0
0

دانلود مقاله سيستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه

612 بازدید

حفاظت و تأمين جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمايه هاي ملي در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گرديده است. كه در هر عصر و زماني اين اقدامات تاميني بنا به مقتضاي پيشرفتهاي علمي در تشخيص و … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله سيستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه دنبال نمایید. این فایل شامل 100 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله سيستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه

مشخصات فایل سيستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه

عنوان: سيستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100
حجم فایل : 102 کیلوبایت

بخشی از  مقاله سيستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

مقدمه

حفاظت و تأمين جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمايه هاي ملي در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گرديده است. كه در هر عصر و زماني اين اقدامات تاميني بنا به مقتضاي پيشرفتهاي علمي در تشخيص و ارزيابي نوع خطر اعمال شده است.

اساس و زيربناي اقدامات، حفاظتي است كه معمولاً در سطح يك كشور در سازمان دفاع غيرنظامي هر مملكت متمركز مي‎شود و سازمانهاي نظامي نيز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش يگانهاي تحت امر اين اقدامات را به اجرا مي گذارند. اين اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمينه حفاظت شخصي و استفاده از سيستم هاي امنيتي در مكانهاي موردنياز مي‎باشد. ما اعتقاد داريم امنيت بايد اساساً برخود مردم و نه بر ماشين متكي باشد بر اين اعتقاد فلسفة محصولات كمپانيهاي سازنده پيوسته در پي طرح ابزاري بوده كه بهترين پيوند را با نيازهاي فردي امنيتي داشته باشد و امكان بازرسي چمدانهاي و بسته هاي مسافري با دستگاه اشعه X را جهت افزايش امنيت خطوط هوايي ايجاد كرده است در اين گزارش دستگاه اشعة X مورد بررسي قرار گرفته است كه در مبادي فرودگاهي و گمركات و ادارات پست استفاده گرديده است.

فصل 1

توليد اشعه

توليد اشعه

1-1- توليد اشعه X

در سال 1985 هنگاميكه ويلهلم كنراد رونتگن استاد دانشگاه وورتسبورگ مشغول مطالعه در خواص اشعه كاتوديك بود پديدة تازه اي توجه او را به خود جلب كرد وقتي كه جريان از لوله كروكس مي گذشت قطعه پلاتينو سيانور باريم كه در مجاورت آن قرار داشت فلوئور سانس سبز رنگ پيدا كرد و با پوشاندن جدار لوله باز اين پديده مشاهده مي گشت.

چون هيچگونه نور مرئي و اشعه كاتوديك به قطعه مزبور نمي رسيد رونتگن نتيجه گرفت كه پيدايش فلوئور سانس در اثر تابش اشعة نامرئي كه تا آنموقع شناخته نشده بود و به اين جهت آن را اشعه (X-RAY) ناميد. رونتگن ضمن آزمايشهاي مكرر تعدادي از خواص اين اشعه را كشف و نتيجة مطالعات خود را به انجمن پزشكي وورستبورگ به شرح زير گزارش داد:

 • اشعه X نامرئي است و به خط مستقيم سير مي كند و در ميدان الكتريكي يا مغناطيسي منحرف نمي گردد.
 • در بعضي اجسام خاصيت فلوئورانس ايجاد مي نمايند و صفحه عكاسي را نيز متاثر مي سازد.
 • از اغلب اجسامي كه براي نور مرئي حاجب است عبور مي كند و ضمن عبور از هوا يا گاز ها توليد جفت يون مي نمايد.

بلافاصله پس از كشف اشعه  X بوسيله رونتگن امكان از آن را در پزشكي مطرح گرديد و در همان سال مقالات متعددي راجع به موارد استعمال آن در پزشكي انتشار يافت.

مطالعات دربارة خواص اشعه  X بوسيله ساير محققين دنبال شد و ماهيت ارتعاشي آن با تشكيل طيف و ساير خواص نوري به اثبات رسيد. بعدها با استفاده از نظريه كوانتاي پلانك و تئوري انيشتين، چگونگي توليد و انتشار اشعه  X و تشگيل طيف اتصالي و مختص آن تعبير و تفسير گردد.

