0
0

دانلود مقاله شهرنشینی در زاهدان

612 بازدید

نظام سكونتگاههاي شهر ي پس از انقلاب صنعتي دچار تغيير و تحولات زيادي از نظر اقتصادي سياسي فن آوري و كالبدي شده است و در سالهاي اخير نرخ رشد سكونتگاههاي شهري از سكونتگاههاي روستايي پيشي گرفته است . با توجه به رشد روز افزون شهر نشيني وجمعيت شهرها… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله شهرنشینی در زاهدان دنبال نمایید. این فایل شامل 200 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله شهرنشینی در زاهدان

مشخصات فایل شهرنشینی در زاهدان

عنوان: شهرنشینی در زاهدان
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 200
حجم فایل : 2,93 مگابایت

بخشی از  مقاله شهرنشینی در زاهدان را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

1-2- شهر چیست

به عبارت ساده ،شهر را می توان یک واحد اجتماعی و سیاسی، یک واحد فعالیتی، فیزیکی و جمعیتی دانست. به عبارت کلی تر، شهر عبارت از الحاق یک مکان فیزیکی با مردم ساکن آن است. ولی می توان این تعریف را کاملتر نمود و گفت: شهر مجموعه ای از ترکیب، عوامل طبیعی، اجتماعی و محیطهای ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است. جمعیت در این مجموعه به صور منظمی درآمده و آداب و رسومی را برای خود ابداع کرده است. علاوه برآن، این جمعیت به صورت مختلف تخصص یافته، ولی از نظر تولید انرژی و غذا معمولا” وابستگی شدیدی به مجموعه های مشابه با طبیعت با مجموعه های روستایی دارد.

شهر به معنای کامل یک سیستم باز است، یعنی نمی تواند از هر نظرکامل و  مجموعه ای از تمام عناصر لازم جهت ادامه حیات خود باشد. بنابراین بطور مجزا و جدا از سایر نقاط نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. بنابراین مبادله احتیاجات فیزیکی، طبیعی و اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و خلاصه تمام ضروریات بین شهر و دیگر واحدهای زیستی، از مهمترین شرایط ادامه حیات شهرهاست.

برای شهر یعنی پدیده ای که همه آن را می شناسیم و به روشنی به وجود آن آگاهی داریم، تعاریف زیادی شده است. اگر تمام شهرهای دنیا را نیز مطالعه کنیم به یک مفهوم کلی نخواهیم رسید. ولی قدر مسلم آنست که وقتی صحبت از شهر می شود، معمولا” پدیده ها و تصاویری در ذهن انسان شکل می گیرد که غیر از آن چیزهائیست که در روستاها وجود دارد.

2-2-تعاریف مختلف شهر

تعریف عددی: تعریف عددی ساده ترین تعریفی است که می توان از شهر نمود. زیرا یکی از بهترین وجه تمایز بین شهر و ده، تعداد جمعیت آنست. براساس عدد می توان شهر را چنین تعریف نمود: مرکزی از اجتماع نفوس که در نقطه ای گردآمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن از حد معینی پایین تر نباشد. براین اساس در بیشتر ممالک، حد جمعیت شهر 2500 نفر است. یادآور می شود که تعداد و رقم شاخص برای شناخت شهر، هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی متفاوت است، و مهمتر آنکه در هر کشور بنا به موقعیت خاص آن کشور حد جمعیت شهر تفاوت می کند. مثلا”، در فرانسه مقیاس شناخت شهرازده، تعداد 2000 نفر ساکن است. در آلمان ،چکسلواکی و ترکیه هم، رقم 2000نفرملاک مشخص شده از روستا است . در ایالات متحده و مکزیک رقم 2500 نفر و در هلند و یونان و ایران 5000 نفر و در ایرلند رقم 1500 نفر مشخص کننده شهری بودن یا روستائی بودن یک نقطه می باشد. بعضی معتقدند، منطقه شهری به مناسبت آنکه دائما” در حال توسعه است و شهرها را نمی توان در یک چهار دیواری قرار داد که بتوان حدود و تعداد آنها را مشخص کرد، بهتر است که به این گونه موارد بجای کلمه شهر، منطقه شهری اطلاق شود. تعریف آماری و عددی ضمن آن که تعریف روشن و ساده ایست، ولی از نظر علمی نمی توان آن را تعریف جامعی دانست.

