0
0

دانلود مقاله برج‌ های مسكونی شهرک صدرا

619 بازدید

مسكن يكي از مسائل حاد كشور‌هاي در حال توسعه است. فقدان منابع كافي، ضعف مديريت، نداشتن برنامه‌ريزي جامع مسكن و ساير نارسايي‌هايي كه در زيرساختمان‌هاي اقتصادي اين كشورها وجود دارد از يك سو و افزايش شتابان جمعيت شهرنشين از سوي ديگر تامين … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله برج‌ های مسكونی شهرک صدرا دنبال نمایید. این فایل شامل 134 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله برج‌های مسكونی شهرک صدرا

مشخصات فایل برج‌ های مسكونی شهرک صدرا

عنوان: برج‌ های مسكونی شهرک صدرا
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134
حجم فایل : 103 کیلوبایت

بخشی از  مقاله برج‌های مسكونی شهرک صدرا را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

2-1- مفهوم سكونت:

سكونت را مي توان بيانگر تعيين موقعيت و احراز هويت دانست. سكونت بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا بين انسان و محيطي مفروض مي باشد كه اين پيوند از تلاش براي هويت يافتن يعني به مكاني احساس تعلق داشتن ناشي گرديده است بدين ترتيب، انسان زماني بر خود وقوف مي يابد كه مسكن گزيده و در نتيجه هستي خود در جهان را تثبيت كرده باشد.( نوربري، 1381)

از نظر هايدگر طرز و طريق بودن انسانها بر روي زمين، سكونت كردنشان است. او در مقاله “ساختنت، سكونت گزيدن، انديشيدن” با ريشه كلمه آلماني Bauen (ساختن) دلالتهاي قديمي و پهنه مفاهيمي را از نو مي گشايد تا غذاي وجود را بيان كند و سكونت را به بودن با چيزها تعبير مي كند: همچنان كه در وجود و زمان نيز از سكونت ذات انسان در حقيقت خود وجود بحث مي كند. او در گفتار خود اصرار مي ورزد كه انديشيدن و شعر لازمه سكونت است. او سكونت را اساسي ترين ويژگي وجود مطابق آنچه فانيان اند فرض مي كند. در پايان اين مقاله چنين آمده است: “در حال حاضر همه از كمبود مسكن سخن مي گويند: اما كسي به مصيبت واقعي سكونت نمي انديشد. بي خانماني بشر از آن است كه كسي بحران واقعي مسكن را به مثابه مصيبت درك نمي كند.” پاسخ هايدگر در پرسش از راه حل مسئله چنين است:“ فانيان سكونت را به سوي تماميت ماهيت خود سوق دهند؛ و اين مشروط بدان است كه بر مبناي سكونت كردن بنا كنند و براي سكون كردن فكر كنند.”( طهوري، 1381)

2-2- تعريف مسكن

مسكن اسم مكان است بر وزن مفعل به معناي محل آرامش و سكونت كه از ماده سكن به معني آرامش مي آيد و در اصطلاح به مكاني مي گويند كه انسان در آن زندگي مي كند.

در لغت نامه دهخدا مسكن چنين معني شده: جاي باشش و خانه، منزل و بيت، جاي سكونت و مقام، جاي آرام… (دهخدا، 1377)

در دومين اجلاس اسكان بشر(1996) كه در استانبول برگزار شد مسكن مناسب چنين تعريف شده است:

“ سرپناه مناسب تنها به معناي وجود يك سقف بالاي سر هر شخص نيست. سرپناه مناسب يعني آسايش مناسب، فضاي مناسب، دسترسي فيزيكي و امنيت مناسب، امنيت مالكيت، پايداري و دوام سازه أي. روشنايي، تهويه، سيستم گرمايي مناسب، زيرساختهاي اوليه از قبيل آبرساني مناسب، بهداشت و آموزش، دفع زباله، كيفيت مناسب زيست محيطي عوامل بهداشتي مناسب، مكان مناسب و قابل دسترس از نظر كار و تسهيلات اوليه كه همه اين موارد بايد با توجه به استطاعات مردم تامين شود.”( دلال پور،1379)