هنوز يكسال از كشف اشعه   X نگذشته بود كه گزارشهايي دربارة تاثير آن بر پوست بدن و سرخي شبيه سوختگي با اشعه آفتاب انتشار يافت و نيز معلوم گرديد كه اين اشعه با مقدار كافي سبب ريزش موها مي شود و به همين دليل از آن براي درمان كچلي استفاده كردند. بعدها دو دانشمند فرانسوي بنامهاي برگوئيه و تري بوند و                            (BERGONIE & TRIBONDEA)قوانين حساسيت بافتها را نسبت به اين اشعه مطالعه و منتشر نمودند وتدريجاً ساير خواص و اثرات بيوليژيگي و پزشكي آن بوسيله دانشمندان كشف و مورد تحقيق قرار گرفت بطوريكه امروزه كمتر نكتة مهمي در اين خصوص وجود دارد.

مهمترين مورد استعمال اشعه  X در پزشكي تشخيص تعداد زيادي از بيماريها و درمان بعضي از امراض است بطوريكه پرتوشناسي يكي از اركان مهم تشخيص را تشكيل مي دهد و بخش راديولوژي جزء لاينفك هر مؤسسه درماني مي باشد.

البته اشعه X مورد مورد استعمال غيرپزشكي نيز دارد و در بعضي از صنايع بخصوص صنايع فلزي از آن استفاده مي كنند. با گسترش روزمره دانش بشري كاربرد صنعتي پرتوها در آينده افق وسيعي را بخود اختصاص خواهد داد امروزه در بازرسي از وسايل وچمدانهاي مسافرين واتومبيل وپالتها در فرودگاه ها و كانتينرها در بنادر از دستگاههاي اشعه X كه به سيستمهاي تلويزيوني و نور ماوراء بنفش و ديگر تجهيزات مربوطه مجهز است استفاده مي شود كه هر كدام از دستگاهها بحث گسترده اي نياز دارند.

در اين مقدمه ابتدا به نحوه توليد اشعه  X و سپس دستگاههاي توليد اشعه و ساير خواص و طرز استفاده از آن مي پردازيم:

2-1- تخليه الكتريكي در گازهاي رقيق

هر گاه بين دو الكترود يك حباب شيشه اي كه درون آن به ماشين تخليه هوا مربوط است اختلاف پتانسيل كافي بر قرار سازند و به تدريج فشار هوا را پايين آورند تخليه الكتريكي با مناظر نوراني خاصي در آن انجام مي گيرد. در فشار ده ميليمتر جيوه، نور ضعيفي برنگ بنفش تقريباً تمام لوله را پر مي كند وقتي كه فشار به حدود از كاتود به آند به ترتيب فضاي تاريك كروكس، نور منفي، فضاي تاريك فاراده و بالاخره ستون نور مثبت قرار دارد.

هر گاه فشار باز هم كمتر مي شود و به يك دهم ميليمتر جيوه برسد ستون مثبت كوتاهتر شده جاي آن را نور منفي فرا مي گيرد. در فشارميليمتر ستون مثبت بطور كلي از بين رفته و درون حباب تقريباً تاريك مي شود و در اين صورت تخليه الكتريكي با جريان الكترونها انجام مي گيرد. الكترونها داراي سرعت زياد مي باشند و از برخورد آنها با لوله و يا حباب پديدة فلوئور سانس ظاهر مي شود اين جريان الكتروني را اشعه كاتديك و حباب آن را لوله كروكس مي نامند.

3-1- اشعه كاتديك

چگونگي توليد اشعه كاتديك در لوله كروكس به اين ترتيب است كه تعدادي از يونهاي آزاد موجود در داخل حباب در اثر ميدان الكتريكي به حركت در مي آيند و در مسير خود ايجاد يونهاي جديدي مي كنند. مي دانيم كه در اطراف كاتد به علت سقوط آني پتانسيل ميدان الكتريكي شديدي وجود دارد بنا بر اين يونهاي مثبت سرعت زيادي پيدا مي كنند و با شدت بر سطح كاتد اصابت مي نمايد (هجوم كاتدي) برخورد شديد اين يونها باعث كنده شدن الكترونها از سطح كاتد و پرتاب شدن آنها با سرعت زياد به طرف مقابل مي گردد و به اين ترتيب اشعه كاتدي به وجود مي آيد. الكترونها عمود از سطح كاتد خارج مي شوند و بطور مستقيم سير مي نمايند بطوريكه اگر كاتد مقعر باشد اشعه در يك نقطه متمركز مي شود.