تعریف تاریخی: برخی از علما معتقدند که مراکزی که از قدیم نام شهر به آنها اطلاق شده است، به عنوان شهر شناخته می شوند و در واقع به افتخار قدمتی که دارند، همیشه شهر باقی می مانند.

تعریف حقوقی: نوع دیگر تعریف شهر تعریف حقوقی واداری است. در دوره های گذشته، شهرها دارای امتیازاتی بودند که در روستاها وجود نداشت. مانند بسیاری شهرهای قرون وسطایی که حق داشتند برای خود بازار داشته باشند، یا به خدمات نظامی بپردازند. در حالی که روستاها از این امتیازات برخوردار نبودند.

تعاریف دیگری نیز از شهر شده است که ذیلا” به اهم آنها اشاره می شود:

 • شهر جائی است که شغل سکنه آن غیر ازکشاورزی باشد.
 • سیمای شهر و مناظر و مساکن آن ، وجه تمایز شهر با روستا است.
 • شهر جائی است که در آن نوع مسکن، رفتار، درآمد، سیمای شهری و پوشاک مردم آن با روستا متفاوت است.

به نظر جغرافیدانان،شهر منظره ای مصنوعی از خیابانها، ساختمانها، دستگاهها و بناهایی است که زندگی شهری را امکان پذیر می سازد. جغرافیدانان، شهر را به عنوان یک واحد مجزا بحساب نیاورده و ارتباط متقابل آن را با منطقه و کشور مورد مطالعه قرار می دهند. روهم رفته از تعاریفی که ذکر شد، هر چند که هیچ کدام به دلایلی آنطور که باید گویا نمی باشند، شاید بتوان برای شهرها مشخصاتی قائل شد. این مشخصات می تواند از نظر جمعیتی، مساحت نوع مشاغل، روابط مردم، امکانات رفاهی و تاسیسات عمومی، عوامل تجاری و اداری و صنعتی، بافت و ساختمان فیزیکی، تصاویری از شهر را در ذهن بوجود آورد. در حقیقت شهر جایی است با جمعیتی تعلیم یافته در بخش خدمات اداری، بانکداری، آموزش و پرورش، بهداشت، صنایع و کارخانه های بزرگ، با سبک زندگی متفاوت از جامعه روستایی.

3-2- عوامل موثر در تکوین و تکامل شهرنشینی

جغرافیا دارای یک دیدگاه ترکیبی است که در تحلیل خود از عوامل محیط طبیعی نظیر: ژئومورفولوژی، هیدرولوژی،اقلیم، پوشش گیاهی و زندگی حیوانی؛ عوامل انسان ساخت همچون: مکان گزینی صنعتی، کشاورزی و انباشت سرمایه و همچنین عوامل محیط اجتماعی مانند: جنبشهای اجتماعی در شهرها، برخوردهای قومی- مذهبی، تاثیر ایدئولوژی ها و سیاستها در محیط، نقش ادیان در فضای جغرافیایی و نظایر اینها سخن می گوید(شکویی؛ 1375،ص 39و38و27)

این دیدگاه به جغرافیدان کمک می کند که علاوه بر مطالعه عینیت پدیده های مکانی- فضایی، روابط بین آنها را نیز در بستر زمان با توجه به شرایط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی مکان مورد بررسی قرار دهد و سازمان فضایی زیستگاههای انسانی، شهری و ناحیه ای را نتیجه مستقیم فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نهادی بداند(شکویی؛ 1375، ص 119- 118).

از این رو در تعیین عوامل مؤثر در تکوین وتکامل شهر نشینی که مد نظر این تحقیق است نظریه های گوناگونی مورد بررسی قرار می گیرد که ما آنها را به دو دسته نظریه های کلاسیک (درونزا)ونظریه های مدرن (برون زا)تقسیم کرده ومورد مداخله قرار می دهیم .

