0
0

دانلود مقاله ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكی در يک مجرا استفاده هم زمان از فيلترهای وفقی و شبكه های عصبی در حالت فركانس متغير

490 بازدید

تاكنون براي حذف نويزهاي آكوستيكي از روش هاي فعال[1] و غير فعال[2]استفاده شده است. برخلاف روش غير فعال مي‌توان بوسيله‌ي روش فعال، نويز را در فركانس هاي پايين (زير 500 هرتز)، حذف و يا كاهش داد. در روش فعال از سيستمي استفاده مي شود كه شامل يك فيلتر وفقي است. به دليل… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكی در يک مجرا استفاده هم زمان از فيلترهای وفقی و شبكه های عصبی در حالت فركانس متغير دنبال نمایید. این فایل شامل 101 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكی در يک مجرا استفاده هم زمان از فيلترهای وفقی و شبكه های عصبی در حالت فركانس متغير

مشخصات فایل ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكی در يک مجرا استفاده هم زمان از فيلترهای وفقی و شبكه های عصبی در حالت فركانس متغير

عنوان: ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكی در يک مجرا استفاده هم زمان از فيلترهای وفقی و شبكه های عصبی در حالت فركانس متغير
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 101
حجم فایل : 7,12 مگابایت

بخشی از  مقاله ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكی در يک مجرا استفاده هم زمان از فيلترهای وفقی و شبكه های عصبی در حالت فركانس متغير را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

مقدمه

در سال هاي اخير حذف نويز آكوستيكي[1](ANC) با روش هاي فعال به دليل كاربردهاي فراوان آن مورد توجه بسياري از محققين بوده است. برخلاف روش غيرفعال مي توان بوسيله ي روش فعال، نويز را در فركانس هاي پايين (زير 500 هرتز)، حذف و يا كاهش داد [16،1] اولين بار كنترل فعال نويز توسط Pual Lveg در سال 1936 براي حذف نويز در مجرا- در مواردي چون سيستم هاي تهويه و تبريد هوا و اگزوز و ….. معرفي و تشريح گرديد [2]. در اين سيستم نويز با توليد يك صوت مشابه (هم دامنه)، ولي با فاز مخالف حذف مي گردد. به اين منظور بايد دامنه و فاز نويز تشخيص داده شده و معكوس آن توليد شود.

سيستم ايجاد شده بايد قابليت كنترل وفقي نويز را داشته باشد تا بتواند تغييرات ايجاد شده در نويز اوليه را ردگيري نمايد [1، 8، 12] عموماً در ANC از فيلتر FIR بعنوان يك كنترلگر وفقي استفاده مي شود كه وزن هاي آن توسط الگوريتم LMS بهينه مي شوند. اما به دليل ظاهر شدن تابع تبديل مسير ثانويه در سيستم ANC، بايستي الگوريتم LMS جهت دستيابي به همگرايي اصلاح گردد [4]. لذا در ANC از الگوريتم FXLMS- كه سيگنال فيلتر شده ي نويز را بعنوان ورودي الگوريتم در نظر مي گيرد- استفاده مي شود. اين الگوريتم در ابتدا به وسيله ي مورگان بيان شد [4] و سپس Burgess پيشنهاد كرد كه از آن براي حذف نويز داخل مجرا استفاده شود [5]. نويز باقيمانده نيز مي تواند به عنوان سيگنال ورودي به الگوريتم وفقي براي تنظيم ضرايب فيلتر و تخمين اثرات كانال آكوستيكي استفاده شود.