سرعت الكترونها با بالا رفتن اختلاف پتانسيل بين الكترودها بيشتر مي شود بطوريكه با چند صد كيلو ولت سرعت اشعه كاتديك به سرعت نور نزديك مي گردد مثلاً سرعت الكترونها در لوله اي كه با  ولت كار مي كند معادل 18900 كيلومتر در ثانيه است ولي با ولتاژ 250000 ولت اين سرعت به حدود 250000 كيلومتر در ثانيه مي رسد اشعه كاتديك داراي خواص متعدد و موارد استعمال مختلفي است كه مهمترين آن توليد اشعه  Xمي باشد.

بطوريكه گفته شد اشعه كاتديك از الكترونهاي سريع به وجود آمده اند و لذا داراي انرژي حركتي زيادي مي باشند. برخورد اين اشعه به مانع سخت و توقف آنها باعث انتقال مقدار زيادي به ماده مي گردد كه قسمت عمده آن به صورت حرارت تلف شده (مورد 5/99 درصد) و مقدار كمي از آن به صورت انرژي تشعشعي در مي آيد كه اشعه X     را تشكيل مي دهد.

4-1- مولدهاي اشعه  X

يك لامپ (tube) مولد اشعه X بايد شامل‌‌‌‌‌‌‌‌ يك منبع الكترون و يك ميدان الكتريكي قوي براي سرعت دادن به الكترونها و يك سطح فلزي بنام آنمتي كاتد باشد. الكترونها در ميدان الكتريكي سرعت مي گيرند و به سطح آنتي كاتد (آند) كه از يك فلز سنگين انتخاب مي شود (مانند فلز Wolfram) و در مسير الكترونها قرار دارد اصابت مي كنند تا اشعه X  به وجود آيد.

بطور كلي دستگاه اشعهX از قسمتهاي زير تشكيل شده است:

 • لامپ اشعهX (tube X-RAY)
 • مولد ولتاژ بالا
 • اتصالات و جعبه كنترل
 • دستگاه خنك كننده

لامپ اشعه عمدتاً از يك حباب شيشه اي با خلاء بالا كه در داخل آن كاتد با فيلامان و آند در آن تعبيه شده است كه با عبور جريان پس از رسيدن به دماي بالا الكترون از خود ساطع مي نمايد. كميت تابعي از دماي فيالامان بوده و به سادگي با تنظيم شدت جريان عبوري از فيلامان قابل كنترل است اين شدت جريان كه با ميلي آمپر (M.A) اندازه گرفته مي شود نشان دهنده شدت جريان اشعه X است. فيلامان به قطب منفي مدار                      high voltage متصل است.

آند يك قطعه فلز با قابليت هدايت بالا (عمدتاً از مس) تشكيل يافته كه صفحه هدف در آن به شكل و زاويه مناسب تعبيه شده است.اين صفحه معمولاً از فلز ديرگداز(تنگستن) انتخاب مي‌شود. اين صفحه نسبت به امتداد پرتوهاي الكتروي تابشي از كاتد، با زاويه حدود  تا  درجه قرار گرفته و به قطب مثبت مدار ولتاژ بالا (High Voltage) متصل است. فقط درصد كمي حدود 1% از انرژي الكترونهاي تابيده به اين صفحه توليد اشعه X مي‌نمايد و بقيه انرژي آنها به حرارت تبديل مي گردد كه از طريق دستگاه خنك‌كننده جذب مي گردد.

بدنه لامپ را پوششي از فلز در بر گرفته است و از نظر الكتريكي اتصال به زمين است. بين لامپ (Tube) و بدنه از روغن و با گاز عايق پر شده است. پوشش داراي لايه اي از سرب پر مي باشد تا از تشعشعات نا خواسته جلوگيري شود. لامپها در انواع يك و دو قطبي از نظر اتصال الكتريكي وجود دارند كه ساختمانها را متفاوت مي سازد. تمام كنترلهاي لازم براي كار با تيوپ (لامپ) در پنل الكتريكي فراهم آنده است كليد هاي كنترل ولتاژ، ميلي آمپرمتر، كليد اتصال فيلامان و ساعت تنظيم زمان پرتو دهي در آن تعبيه شده است. (شكل زير)

5-1 بتاترون Betatron

در بتاترون براي توليد الكترونهاي بسيار پر انرژي از ميدان مغناطيسي استفاده مي شود. (اين دستگاه در سال 1939 به وسيله Kerst ساخته شده است كه انرژي الكترونها را به حدود انرژي بتاي اجسام راديواكتيو مي رساند) انرژي الكترونها در موقع برخورد به هدف تا 100 ميليون الكترون ولت حتي بيشتر نيز مي رسد و با اين طريق اشعه   X بسيار نافذ توليد مي شود كه براي درمان سرطانهاي عمقي بكار مي رود. در سالهاي اخير دستگاههاي سنكروترون (Synchrotron) ساخته اند كه انرژي الكترونها را تا1000 ميليون الكترون ولت (GEV) مي رساند.