1-3-2- دیدگاههای کلاسیک (درونزا)در شکل گیری شهرها

اساسی ترین نظریه های کلاسیک در مورد پیدایش شهر وشهر نشینی عبارتند از:

الف)نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی :مفهوم مازاد تولید

ب)نظریه اقتصادی یا شهر به عنوان یک بازار

ج)نظریه شهر به عنوان یک پایگاه نظامی ودفاعی

د)نظریه مذهبی گسترش معابد وعبادتگاهها(شکویی؛1373،ص145-137)

ه)موقعیت چهار راهی در ایجاد شهرها

1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی:مفهوم مازاد تولید

در تاریخ اقتضای این یک حکم کلی است که تمدن واقعی تنها در نقاطی می تواند ریشه بگیرد که خاصیت زمین زراعتی و وضع اقلیمی، تولید اضافی آذوقه را میسر و مهیا کرده باشد. چرا که بشر فقط در این شرایط توانایی آن را می یابد که از اجبار به صرف کردن همه نیروها و تمامی اندیشه اش در راه حفظ خویش رهایی پیدا کند.(مرزبان؛ 1356، ص 106)

چنان که کوین لینچ نیز معتقد است که شهرهای اولیه پس از یک انقلاب کشاورزی که طی آن نباتاب و حیوانات اهلی شده و کشاورزان به تشکیل مجتمع های زیستی کوچک و دائمی پرداختند، پدیدار گردید. این یک شرط لازم برای ظهور شهرها بود اما کافی نبود. در بسیاری از موارد کشاورزی دائمی بوجود آمدن مستقل شهرها نیانجامید. نباتات اهلی در حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح در سومر پدیدار شد، در حالی که اریدو*که اولین شهری است که ما در این منطقه می شناسیم حدود 4000 سال پیش از میلاد مسیح وجود داشته و چندین هزارنفر را در خود جای می داده است(لینچ؛ 1376،ص 4-3)

این نظریه که تاثیر عوامل محیطی را در ایجاد شهرها مبنا قرار می دهد بی شک با عقاید راتزل نزدیک است، زیرا در رابطه با شرایط طبیعی و تاثیر مستقیم آن در زندگی و فرهنگ انسان در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با عقاید راتزل(1904- 1844)روبرو هستیم. وی بر رابطه شرایط طبیعی سیاره زمین با فرهنگ انسانی تاکید بسیار دارد. بعدها نظریه علمی او جغرافیدانان معروف آمریکایی مثل ویلیام موریس دیویس ، الن چرچیل سمپل والسورث هانتینگتن را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و گسترش مرزهای محیطی را به همه زوایای زندگی انسانی سبب می گردد(شکویی؛1375،ص 29)

توسعه کشاورزی- که باعث بدست آوردن مازاد محصول می شود- تا حدود بسیاری به یک سیستم آبیاری پیشرفته و همه این موارد سازمانهای اجتماعی و سیستمهای اداری بستگی دارد. وجود این تحولات از  ویژگی های شهری به شمار می رود و پیامد تحولات مذکور به یک نوع سازمان یابی شهری منجر می شود.

برخی از طرفداران نظریه هیدرولیک، در پیدایش شهرها معتقدند گذر از کشت بارانی به سیستم آبیاری در تاریخ همواره با رشد سریع جمعیت، تمرکز گرایی، ساختن بناهای یادبود قشر بندیهای اجتماعی وگسترش یافتن جنگها همراه بود و بدین ترتیب سکونتگاههای شهری بوجود آمده است. بنابراین می توان گفت در بررسیهای شهری بر مبنای مازاد محصول، مسئله آبیاری از عوامل اصلی پیدایش شهرها و توسعه شهرنشینی است.(شکویی؛1373،ص 143- 141)

البته، جان رنه شورت در کتاب خود عکس این مطالب را بیان می کند و معتقد است که این فرضیه ای نسبتا” ظریف است و با استناد به کتاب«اقتصاد و شهرها»1962 از خانم جین جاکوبز، می گوید که شهرها بوجود آورنده محصولات کشاورزی هستند، و این موتور تجارت شهری بود که کشاورزی را به حرکت درآورد. انقلاب کشاورزی دلیل توسعه شهری نبود بلکه نتیجه منطقی آن بود(شورت؛ 1381ص 14-10).