خانه با مطح شدن به عنوان پيكره أي معمارانه در محيط هويت ما را محرز كرده و امنيت را بر ما ارزاني مي دارد؛ و سرانجام هنگام پاي نهادن به آن به آسايش دست مي يابيم. در خانه چيزهايي را مي يابيم كه بر آنها وقوف داشته و گراميشان مي داريم. ما آنها را با خود از بيرون آورده و به خاطر آنكه بخشي از جهان ما را مي سازند در كنارشان به زندگي مي پردازيم. هنگام تحقق بخشيدن به سكونت خصوصي، به آزمون آنچه “ آرامش داخلي” خوانده شده مي پردازيم.(هاشمي،1375)

براي بشلار؟؟؟ خانه قبل از هر چيز فضا و مكان دروني است. دروني بودن آن در رابطه با بيرون آن، با كوچه و خيابان، رودخانه و مزرعه، گسترده هاي بيروني روستا و شهر، دريا و زمين و آسمان، طبيعت و جهان و سرانجام همه هستي معنا و ارزش مي يابد. براي او مهم ترين حسن خانه اين است كه رويا را در خود مي پروراند. خانه به ما اين مكان را مي دهد كه در آرامش در خيالات خود غرق شويم (نوربري، 1381)

2-3- محيط مسكوني

براي تامين رشد اجتماعي، عرصه مسكن علاوه بر خود واحد مسكوني بايد محيط پيرامون آنرا نيز در بر بگيرد. وقتي مجموعه أي مسكوني ساخته مي شود در واقع كانوني اجتماعي شكل مي گيرد. اين كانون براي حفظ ارزش هاي خود به انسجام شخصي احتياج دارد. اگر به اين امر بي توجهي شود ممكن است بخشي از پيكره اجتماع از آن جدا و ارتباط خود را با آن از دست بدهد. براي تامين انسجام يك محله بايد دو عامل را در نظر گرفت: تركيب مناسب گونه ها و اندازه هاي مختلف مسكن و ايجاد روش مناسب براي دادن كمكهاي مالي در جهت تامين مسكن.

2-3-1- محيط مسكوني از لحاظ كالبدي:

مسكن حافظ كيان خانواده و روابط بين اعضاي آن است(ارتباط افقي) و محيط مسكوني روابط همسايگي و ارتباط بين خانواده ها را در بر مي گيرد( ارتباط عمومي) محيط مسكوني جايي است كه زمينه انطباق كودك را با اجتماع پيرامون وي فراهم مي سازد و او را براي ورود به جامعه آماده مي كند. از اين رو ماهيت و سازماندهي محيط مسكوني نبايد برخلاف فطرت انسان باشد و به علاوه اين محيط بايد تامين كننده نيازهاي مادي، بهداشتي رواني و اجتماعي افراد باشد. محيط مسكوني بايد برآورنده نيازهايي چون محافظت،داشتن ثبات و استقلال احساس پيوستگي با طبيعت، تمايل به ابراز وجود، نياز به زيبايي و هماهنگي اشكال و رنگها، بهره مندي از مناظر و چشم اندازهاي دلپذير باشد.

بين حجم واحد مسكوني و حجم ساختماني كه آنرا در بر مي گيرد بايد ارتباطي صحيح برقرار باشد. محيطي كه محصور بين ساختمانهاي غول آسا و خارج از ابعاد انساني است از نظر كارشناسان سلامت رواني مناسب نيست.

مهمترين مسئله يك محيط ايجاد زمينه مناسب براي انطباق طفل با اجتماعي پيرامونش است. نيازهاي كودكان در سنين مختلف تغيير مي كند و محيط مسكوني بايد بتواند به نيازهاي سنين مختلف پاسخگو باشد.