6-1 دستگاههاي مولد اشعه  X

براي توليد اشعه X بايد بين دو سر لامپ مولذ اختلاف پتانسيل DC و ثابتي برقرار گردد كه مقدار آن بر حسب طول موج مورد احتياج از چند ده كيلو ولت تا صد كيلو ولت مي باشد در دستگاههاي اوليه اين ولتاژ قوي به وسيله ماشين هاي الكترواستاتيك تهيه مي شد كه اختلاف پتانسيلي در حدود چندين ده كيلو ولت و در جهت معيني توليد مي كردند ولي چون شدت جريان آنها خيلي كم بوده و حتي به يك ميلي آمپر نمي رسيد متروك شدند ولي امروزه به علت پيشرفتهاي فني و مترقي صنعت اين گونه ماشين ها مجدداً مورد استعمال پيدا كرده اند. در لامپ ايجاد مي كند.

در دستگاههاي جديد براي تهيه (High Voltage) ولتاژ بالا از ترانسفورمانورهاي خاص استفاده مي شود كه ولتاژ برق شهر را به ولتاژ قوي مورد نياز تبديل مي نمايد اين جريان را به وسيله يك سو كننده ها يك طرفه مي نمايند (DC) براي توليد ولتاژ هاي بسيار قوي از مولد آبشاري (كاسكيد) و سرعت دادن به الكترونها از شتاب دهنده خطي و يا بتاترون استفاده مي كنند در راديولوژي برحسب موارد مختلف به اختلاف پتانسيل هاي متفاوتي نيازمنديم و چون تعداد دورهاي ترانسفورماتور، ولتاژ اوليه ترانسفورماتور را تنظيم مي كنند.


7-1 مدار دستگاه مولد اشعة X با ترانسفورماتور

اين مدار شامل قسمتهاي زير است:

1- يك اتوترانسفورماتور كه به شبكه برق شهر وصل مي شود و بوسيله آن ولتاژ اوليه ترانسفورماتور فشار قوي تنظيم مي كنند.

2- ترانسفورماتور فشار قوي كه دو سر ثانوية‌ آن بوسيلة كابلهاي مخصوص به كاتد و آند لامپ وصل است با تغيير ولتاژ اتو ترانسفورماتور ولتاژ اوليه و در نتيجه اختلاف پتانسيل سر ثانويه ترانسفورماتور را مي توان به دلخواه تنظيم نمود.

3- يك ترانسفورماتوركاهنده به ميزان 4 تا 12 ولت براي گرم‌كردن فيلامان لامپ به كمك رئوستايي كه در مداراوليه اين ترانسفورماتور قرار دارد ولتاژ ثانويه آن را تنظيم مي‌كند.

4- كليد اصلي دستگاه كه در مدار شبكه برق شهر و ترانسفورماتور واقع شده است.

5- كليد كار دستگاه كه بين ترانسفورماتور و سيم پيچ اوليه ترانسفورماتور فشار قوي قرار دارد و با بستن آن ولتاژ آند و كاتد بر قرار مي شود.

6- زمان سنج كه بين اتو ترانسفورماتور و ترانسفورماتور فشار قوي نصب شده و به وسيله آن زمان لازم براي كار دستگاه تنظيم و پس از مدت مزبور مدار جريان به طور خودكار قطع مي شود.

7- يك ميلي‌آمپرمتر بين ثانويه ترانسفورماتورو لامپ براي دانستن شدت جرياني كه از لامپ مي گذرد.

براي حفاظت كاركنان از خطرات فشار قوي، ترانسفورماتور اصلي را در محفظه اي حاوي روغن با ضريب عايق قوي قرار مي دهند و ولتاژ قوي را به وسيله كابلهايي كه روپوش ضخيم از كائوچو دارد به لامپ مولد مي رساند.

 

 

8-1 توليد اشعه X نافذ

براي توليد اشعه X بسيار نافذ بايد سرعت الكترونها را هر چه ممكن است بالا برد انجام اين منظور از دو طريق امكان پذير است:

الف- استفاده از مولد ها كه ولتاژ بسيار قوي ايجاد مي كنند تا ميدان الكتريكي شديد باعث بالا رفتن سرعت و در نتيجه ازدياد انرژي حركتي الكترونها گردد.

