0
0

دانلود تحقیق مسووليت قراردادی پزشك در برابر بيمار

684 بازدید

پزشكي در بين مشاغل و حرفه‌‌هاي انساني، جايگاه خاصي داشته است و با هاله‌اي از احترام و تقدير كه زماني به تقديس نيز مي‌رسيد، بر‌خوردار بوده است. زيرا اين حرفه با جسم بشري و براي كم كردن درد و بيماري آن ارتباط دارد. پزشك تنها انساني است كه …پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق مسووليت قراردادی پزشك در برابر بيمار دنبال نمایید. این فایل شامل 333 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق مسووليت قراردادی پزشك در برابر بيمار

 

 

مشخصات فایل مسووليت قراردادی پزشك در برابر بيمار

عنوان: مسووليت قراردادی پزشك در برابر بيمار
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 333
حجم فایل : 374 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق مسووليت قراردادی پزشك در برابر بيمار را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

2- سؤالات اصلي تحقيق

اين تحقيق براساس سؤالهاي مشخصي انجام  مي شود كه بيان سؤالهاي جزئي آن در اينجا امكان پذير نيست و لذا به ذكر سؤالهاي اساسي اين پژوهش علمي مي پردازيم:

1- با توجه به ماهيت دو بعدي تعهدات پزشك كه هم قراردادي‌اند و هم حرفه‌اي؛ آيا نقض تعهدات مذكور موجب مسؤوليت قراردادي است يا مسؤوليت قهري؟

2- در مورد سؤال فوق، در صورتي كه مسؤوليت پزشك قراردادي باشد، آيا قرارداد پزشكي از جهت شرايط عمومي صحت، همسان ساير قرار‌داد‌ها است و با كداميك از عقود معين قابليت تطبيق دارد؟

3- قرارداد  مذكور چه تعهداتي را بر پزشك تحميل مي نمايد؟

4- شرائط مسؤوليت قراردادي پزشك كدام است و تقصير چه نقشي در مسؤوليت و برائت پزشك دارد؟

3- فرضيه‌هاي تحقيق

با توجه به سؤالهاي اساسي تحقيق، فرضيه‌هاي تحقيق به صورت زير به اثبات خواهد رسيد:

1- علي الا صول مسؤوليت پزشك در برابر بيمار مسؤوليت قراردادي است و اگر توافق طرفين بر معالجه نباشد پزشك در برابر بيمار هيچگونه مسؤوليتي ندارد. استثنائاً درمواردي كه پزشك بدون رضايت بيمار شروع به درمان او مي نمايد مسؤوليت پزشك قهري است.

2- قرارداد پزشكي با نظر گرفتن طبيعت خاص خود تابع شرائط عمومي قراردادها است و قرارداد مذكور با هيچ يك از عقود معين مطابقت ندارد و قراردادي خصوصي است.

3- قرارداد پزشكي موجب ايجاد تعهداتي بر دوش پزشك مي گردد. هر چند غالب تعهدات مذكور، تعهد قانوني يا حرفه‌اي مي‌باشند، ولي تعهدات مذكور منتسب  به قراردادند (ماده 220 قانون مدني) و نقض آنها تخلف قراردادي به شمار مي رود.

4- در صورت نقض تعهدات قراردادي، پزشك مسوول جبران خسارت وارده بر بيمار است. مبناي نظري مسؤوليت پزشك نظريه تقصير است. بنا به مصالحي صرف ورود ضرر به بيمار «اماره تقصير» پزشك شناخته شده است. «شرط برائت» در قرارداد پزشكي باعث جابجائي بار دليل اثبات تقصير پزشك و رجوع به نظريه تقصير مي‌گردد. در يك كلام مبناي مسؤوليت پزشك تقصير ثابت شده يا مفروض پزشك است و در صورت تقصير شرط برائت كار‌آئي ندارد.

4-ضرورت و هدف تحقيق

مسؤوليت پزشك در برابر بيمار هر چند از موضوعات قديمي طرح شده در حقوق اسلامي است، اما پيشرفت‌هاي بدست آمده در علوم پزشكي و گشودن بابهاي جديد در رابطه پزشك و بيمار، معالجه بيمار توسط پزشك را از يك رابطه فردي قديمي شناخته شده درفقه خارج ساخته است. دولت با وضع قواعد و مقرارت آمره، اين رابطه را تنظيم نموده است. هماهنگي فقه و حقوق اسلامي و مقتضيات زمان، دغدغه اصلي همه انديشمندان مسلمان قرن حاضر است؛ ازيكسو بايد حقوق جديد را شناخت و مطالعه تحولات حقوقي ديگر كشورهاي دنيا ضروري است و از سوي ديگر جستجوي مبنايي در حقوق موضوعه كه بتواند نياز امروز جامعه را بر طرف كند و در عين حال، با تحولات حقوقي ديگر كشورها سازگاري داشته باشد و همزمان با مباني فقهي مباينتي نداشته باشد، لازم است.

تلاش براي الحاق مسؤوليت پزشك به يكي از دو ماهيت مسؤوليت قرار‌دادي يا قهري، در نظام حقوقي شرعي كه از يكسو مرز قاطعي ميان مسؤوليت كيفري و مدني ديده نمي‌شود و ديه واجد و صف دو‌گانه مسؤوليت است و از سوي ديگر تفاوتي ميان مسؤوليت قرار‌دادي و قهري ديده نمي‌شود، شايد در ظاهر عبث بنظر مي‌رسد. اما در همه دنيا، ميان اين دو نظام مسؤوليت تفكيك قائل شده‌اند و از نظر عملي آثار متفاوتي بين آنها ديده مي‌شود و قانونگذار ايران نيز جدائي دو مسؤوليت را پذيرفته است. ناگزير بايد با كارواني كه به سرعت مي‌گذرد همگام شويم. اين تحقيق در صدد روشن نمودن وضعيت حقوقي مسؤوليت مدني پزشك و شرائط و آثار نظريه پذيرفته شده مي‌باشد.