الگوريتم FXLMS يك روش ساده اي را پيشنهاد مي كند كه به منظور انتخاب گام حركت() مناسب، نياز به دانشي در مورد خصوصيات آماري داده هاي ورودي دارد. به ويژه هنگاميكه مسير ثانويه بصورت on- Line بهينه شود [58]. در اين الگوريتم براي اطمينان از همگرايي، گام حركت را كوچك اختيار مي كنند. در نتيجه سرعت همگرايي پايين است و اجراي ضعيفي خواهيم داشت. حال آنكه الگوريتم FXNLMS همگرايي را براي يك محدوده اي از گام حركت- كه بستگي به خصوصيات آماري داده هاي ورودي ندارد- تضمين مي كند و سرعت همگرايي آن نسبت به الگوريتم FXLMS بيشتر است. هر چند اين الگوريتم نيز بخاطر نويزهايي كه از محيط وارد ميكروفن هاي ورودي و خطا مي شوند، اثر پذير است [50]. از مشكلات الگوريتم FXLMS اين است كه براي حذف نويز باند پهن نياز به فيلتري از درجات بالا دارد كه سبب افزايش طول مجرا مي شود [6]. همچنين اين الگوريتم تنها در مورد كنترل كننده هاي خطي صادق است و براي كنترل كننده هاي غير خطي قابل استفاده نيست [51، 52]. در سيستم هاي ANC، عوامل غيرخطي از محرك هاي ثانويه (سيستم هاي آكوستيكي غير خطي تحت كنترل) سرچشمه مي گيرند. به ويژه وقتي سيگنال نويز ورودي دامنه اي نزديك به اشباع داشته باشد و يا در فركانس هاي نزديك- يا پايين تر از- محدوده ي مي نيمم فركانس كاري محرك ها كار كند [52]. بدين منظور براي بررسي عوامل غيرخطي مي توان از ساختاري غير خطي، همانند شبكه هاي عصبي استفاده كرد.

با توجه به پاسخ بلندگو، هيچ كاهشي در مقادير كمتر از 200 هرتز بدست نمي آيد [1]. همچنين به دليل اينكه تكنيك هاي غير فعال براي كاهش نويز در فركانس هاي كمتر از 500 هرتز موفقيت آميز‌نبوده اند [1، 6، 16]، از سيستم هاي ANC در محدوده ي 200 تا 500 هرتز استفاده مي شود. استفاده از بلندگوهاي مناسب باعث كاهش حد پاييني اين محدوده مي شود [1]. حد بالايي عملكرد را محدود نمي كند، چرا كه تكنيك هاي غيرفعال براي كاهش نويز در فركانس هاي بالاتر از 500 هرتز موفقيت آميز خواهد بود.

در اجراي الگوريتم FXLMS ، براي اينكه نويز پريوديك تك فركانس ورودي به مجرا در كوتاهترين زمان ممكن حذف شود، احتياج به گام حركت بهينه() در فيلتر وفقي داريم. ولي در عمل اگر فركانس ورودي تغييراتي داشته باشد، ممكن است كه حذف نويز در كوتاهترين زمان ممكن اتفاق نيفتد و يا سيستم بصورت واگرا عمل كند. در اين پايان نامه براي رفع اين مشكل، از يك گام حركت وفقي در الگوريتم FXLMS استفاده مي كنيم. به اين منظور محدوده ي گام حركت بهينه – در فركانس هاي 200 تا 500 هرتز – را محاسبه كرده تا اينكه يك منحني اسپلاين گام حركت بهينه برحسب فركانس ورودي بدست آيد. حال با تخمين فركانس ورودي بوسيله ي الگوريتم MUSIC و استفاده از منحني بدست آمده، را محاسبه كرده و از آن در الگوريتم FXLMS استفاده مي كنيم.

همچنين در اين پايان نامه با ارائه ي يك شبكه ي غيرخطي TDNGRBF، به حذف فعال نويز باند باريك فركانس متغير مي پردازيم. نمونه هاي (n)x تا X(n-N) ، به N تا شبكه ي GRBF وارد مي شوند و سپس از تركيب خطي خروجي آنها براي حذف نويز در يك مجرا استفاده مي شود. وزن هاي شبكه ي GRBF روي سيگنال سينوسي فركانس متغير 200 تا 500 هرتز محاسبه مي شوند و در نهايت روش TDNGRBF قابليت حذف نويز در مجرا را نشان مي دهد.

اين پايان نامه بصورت زير سازمان دهي شده است:

در فصل اول دلايل نياز به كنترل نويزهاي صوتي، تايخچه ي سيستم هاي كنترل فعال نويز و دلايل برتري آن نسبت به روش كنترل غيرفعال مورد توجه قرار گرفته است. در پايان فصل به معرفي گوشي فعال- كه نمونه ي صنعتي از اين سيستم ها مي باشد ، مي پردازيم.

