0
0

دانلود مقاله آيين نامه ايمنی تاسيسات الكتريكی با اتصال به زمين و اهداف آن

495 بازدید

آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين:  بخش اول :‌كليات: هدف ، ايجاد محيط ايمن از نظر برق گرفتگي با توجه به مقررات ودستور العمل هاي اين آيين نامه مي باشد. دامنه كاربرد – اين آيين نامه براي اجرا در كليه كارگاه ها مشمول قانون كار كه ولتاژ نامي مؤثر سيستم هاي برقي آنها… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله آيين نامه ايمنی تاسيسات الكتريكی با اتصال به زمين و اهداف آن دنبال نمایید. این فایل شامل 74 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله آيين نامه ايمنی تاسيسات الكتريكی با اتصال به زمين و اهداف آن

مشخصات فایل آيين نامه ايمنی تاسيسات الكتريكی با اتصال به زمين و اهداف آن

عنوان: آيين نامه ايمنی تاسيسات الكتريكی با اتصال به زمين و اهداف آن
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 74
حجم فایل : 1,01 مگاوبایت

بخشی از  مقاله آيين نامه ايمنی تاسيسات الكتريكی با اتصال به زمين و اهداف آن را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

فصل اول :‌

تعاريف

آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين

بخش اول :‌كليات

 • هدف ، ايجاد محيط ايمن از نظر برق گرفتگي با توجه به مقررات ودستور العمل هاي اين آيين نامه مي باشد
 • دامنه كاربرد – اين آيين نامه براي اجرا در كليه كارگاه ها مشمول قانون كار كه ولتاژ نامي مؤثر سيستم هاي برقي آنها حداكثر 1000 ولت جريان متناوب مي باشد تدوين گرديده است .
 • حداكثر مقاومت اتصال زمين مجاز براي هر سيستم حفاظتي ( دو اهم ) بر مبناي ولتاژ فاز 380 ولت تعيين گرديده و همين مقدار براي مدارهاي با ولتاژ فاز حداكثر 1000 ولت نياز قابل قبول است چنانچه در موارد و تحت شرايط خاصي كه ايجاد اتصال زمين مؤثر با مقاومت كل سيستم ( دو اهم ) امكان پذير نباشد بايد مجوز لازم در اين مورد ازوزارت كار اخذ گردد.
 • رعايت كليه مقررات اين آيين نامه الزامي بوده و عدم اجراي موارد پيش بيني شده يا انجام نيمه كاره آنها سبب بي اثر شدن و در نتيجه كل سيستم ايمني مربوطه خواهد گرديد.

 بخش دوم – تعاريف

واژه هاي به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي گردد:

 • تجهيزات الكتريكي – مصالح و تجهيزاتي كه براي توليد ، تبديل و يا مصرف انرژي الكتريكي به كار مي روند از قبيل مولدها ، موتورهاي برق ، ترانسفورماتورها ، دستگاه هاي برقي ، دستگاه هاي اندازه گيري ، وسايل حفاظتي و مصالح الكتريكي .
 • تأسيسات الكتريكي – هر نوع تركيبي از وسايل و مصالح به هم پيوسته الكتريكي در محل يا فضاي معين
 • مدار الكتريكي ( مدار ) تركيبي از وسايل و واسطه ها كه جريان الكتريكي مي تواند از آنها عبور نمايد .
 • قسمت برقدار – هر سيم يا هادي كه در شرايط عادي تحت ولتاژ الكتريكي  باشد
 • بدنه هادي – قسمتي كه به سادگي در دسترس بوده و در حالت عادي برقدار نمي باشد ولي ممكن است در اثر بروز نقصي در دستگاه برقدار شود .
 • قسمت هاي بيگانه – هادي زمين شده يا قسمت هادي كه جزئي از تأسيسات الكتريكي را تشكيل نداده باشد ( نظير اسكلت فلزي ساختمان ها ، لوله هاي فلزي ، گاز ، آب و حرارت مركزي و غيره )
 • هادي حفاظتي – هادي هايي كه از آن در اقدامات حفاظتي در برابر برق گرفتگي هنگام بروز اتصالي استفاده شده و بدنه هاي هادي را به قسمت هاي زير وصل مي نمايد :
 • بدنه هاي هادي ديگر
 • قسمت هاي هادي بيگانه
 • الكترود زمين برق دار زمين شده
 • هادي خنثي – هادي اي كه به نقطه خنثي وصل بوده و به منظورانتقال انرژي الكتريكي از آن استفاده مي شود
 • الكترود زمين – يك يا چند قطعه هادي كه به منظور برقراري ارتباط الكتريكي سيستم يا جرم كلي زمين ، در خاك مدفون شده باشد .
 • الكترودهاي زمين مستقل از نظر الكتريكي – الكترودهايي هستند كه فواصل آنها از يكديگر به قدري است كه در صورت عبور حداكثر جريان ممكن از آنها ولتاژ الكترودهاي ديگر به مقدار قابل ملاحظه اي تحت تأثير قرار نگيرند .
 • مقادير اسمي ( جريان ، توان ، سطح مقطع ..)