نتيجه گيري براي محيط كالبدي:

براي ايجاد شرايط مناسب زيست، مجموعه هاي مسكوني در هيچ حالتي نبايد در مناطقي ايجاد شوند كه آلوده هستند، از نور كافي برخوردار نيستند. رطوبت در آنها زياد است و يا در معرض سرو صداهاي شديد قرار دارند. محيط پيرامون مسكن نبايد از امكانات چندي برخوردار باشد. اولين نكته وجود فضاي آزادي در مجاورت مسكن است كه مستقيما از آن قابل دسترسي است.

فضاهاي بازي بايد در جايي باشند كه بچه هاي كوچك براي دسترسي به آنها ناچار به عبور از مسير هاي گذر و وسايل نقليه نشوند. در عين حال اين فضاها نبايد دور از مسير رفت و آمد طبيعي افراد پياده باشد.

لازم است در محلات مسكوني محلهاي عبور پياده جدا از عبور سواره باشد. پياده رويي كه در معرض سرو صدا و خطرهاي آمد و شد سريع است، نمي تواند محل مطلوب براي ملاقات و صحبت همسايگان باشد.

لازم است در يك مجموعه مسكوني مكاني پيش بيني شود كه امكان گردهمايي افراد محله و برقراري روابط اجتماعي را بدهد. ساختمان ساده چند منظوره أي براي اين امر كافي است در چنين محلي افراد مي توانند گرد هم آيند. اين محل مكاني است براي مهماني هاي بزرگ خانوادگي فضاي محدود داخل خانه امكان آنرا بوجود نمي آورد و بهتر است در جوار مركز تجاري كوچك محله باشد كه نياز هاي روزمره ساكنين را برآورده مي كند.(حبيبي، 1370)

2-4- مسكن مطلوب چيست:

در دوران معاصر يكي از مسائلي كه در مورد جامعه بشريت وجود دارد مسئله مسكن مطلوب است. اكنون به دليل كمبود زمين و گراني خانه افراد مجبور بخ بسنده كردن به مساحتهاي كوچك براي مسكن خود هستند و طبعا فضاهاي خانه تا آنجا كه ممكن است بايد مورد استفاده قرار بگيرد و كارايي داشتن و قابل استفاده بودن فضا، مسكن بايد از نظر استفاده كنندگان نيز كارايي داشته باشد.

مطلوب است يعني داشتن شرايطي كه منطبق با نيازهاي استفاده كنندگان است يعني داراي بدون شرايط موارد مورد طلب فردي كه از آن پديده استفاده مي كند. لغت نامه دهخدا كلمه مطلوب را چنين معني كرده است:

“ درخواست شده و تجسس شده و طلب شده و خواهش شده و تقاضا شده و لازم شده و ضرور شده و احتياج داشته شده و هرچيز آرزو شده و خوشايند و مرغوب، مقصود ميل و خواهش”

مطلوبيت مسكن نيز دقيقا از همين تعريف ناشي مي شود و مربوط به انتظاراتي است كه هر فرد يا گروه استفاده كننده أي از خانه و كاشانه خود داشته و براي ايجاد آن به هر نحو ممكن مي كوشد. ايجاد مطلوبيت مسكن براي افراد استفاده كننده در شرايط مختلف اجتماعي از جمله وظايفي است كه به عهده برنامه ريزان، معماران و طراحان مسكن است و معماران موظفند كه به دنبال عوامل موثر در مطلوبيت مسكن براي افرادي كه داراي فرهنگ ملي و يا آداب و رسوم و انتظارات خاص براي خود هستند، باشند. افراد عادي بهترين مطلوبيت را براي خانه وجود روابط مطلوب و صحيح بين افراد خانواده مي دانند يعني روابط اجتماعي صحيح بهترين عامل مطلوبيت مسكن است.

ولي به هر حال عامل مطلوبيت فضايي نيز در مطلوبيت مسكن بي تاثير نيست و اين در واقع وظيفه معمار است كه بايد وظيفه خود را به بهترين وجه در اين باره انجام دهد و در واقع دانش كافي درباره عوامل موثر در مطلوبيت را پيدا كند. بهتر است در اينجا به چند تعريف كه صاحبنظران درباره خانه داشته اند توجه نماييم.