در فصل دوم اصول فيلترهاي وفقي را تشريح كرده و در اين راستا الگوريتم LMS را بطور كامل توضيح مي دهيم. نحوه ي انتخاب ضريب همگرايي و زمان همگرايي از نكاتي است كه دراين فصل بررسي مي گردد. همچنين الگوريتم هاي SLMS,NLMS و CLMS را معرفي مي كنيم.

در فصل سوم به بررسي اصول كنترل فعال نويز در يك مجرا مي پردازيم. بدين منظور روش هاي پيشخور مبتني بر الگوريتم هاي FBFXLMS, FXLMS  در فصل چهارم ارائه خواهد شد. در اين راه ابتدا شبيه سازي يك سيستم ANC تك كاناله با الگوريتم FXLMS معمولي عرضه گرديده و سپس به ارائه گونه اي از الگوريتم FXLMS مي پردازيم كه قابليت حذف نويز فركانس متغير- در كمترين زمان ممكن – را دارد. در پايان اين فصل الگوريتم FBFXLMS نيز شبيه سازي شده است.

در فصل پنجم، ابتدا شبكه هاي عصبي GRBF,RBF را معرفي كرده و سپس با ارائه ي يك شبكه ي TDNGRBF رفتار غير خطي سيگنال هاي زماني را مدل كرده و از آن در حذف نويز باند باريك فركانس متغير در يك مجرا استفاده مي كنيم.

در فصل ششم نتيجه گيري و پيشنهادات عرضه خواهد شد.

فصل اول

مقدمه اي بر كنترل نويز آكوستيكي

1-1 ) مقدمه

نويزهاي آكوستيكي[1] موجود در محيط نه تنها تاثير مستقيمي بر روي شنوايي افراد مي گذارند، بلكه باعث كاهش راندمان و كارائي آنها، بيماري هاي جسمي از قبيل فشار خون، كاهش آسايش و راحتي افراد و فرسودگي در دستگاه ها مي شوند. اگر چه مشكل سر و صدا نسبت به مساله آلودگي محيط با مواد آلوده كننده، توجه كمتري را به خود جلب مي كند، اما امروزه آگاهي جامعه نسبت به انعكاس غير بهداشتي اصوات بلند، بيش از هميشه وجود دارد. بنابراين تلاش هاي زيادي براي كاهش نويزهاي آكوستيكي موجود در محيط شده است. بدين منظور روش هاي فعال[2] و غيرفعال[3]به كار مي رود. بزرگترين مزيت موجود در روش فعال اين است كه برخلاف روش غيرفعال مي توان نويز را در يك فضاي كوچك و بخصوص در فركانس هاي پايين (زير 500 هرتز)، كاهش داد [1، 6، 16].

ايده اوليه كنترل فعال نويز توسط pual Lveg در سال 1936 براي حذف نويز در مجراها[4] معرفي و تشريح گرديد [2]. اين سيستم، صداي ناخواسته را بوسيله توليد يك موج صوتي مشابه (هم دامنه)، ولي با فاز مخالف از بين مي برد. تداخل امواج نويزهاي ناخواسته و موج ساخته شده، باعث حذف هر دو صدا مي‌شود. اگر سيستم فعال، فاز و دامنه ي موج اوليه را به درستي تشخيص دهد، موفقيت در حذف نويز حاصل مي شود.

علي رغم تحقيقات انجام شده در دهه ي 1950 بر روي سيستم هاي كنترل فعال نويز، به دليل فقدان تكنولوژي لازم، اين سيستم ها بصورت عملي پيشرفت قابل ملاحظه اي نكردند. اما در سال هاي بعد، با بكارگيري تكنيك هاي ديجيتالي به جاي سيستم هاي پيچيده آنالوگ و بكارگيري علم پردازش سيگنال هاي ديجيتال، پيشرفت قابل ملاحظه اي حاصل شد. بگونه اي كه امكان دستيابي به سيستم هاي ANC در كاربردهاي گوناگون فراهم آمد [3]. هم اكنون با پيدايش پردازنده هاي سريع سيگنال هاي ديجيتال ، امكان پياده سازي سيستم هاي كنترل فعال نويز با استفاده از الگوريتم هاي مختلف محقق گرديده است.

