0
0

دانلود تحقیق اکو و تحولات آن

543 بازدید

اكو سازماني بين المللي با ويژگي اقتصادي است كه مقر آن در ايران قرار دارد و به بيان واضح تر ايران از مهمترين اعضاء و مؤسسين آن است. ملاحظه خواهيد كرد كه با نگاهي به نام، اساسنامه و ظرفيت كشورهاي عضو چه از لحاظ جمعيتي و چه از لحاظ منابع طبيعي و …پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق اکو و تحولات آن دنبال نمایید. این فایل شامل 133 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق اکو و تحولات آن

 

مشخصات فایل اکو و تحولات آن

عنوان: اکو و تحولات آن
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 133
حجم فایل : 88 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق اکو و تحولات آن را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مبحث اول- نظريه همگرائي

صاحبنظران مختلف ارنست هاس[1] ، آميتا اتزيوني[2] ، كارل دويچ[3] ، يوهان كالتونگ[4] ، به مانند تعاريف علوم اجتماعي قادر به ارائه تعريف واحد و يكساني در خصوص همگرايي نبوده و هركدام بر اساس نگرش خود اين مسأله را تشريح و تبيين مي نمايد. هاس معتقد است «همگرايي فرآيندي است كه به وسيله آن رهبران سياسي چند كشور مختلف متقاعد و علاقه مند مي شوند كه وفاداريها و انتظارات و فعاليتهاي سياسي شان را به سمت مركز جديدي كه نهادهايش داراي اختيارات قانوني يا متقاضي اختيارات قانوني وراي اختيارات كشور- ملتها مي باشد سوق دهند[5] ».

اتزيوني همگرايي را يك وضعيت مي داند «وحدت سياسي فرايندي است كه به موجب آن همگرايي به عنوان يك وضعيت و افزايش قدرت و وحدت ميان واحدهاي تشكيل دهنده يك سيستم به وجود مي آيد».[6] كارل دويچ مي گويد «همگرايي يك موضوع هميشگي و حق است نه يك موضوع مربوط به زمان خاص و شرايطي است كه در آن مردم در اختلافاتشان بجاي جنگ، صلح را انتخاب مي كنند».[7] كالتونگ همگرايي را فرآيندي مي داند كه : «به موجب آن دو يا چند بازيگر يك بازيگر جديد را به وجود مي آورند و وقتي اين فرآيند تكميل شد مي توان گفت كه اين بازيگران همگرا شده اند».[8]

هيچيك از تعاريف ياد شده اگر چه هر كدام زيبايي هاي خود را داراست تعريف جامعي از همگرايي آنچنان كه مد نظر ماست بدست نمي دهد چرا كه با اين وجود كه همگرايي از جنبه هايي يك فرآيند اجتماعي است كه مي تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلي و بين المللي باشد همچنان خود يك وضعيت است كه محصول فرآيندهاي ديگري مي باشد. بنابراين مي توان اينگونه بيان نمود كه همگرايي حلقه اي از يك زنجير طولاني است كه مي تواند اهداف گوناگون را به واقعيتهاي موجود پيوند بزند كه اكو نيز به نوعي محصول همان همگرايي است.

مبحث دوم : عوامل مؤثر در پيدايش اكو

علاوه بر مسائلي كه پيشتر به عنوا زمينه و بستر شكل گيري اكو به آن اشاره شد عوامل ديگري نيز در فرم گيري و در حقيقت كيفيت سازماندهي اكو دخالت داشت.

عامل جغرافيايي و موقعيت ژئو پلتيكي[9]

بدون ترديد يكي از عمده ترين عوامل شكل گيري سازماني با اين ويژگي ها و اعضاء ، جغرافيا و موقعيت خاص ژئوپلتيكي منطقه است. اكو كه يكي از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است كه خاورميانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دليل موقعيت حياتي اين منطقه و وجود شاهراهها و مركزيت اقتصادي آن، منطقه تحت پوشش اكو و به تبع خود سازمان را واجد موقعيتهاي خاص ترجيحي براي ساير كشورهاي دنيا بخصوص كشورهاي پيشرفته مي نمايد.

 

 

