0
0

دانلود مقاله سوئيچينگ رگولاتور 75 وات

610 بازدید

يك رگلاتور  ولتاژ مودري است كه يك ولتاژ تقريبا” ثابت را به عنوان ورودي دريافت مي كند و به عنوان خروجي ولتاژي پايين تر از ولتاژ اوليه تحويل مي دهد كه اين ولتاژ خروجي در برابر محدوده مسيعي از تغييرات بار خروجي و يا ولتاژ ورودي ثابت مي ماند و ب اصطلاح گوله شده است – البته در بعضي از انواع… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله سوئيچينگ رگولاتور 75 وات دنبال نمایید. این فایل شامل 36 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله سوئيچينگ رگولاتور 75 وات

مشخصات فایل سوئيچينگ رگولاتور 75 وات

عنوان: سوئيچينگ رگولاتور 75 وات
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 36
حجم فایل : 81 کیلوبایت

بخشی از  مقاله سوئيچينگ رگولاتور 75 وات را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

يك رگلاتور  ولتاژ مودري است كه يك ولتاژ تقريبا” ثابت را به عنوان ورودي دريافت مي كند و به عنوان خروجي ولتاژي پايين تر از ولتاژ اوليه تحويل مي دهد كه اين ولتاژ خروجي در برابر محدوده مسيعي از تغييرات بار خروجي و يا ولتاژ ورودي ثابت مي ماند و ب اصطلاح گوله شده است – البته در بعضي از انواع منابع تغذيه suntching ولتاژ خروجي حتي بالاتر از ولتاژ ورودي نيز هست . يك منبع تغذيه ولتاژ ac را از منبع تحويل مي گيرد و آن را كويي كند و سپس با استفاده از متغير مناسب ورودي IC رگو لاتور فراهم مي شود و در خروجي ولتاژ گوله شده را خواهيم داشت .

Ic  هاي رگولاتور ولتاژ در محدوده وسيعي از ولتاژهاي خروجي موجود هستند . اين Icها همچنين مي توان براي هر ولتاژ خروجي دلخواه با انتخاب مقاومتهاي خروجي مناسب بكار برد .

بلاگ دياگرام يك منبع تغذيه معمولي در شكل نشان داده شده است . ولتاژ متناوب موجود (معمولا” 120v) به يك ترانسفورماتور متصل شده است كه سطح ولتاژ را بالا يا پايين مي آورد ( معمولا” در مدارها  ولتاژهاي پايين مورد نياز است ) ولتاژ خروجي ترانسفورماتور به يك يكسو ساز نيم موج يا تمام موج ( عموما” تمام موج ) ديودي متصل است . خروجي يكسو ساز به يك فيلتر مناسب متصل است تا تغييرات و متاژاين ناجيه نرمتر شود . اين ولتاژ كه با ripple  يا اعد جاج همراه است به عنان ورودي يك IC   رگولاتور ولتاژ مورد استفاده قرار مي گيرد خروجي اين IC ها در برابر تغببرات وسيع جريان با اعد جاج معيار كم همراه است.

  *   فيلتر ها

وجود مدار  در يكسو ساز براي تبديل ولتاژ متناوب ورودي با ميانگين صفر به سيگنال و تعارضي كه ميانگين غير صفر داشته باشد ضروري است . اما خروجي مدار يكسو ساز به هيچ وجه يك سيگنال dc خاص نيست البته براي مداري مانند شارژ كننده باطري ماهيت نوساني سيگنال تا زماني كه سطح dc  آن به شارژ معقول باطري بيان جامد اهميت چنداني نخواهد داشت اما براي مداري مانند ضبط يك 1 راديو فركانسهاي غير صفر موجود در ورودي در كار مدار اختلال ايجاد خواند كرد براي همين منظور ولتاژ توليد شده بايد سپار نوح ترو داراي تغييرات كم تو نسبت به خروجي مدار مدار يكسو ساز باشد.

p-( 10)

*دكو لاسيون و ولتاژ     ripple

در اين قسمت به طراحي چند معيار براي مقايسه كيفيت كار مدارهاي فيلتر مي پردازيم : شكل 2=   يك خروجي فيلتر ساده را نشان مي دهد . خروجي اين فيلتر داراي يك سطح dc و مقداري اعدجاج)    ( ripple مي باشد اگر چه باطري عموما” داراي خروجي dc مي باشد اما ولتاژ dc حاصل از يك سو سازي و فيلترينگ يك منبع متناوب داراي اعد جاج خواهد بود . هرچه مقدار اين اعدجاج ها به نسبت سطح dc  كمتر باشد عملكرد مدار بهتر ارزيابي مي شود .

فرض كنيد بوسيله يك ولتمتر ولتاژ   dc و ac سيگنال خروجي را اندازه بگيريم . در اين صورت تعريف مي كنيم :

1-

*  رگولاسيون ولتاژ ( voltage regulation)

عامل مهم ديگر ارزيابي كيفيت عملكرد بيك رگولاتور ولتاژ مقدار تغييرات ولتاژ خروجي در محدوده عملياتي مدار مي باشد . ولتاژ خروجي هنگامي كه از خروجي مدار جرياني كشيده مي شود كمتر از حالت بي باري است . مقدار تييرات ولتاژ خروجي در حالت بي باري و يا بار كامل مورد توجه بسيار فرد ااستفاده كننده از منبع تغذيه خواهد بود .   اين وجه عملكرد مدار با استفاده از تعريف زير سنجيده مي شود .