 الف ) درمورد ابعاد و ديگر مشخصات مكانيكي ، مقدار اسمي مشخص كننده كميت معيني در حدود رواداريهاي تعيين شده مي باشد .

 ب) در مورد كميت هايي نظير توان جريان ولتاژ و غيره كه مقدار واقعي آنها بستگي به عوامل ديگري مانند تغييرات در مصرف افت ولتاژ و غيره دارد ، مقدار اسمي كميتي است كه در اثر آن دما و تنش هاي مكانيكي يا الكترومغناطيسي در دستگاه مولد موتور يا وسايل مصرف كننده ديگر در شرايط متعارفي محيط كار از مقادير مجاز مربوطه تجاوز نخواهد نمود.

12- جريان اتصال كوتاه – اضافه جرياني است كه در اثر متصل شدن دو نقطه با پتانسيل هاي مختلف در موقع كار عادي از طريق امپدانسي بسيار كوچك بوجود آمده باشد .

13- جريان اتصالي – جرياني است كه به زمين جاري مي شود .

14- جريان اتصالي به زمين – جريان اتصالي است كه به زمين جاري مي شود

 15- جريان احتمالي اتصال كوتاه – جرياني است كه احتمال بروز آن در اثر اتصال كوتاه در يك نقطه يا روي ترمينال هاي سيستم ياتأسيسات مورد نظر وجود دارد .

 16- جريان برق گرفتگي (‌جرياني كه از نظر پاتوفيزيولوي خطرناك است )

 جرياني است كه از بدن انسان و حيوانات عبور نموده و مقدار آن ( با در نظر گرفتن هارمونيكها و زمان تأثير ) به قدري باشد كه آسيب بوجود آورد

17- تجهيزات يا وسايل حفاظتي – تجهيزات و وسائلي است كه هدف اوليه آنها قطع جريان مدار در صورت  بروز اضافه جريان يا اتصال كوتاه يا اختلال در سيستم ايمني آن مي باشد (‌مانند انواع فيوزها ، كليدهاي خودكار ، كليدهاي جريان تفاضلي و غيره )

18- ولتاژ تماس – ولتاژي كه بين قطعاتي كه در آن در دسترس باشند بوجود آيد

 19- قطعاتي كه در آن واحد در دسترس مي باشند هادي ها با بدنه هاي هادي  كه در آن واحد توسط يك شخص قابل لمس باشد ، قسمت هاي  برقدار بدنه هاي هادي ، بيگانه ، هادي هاي حفاظتي و الكترودهاي زمين قطعاتي هستند كه در آن واحد ممكن است در دسترس نباشد .

 20- دسترس – منطقه ايست كه حدود آن از محل فعاليت عادي افراد قابل لمس باشد.

 21-مقاومت سيستم اتصال زمين مقاومت معادلي است از مقاومت الكترود زمين و مقاومت هادي هاي اتصال زمين نسبت به جرم كلي زمين

شكل

فصل دوم :

كليات

 سيستم توزيع نيرو و اتصال زمين مورد استفاده عموماً‌ سيستم TN از نوع TN-C-S و يا در صورت لزوم TN-S خواهد بود .

به منظور ايجاد ايمني و حفاظت لازم در برابر برق گرفتگي براي افراد و كاركناني كه از وسايل ،‌ابزارها و دستگاه هاي برقي استفاده مي كنند و همچنين كار صحيح سيستم تأسيسات برقي ، اقدامات زير بايد انجام شود .

الف ) نقطة‌نول سيم پيچ مولدهاي برق در نيروگاه هاي برق و همچنين نقطه نول سيم پيچ ترانسفورماتور در پستهاي برق و سيم نول شبكه خطوط هوايي در ابتدا و انتهاي خطوط به طول تا 200 متر و در خطوطي به طول بيش از 200 متر علاوه بر ابتدا و انتهاي خط در هر فاصله 200 متري ، نول خطوط مذكور بايد به الكترود سيستم اتصال زمين مربوط متصل شود . اين سيستم به طور كلي اتصال زمين سيستم ناميده مي شود.