“خانه جايي كه ساكنان آن احساس ناراحتي نكنند و اندرون خانه يا جايي كه زن و بچه زندگي مي كنند مي بايست تنوع زيادي داشته باشد تا خستگي احساس نشود.”    -پيرنيا-

“ خانه پوششي است كه در تطابق با برخي از شرايط رابطه محيطي را بين محيط خاجر و پديده‌هاي زيستي انسان برقرار مي‌سازد. در خانه بايد يك فرد يا يك خانواده زندگي كند. يعني اينكه بخوابد، راه برود، دراز بكشد، ببيند و فكر كند. ”     – لوكوربوزيه-

“خانه مركز جهان است براي ساكنانش و براي محله‌اش شاخص‌ترين بنا در تحكيم مكان”

– مور-

“خانه در وهله اول يك نهاد است و نه يك سازه و اين نهاد براي مقاصد بسيار پيچيده‌أي به وجود آمده است از آنجا كه احداث يك خانه پديده‌أي فرهنگي است. شكل و سازمان فضايي آن به شدت تحت تاثير فرهنگي است كه بدان تعلق دارد. حتي در آن زمان نيز كه خانه براي بشر اوليه به عنوان سرپناه مطرح بود مفهوم عملكردها در فايده صرف يا فايده عملكردي محض خلاصه نمي‌شد. وجه سرپناهي خانه به عنوان وظيفه ضروري و انفعالي مطرح بود و جنبه مثبت مفهوم خانه ايجاد محيطي مطلوب براي زندگي خانواده به مثابه واحد اجتماعي بود.”                                                                    – راپايورت-

“از ميان فضاي پيراموني، خانه بلافصل‌ترين فضاي مرتبط به آدمي است بطور روزمره بر او تاثير مي‌گذارد. اولين فضايي است كه آدمي احساس تعلق فضايي را در آن تجربه مي‌كند و مجموع حواس پنج‌گانه دائماً سرتاسر آن را طي مي‌كند و در مدت كوتاهي بدان خو مي‌گيرند. خانه مكاني است كه اولين تجربه‌هاي بي‌واسطه با فضا، در انزوا و جمع در آن صورت مي‌گيرد و خلوت با خود، با همسر و فرزندان، با دوست و ديگران همه و همه بي‌تعرض غير در آن ممكن مي‌گردد.”     – محمدرضا حائري-

حالا به برخي از مفاهيمي كه دراين تعاريف آمده اشاره مي‌كنيم.

اگر در تعريف چهارم دقيق شويم به مفاهيمي چون پديده فرهنگي و همچنين عبارت ايجاد محيطي مطلوب براي زندگي اجتماعي و واحد اجتماعي بر مي‌خوريم.

در تعريف پنجم نيز مفاهيمي چون احساس تعلق فضايي و تجربه‌هاي بي‌واسطه با فضا را مشاهده مي‌كنيم هر دو تعريف به اين قضيه اشاره مي‌كنند كه مسكن فضايي است كه انسان در آن مطابق با اصول و تئوري خاص خود به عبارتي فرهنگ، فعاليت‌هاي خاص خود را مي‌گذراند و مسكن مناسب مسكني است كه به بهترين نحوي فضاي مناسب با اين فرهنگ را بسازد و يا به عبارتي فضايي كالبدي واجد شرايط و در برگيرنده‌أي براي فرهنگ و طرز زندگي درست كند.