در هر حال، اگر نظریه جان رنه شورت نیز درست باشد، باز هم تفاوتی در این موضوع ندارد که عوامل درونی در ایجاد شهرهای اولیه موثر بوده اند و عوامل برونزا کمتر در تکوین آنها نقش داشته اند.

2-1-3-2 نظریه اقتصادی: شهر به عنوان یک بازار

سازمان اقتصادی در تغییرات فضایی، نقش عمده ای دارد. هر سازمان اقتصادی از طریق تاثیر در تغییرات جمعیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیکی ،سبب تغییرات فضایی می شود. البته  این امر به صورت تاثیرات متقابل علت و معلولی عمل می کند. از این رو سازمان اقتصادی هم تاثیر گذار و هم تاثیر پذیر می باشد. اما تاثیر گذاری سازمان اقتصادی در تغییرات فضایی بسیار توانمند است، در عین حال سازمان اقتصادی در تغییرات سیاسی نیز موثر می افتد.

از قدیمی ترین نظریاتی که در رابطه با تاثیر عوامل اقتصادی و افزایش بازده تولیدی در تکوین و شکل گیری شهرها مطرح شده نظریه ابن خلدون است . وی منشاء بنیاد شهرها را خصوصیات تجمل خواهی بشر و زندگی در ناز و نعمت می داند و آن را بیشتر با نحوه زندگی اقتصادی بشر مربوط می داند، که ابتدا فقط نیازهای ضروری خود را تولید و سپس با افزایش بازده تولیدی به خواستهای تجملی هم روی می آورد. به عبارت دیگر، شهر را محل طبقه حاکم می داند که برای ارضای نیازهای تجملی خود، از افراد دیگر جامعه استفاده می کند (ابن خلدون؛ 1379، ص 230- 229 و همچنین در کوش؛1380، ص 19-18)

در نظریه های اقتصادی ، شهر مرکز مبادله کالا و کانون اصلی تجارت شناخته می شود، که با آنچه خانم جین جاکوبز می گوید تطابق دارد. در این نظریه شهر کانون برخورد مسیرهای تجاری به شمار می آید که در بخش بازار، این مسیرها به هم می رسند. برای حفظ ثروت شهر و امنیت تجاری آن ، اطراف شهر برج و بارو می سازند تا دفاع از آن امکانپذیر شود. عده ای از محققان نه تنها اساس شهرهای اولیه، بلکه شکل گیری بسیاری از شهرهای قرون وسطایی اروپا را در قلمرو تجاری آنها جستجو می کنند* . این عده تا آنجا پیش می روند که تمدن انسان را زاده غریزه تجاری انسان می دانند(شکویی؛ 1373، ص 143).

در کنار این موضوع، ماکس وبر معتقد است علاوه بر اینکه می توانیم شهر را از نظر اقتصادی تعریف کنیم، اما این خصیصه به خودی خود به عنوان یگانه خصیصه ممیزه شهر، مناسب به نظر نمی آید. چرا که در این تعریف شهر همانا زیستگاه ساکنانی خواهد بود که در درجه اول از راه بازرگانی و نه کشاورزی زندگی می کنند و این متضمن آن خواهد بود که زیستگاههای جمعی را که از اعضای خانواده تشکیل می شود و دارای یک بنیاد معاملات عملا”موروثی است، مانند نمونه روستاهای مبادله گر روسیه و آسیا، نیز در مفهوم شهر بگنجانیم و لازم است که نوعی«تنوع» در انجام معاملات را به خصیصه های شهری افزود.