سيستم هاي كنترل فعال نويز در دهه ي 1980 بر پايه ي نظريه ي فيلترهاي وفقي بنا و توسعه داده شده است [4]. با توجه به توانايي ها و ارزان قيمت بودن سخت افزارهاي DSP مثل خانواده ي TMS320، تكنولوژي استفاده از اين سخت افزارها همراه با تئوري ANC عملي شده است [7].

1-2)علل نياز به كنترل نويزهاي صوتي (فعال و غيرفعال)

1-2-1) بيماري هاي جسمي [17]

يكي از مشكلات اساسي در مورد وجود صدا با شدت بالا، اثرات نابهنجار شنوايي است كه كودكان بيشتر در معرض اين بيماري ها قرار مي گيرند. بايد به اين توجه كرد كه سطح فشار آكوستيكي db 130 به عنوان آستانه دردناكي ناميده مي شود. بعنوان نمونه چندين نوع صدا به همراه مقدار شدت صدا در زير آمورده شده است.

 • صداي جريان آب در رودخانه و صداي خش خش برگ درختان: db15
 • صداي ناشي از يك صحبت معمولي: db 60-45
 • صداي يك صورت تراش الكتريكي: db85
 • صداي ناشي از پرتاب موشك در فاصله ي 150 فوتي از سكوي پرتاب: db 180

1-2-2) بيماري هاي رواني [17]

اصوات ناخواسته، يكي از مهمترين عوامل در به هم زدن تعادل رواني افراد مي باشند. در تحقيقاتي كه جديداً بر روي كودكان انجام گرفته است، نشان مي دهد كه يادگيري كودكان در محيط هاي شلوغ به شدت كاهش مي يابد.

1-2-3) راندمان و كارايي افراد

كاهش هوشياري و خستگي ناشي از سر و صدا در هنگام كار، از مهمترين عوامل كاهش كارايي افراد است.

1-2-4) فرسودگي

در اثر لرزش در سطوح و بدنه وسايل، طول عمر وسايل كاهش خواهد يافت. بعنوان مثال، فرسودگي هليكوپتر به خاطر ارتعاش ناشي از چرخش ملخ هيلكوپتر، بعنوان يكي از مهمترين پارامترهاي فرسودگي در نظر گرفته مي شود.

1-2-5) آسايش و راحتي

يكي از عوامل حياتي در بيمارستان ها و محيط هاي درماني، حفظ آرامش مي باشد كه با حذف نويزهاي صوتي، اين آرامش به حد قابل قبولي بدست خواهد آمد.

1-2-6) جنبه هاي اقتصادي

نويز صوتي موجود در محيط كار، باعث كاهش كارايي و راندمان افراد مي شود كه ضررهاي اقتصادي به همراه خواهد داشت. همچنين فرسودگي ناشي از ارتعاش در دستگاه ها و وسايل حمل و نقل، موجب ضررهاي اقتصادي است. با حذف اين پارامترها مي توان طول عمر دستگاه را افزايش داد.

1-3)نقاط ضعف كنترل نويز به روش غيرفعال

كنترل كننده هاي غيرفعال چندين ضعف دارند كه همين امر باعث شده است كه كنترل كننده هاي فعال، جايگاه ويژه اي پيدا كنند. ضعف هاي كنترل كننده هاي غيرفعال عبارتند از:

1-3-1) كارايي كم در فركانس هاي پايين [16]

با كاهش فركانس، طول موج افزايش مي يابد. به همين دليل طول موج در فركانس هاي پايين، زياد است. به دليل اينكه مقدار تضعيف صوت، توسط عايق هاي صوتي، متناسب با ضخامت عايق است و اين ضخامت نيز متناسب با طول موج است، (هر چه طول موج افزايش يابد، ضخامت عايق نيز بايد افزايش يابد) نتيجه گرفته مي شود كه در فركانس هاي پايين، به عايقي با ضخامت خيلي زياد نياز است كه عملاً امكان پذير نيست.