مسكن يا فضاي زندگي از دو جهت بايد كارايي داشته باشد يكي از نظر جوابگويي و ايجاد محيط راحت از جنبه شرايط فيزيكي يعني ايجاد محيطي با درجه حرارت مطلوب، فشار مناسب، رطوبت معقول و كوران هوا و نور مناسب و نظاير آن و ديگري از نظر جوابگويي به نيازهاي معنوي مردم يعني ايجاد فضاهاي مناسب با طرز زندگي و نوع فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعي. اين دو شرايط اگر با هم به كاملترين نحوي جمع شود ايجاد مطلوبترين مسكن را خواهند نمود. و اگر هر كدام از اين دو جنبه كمبودي داشته باشد مسكن به نحو خوبي پاسخگو نخواهد بود. به عنوان مثال مسكني كه از لحاظ شرايط فيزيكي با بهترين حالت طراحي و با استفاده از بهترين تكنولوژي به حالت بهينه باشد ولي فضايي مناسب با طرز زندگي افراد نداشته باشد به هيچ وجه مطلوبيت نيست و بر عكس ايجاد فضايي كاملاً منطبق با شرايط فرهنگي ولي فاقد شرايط زيستي غيرقابل تحمل است.

موضوع مطلوبيت مسكن از لحاظ بيروني و دروني نيز قابل بحث است به اين صورت كه از لحاظ دروني همچنان كه بحث آن رفت مسكن از لحاظ بيروني و دروني نيز قابل بحث است به اين صورت كه از لحاظ دروني همچنان كه بحث آن رفت مسكن از لحاظ شرايط فيزيكي و فرهنگي معقول باشد. ولي اين مسكن كه در رابطه با محيط بيروني خود نيز بايد هماهنگي داشته باشد و بطور قطع مسكني كه از لحاظ شرايط دروني كامل است ولي از لحاظ انطباق با محيط بيرون مثلاً خود نيز بايد هماهنگي داشته باشد و بطور قطع مسكني كه از لحاظ شرايط دروني كامل است ولي از انطباق با محيط بيرون مثلاً از نظر شرايط فرهنگي انطباق كافي نداشته باشد چندان مطلوب نخواهد بود.

در اين حالت فردي كه در چنين محيطي زندگي مي‌كند تنها در درون مسكن خود آرامش خواهد داشت و اين حالت را اصلاً در مورد فضاي بيروني خانه‌اش بدست نخواهد آورد. بنابراين هماهنگي ميحط بيرون پيراموني با مسكن نيز از شرايط لازم مطلوبيت مسكن است. در واقع وجود يك بافت مسكوني مطلوب صحبت درباره مطلوبيت بافت مسكوني در مجال اين بحث نيست و در اين جا ما به بررسي عواملي كه در مطلوبيت مسكن از لحاظ دروني موثر است مي‌پردازيم.

2-4-1- عوامل كلي موثر بر مطلوبيت مسكن

الف- از نظر فرهنگي – اين مسئله همين‌طور كه اشاره شد يكي از مهمترين مسائل در طراحي خانه‌هاي مسكوني مي‌باشد. خانه‌أي كه در تقسيم‌بندي فضايي آن عامل فرهنگ و نحوه زيست مردم رعايت نشده باشد به هيچ عنوان خانه مطلوبي براي ساكنان آن نيست. و چه بسا در اينگونه موارد ساكنين خانه بعد از مدتي مطابق ميل خود تغييراتي در پلان داخلي خانه انجام دهند. روي همين اصل معمار بايد كاملاً روي فرهنگ و نحوه زيست و آداب و رسوم افراد شناخت پيدا كند و شناخت هر چه بيشتر آن باعث مطلوبيت خانه براي ساكنين خواهد بود. به عنوان مثال داشتن فضاهاي مجزا براي جنس‌هاي مختلف و سنين متفاوت، ايجاد عرصه‌هاي عمومي و خصوصي در خانه از عوامل ايجاد مطلوبيت در خانه باشد.

ب- از نظر اقليم ـ هر مسكن براي زندگي نرمال بايد از نظر شرايط زيستي مناسب باشد. توجه به وضع اقليم يكي از موارد لازم در اين مورد است. مطابقت با اقليم محل و مقابله صحيح در مقابل عوامل جوي نامناسب محلي در ايجاد شرايط مطلوب در خانه بسيار موثر است. ساخته شدن خانه‌ها با فواصل معقول براي ايجادكوران هواي بين ساختمان‌هاي مسكوني يا انتخاب سطح پنجره مناسب با وضع اقليمي، روشنايي و آفتابگيري كافي براي تك تك فضاهاي خانه از مثال‌هايي است كه در اين باره مي‌توان زد.