2-

اگر مقدار ولتاژ بي باري با ولتاژ بار کامل مساوي باشد V.R برابر صفر خواهد بود که بهترين حا لت ممکن است . اين مقدار نمايانگر اين است که منبع تغذيه مورد نظر يک منبع تغذيه ايده آل است که در آن ولتاژ خروجي مستقل از جريان کشيده شده از منبع است . ولتاژ خروجي بسياري از منابع با افزايش جريان خروجي آنها کاهش مي يابد . هر چه مقدار کاهش اين ولتاژ کوچکتر باشد درصد r.v کمتر است و عملکرد منبع تغذيه بهتر ارزيابي مي شود .

* ضريب اعوجاج سيگنال يکسو شده:

اگرچه ولتاژ يکسو شده، يک سيگنال فيلتر شده نيست اما به هر حال داراي يک جزء dc و يک جزء ac است. بنابراين ما مي‌توانيم اين مقادير dc و ac را محاسبه کرده و ضريب اعوجاج سيگنال يکسو شده نيم موج يا تمام موج را محاسبه کنيم. محاسبات نشان مي‌دهند که سيگنال تمام موج داراي درصد کمتري از اعوجاج است و بنابراين نسبت به سيگنال نيم موج از کيفيت بهتري برخوردار است. البته درصد اعوجاج هميشه مهمترين عامل محسوب نمي‌شود. اگر پيچيدگي و يا هزينه مدار براي ما مهم باشند و درصد اعوجاج در درجه دوم اهميت باشد يک سيگنال نيم موج نيز انتظارات را برآورده مي‌سازد. هم‌چنين اگر مدار يکسوساز جريان کمي را به بار تحويل دهد و نيز يکسوساز موج قابل قبول خواهد بود. از طرفي ديگر وقتي مي‌خواهيم منبع تغذيه حاصل کمترين اعوجاج ممکن را داشته باشد، بهتر است که کار را با يکسوساز تمام موج شروع کنيم، زيرا همانطور نشان خواهيم داد اين سيگنال داراي ضريب اعوجاج کمتري نسبت به سيگنال نيم‌موج است.

براي سيگنال نيم موج سطوح dc برابر است با Vdc=0.318vm. مقدار متوسط جزء ac اين سيگنال نيز به صورت زير قابل محاسبه است:

و داريم:

3-

براي سيگنال تمام موج سطح dc برابر است با Vdc=0.636vm. بنابراين:

(Append.B)

مقدار ضريب اعوجاج سيگنال تمام موج حدود 5/2 برابر کوچکتر از سيگنال نيم‌موج است پس سيگنال تمام موج بهتر فيلتر شده است. توجه داشته باشيد که مقادير ضريب اعوجاج براي اين دو سيگنال هرگز به ولتاژ ماکسيمم بستگي ندارند. يعني اگر ولتاژ ماکسيمم  افزايش پيدا کند سطح dc و سطح ac هر دو به يک نسبت افزايش پيدا مي‌کنند و ضريب اعوجاج ثابت مي‌ماند.

* يک فيلتر خازني ساده

يک مدار فيلتر پرکاربرد مدار فيلتر خازني ساده است. خازن موازي خروجي يکسوساز وصل مي‌شود و ولتاژ خروجي از دو سر خازن گرفته مي‌شود. شکل

و 40b يکسو از تمام موج قبل و بعد از اتصال فيلتر خازني از دو سر خازن را نشان مي دهد . همانطور که مي بينيم اين سيگنال ها داراي يک سطح dcو مقداري اعد جاج حول اين سطح  dc مي باشد .

شکل 5 يکسو ساز تمام موج و موج خروجي حاصل از آن هنگامي که به بار متصل است را نشان مي دهد . اگر هيچ باري يه فيلتر متصل نمي بود مرجع خروجي به صورت ايده آل برابر ولتاژ ماکسيسم حاصل از مدار  يکسو ساز مي بود . اما به طور کلي هدف از ساخاتن منبع تغذيه عبارت است از فراهم کردن يک ولتاژ dc  بدون اعد جاج براي استفاده در ساير مدارهاي الکترونيکي که در نتيجه آن جرياني در ترمينال خروجي منبع برقرار مي شود .

بنابر اين چون هميشه باري به خروجي متغير متصل خواهد بود . بايد اين مسئله را در محاسباتتان در نظر بگيريم .

براي سيگنال تمام موج نشان داده شده در شکل 5، دو بازه زماني تعريف شده است.  زماني است كه طي آن يك ديود از يكسو ساز در وضعيت هدايت قرار مي گيرد و خازن را تا سطح ماكسيسم  ولتاژ يكسو ساز شارژ مي كند .  زماني است كه طي آن ولتاژ يكسو ساز از ولتاژ ماكسيسم  پائين تر مي آيد و خازن دوباره شارژ مي شود .

اگر خازن فقط كمي دشارژ شود ( دراثويك با ر سبك ) ولتاژ ميانگين به ولتاژ ماكسيسم بسيار نزديك خواهد بود همچنين مقدار اعدجاج نيز براي بار سبك كمك است . اين مسئله به ما نشان مي دهد كه فيلترخازني براي بارهاي سبك ولتاژ dc بالاتر و اعد جاج كمتر براي بارهاي سنگين ولتاژ بالا پائين تر و اعد جاج بيشتري را فراهم مي كند . براي اينكه اين مسئله را بهتر درك كنيم بايد موج خروجي را بيشتر بررسي كنيم . و روتبط بين سيگنال ورودي يكسو نشده ، مقدار خازن ، مقدار مقاومت ، و ضريب اعدجاج مدار را تعيين كنيم .

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله سوئيچينگ رگولاتور 75 وات را به قیمت 16900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=9794
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله سوئيچينگ رگولاتور 75 وات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.