ب- استفاده از دستگاههاي شتاب دهنده كه در آنها به وسيله ميدانهاي خاص الكتريكي يا مغناطيسي سرعت لازم به الكترونها داده مي شود.

الف- مولدهاي ولتاژ بسيار قوي- امروزه براي توليد ولتاژهاي بسيار قوي از دو نوع مولد استفاده مي شود:

1- مولد هاي الكترواستاتيك- اساس آن مانند ماشين هاي الكترواستاتيك القايي قديم است كه امروزه تكامل پيدا كرده و در توليد اشعه X نافذ و مراكز اتمي مورد استفاده قرار مي گيرد.

2- مولد هاي آبشاري- اين نوع مولد را كه بنام سازنده اش گرانياخر (Greinacher) نيز مي نامند از يك سري قطعات مشابه تشكيل شده است كه به نوبت و به تدريج ولتاژ را افزايش مي دهند.

اساس ساختمان آن به شرح زير است:

ترانسفورماتور oA كه ولتاژ حداكثرآن E ولت است (نقطة O به زمين اتصال دارد).

در يك الترنانس خازن را از طريق پر مي كند (يكسوساز) در آلترنانس بعد چون ولتاژ خازن و ترانسفورماتور به يكديگر اضافه مي شوند بنابراين اختلاف سطح بين دو نقطه O,B بين صفر و E 2 نوسان مي كند اين اختلاف سطح خازن  را با ولتاژ  از راه كنوترون پر مي كند.

بين نقطه C كه پتانسيل آن E2 است و نقطه B كه پتانسيل آن بين صفر وE2 تغيير مي كند يك اختلاف سطح ضرباني به وجود مي آيد كه از راه كنوترون و  براي پر كردن خازن  به كار مي رود. و بين دو سلاح اين خازن يعني نقاط D,B اختلاف سطحي مساوي E2 مي شود.

با اختلاف سطح ضرباني بين  خازن  پر مي شود به طوري كه پتانسيل نقطه E نسبت به C مساوي با E2 و نسبت به زميني E4 مي شود به همين ترتيب در طبقات بعدي دستگاه اختلاف پتانسيل افزايش مي يابد دستگاهي كه N طبقه باشد ولتاژي برابر NE2 ايجاد مي كند.

9-1 شتاب دهنده خطي

عموماً به دستگاهي اطلاق مي شود كه در آن استفاده از ميدان پر فركانس، سرعت سرعت بسيار زيادي به ذرات باردار (پروتون، اشعة آلفا، الكترون و ……) مي دهند در ابتدا از آن براي تهيه نوترون استفاده مي شد ولي امروزه براي توليد الكترونهاي بسيار پر انرژي هم به كار مي رود.

الكترون هايي كه قبلاً تحت تاثير يك ميدان الكتريكي (چندين ده كيلومتر ولت) سرعت كافي پيدا كرده اند بوسيله يك ولتاژ پر فركانس شتاب مي گيرد.

 

 

