0
0

دانلود مقاله ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی

619 بازدید

ازآنجا كه با پيشرفت صنعت و تكنولوژي روز به روز توليد انرژي الكتريكي و كاربرد وسايل الكتريكي بيشتر مي شود و انرژي الكتريكي جاي خود را به عنوان يك انرژي برتر تثبيت كرده است به طوري كه امروزه مصرف انرژي الكتريكي به عنوان يكي از شاخص هاي رشد صنعتي و اقتصادي كشورها … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی دنبال نمایید. این فایل شامل 71 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی

مشخصات فایل ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی

عنوان: ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 71
حجم فایل : 44 کیلوبایت

بخشی از  مقاله ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

مقدمه

ازآنجا كه با پيشرفت صنعت و تكنولوژي روز به روز توليد انرژي الكتريكي و كاربرد وسايل الكتريكي بيشتر مي شود و انرژي الكتريكي جاي خود را به عنوان يك انرژي برتر تثبيت كرده است به طوري كه امروزه مصرف انرژي الكتريكي به عنوان يكي از شاخص هاي رشد صنعتي و اقتصادي كشورها محسوب مي شود اما به موازات آن خطرات ناشي از برق نيز افزايش مي يابد هر چند دركشورهاي پيشرفته صنعتي به علت شناخته شدن اين خطرات و افزايش سطح اطلاعات و كارگران صنايع، خوشبختانه صدماتي كه از اين طريق متوجه جوامع بشري مي شود متناسب با توسعه اين صنعت نيست.

به عنوان مثال در انگلستان آمار تلفات انساني ناشياز برق گرفتگي ظرف مدت پنجاه سال حدوداً چهار برابر شده در حالي كه توليد انرژي الكتريكي در هماون مدت سي برابر افزايش يافته است، با اين وجود تعداد قربانيان حوادث ناشي از جريان برق عدد قابل توجهي است و كاربرد نادرست و غير ايمني انرژي الكتريكي صدمات و خسارات جبران ناپذيري را بر جوامع مختلف به ويژه كشورهاي در حال توسعه تحميل مي نمايد.

بررسي حوادث الكتريكي نشان داده كه نسبت تعداد اين حوادث به كل حوادث حدود 3/0 درصد است اما درصد حوادث منجر به فوت در حوادث الكتريكي بيشتر مي باشد.

به طوري كه حدود 16/0 درصد از كل حوادث منجر به فوت هستند. در حالي كه62/2 درصد حوادث ناشي از برق منجر به فوت گرديده است، يعني وخامت حوادث برق بيش از 16برابر حوادث معمولي برآورد مي شود. ضمناً حوادث ناشي از برق حدود4 درصد حوادث منجر به فوت در صنايع را تشكيل مي دهد.

لازم به ذكر است كه بيشترين حوادث برق مربوط به سيستم هاي جريان متناوب (بين 60-125ولت) بوده است(5/73 درصد) از طرف ديگر بررسي علل حريق ها نيز نشان داده كه تقريباً عامل اصلي آتش سوزي ها، برق بوده است.

1- يك دسته كاركنان صنعت برق يا افرادي كه در كارهاي برق شاغل بوده و در اين مدت رابطه آموزش هايي ديده اند نظير تكنيسين هاي برق، اپراتورهاي شاغل در مراكز برق فشار قوي، تعمير كاران وسايل برقي از جمله افرادي هستند كه به سبب حرفه خود در معرض حوادث الكتريكي قرار دارند.

2- دسته دوم، افرادي كه در كارهاي برقي غيرماهر بوده اما از دستگاه ها و تجهيزات الكتريكي استفاده مي كنند و به علت عدم استفاده صحيح از وسايل برقي و يا خرابي قسمت هاي برقي دستگاه با خطر مواجه هستند.

آمار نشاني مي دهد كه بر خلاف تصور، تعداد حوادث برقي در بين افراد گروه اول بيشتر از گروه دوم مي باشد.

بنابراين دانستن اطلاعات و مهارت فني در رابطه با برق ما را از رعايت نكات ايمني بي‌نياز نمي كند و در تمام مراحل كار با انرژي الكتريكي اعم از توليد، انتقال و توزيع و مصرف برق رعايت نكات ايمني ضروري مي باشد.

فصل اول

بررسي فيزيولوژيك بدن انسان در مقابل جريان هاي الكتريكي

1-1 مقدمه

سيستم برق داراي خصوصيات فراواني است كه تا جايي كه مربوط به سهم آن در برق گرفتگي مي شود بايد گفت كه نقش اصلي را بازي مي كند. اگر سيستم برق وجود نمي‌داشت صحبت از برق گرفتگي هم معنا پيدا نمي كرد. بدن انسان همانند تمام موجودات زنده از نقطه نظر قابليت هدايت الكتريكي قابل تشبيه به مجموعه اي از مقاومت ها و ظرفيت ها مي باشد.

از اين موضوع نتيجه مي شود، چنانچه تحت تأثير يك نيروي الكتروموتوري متناوب قرار گيرد. از آن جرياني عبور مي كند كه اگر شدت آن از حد معيني بيشتر باشد باعث صدماتي در بدن خواهد شد كه ميزان اين صدمات بيشتر به مسير عبوري جريان، شدت جريان و مدت زمان عبور آن دارد.

به عنوان مثال بدترين حالت زماني است كه جريان مسيري را بپيمايد كه قلب در سر راه آن قرار گرفته باشد و مدت زمان و شدت آن نيز زياد باشد.

1-2 شرايط كلي برق گرفتگي

اصولاً سه عامل با خصوصيات مختص به خود، در بروز برق گرفتگي شركت دارند، سيستم برق- محيط زيست- موجود زنده.