ج- از نظر آسايش – از عوامل بوجود آورنده آسايش مي‌توان به اين موارد اشاره نمود :

 • بوجود آوردن فضاي سبز.
 • ايجاد فضاهاي جداگانه و محفوظ بدون خطر براي بازي بچه‌ها.
 • دور بودن از راه‌ها و خيابان‌هاي پر ترافيك، فرودگاه، كارخانه و هر منبع توليد سر وصدا و بوهاي ناراحت كننده.
 • كنترل سر و صدا : طراحي ساختمان مي‌تواند به نحوي باشد تا عملكردهاي پر سر و صدا را موجب مي‌شود. برآمدگي زمين، موانع پوشيده با مصالح بنايي و با ديوارهاي حجيم و غيرقابل نفوذ در مقابل امواج صدا بهترين محافظ را ايجاد مي‌كند. طرح معماري مي تواند طوري باشد كه جهت دادن به امواج صوت ورود صدا را محدود نمايد. اين خاصيت مي‌تواند با شكل دادن به ديوارها، شيب‌ها و تقاطع ساختمان ايجاد شود.

د- از نظر امنيت – احساس امنيت يك نياز غريزي در انسان است كه در آن نياز به كنترل محيط انسان بوجود مي‌آورد كه يكي از اهداف طراحي را تشكيل مي‌دهد. كنترل محيط به دو صورت فيزيكي بصورت نرده، حصار، قفل و نور و زنگ خطر و كنترل‌هاي انساني بصورت نگهباني و افراد ساكن محلي و نظاير مي‌باشد.

هـ –از نظر زيبايي – معمار با ايجاد يك تركيب زيبا و دلپسند و ساده باتوجه به فرهنگ و سليقه مردم نه با استفاده از سبك‌هاي شخصي و طراحي  يك  محيط  طبيعي و آزاد در رابطه با حفظ محيط طبيعي زمين و ايجاد فضاي سبز مناسب با اقليم محل مي‌تواند به مطلوبيت مسكن از نظر زيبايي بيافزايد.

و- از نظر تكنولوژي – منطبق بودن خانه مسكوني با تكنولوژي روز نيز يكي از عوامل مطلوبيت است به عنوان مثال يك آشپزخانه مجهز با وسايل تهويه خوب و وسايل برقي كارآمد و تاسيسات سرمايش و گرمايش مناسب تاثير زيادي در مطلوبيت خانه خواهد داشت.

ز- از نقطه نظر رواني- افراد بر حسب خواسته شخصي كه از طرز تفكر و آداب و رسوم زندگي نشات مي‌گيرد و به انتخاب‌هاي خاص از قبيل انتخاب رنگ و طرز تزيين و انتخاب فضاي زندگي مي‌پردازند، انتخاب فضاهاي زندگي چه از نظر عملكردي و چه از نظر زيبايي همگي ريشه در فرهنگ و روان و انديشه مردم دارد كه رعايت آنها ايجاد مطلوبيت از لحاظ رواني خواهد نمود.

2-4-2- عوامل موثر در مطلوبيت فضاهاي خانه

اين مطلب يكي از بحث‌هايي است كه در مورد طراحي خانه بسيار اهميت دارد. دقت در طراحي و چيدن فضاها و طراحي داخلي فضاهاي خانه هر چقدر بيشتر باشد باعث مطلوبيت و كارايي بيشتر خانه است. معماران بايد با در نظر گرفتن خواسته‌هاي خانواده در فضا، محل مناسب آن را بوجود آورند. به عنوان مثال يك آشپزخانه خوب طراحي شده و مجهز با استفاده حداكثر از فضا در ايجاد رضايت ساكنين بسيار موثر است. همچنين طراحي مناسب سرويس‌ها منطبق با فرهنگ و يا آداب شستشوي خانواده‌هاي ايراين و يا ايجاد قفسه و كمدهاي مناسب در نقاط مختلف خانه بسيار اهميت دارد. طراحي بالكن كه در اثر خانه‌هاي ايراني بدون كاربرد جدي هستند و اكثراً قابليت مبلمان شدن ندارند نيز بايد مورد دقت قرار گيرند كه در محل مناسب و با ابعاد قابل استفاده ارائه گردد.