1-3-2) حجم زياد عايق هاي صوتي [1]

عايق هاي صوتي از موادي ساخته شده اند كه داراي حجم زياد هستند، به همين خاطر در جاهايي كه محدوديت حجم وجود دارد، امكان استفاده از اين عايق ها نيست.

1-3-3) گران بودن عايق هاي صوتي [1]

به علت نوع مواد مصرفي اين عايق ها، قيمت آن ها گران است.

1-3-4) محدوديت هاي اجرايي

در بعضي از مكان ها امكان استفاده از كنترل كننده هاي غيرفعال نيست. مثلاً در كوره ها نمي توان از عايق هاي صوتي استفاده كرد.

1-3-5) محدوديت هاي مكانيكي

به علت يكپارچه بودن اين عايق ها، در جاهايي كه نياز به حركت هوا مي باشد. محدوديت هايي ايجاد مي شود. مثلاً در يك كارخانه امكان پوشاندن وسايل با عايق هاي صوتي نيست. چون وسايل خيلي زود گرم خواهند شد و در نتيجه آسيب خواهند ديد.

1-4) نقاط قوت كنترل نويز به روش فعال [12]

1-4-1) قابليت حذف نويز در يك گستره ي فركانسي وسيع

اين سيستم قادر به حذف نويز در محدوده ي فركانسي وسيعي مي باشد. همانطوري كه گفته شد روش هاي غيرفعال در فركانس هاي پايين كارايي مناسبي ندارند. اما كنترل نويز به روش فعال در فركانس هاي پايين بسيار موثر واقع شده است.

1-4-2) قابليت خود تنظيمي سيستم

اگر تغييراتي در پارامترهاي فيزيكي از قبيل درجه ي حرارت و سرعت جريان هوا ايجاد شود، سيستم براي رسيدن به وضعيت بهينه (حداقل خطا) قادر به تنظيم خود مي باشد.

پس از بيان نقاط ضعف روش غيرفعال و نقاط قوت روش فعال، در بخش بعدي به معرفي گوشي فعال كه يكي از كاربردهاي سيستم ANC در صنعت است، مي پردازيم.

1-5) كاربرد ANC در گوشي فعال

امروزه از سيستم هاي ANC در جاهاي زيادي از قبيل درون كارخانجات، معادن، اتاقها و ساختمان ها، كارخانه هاي تصفيه آب، كوره ها و ديگ هاي بخار، فن و توربوفن[5]، ژنراتور ديزلي، ترانسفورماتور، كمپرسور، كابين هواپيما، كابين هلي كوپتر، اتومبيل، كوپه قطار، موتور هواپيما، قايق، اگزوز اتومبيل، پمپ تخليه، پمپ دمنده[6]، سيستم خنك كننده[7]، اگزوز توربين گازي[8]، مجرا[9]، سيستم تهويه[10]، گوشي، كلاه فعال، استوديوي صدا برداري، پمپ هيدروليكي، موشك ، آمبولانس و كامپيوترها استفاده شده است. كاهش فعال صدا درون هدفون ها شايد بهترين استفاده ي كنترل فعال صدا باشد. فعاليت كنترل فعال صدا از سال 1936 بوسيله ي تجربيات pual Lueg براي حذف نويز در مجراها آغاز گرديد و بعدها در سال 1953 دو نفر به نام هاي Olson و May نحوه ي حذف نويز را با استفاده از هدفون، توجيه كردند [18]. در دهه ي 1950 سه نفر به مام هاي Hawley , Simshauser ,  و Meeker طريقه ي استفاده از تقويت كننده هاي آنالوگ براي كاهش فعال نويز درون هدفون ها را با استفاده از بلندگو درون ساختار خود هدفون، مطالعه كردند [19،20، 21]. به هر حال، در حدود سال 1980 اين تكنولوژي بصورت سازمان يافته اي مورد مطالعه قرار گرفت.

