبب ايجاد اندازه هاي ارتعاشي و الكتريكي در فركانسهاي دو برابر فركانس منبع با وجود باندهاي كناري ناشي از فركانس عبور قطب مي گردد . روابط زير ، فركانسهاي موجود در محيطهاي جريان الكتريكي استاتور را توصيف مي نمايند.

تعداد قطب ×  فركانس لغزش روتور     =          فركانس عبور قطب

سرعت روتور- سرعت سنكرون     =       سرعت لغزش روتور

سرعت روتور × تعداد هاديها     =  سرعت هاديهاي روتور

بنابراين بهترين روش جهت تشخيص اين گونه خطاها در ماشين ، استفاده از يك طيف موج فركانسي از جريان الكتريكي استاتور در اطراف فركانس چرخشي روتور مي باشد

 

ج ـ خطاهاي شكست ميله روتور و حلقه هاي انتهايي : ]9[

در سالهاي اخير، پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي در زمينه ساخت و طراحي سيم بندي هاي استاتور بدست آمده است . از طرفي چون لازم است كه موتورهاي القايي در محيطهايي كه داراي گرد و خاك و فاسد كنندگي بالايي هستند نيز كار بكند ، لازمه كار كردن در چنين محيطهايي ، نيازمند توسعه وسيع در بهبود مواد عايقي و همچنين نحوه عملكرد اين ماشينها مي باشد . با اين وجود طراحي روتور قفسي و ساخت آن دستخوش تغييرات بسيار كمتري نسبت به استاتور شده است به همين دليل خطاهاي روتور هم اكنون درصد بسيار بالايي از خطاهايي كه در ماشين رخ مي دهد را شامل مي شود كه در حدود %10-5 از مجموع كل خطاها مي باشد. اكثريت خطاهايي كه در روتور يک موتور القايي سه فاز رخ مي دهد ، مربوط به شكست ميله هاي روتور و همچنين حلقه هاي انتهايي روتور است. در واقع شكست ميله  روتور به عنوان يكي از خطاهاي اوليه در ماشين شناخته مي شوند و اين عيب باعث ايجاد خرابي بيشتر در موتور خواهد شد كه تشخيص اين نوع خطاها بسيار دشوار است .

همانطوريكه قبلاً گفته شد كلاس خرابي[13] روتور به گروهاي زير تقسيم بندي مي شوند :

1- شفت

2- ياتاقانها

3- ورقه ها

4- قفس سنجابي

5- سيستم تهويه

6- استاتور

7- هر تركيبي از موارد بالا

و همچنين الگوي خرابي در روتور نيز به گروهاي زير طبقه بندي مي شود كه به تنشهايي گوناگون عمل كننده روي ماشين ارتباط داده مي شوند :

1- گرمايي

2- مغناطيسي

3- ديناميكي

4- مكانيكي

5- محيطي

قفس هاي روتور در 2 نوع مجزا مي باشند.

a   : نوع    ريخته شده

b  : نوع   نوع ساختگي

قبلاً موتورهاي با قفس  ريخته شده  در ماشينهاي كوچك مورد استفاده قرار مي گرفته است . در حال حاضر ماشينهايي با اين نوع قفس مي توانند تا رنج  kw 3000 مورد استفاده قرار گيرند. قفس روتور نوع ساختگي اغلب در ماشينهاي با كاربرد ويژه و رنج وسيع مورد استفاده قرار مي گيرند . با اين حال روتورهاي از  نوع ساختگي بسيار بيشتر از  نوع ريخته شده  دچار شكست روتور و همچنين حلقه انتهايي مي شوند. به عبارت ديگر تعمير كردن شكست هاي مربوط به روتور نوع  ريخته شده  بسيار دشوارتر و مشكل تر از نوع ساختگي مي باشد. زماني كه يك ميله اي دچار شكست شود ، به دليل

افزايش استرس هاي ناشي از اين شكست، ميله هاي كناري نيز تحت تاثير قرار مي گيرند و به تدريج وضعيت اين ميله ها نيز بدتر مي شوند.

براي جلوگيري از چنين فرايند مخرب تجمعي ( يكجا ) عيوب ايجاد شده بايد به سرعت تشخيص داده شوند، در همان مراحلي كه محور شروع به ترك خوردن مي كند. مطالعات آزمايشگاهي جهت تشخيص خطاهاي ميله روتور بسيار گران قيمت است و ممكن است باعث خسارات جبران ناپذيري به روتور شود . بنابراين وجود روشي بر مبناي ايجاد يك مدل با استفاده از تاج سيم پيچي جهت     شبيه سازي خطاهاي در ارتباط با ميله روتور و همچنين درجات مختلفي از شكست ميله، بسيار لازم و ضروري است.