ايجاد مسكن از لحاظ كمي براي افراد بدون خانه يك قسمت حل مسئله و رفع نياز مسكن مي‌باشد ولي كيفيت مناسب موردي است كه نبايد ناديده گرفته شود زيرا نامطلوب بودن مسكن تاثير مستقيمي در وضع اجتماع و مردم خواهد داشت. (ايرانمنش، 1376)

 

فهرست مطالب مقاله برج‌های مسكونی شهرک صدرا, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • 1-            فصل اول – مقدمه  1
 • 1-1-        اهميت و ضرورت                 3
 • 1-2-        اهداف      4
 • 1-3-        روش جمع‌آوري اطلاعات و ارائه آنها   4
 • 2-            فصل دوم – مباني نظري معماري        7
 • 2-1-        مفهوم سكونت         8
 • 2-2-        تعريف مسكن          9
 • 2-3-        محيط مسكوني        10
 • 2-3-1- محيط مسكوني از لحاظ كالبدي 10
 • 2-4-        مسكن مطلوب چيست ؟           12
 • 2-4-1-    عوامل كلي موثر بر مطلوبيت مسكن     14
 • 2-4-2-    عوامل موثر در مطلوبيت فضاهاي خانه               16
 • 2-5-        گونه شناسي مسكن  17
 • 2-5-1-    خانه‌هاي تك واحدي مستقل     17
 • 2-5-2-    خانه‌هاي حياط مركزي           18
 • 2-5-3-    خانه‌هاي شهري      18
 • 2-5-4-    مجموعه‌ مسكوني اشتراكي     19
 • 2-5-5-    آپارتمان‌هاي بلند      20
 • 2-5-6-    برج‌هاي مسكوني    26
 • 2-5-7-    مجتمع‌هاي مسكوني با ارتفاع متوسط     27
 • 2-5-8-    ساختمان‌هاي چند عملكردي     30
 • 2-6-        عملكردها و تجهيزات مسكن   32
 • 2-6-1-    عرصه مشترك        32
 • 2-6-2-    عرصه والدين         32
 • 2-6-3-    عرصه فرزندان      32
 • 2-6-4- عرصه خويشاوند       33
 • 2-6-5- عرصه مهمان            33
 • 2-6-6- فضاهاي خدماتي        33
 • 2-6-7- فضاي ورودي و خروجي         33
 • 2-7- تراكم و نظام سكونت     34
 • 2-7-1- تراكم مسكوني            34
 • 2-7-2- تراكم خانوار در واحد مسكوني                 35
 • 2-8- نمونه‌هايي از مجتمع‌هاي مسكوني                39
 • 2-8-1- مجموعه مسكوني آتي‌ساز          39
 • 2-8-2- آپارتمان‌هاي مسكوني مارسي    43
 • 2-8-3- آپارتمان‌هاي ليك شور درايو      46
 • 2-8-4- مجموعه مسكوني تيگل هاربر   48
 • 2-8-5- هابيتات 67                49
 • 2-8-6- مجموعه مسكوني مهرينگن       51
 • 2-8-7- ساختمان‌هاي مسكوني ايدونا      53
 • 2-9- نتيجه‌گيري     55
 • 3- فصل سوم – مطالعات تاريخي اجتماعي فرهنگي             56
 • 3-1- سابقه و سن سكونت       57
 • 3-2- خانه‌هاي سنتي در ايران                64
 • 3-2-1- گونه‌شناسي معماري سنتي در ايران          67
 • 3-2-2- ويژگي‌هاي سازمان فضايي خانه‌هاي تاريخي            68
 • 3-2-3- مفاهيم نشانه‌ها و حس‌هاي تجربه شده در خانه‌هاي سنتي          68
 • 3-3- سابقه تاريخي پيدايش شهر تهران 69
 • 3-4- خانه‌هاي مسكوني در تهران          69
 • 3-4-1- تكوين روش‌هاي خانه‌سازي نوين              74
 • 3-5- اولين آپارتمان‌هاي شهر تهران       75