تنوع اقتصادی شهر می تواند حداقل بر دو پایه استوار باشد اول، بر پایه وجود املاکی که به صورت فئودالی اداره می شوند ودوم بر پایه وجود بازار ،به مثابه مکان مبادله ثروت . روش دیگر ایجاد تنوع اقتصادی ،اهمیت جامعتری برای «شهر»دارد وآن حضور داشتن در مکان استقرار یک مرکز دادو ستد کالا ،آنهم به طورمنظم ونه اتفاقی است .بنابراین در این حالت از شهر به عنوان محلی سخن می گویم که ساکنان محلی آن ،بخش مهمی از خواسته های اقتصادی روزانه خود را در بازار محلی بر آورده می کنند .

ماکس وبرهمچنین انواع شهرهای اقتصادی ،مانند شهر مصرف کننده،شهر تولید کننده وشهر سوداگر را مطرح می کند (وبر؛1375،ص68-64)

برخی طرفداران نظریه پیدایش شهرها در نتیجه عامل تجاری ،معتقدند حدود سال 9000قبل از میلاد ،تجارت محلی با گروههای شکارچی مجاور باعث پیدایش شهرها شده است .در آغاز تجارت این مراکز شهری ،حیوانات زنده و انواع دانه ها بود .موقعیت بازار ،شکل اصلی شهر را نشان می داد ودر یک فضای بزرگ ،معامله پایاپای شهروندان وبازرگانان نواحی مجاور صورت می گرفت (شکویی؛1373،ص144)

3-1-3-2-نظریه شهربه عنوان یک پایگاه نظامی ودفاعی

در این نظریه عده ای از مردم ضرورتا”برای دفاع از سکونت گاههای خود دور هم جمع می شدند ومسئله دفاع هسته اولیه شهر را بوجود می آورد .در برابر این نظریه عده ای از محققان معتقدند مسئله دفاع در شهرها –البته نه در همه آنها –مهم به نظر می رسد اما لازم است ابتدا در یک مکان ،زمینه های مساعدی برای زندگی دسته جمعی فراهم شود تا دفاع از آن نیز ضرورت یابد .شاید بتوان این نظریه را چنین توجیه کرد که در شهرها از همان آغاز پیدایش باید به مسئله دفاع توجه می شد وبه موازات تجمع مردم وایجاد سازمانهای شهری مسئله دفاع نیز اهمیت بیشتری می یافت (شکویی؛1373،ص145-144).

در این نظریه عامل دفاعی به عنوان یک عامل درونی در ایجاد شهرهای اولیه مطرح است .لازم به ذکر است که این عامل در شهرهای امروزی بدلیل اینکه توسط قدرتهای مرکزی ودولتها بوجود می آید وگاها”برای حفظ مرزها ووجود یک موقعیت استراتژیکی نظامی دولتها اقدام به ایجاد پایگاههای نظامی ودفاعی می نمایند وهمین امر نیز منجر به ایجاد شهر در اطراف آن خواهد شد ،به عنوان یک عامل بیرونی در نظر گرفته می شود وآن را در قسمت بعد توضیح خواهیم داد.

4-1-3-2-نظریه مذهبی،گسترش معابد وعبادتگاهها

فوستل دوکولانژ،که ارائه دهنده وپیشگام نظریه شهر محسوب می شود ،نهاد حساس شهر را دین دانسته است .هسته اصلی اجتماع پیش از شهر نشینی ،خانواده بود که نقطه تمرکز وتجمع خود را در قلب ،نهاد دینی خود وستایش پدر به عنوان کشیش می یافت واتحاد چند خانواده قلب یا هسته فراتری (قبیله)را تشکیل می داد؛چند قبیله نیز مشروط بر اینکه دین هر یک محترم شمرده شود ،با هم متحد می شدند روزی که چنین اتحادی صورت گرفت،شهر به وجود آمد نقطه تبیین کننده در پیدایش شهر اتحاد دینی واستقرار قلب ومرکز شهر بود .شهر شکل جدیدی از تقدیس را برای پرستش عمومی پیش گذارد .در واقع ،شهر باستانی نوعی اجتماع دینی بود(وبر؛1375،ص59).