فهرست مطالب تحقیق اکو و تحولات آن, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • پيشگفتار 1
 • بخش اول –  كليات  2
 • فصل اول- فلسفه پيدايش و تاريخچه       2
 • مبحث اول- نظريه همگرايي  3
 • مبحث دوم- عوامل مؤثر در پيدايش       4
 • 1-عامل جغرافيايي  5
 • 2- ضرورتهاي سياسي و امنيتي             5
 • 3-مقتضيات نظام بين المللي    6
 • 4- اشتراكات فرهنگي- تاريخي و مذهبي                6
 • 5-منافع اقتصادي همكاريهاي چند جانبه و دو جانبه               7
 • 6-همكاري در استفاده از منابع مالي و اعتباري بين المللي براي پروژه هاي
 • مشترك     8
 • مبحث سوم- تاريخچه              10
 • فصل دوم- اهداف و اولويتها  12
 • مبحث اول- اهداف سازمان اكو              12
 • مبحث دوم- اولويتهاي همكاري              13
 • فصل سوم- تشكيلات               15
 • مبحث اول- اركان   15
 • الف- شوراي وزيران              16
 • ب- شوراي قائم مقامان            16
 • ج- شوراي برنامه ريزي         17
 • د- كميته هاي فني    17
 • ه- دبيرخانه              18
 • وظايف دبيركل        18
 • و- سازمانهاي تخصصي         19
 • مبحث دوم- بودجه  20
 • فصل چهارم- اعضاء               21
 • مبحث اول- نحوه عضوگيري 21
 • عضويت در سازمان               21
 • مبحث دوم- علل و انگيزه هاي اصلي اعضا براي پيوستن به اكو        22
 • مبحث سوم- اعضا و نحوه مشاركت آنان در سازمان             24
 • مبحث چهارم- ويژگي و نحوه مشاركت اعضاء اكو               25
 • الف- ايران               25
 • ب- پاكستان             26
 • ج- افغانستان            28
 • د- قزاقستان              29
 • ه- تركمنستان           31
 • و- تركيه  33
 • ز- آذربايجان            35
 • ح- قرقيزستان          36
 • ط- ازبكستان            37
 • ي- تاجيكستان          38
 • مبحث پنجم- نماي كلي از روابط تجاري بين اعضاي اكو     38
 • بخش دوم- تحولات اكو           41
 • فصل اول- سير تكوين سازمان اكوپ     41
 • مبحث اول- اكو پيش از پذيرش اعضاي جديد        41
 • الف- مختصري از تاريخچه RCD          41
 • ب- سازمان، تشكيلات و اهداف آر سي دي            42
 • ج- تحولات آر سي دي RCD  42
 • كنفرانس ازمير        44
 • مبحث دوم- سازمان اكو پس از پذيرش اعضاء جديد              46
 • الف- پروژه ها         49
 • ب- مؤسسات تخصصي وابسته به اكو   50
 • مبحث سوم- توسعه روابط اكو با سازمانهاي بين المللي        57
 • الف- سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي وابسته به آن               60
 • 1روابط با كميسيون اقتصادي، اجتماعي آسيا اقيانوس آرام (اسكاپ)       61
 • 2روابط با سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو)             62
 • 3روابط با صندوق كودكان سازمان ملل   63
 • 4روابط با ساير سازمانهاي تخصصي سازمان ملل   63
 • ب- روابط باساير سازمانهاي منطقه اي و اتحاديه هاي اقتصادي          64
 • 1سازمان كنفرانس اسلامي و سازمانهاي تخصصي آن             64
 • 2- روابط با ساير اتحاديه هاي اقتصادي 65
 • 2-1- اكو و روابط آن با اتحاديه هاي جنوب شرق آسيا (آسه آن)          65
 • 2-2- اتحاديه اروپا   66
 • مبحث چهارم- نقش كمي و كيفي جمهوري اسلامي در تحول و گسترش اكو        67
 • فصل دوم- اكو و رويكرد به مسئله مواد مخدر      70
 • مبحث اول- دلايل رويكرد      70
 • الف- دلائل ناظر بر توليد و پخش           71
 • ب- دلائل ناظر بر ترانزيت و مصرف   72
 • مبحث دوم- مهمترين فعاليتهاي اكو در زمينه مبارزه با مواد مخدر       74
 • الف- فاز اول پروژه DCCU   75
 • ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل  77
 • فصل سوم- برسي ابعاد حقوقي اكو        78
 • مبحث اول- بررسي حقوقي اكو از ديدگاه بين المللي              78
 • الف- مفهوم مشروعيت           78
 • ب- مفهوم مشروعيت در حقوق بين الملل              79
 • 1هدف        81
 • 2كشورهاي عضو     81
 • 3چهارچوب داخلي سازمان        82
 • مبحث دوم- بررسي اكو از منظر نظام حقوق داخلي ايران    83
 • الف- جايگاه اكو از منظر مشروعيت     83
 • ب- مشروعيت اكو از نگاه حقوق داخلي ايران      85
 • مبحث سوم- مقايسه اجمالي وضعيت حقوقي اكو با اتحادية اروپا          88
 • الف- تشكيلات         88
 • ب- اعضا                89
 • ج- مقايسه فرهنگي  90
 • د- شخصيت حقوقي 91
 • هـ – مصونيت ها و مزايا        91
 • فصل چهارم- چشم انداز اكو با نگاهي به گذشته    93
 • مبحث اول- ارزيابي عملكرد اكو            94
 • الف- مخالفان           94
 • ب- موافقان              94
 • 1عدم اقبال آر سي دي               95
 • 2روند كند تكميل برنامه هاي اقتصادي     96
 • 3كمبود بودجه و تأمين مالي طرحهاي اكو               99
 • 4عدم تجانس وضعيت اقتصادي اعضا با يكديگر     100
 • مبحث دوم- موانع گسترش اكو               100
 • الف- موانع خارجي 101
 • 1مواضع روسيه در قبال اكو    101
 • 2مواضع كشورهاي غربي در قبال اكو    104
 • ب- موانع داخلي      106
 • 1عدم برنامه ريزي بهينه متناسب با امكانات و اهداف اصلي   106
 • 2كمبود قدرت            109
 • مبحث سوم- توسعه جغرافيايي اكو         110
 • نتيجه گيري             116
 • منابع      119

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق اکو و تحولات آن را به قیمت 6900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4953
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق اکو و تحولات آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.