 • 3-5-1- ورود ساختمان‌هاي بلند به تهران               75
 • 3-6- ابعاد اجتماعي مسكن      78
 • 3-6-1- روند تحولات جمعيتي چند دهه اخير در كشور        79
 • 2-7-        ابعاد فرهنگي مسكن                84
 • 2-8-        نتيجه‌گيري              88
 • 4- فصل چهارم – مطالعات سياسي اقتصادي         89
 • 4-1- سياست توسعه مسكن     90
 • 4-1-1- چكيده‌أي از سياست‌هاي توسعه برنامه پنج‌ساله دوم 93
 • 4-1-2- برنامه سوم توسعه مسكن          99
 • 4-2- ابعاد اقتصادي مسكن      101
 • 4-2-1- سهم هزينه مسكن از كل هزينه خانوار      103
 • 4-2-2- ارزيابي وضعيت موجود مسكن بر اساس نتايج آمارگيري از هزينه خانوار 104
 • 4-2-3- تاثير مهاجرت بر اقتصاد مسكن                  105
 • 4-2-4- بررسي نظام تامين مالي مسكن در كشور  109
 • 4-3- نتيجه‌گيري      110
 • 5- فصل پنجم – مطالعات اقليمي، طبيعي، جغرافيايي           111
 • 5-1- خصوصيات جغرافيايي و موقعيت شهر تهران             112
 • 5-2- خصوصيات جغرافيايي و طبيعي منطقه 22 شهرداري تهران     113
 • 5-3- وضعيت موجود محيط طبيعي منطقه 22 شهرداري تهران         117
 • 5-4- ويژگي‌هاي اقليمي منطقه 22         119
 • 5-4-1- دما              119
 • 5-4-2- ميزان بارش               120
 • 5-4-3- رطوبت نسبي             120
 • 5-4-4- باد               121
 • 5-4-5- روزهاي يخبندان        123
 • 5-4-6- ساعت آفتابي              123
 • 5-4-7- روزهاي برفي            124
 •  5-5- اهداف زيست‌محيطي در طرح‌ريزي منطقه 22            125
 • 5-6- جهت استقرار خانه‌ها     126
 • 5-7- فاصله ساختمان‌ها           126
 • 5-8- تجميع ساختمان‌ها           127
 • 5-9- شكل ساختمان 127
 • 5-10- طراحي فضاهاي داخلي               128
 • 5-11- اهداف عمده طراحي اقليمي         129
 • 5-12- نتيجه‌گيري   130
 • 6- فصل ششم- تدوين اصول، ضوابط و معيارهاي طراحي                 132
 • 6-1- نكاتي از معماري مسكوني سنتي   133
 • 6-2- ضوابط شهرداري مربوط به ساختمان‌هاي مسكوني با تراكم‌هاي كم- متوسط- زياد در منطقه 22              136
 • 6-3- ارائه الگوي مسكن در منطقه 22 شهرداري تهران      178
 • 6-4- ابعاد و استاندارد مسكن 182
 • 6-4-1- اندازه‌هاي بدن انسان 183
 • 6-4-2- پاركينگ     184
 • 6-4-3- آشپزخانه     185
 • 6-4-4- اتاق‌هاي غذاخوري     186
 • 6-4-5 نشيمن           187
 • 6-4-6- اتاق‌هايخواب              188
 • فهرست مواخد مقالات             189
 • فهرست مواخذ پايان نامه‌ها     190
 • منابع و مواخذ         191
 • طراحي    193
 • سايت

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله برج‌های مسكونی شهرک صدرا را به قیمت 15900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=9356
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله برج‌ های مسكونی شهرک صدرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.