بطور کلی طرفداران نظریه مذهبی در پیدایش شهر ها معتقدند عوامل مذهبی در برهم پیوستن گروههای مختلف اجتماعی در سکونتگاههای مختلف انسانی ونیز در تمرکز جمعیت وپیدایش شهرها بویژه در دوره های قدیم بسیار موثر بوده است .چنانکه در بسیاری از شهرهای اولیه ،قدرت اصلی در دست کاهنان شهر بود ومازاد تولید به دستور کاهنان یا در انبارهای شهر ذخیره می شد وبه مصرف می رسید ویا با تولیدات سکونتگاههای مجاور مبادله می شد .بدون شک عامل مذهب از عوامل اصلی در پیدایش وتوسعه شهر نشینی در دوره های قدیم بوده است (شکویی؛1373،ص146)

* اریدو Eriduشهری متعلق به سومریان بود که در مجاورت اور قرار داشت. شهرهای دیگر سومر در این ایام عبارت بودند از: لارسا،اوم ما و لاگاش که هر کدام زیر نظر یک کاهن- شاه اداره می شدند.برای اطلاع بیشتر ر.ک : لوکاس،هنری؛ تاریخ تمدن جلد1 ترجمه عبدالحسین آذرنگ،تهران،انتشارات کیهان، چاپ دوم،1369 ص 82

* در اینجا لازم است توضیح داده شود که تاثیر عوامل اقتصادی در ایجاد شهرها ممکن است به دو صورت انجام پذیر؛ یکی به عنوان یک عامل درونی مثل شهرهای اولیه، شهرهای قرون وسطای اروپا و شهرهای بعد از انقلاب صنعتی اروپا دیگر به عنوان یک عامل بیرونی مانند تاثیر آن در شهرهای کشورهای در حال توسعه به خصوص بعد از 1950، که این تاثیرگذاری از جانب کشورهای توسعه یافته صنعتی و استعمارگر به این مناطق تحمیل شده و ما آن را در قسمت بعد تحت عنوان عوامل برونزا مطرح خواهیم کرد.

 

 

 