1- سيستم برق

سيستم برق داراي خصوصيات فراواني است كه تا جايي كه مربوط به سهم آن در برق گرفتگي مي شود، بايد گفت كه نقش اصلي را بازي مي كند، اگر سيستم برق وجود نمي‌داشت صحبت از برق گرفتگي هم معنا پيدا نمي كرد. يك سيستم برق اصولاً تشكيل شده از مقدار هادي كه ناقل جريان برق بوده، مقدار عايق كه مانع عبور جريان برق از هادي هاي مورد نظر به ديگر هادي ها مي شوند.

بدون وجود يكي از اين دو، وجود سيستم برق هم ناممكن مي شود، از بين هادي ها و عايق ها، دسته اخير يعني عايق ها ناپايدارتر بوده و عوامل مختلف به خصوص دماي بيش از حد مجاز، آنها را فرسوده و خراب مي كند.

چون عبور جريان برق از هادي ها لاجرم با توليد حرارت و ازدياد دما همراه مي باشد، لذا در انتخاب كابل ها و لوازم برقي بايد دقت كافي به عملآيد تا از خرابي عايق آنها جلوگيري شود.

عايق ها از نظر مكانيكي نيز بسيار ضعيف تر از هادي ها بوده، ضربه ها، خراش ها و ديگر تنش هاي مكانيكي وارده آنها را ضايع و فرسوده مي كند.

خراب شدن عايق منجر به لخت شدن هادي هاي جريان دار شده، تماس با هادي هاي بدون پوشش جريان دار، سبب ايجاد برق گرفتگي مي شود.

2- محيط زيست

از نظر بحث ما، محيط زيست معناي متفاوتي با تعريف متداول اين واژه دارد بنابراين محيط زيست عبارت خواهد بود از كليه عوامل مادي در اطراف ما اعم از آنهايي كه در طبيعت وجود داشته، يا در محيط كار و زندگي واقع شده اند.

به عبارتي ديگر محيط زيست متشكل است از زمين (خاك)، مصالح ساختماني به كار رفته در كف ها، سقف ها، ديوارها و اسكلت هاي ساختماني، لوله كشي ها، دستگاه ها، لوازم، ابزار و خلاصه همه عالم مادي كه در اطراف انسان و همچنين در سيستم برق وجود دارد.

اهميت محيط زيست با تعريف فوق در اين است كه اجزاء آن بيشتر داراي خاصيت هادي مي باشد تا عايق.

هادي بودن محيط زيست توأم با خصوصيات سيستم برق، يعني وصل بودن نقطه اي از سيستم برق به زمين كه در واقع محيط زيست را جزئي از سيستم برق درمي آورد و بنابراين نقش آن در پديده برق گرفتگي بسيار مهم است.


3- موجود زنده

موجود زنده داراي ساختمان فيزيولوژيكي مخصوصي است كه كمابيش هادي برق مي باشد و در صورتي كه جرياني همانند جريان عادي برق مصرفي از بدن شخص عبور كند، دچار برق گرفتگي مي شود.

1-3- ساختار الكتريكي بدن انسان

سلول هاي بدن انسان براي تداوم واكنش هاي حياتي خود نيازمند يك اختلاف پتانسيل الكتريكي مشخص مي باشد.

مقدار اين پتانسيل در سطح سلول حدود 90 ميلي ولت است بعضي از مجموعه هاي سلولي از نظر اعمال حياتي داراي اهميت خاص هستند.

نظير؛ مراكز عصبي، مراكز تنفسي در بصل النخاع و عضله قلب، حتي اندازه گيري تغييرات الكتريكي اين مراكز حياتي مبنايي براي تشخيص هاي پزشكي محسوب مي‌شود.

مهمترين اين تغييرات حياتي عبارتند از:

الف- ثبت تغييرات الكتريكي مغز يا الكتروانسفالوگرافي(E.E.G)

(Ehlectro Encephalo Graphy)

ب- ثبت تغييرات الكتريكي قلب يا الكتروكارديوگرافي (E.C.G)

(Ehlectro Cardio Graphy)

ج- ثبت تغييرات الكتريكي عضله يا الكتروميوگرافي (E.M.G)

(Ehlectro myo Graphy)

هرگاه مراكز حياتي فوق در مسير عبور جريان قرار گيرند اين پتانسيل هاي حياتي مختل شده به طوري كه تنفس ممكن است متوقف شود يا قلب به جاي ضربان عادي دچار لرزش و اختلال ريتم گردد كه نتيجه آن خطر مرگ مي باشد.

همچنين جريان برق متناوب باعث انقباض شديد عضلات مي گردد. (در حالي كه جريان مستقيم عمدتاً باعث تغييرات الكتروليتي دريافت مي گردد)

انقباضات بسيار قوي در عضلات ممكن است باعث شكستگي استخوان يا پرت شدن فرد و شكستگي ثانويه شده و يا مانع رها شدن فرد از مدار يا اصطلاحاً چسباندن فرد برق گرفته به سيم هادي يا ابزار ديگري شود.

پرتاب شدن فرد به عقب ممكن است بر اثر انقباض شديد عضلات پشت و پاها اتفاق بيافتد. مكانيسم عمل به اين ترتيب است كه چون فرمان هاي عصبي براي نترل حركات عضلاني از مغز توسط جريان هاي الكتريكي بسيار ضعيف از طريق سلسله اعصاب به عضلات صادر مي شود در صورت تماس با جريان برق و تأثير جريان هاي الكتريكي اضافي از خارج بر روي اعصاب، موجب حركات ناگهاني و بسيار شديد عضلاني مي‌‌گردد كه ممكن است عمل آن عضو بدن را به طور موقت يا دائم مختلط يا متوقف نمايد.

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی را به قیمت 15900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=9562
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.