گوشي فعال در واقع يك كاهنده ي فعال است كه از تكنيك هاي كنترل فعال، در كاهش نويز استفاده مي كند. گوشي فعال معمولاً در محل هاي پر سروصدايي مورد استفاده قرار مي گيرند كه بايستي از سيستم شنوايي محافظت شود. اينگونه هدفون ها معمولاً از هر دو تضعيف كننده هاي فعال و غيرفعال استفاده مي‌كنند. تضعيف غيرفعال، به كمك پوشش هدفون كه روي گوش قرار داده مي شود، انجام مي گيرد و باعث كاهش يا از بين رفتن صداي ورودي مي شود. اين روش در فركانس هاي بالا بسيار موثر است. در تضعيف فعال، بلندگو را براي توليد صداي حذف كننده، درون هدفون جاسازي مي كنند. در نتيجه عمل حذف بصورت فعال انجام مي گيرد. اين كار در فركانس هاي پايين موثر است. هدفون هايي كه موجب حذف نويز در محدوده ي فركانسي وسيع مي شوند، از هر دو روش فعال و غيرفعال براي ماكزيمم كاهش نويز استفاده مي كنند.

خلبانان درون كابين هواپيما، از هدفون براي حفاظت در برابر صدا استفاده مي كنند. البته با اين روش خلبان از اوضاع اطرافش بهتر باخبر مي شود و نيز كاركنان فرودگاه ها هنگاميكه در مجاورت هواپيما هستند، از اين هدفون ها استفاده مي كنند. همچنين در ارتش به هنگام استفاده از وسايل نقليه ي سنگين با موتورهاي بزرگ و پر سر و صدا، از هدفون جهت حفاظت از گوش استفاد مي شود. امروزه مسافران هواپيما نيز از هدفون خاصي استفاده مي كنند. درون اين هدفون ها معمولاً از سيستم هاي صوتي و يا تصويري استفاده شده است تا مسافر در حين سفر هم سرگرم شود و هم از گوش هايش محافظت بهتري شود.

1-5-1) تضعيف صدا به روش غيرفعال در هدفون

اگر هدفون داراي پوشش مناسبي براي گوش باشد، باعث تضعيف و يا از بين رفتن نويز مي شود. پوشش مورد نظر بايستي صاف و انعطاف پذير باشد تا كاملاً روي سطح گوش قرار گيرد. اگر در معرض حجم زيادي از صوت قرار داشته باشيم، اين حجم زياد از صوت، باعث لرزش بدنه ي پوشش هدفون شده و در نتيجه صوت را به درون مجراي هدفون انتقال مي دهد كه در نهايت بوسيله ي شنونده درك مي شود. اين مسئله در شكل 1-1 نشان داده شده است. پوشش هاي سنگين تر با صفحات سفت و محكم به سختي مي لرزند و در نتيجه عمل تضعيف صوت را به روش غيرفعال بهتر انجام مي دهند.

 

 

 