فهرست مطالب مقاله شهرنشینی در زاهدان, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • فصل اول : چهار چوب كلي تحقيق
 • 1-1 -طرح مساله1
 • 2-1 -ضرورت تحقيق 1
 • 3-1- قلمروتحقق 2
 • 4-1- اهداف تحقيق2
 • 5-1- سئوالات اساسی2
 • 6-1- فرضيات پژوهش3
 • 7-1- روش تحقيق 3
 • 8-1- پيشينه تحقيق5
 • 9-1- محدوديت تحقيق 6
 • فصل دوم : مباني نظري تحقيق
 • 1-2- شهر چيست7
 • 2-2- تعاريف مختلف شهر8
 • 3-2- عوامل مؤثر در تكوين و تكامل شهر نشيني9
 • 1-3-2- ديدگاههاي كلاسيك(درونزا) در شكل گيري شهرها 10
 • 1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی10
 • 2-1-3-2- نظريه اقتصادي : شهر به عنوان يك بازار 13
 • 3-1-3-2- نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعی15
 • 4-1-3-2- نظريه مذهبي، گسترش معابد و عبادتگاهها16
 • 5-1-3-2- موقعيت چهاراهي در ايجاد شهرها17
 • 2-3-2 ديدگاههاي مدرن (برونزوا) در شكل گيري شهرها 17
 • 1-2-3-2 سياستهاي استعماري كشورهاي توسعه يافته 19
 • 2-2-3-2- سياستهاي دولتها در مسائل مرزي و استراتژيك22
 • 3-2-3-2- اهداف سياسي – اداري دولتها 23
 • 4-2-3-2- وجود قطب هاي صنعتي 24
 • 5-2-3-2- وجود راهها 26
 • 4-2- نظريه هاي ساخت شهر 29
 • 1-4-2- ساخت دواير متحدالمركز29
 • 2-4-2- ساخت قطاعي شهر30
 • 3-4-2- ساخت ستاره اي شكل31
 • 4-4-2- ساخت چند هسته اي33
 • 5-4-2- ساخت عمومي شهرها35
 • 6-4-2- ساخت طبيعي شهرها 35
 • 7-4-2- ساخت خطي يا كريدوري36
 • فصل سوم : بررسي ساختار جغرافياي طبیعی و انساني شهر زاهدان
 • 1-3- ويژگيهاي جغرافياي طبيعي شهر زاهدان38
 • 1-1-3- موقعيت جغرافيايي 38
 • 2-1-3- موقعيت رياضي و نسبي شهر زاهدان38
 • 3-1-3- ويژگيهاي زمين شناسي منطقه زاهدان41
 • 4-1-3- ويژگيهاي زمين شناختي حوضه آبريز زاهدان42
 • 5-1-3- ژئومورفولوژي حوضه زاهدان44
 • 1-5-1-3- ژئومورفولوژي ساختمانی حوضه زاهدان47
 • 2-5-1-3- ژئومورفولوژي اقليمي حوضه زاهدان48
 • 6-1-3- شرايط اقليمي محدوه زاهدان51
 • 1-6-1-3- عوامل ماكروكليمايي51
 • 2-6-1-3-عوامل میکرو کلیمایی51
 • 7-1-3- بادهاي منطقه 52
 • 8-1-3- ميزان دما و طوبت در منطقه 54
 • 9-1-3- بارندگي و ريزش جوي درمنطقه56
 • 10-1-3- منابع آب منطقه57
 • 1-10-1-3-آبهای سطح الارضی58
 • 2-10-1-3- آبهاي زير زميني حوضه زاهدان60
 • 2-3- ساختار دموگرافي و ويژگيهاي انساني شهر زاهدان61
 • 1-2-3-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(1335 تا137561
 • 2-2-3- تراكم نسبي جمعيت در سطح شهر 64
 • 3-2-3- ساختمان جمعيت 73
 • 1-3-2-3- ساخت سنی73
 • 2-3-2-3- نسبت جنسي77
 • 4-2-3- بعد خانوار 80
 • 5-2-3- حركات جمعيت 81
 • 1-5-2-3- حركات زماني جمعيت 82
 • 2-5-2-3- حركات مكاني جمعيت 82
 • 6-2-3- عوامل مهاجرت به زاهدان 84
 • 1-6-2-3- عامل جغرافيايي84
 • 2-6-2-3- عوامل اجتماعي و فرهنگي و اداري85
 • 3-6-2-3- عوامل اقتصادي85
 • 7-2-3- فعاليت و اشتغال86
 • 8-2-3- وضعيت اشتغال در بخشهاي مختلف 87
 • 1-8-2-3- شاغلين بخش كشاورزي89
 • 2-8-2-3- شاغلين بخش صنعت 91
 • 3-8-2-3- شاغلين بخش خدمات 92
 • 9-2-3- وضعيت كلي سواد در زاهدان94
 • فصل چهارم : بررسي روند شهر نشيني و تغييرات كاركردي شهر زاهدان
 • 1-4- روند شكل گيري شهر زاهدان96
 • 1-1-4- تحولات جهاني و اهميت يافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیك96
 • 1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد 96
 • 2-1-1-4- منطقه دزداب100
 • 2-1-4- تغيير قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژي شهر زاهدان 102
 • 2-4- سياستهاي دولت در توسعه شهر نشيني زاهدان103
 • 3-4- تغييرات كاركردي در شهر زاهدان 124
 • 1-3-4- كاركرد نظامي سياسي124