ب) بدنه يا محفظه فلزي كليه وسايل ، ابزارها ، دستگاه ها ، ماشين آلات و تابلوهاي برقي وهمچنين اسلكت و اجزاي فلزي داخلي هريك ، كه حامل جريان برق نمي باشد، بايد به سيستم اتصال زمين ساختمان مربوط متصل شود اين سيستم به طور كلي اتصال زمين وسايل (حفاظتي )‌ناميده مي شود .

در نيروگاه ها و پستهاي برق سيستم اتصال زمين سيستم و سيستم اتصال زمين وسايل و همچنين سيستم اتصال زمين بدنه تابلوهاي فشار قوي بايد كلاً از يكديگر جدا بوده و استفاده از يك سيستم اتصال زمين با الكترود مشترك مجازنمي باشد .

درنيروگاه ها و پستهاي برق سيستم اتصال زمين سيستم و سيستم اتصال زمين وسايل و همچنين سيستم اتصال زمين بدنه تابلوهاي فشار متوسط ، در صورتي كه حائز شرايط استفاده از يك الكترود اتصال زمين نباشد بايد داراي هاديها و الكترود جداگانه باشد در اين گونه موارد الكترودهاي زمين بايد به گونه اي استقرار يابد كه در حوزه اثر ولتاژ يكديگر واقع نشود .

درساختمان هايي كه مجهز به سيستم حفاظت در برابر آذرخش (‌قفس فاراده يا الكترونيك) مي باشد و ساختمان فاقديك شبكه اتصال زمين عمومي باشد . سيستم اتصال زمين حفاظت در برابر آذرخش بايد از سيستمهاي اتصال زمين تأسيسات برقي فشار قوي ( به ويژه ناشي از آذرخش ) به تجهيزات فشار ضعيف وجود داشته باشد فاصله الكترودها از يكديگر درنزديكترين فاصله نبايد از 20 متر كمتر باشد و در مورد الكترودهاي قائم اين فاصله نبايد از 20 متر يا دوبرابر عمق الكترودها هر كدام كه بيشتر باشد نزديكتر باشد .

 هاديهاي اتصال بين الكترودها و يا شبكه اصلي سيستم اتصال زمين بايد در صورت امكان ازتسمه مسي حلقه اي با ابعاد لازم باشد ولي در صورت عدم امكان تهيه آن استفاده از سيم  مسي لخت نيز بلامانع است .

در صورتي كه سيم اتصال زمين (‌هادي حفاظتي ) با سيمهاي فاز ونول كلاً در يك لوله كشيده شود مانند سيم كشي  سيستم روشنايي و يا پريزهاي برق يك فاز و نول يا سه فاز و نول و مانند آن ، سطح مقطع سيم اتصال زمين بايد مساوي با سطح مقطع سيمهاي فاز ونول باشد .

درصورتي كه سيم اتصال زمين با سيمهاي فاز و نول كلاً در يك پوشش قرار گرفته باشد مانند كابلهاي معمولي و يا سيمهاي چند رشته قابل انعطاف ارتباطي مانند سيم اطوي برقي ، كتري برقي ، سماور برقي، توستر برقي ، يخچال ، ماشين لباسشويي و مانند آن . سطخ مقطع سيم اتصال زمين بايد مساوي سطح مقطع سيمهاي فاز و نول باشد .

در كابلهايي كه سطح مقطع سيم نول نصف سطح مقطع هر سيم فاز مي باشد سطح مقطع سيم اتصال زمين و سيم نول بايد يكسان باشد .

 در صورتي كه براي اتصال زمين  وسايل وماشين آلات برقي وهمچنين تابلوهاي فرعي و اصلي  و غيره از سيم يا شينه جداگانهاي استفاده شود سطح مقطع آن بايد با سطح مقطع نول كابل اصلي دستگاه هاي مربوط يكسان باشد . مشروط بر اين كه سطح مقطع سيم نول از 16ميليمتر مربع كمتر نباشد .

 براي كابلهايي با سيم نول به مقطع كمتر از 16ميليمتر مربع بايد سطح مقطع سيم اتصال زمين 16 ميليمتر مربع منظور شود .

 سيستم اتصال زمين شامل چاه اتصال زمين با الكترودهاي مختلف و جعبه اتصال آزمون ، و سيم يا تسمه رابط بين شبكه اتصال زمين و چاه اتصال زمين مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله آيين نامه ايمنی تاسيسات الكتريكی با اتصال به زمين و اهداف آن را به قیمت 15900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=9530
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله آيين نامه ايمنی تاسيسات الكتريكی با اتصال به زمين و اهداف آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.