فهرست مطالب مقاله ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكی در يک مجرا استفاده هم زمان از فيلترهای وفقی و شبكه های عصبی در حالت فركانس متغير, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • چكيده
 • فصل صفر: مقدمه
 •  فصل اول: مقدمه اي بر كنترل نويز آكوستيكي
 • 1-1) مقدمه
 • 1-2) علل نياز به كنترل نويزهاي صوتي (فعال و غير فعال)
 • 1-2-1) بيماري هاي جسمي
 • 1-2-2) بيماري هاي رواني
 • 1-2-3) راندمان و كارايي افراد
 • 1-2-4) فرسودگي
 • 1-2-5) آسايش و راحتي
 • 1-2-6 جنبه هاي اقتصادي
 • 1-3) نقاط ضعف كنترل نويز به روش غيرفعال
 • 1-3-1) كارايي كم در فركانس هاي پايين
 • 1-3-2) حجم زياد عايق هاي صوتي
 • 1-3-3) گران بودن عايق هاي صوتي
 • 1-3-4) محدوديت هاي اجرايي
 • 1-3-5) محدوديت هاي مكانيكي
 • 1-4) نقاط قوت كنترل نويز به روش فعال
 • 1-4-1) قابليت حذف نويز در يك گسترده ي فركانسي وسيع
 • 1-4-2) قابليت خود تنظيمي سيستم
 • 1-5) كاربرد ANC در گوشي فعال
 • 1-5-1) تضعيف صدا به روش غير فعال در هدفون
 • 1-5-2) تضعيف صدا به روش آنالوگ در هدفون
 • 1-5-3) تضعيف صوت به روش ديجيتال در هدفون
 • 1-5-4) تضعيف صوت به وسيله ي تركيب سيستم هاي آنالوگ و ديجيتال در هدفون
 • 1-6) نتيجه گيري
 •  فصل دوم: اصول فيلترهاي وفقي
 • 2-1) مقدمه
 • 2-2) فيلتر وفقي
 • 2-2-1) محيط هاي كاربردي فيلترهاي وفقي
 • 2-3) الگوريتم هاي وفقي
 • 2-4) روش تحليلي
 • 2-4-1) تابع عملكرد سيستم وفقي
 • 2-4-2) گراديان يا مقادير بهينه بردار وزن
 • 2-4-3) مفهوم بردارها و مقادير مشخصه R روي سطح عملكرد خطا
 • 2-4-4) شرط همگرا شدن به٭ W
 • 2-5) روش جستجو
 • 2-5-1) الگوريتم جستجوي گردايان
 • 2-5-2) پايداري و نرخ همگرايي الگوريتم
 • 2-5-3) منحني يادگيري
 • 2-6) MSE اضافي
 • 2-7) عدم تنظيم
 • 2-8) ثابت زماني
 • 2-9) الگوريتم LMS
 • 2-9-1) همگرايي الگوريتم LMS
 • 2-10) الگوريتم هاي LMS اصلاح شده
 • 2-10-1) الگوريتم LMS نرماليزه شده (NLMS)
 • 2-10-2) الگوريتم هاي وو LMS علامتدار وو (SLMS)
 • 2-11) نتيجه گيري
 •  فصل سوم: اصول كنترل فعال نويز
 • 3-1) مقدمه
 • 3-2) انواع سيستم هاي كنترل نويز آكوستيكي
 • 3-3) معرفي سيستم حذف فعال نويز تك كاناله
 • 3-4) كنترل فعال نويز به روش پيشخور
 • 3-4-1) سيستم ANC پيشخور باند پهن تك كاناله
 • 3-4-2) سيستم ANC پيشخور باند باريك تك كاناله
 • 3-5) سيستم هاي ANC پسخوردار تك كاناله
 • 3-6) سيستم هاي ANC چند كاناله
 • 3-7) الگوريتم هايي براي سيستم هاي ANC پسخوردار باند پهن
 • 3-7-1) اثرات مسير ثانويه
 • 3-7-2) الگوريتم FXLMS
 • 3-7-3) اثرات فيدبك آكوستيكي
 • 3-7-4) الگوريتم Filtered- URLMS
 • 3-8) الگوريتم هاي سيستم ANC پسخوردار تك كاناله
 • 3-9) نكاتي درباره ي طراحي سيستم هاي ANC تك كاناله
 • 3-9-1) نرخ نمونه برداري و درجه ي فيلتر
 • 3-9-2) عليت سيستم
 • 3-10) نتيجه گيري
 •  فصل چهارم: شبيه سازي سيستم ANC تك كاناله
 • 4-1) مقدمه
 • 4-2) اجراي الگوريتم FXLMS
 • 4-2-1) حذف نويز باند باريك فركانس ثابت
 • 4-2-2) حذف نويز باند باريك فركانس متغير
 • 4-3) اجراي الگوريتم FBFXLMS
 • 4-4) نتيجه گيري
 •  فصل پنجم: كنترل غيرخطي نويز آكوستيكي در يك ماجرا
 • 5-1) مقدمه
 • 5-2) شبكه عصبي RBF
 • 5-2-1) الگوريتم آموزشي در شبكه ي عصبي RBF
 • 5-2-2) شبكه عصبي GRBF
 • 5-3) شبكه ي TDNGRBF
 • 5-4) استفاده از شبكه ي TDNGRBF در حذف فعال نويز
 • 5-5) نتيجه گيري
 •  فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات
 • 6-1) نتيجه گيري
 • 6-2) پيشنهادات
 • مراجع

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكی در يک مجرا استفاده هم زمان از فيلترهای وفقی و شبكه های عصبی در حالت فركانس متغير را به قیمت 19900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=9700
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكی در يک مجرا استفاده هم زمان از فيلترهای وفقی و شبكه های عصبی در حالت فركانس متغير

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.