فهرست مطالب مقاله سيستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه       1
 • فصل اول: توليد اشعه             2
 • 1-1-        توليد اشعة X            3
 • 2-1- تخليه الكتريكي در گازهاي رقيق   5
 • 3-1- اشعه كاتديك    5
 • 4-1- مولدهاي اشعة X             6
 • 5-1- بتاترون Betatron        8
 • 6-1- دستگاههاي مولد اشعة X                9
 • 7-1- مدار دستگاه مولد اشعة X با ترانسفورماتور 10
 • 8-1- توليد اشعة X نافذ            12
 • 9-1- شتاب دهندة خطي           13
 • 10-1- خواص اشعة X            15
 • 11-1- اشعه نرم      15
 • 12-1- پديده هاي مربوط به انتشار اشعة X در ماده                16
 • فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه             19
 • 1-2-        نماد كلي يك دستگاه اشعة X    20
 • 2-2- شرح عمومي دستگاه اشعة X         21
 • 3-2- X- RAY          24
 • فصل سوم: سخت افزار           28
 • 1-3-        معرفي كلي قسمتهاي مختلف سخت افزار دستگاه   29
 • 1-1-3- سيستم سوئيچهاي اصلي             29
 • 2-1-3- سيستم برق Power   30
 • 3-1-3- سيستم چشم الكترونيكي              31
 • 4-1-3- سيستم كنترل              32
 • 5-1-3- سيستم تسمه نقاله        34
 • 6-1-3- سيستم توليد اشعة X    36
 • 7-1-3- سيستم توليد تصوير   36
 • 2-3- سيستم سوئيچهاي اصلي Main switching system  37
 • 1-2-3- مدار Fan unit , Power- on  39
 • 3-3- سيستم تغذيه Power system      40
 • 1-3-3- توليد ولتاژ run-Tim meter , DC          40
 • 2-3-3- كليد روشن سيستم توليد X- RAY و نمايشگر X- RAY               41
 • 4-3- سيستم چشم الكترونيكي Lightbarrir system             43
 • 5-3- سيستم كنترل Control system   48
 • 1-5-3- كي برد (Keyboard)               50
 • 2-5-3- سوئيچ سرويس service switch             51
 • 3-5-3- سوئيچ پايي Foot mat Switch               51
 • 4-5-3- سوئيچ دستي Hi- Top               51
 • 5-5-3-علامت گذاري چمدانها با لامپ يا زنگ Luggage marking lamps/buzzer      51
 • 6-5-3- چمدان (بسته) شمار يا شمارنده 1 ثانيه Luggage counter   52
 • 6-3- سيستم تسمه نقاله Conveyor system        52
 • 1-6-3- سيستم تسمه نقاله با موتور تكفاز               52
 • 2-6-3- Conveyor system equipped with streimetz circuit                55
 • 3-6-3- MOTION PICK UP                58
 • 7-3- سيستم توليد اشعه X- RAY generating system X   59
 • 1-7-3- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY              60
 • 2-7-3- توليدهاي تنش HIGH TENSION GERERATION  61
 • 3-7-3-آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION   61
 • 4-7-3- آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION  61
 • 5-7-3- نمايش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on   63
 • 8-3- سيستم توليد تصوير Image generating System   63
 • 1-8-3- خط الكترونيكي line electronics           64
 • 2-8-3- پردازشگر سيگنال خط line signal processor (zsps-)      67
 • 9-3- پردازش سيگنال خط line signal processing           67
 • 1-9-3- در وضعيت offset (جبران)،   68
 • 10-3- برنامه هاي تست و تشخيص Test and diagnostic programs           69
 • 11-3- حافظه ويدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3              70
 • فصل چهارم: نرم افزار           73
 • مقدمه: نرم افزار، صفحه كليد (كي برد) Keyboard            74
 • 1-4- روشن كردن سيستم        77
 • 2-4- پروسة بازرسي              78
 • 1-2-4- وقفه و تداوم بازرسي 80
 • 2-2-4- ارزيابي تصوير و علامت گذاري بسته ها                82
 • 3-4- برنامه ريزي سيستم       83
 • 1-3-4- منوي اصلي MAIN MENU    84
 • 2-3-4- منوي سوپروايزر: SUPER VISOR MENU           86
 • 3-3-4- سيستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP        88
 • 4-3-4- بزرگنمايي ZOOM    89
 • 5-3-4- مرور مدام يا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING       90
 • 6-3-4- جاروب يا مرور معكوس REVERSE SCANNING 90
 • 4-4- ارزيابي تصوير IMAGE EVALLUATION                91
 • 1-4-4- تصوير سياه و سفيد B/ W image           92
 • 2-4-4- سيستم / Hi- MAT تصوير رنگي Hi- MAT تشخيص مواد     92
 • 3-4-4- توابع ارزيابي تصوير WINDOW , VARI- MAT  93
 • 4-4-4- توابع خاص VARY- 02/02 VARY- SO , OS) براي تصاوير رنگي Hi- MAT)  97
 • 5-4-4- تابع ارزيابي تصوير SUPER- ENHANCEMENT 98
 • 6-4-4- كنتراست اضافي HIGH             98
 • 7-4-4-تابع CAT     98
 • 8-4-4- تابع NEG (منفي)       99
 • 9-4-4- تصوير رنگي HI- CAT             99
 • 10-4-4- تصوير HI- CAT براي سيستمهاي HI- MAT         100
 • 11-4-4- توابع ارزيابي تصوير VARY- CAT       101
 • 1-11-4-4- تابع تمركز (بزرگنمايي ZOOM FUNCTION) 101
 • 2-11-4-4- تابع ضبط ديجيتالي DIGIREC SYSTEM           102
 • فهرست منابع و مأخذ

 

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله سيستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه را به قیمت 25900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=9912
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله سيستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.