 • 2-3-4- كاركرد اداري125
 • 3-3-4- كاركرد خدماتي 126
 • 4-4- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان 128
 • 1-4-4- موانع درجه يك توسعه (موانع طبيعي128
 • 2-4-4- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعي128
 • 3-4-4-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادي129
 • 4-4-4- توسعه اراضي شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر 129
 • فصل پنجم :بررسي توسعه آپارتمان نشيني در زاهدان
 • 1-5 آپارتمان چيست 132
 • 2-5- سابقه آپارتمان نشيني در جهان 132
 • 3-5- سابقه آپارتمان نشيني در تهران 134
 • 4-5- سابقه آپارتمان نشيني در زاهدان 135
 • 5-5 مكان يابي مجتمع هاي آپارتماني در شهر زاهدان 136
 • 6-5- ضرورت ايجاد آپارتمان سازي در زاهدان 137
 • 7-5- بررسی وضعيت آپارتمان نشيني در زاهدان 138
 • 1-7-5- بررسي رابطه شغل ساكنين در مجتمع هاي آپارتماني 142
 • 2-7-5- بررسي رابطه ميزان تحصيلات در مجتمع هاي آپارتماني 143
 • 3-7-5- بررسي رابطه ميزان درآمد در مجتمع هاي آپارتماني145
 • 4-7-5- بررسي رابطه بعد خانوار در مجتمع هاي آپارتماني146
 • 5-7-5- بررسي رابطه قوميتهاي ساكن در مجتمع هاي آپارتماني148
 • 6-7-5- بررسي رابطه انتخاب مجتمع هاي آپارتماني براي سكونت 149
 • 8-5- بررسي فرهنگ آپارتمان نشيني در مجتمع هاي آپارتماني 151
 • 9-5- بررسي روابط اجتماعي در مجتمع هاي آپارتماني 152
 • 10-5- بررسي ويژگيهاي كالبدي مجتمع هاي آپارتماني153
 • 1-10-5- بررسي تعداد طبقات در مجتمع هاي آپارتماني153
 • 2-10-5- بررسي تعداد اطاق در مجتمع هاي آپارتماني 154
 • 3-10-5- بررسي نوع مصالح ساختماني در مجتمع هاي آپارتماني 155
 • 4-10-5- بررسي عمر بنا مجتمع هاي آپارتماني 155
 • 5-10-5- بررسي امكانات و خدمات محله اي در مجتمع هاي آپارتماني 155
 • 6-10-5- بررسي وضعيت بهداشت در مجتمع هاي آپارتماني 156
 • 11-5- بررسي نقاط قوت و ضعف در مجتمع هاي آپارتماني شهر زاهدان 158
 • 1-11-5- نقاط قوت 158
 • 1-1-11-5- دسترسي به منابع مالي 158
 • 2-1-11-5-صرفه جویی در مصرف مصالح159
 • 3-1-11-5- سرعت در فرآيند ساخت 160
 • 4-1-11-5- ارتقاي تكنولوژي و ارتقاي كيفيت 161
 • 5-1-11-5- دسترسي به تسهيلات عمومي 161
 • 2-11-5- نقاط ضعف 161
 • 1-2-11-5- كمبود امكانات، خدماتي و رفاهي 162
 • 2-2-11-5- مشكلات سيستم جمع آوري زباله163
 • 3-2-11-5- كبمود پاركينگ 164
 • 4-2-11-5- كمبود فضاي بازي مناسب براي كودكان 165
 • 12-5- عوارض زيست محيطي در مجتمع هاي آپارتماني 166
 • 1-12-5- موقعيت و قطه بندي زمين 166
 • 1-1-12-5- موقعيت ساختمانها 166
 • 2-1-12-5- قطعه بندي زمين 167
 • 2-12-5- عوارض طبيعي 168
 • 1-2-12-5- عوارض مربوط به خاك و زمين 168
 • 2-2-12-5- هوا 168
 • 3-2-12-5- صدا 169
 • 4-2-12-5- نور169
 • 5-2-12-5- حرارت و برودت 169
 • 3-12-5- عوارض انساني 170
 • 1-3-12-5- خصوصيات خانوار 170
 • 2-3-12-5- سنت ها و فرهنگ ها 170
 • 3-3-12-5- مسائل جنبي اجتماعي 171
 • 4-3-12-5- ايمني در برابر حوادث 172
 • 5-3-12-5- بهداشت محيط 172
 • 6-3-12-5- تاسيسات وتجهيزات عمومي و زير بنايي 173
 • 7-3-12-5- عوارض زيبا شناسانه 174
 • فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
 • 1-6-نتیجه گیری کلی175
 • 2-6-آزمون فرضیات179
 • 3-6-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی181
 • منابع و مآخذ
 • ضمائم

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله شهرنشینی در زاهدان را به قیمت 16900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=9382
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله شهرنشینی در زاهدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.