تكنيكهاي مختلفي جهت تعيين شكستگيهاي ميله روتور به طور خلاصه در ذيل آورده شده است :

a   : آناليز ولتاژ القايي در حوزه زمان و فركانس در  بوبين هاي مخصوص تشخيص خطا كه به طور ذاتي در اطراف نوك دانه استاتور و همچنين يوغ قرار گرفته است

b  : آناليز در حوزه زمان و فركانس شار محور كه به وسيله بوبين های مخصوص تشخيص خطای خارجي در اطراف محور ماشين كنترل مي شود

c  : آناليز طيف جريان خط ماشين ، يا آناليز اثر جريان موتور ( McsA )

d  : آناليز هارمونيكهاي گشتاور و سرعت موتور

e  : تخمين پارامتر

كه از ميان اين روشها ، روشي McsA يكي از مهمترين روشهائي است كه جهت تشخيص خطاي شكست ميله و حلقه  انتهايي روتور مورد استفاده قرار مي گيرد .در اين روش از سيم بندي استاتور به عنوان بوبين تشخيص خطا استفاده مي شود. به علاوه اين روش به وسيله انواع بارها و همچنين ساير نامتقارينهاي موجود تحت تاثير قرار نمي گيرد. شكست ميله سبب مي شود كه مولفه هاي طيف در شار شكاف هوايي كه از رابطه   (1-1) بدست مي آيد افزايش يابد .

 

فهرست مطالب مقاله تشخيص خطای سيم بندی استاتور با آناليز موجک و شبکه عصبی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • چکيده..1
 • مقدمه.2
 • فصل اول: بررسي انواع خطا در ماشينهاي القايي و علل بروز و روشهاي تشخيص آنها
 • 1-1-مقدمه3
 • 1-2-بررسي انواع تنشهاي وارد شونده بر ماشين القايي4
 • 1-2-1-تنشهاي موثر در خرابي استاتور..4
 • 1-2-2- تنشهاي موثر در خرابي روتور..5
 • 1-3- بررسي عيوب اوليه در ماشينهاي القايي8
 • 1-3-1- عيوب الکتريکي اوليه در ماشينهاي القايي10
 • 1-3-2- عيوب مکانيکي اوليه در ماشينهاي القايي..17
 • فصل دوم: مدلسازي ماشين القايي با استفاده از تئوري تابع سيم پيچ
 • 2-1-تئوري تابع سيم پيچ..21
 • 2-1-1-تعريف تابع سيم پيچ21
 • 2-1-2-محاسبه اندوکتانسهاي ماشين با استفاده از توابع سيم پيچ..26
 • 2-2-شبيه سازي ماشين القايي29
 • 2-2-1- معادلات يک ماشين الکتريکي باm سيم پيچ استاتور و n سيم پيچ روتور..32
 • 2-2-1-1-معادلات ولتاژ استاتور.32
 • 2-2-1-2- معادلات ولتاژ روتور..33
 • 2-2-1-3- محاسبه گشتاور الکترومغناطيسي35
 • 2-2-1-4- معادلات موتور القاي سه فاز قفس سنجابي در فضاي حالت36
 • 2-3- مدلسازي خطاي حلقه به حلقه و خطاي کلاف به کلاف44
 • فصل سوم: آناليز موجک و تئوري شبکه هاي عصبي
 • 3-1-تاريخچه موجک ها54
 • 3-2-مقدمه اي بر خانواده موجک ها54
 • 3-2-1-موجک هار..55
 • 3-2-2- موجک دابيشز55
 • 3-2-3- موجک کوايفلت..56
 • 3-2-4- موجک سيملت.56
 • 3-2-5- موجک مورلت..56
 • 3-2-6- موجک مير..57
 • 3-3- کاربردهاي موجک.57
 • 3-4- آناليز فوريه.58
 • 3-4-1- آناليز فوريه زمان-کوتاه..58
 • 3-5-آناليز موجک59
 • 3-6- تئوري شبکه هاي عصبي..69
 • 3-6-1- مقدمه69
 • 3-6-2- مزاياي شبکه عصبي..69
 • 3-6-3-اساس شبکه عصبي..69
 • 3-6-4- انواع شبکه هاي عصبي….72
 • 3-6-5-آموزش پرسپترونهاي چند لايه76
 • فصل چهارم:روش تشخيص خطاي سيم بندي استاتور در ماشين القايي(خطاي حلقه به حلقه)
 • 4-1- اعمال تبديل موجک.79
 • 4-2- نتايج تحليل موجک..81
 • 4-3- ساختار شبکه عصبي.94
 • فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات..
 • نتيجه گيري97
 • پيشنهادات..98
 • پيوست ها..99
 • منابع و ماخذ
 •  فارسي.100
 • منابع لاتين..101
 • چكيده لاتين.

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله تشخيص خطای سيم بندی استاتور با آناليز موجک و شبکه عصبی را به قیمت 29900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=9936
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله تشخيص خطای سيم بندی استاتور با آناليز موجک و شبکه عصبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.