يكي از مهمترين دغدغه‌هايي كه انگيزه اين تحقيق شده است، شناخت مباني نظري مسؤوليت پزشك و نقش تقصير در مسؤوليت و برائت اوست. نگارنده به عنوان پاسخ به دغدغه ذهني خود بر آن شد تا ضمن بررسي نظريه مسؤوليت محض پزشك كه به تبعيت از نظريه مشهور فقهاي اماميه،‌در ميان حقوقدانان پذيرفته شده است،‌بي اعتباري آن را مدلل دارد و قرائتي نو از مواد قانون مجازات اسلامي در خصوص مبنا قراردادن تقصير در مسؤوليت پزشك و بي‌اعتباري شرط برائت در صورت تقصير پزشك را ارائه نمايد. با عنايت به ابهامات موجود در قانون مجازات اسلامي در اين خصوص، ضرورت انجام تحقيق به خوبي احساس مي‌شود. اين تحقيق براي عموم افراد جامعه، بويژه قضات و وكلاي داد‌گستري، دانشجويان حقوق، پزشكان و بيمارستانها مي‌تواند مفيد واقع شود و نتيجه گيري‌ها نيز مي‌تواند مورد توجه قانونگذار واقع گردد.

علاقه شخصي نگارنده به مطالعه در مسؤوليت مدني پزشك نيز در انتخاب موضوع بي‌تأثير نبوده است؛ در مقطع كارشناسي ارشد، پايان نامه تحصيلي تحت عنوان «مسؤوليت مدني ناشي از خطاي شغلي پزشك» تحت راهنمائي استاد‌ گرانقدر دكتر ناصر كاتوزيان اين علاقه فعليت پيدا كرد.

5- پيشينه تحقيق

در زمينه مسؤوليت پزشك – صرف نظر از قرار‌دادي يا   قهري بودن آن – بصورت نامنظم تحقيقات فقهي و حقوقي صورت گرفته است؛ فقها در كتب فقهي د رلابلاي فروعات فقهي،‌ مسؤوليت پزشك را مورد بحث قرار‌ داده‌اند؛ اساتيد حقوق نيز به عنوان چهره‌اي خاص از مسؤوليت مدني، مبحث يا گفتار يا مقاله‌اي را به اين امر اختصاص داده‌اند. بعضي از نويسندگان حقوقي يا پزشكي نيز در قالب تأليف يا تصنيف يا ترجمه، مسؤوليت پزشك يا پاره‌اي از اعمال پزشكي مثل، باروي مصنوعي، سقط جنين، ژن درماني و يا خطاي پزشكي و علل آن را مورد بحث قرار ‌داده‌اند. پاره‌اي از پايان نامه‌هاي تحصيلي دانشجوئي در مقطع كار‌شناسي ارشد به بررسي مسؤوليت مدني يا كيفري پزشك اختصاص يافته است.

با همه اينها،‌بنظر مي‌رسد تا بحال تحقيق جامعي درزمينه موضوع مورد بحث، به صورتي كه در اين طرح به آن اشاره شده است صورت نگرفته است. در اين تحقيق از تمامي تأليفات مذكور كه نگارنده بدانها دسترسي داشته است استفاده نموده است. با وجود تلاش فراوان به رويه قضائي ايران دسترسي كاملي حاصل نشد و آنچه بيشتر مورد كنكاش قرار گرفته است آراء صادره از دادگا‌ههاي خارجي است. نگارنده بدليل عدم بضاعت علمي قادر به مراجعه مستقيم به منابع خارجي بويژه فرانسوي نبوده است و فقط به ترجمه و تأليف‌هايي كه به زبان عربي صورت گرفته است مراجعه نموده است و محدوديت  مذكور، بي ترديد در سرنوشت اين تحقيق بي تأثير نبوده است.

 

فهرست مطالب تحقیق مسووليت قراردادی پزشك در برابر بيمار, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • چكيده       1
 • مقدمه       2
 • فصل اول: كليات    8
 • مبحث اول: فوايد عملي تميز مسؤوليت قرار‌دادي و قهري   12
 • گفتار اول : تفاوت در جنبه‌هاي ماهوي  12
 • الف : ميزان خسارت قابل جبران در دو مسؤوليت 13
 • ب : اهليت در دو مسؤوليت    15
 • ج : عدم النفع در دو مسؤوليت                16
 • د : خسارت معنوي در دو مسؤوليت      18
 • هـ : تضامن در دو مسؤوليت  19
 • و : شرط عدم مسؤوليت در دو مسؤوليت              20
 • گفتار دوم : تفاوت در جنبه‌هاي شكلي     21
 • الف : تحمل كننده بار اثبات در مسؤوليت               22
 • ب : دادگاه صالح در دو مسؤوليت          23
 • ج : قانون حاكم در دو مسؤوليت             25
 • مبحث دوم : ماهيت مسؤوليت مدني پزشك            26
 • گفتار اول : نظريه مسؤوليت قهري        26
 • الف : طبيعت فعاليت پزشك    26
 • ب : نظم عمومي     28
 • ج : پيشينه فقهي و حقوقي       28
 • د : جرم بودن عمل پزشك       29
 • گفتار دوم : نظريه مسؤوليت قراردادي  30
 • الف : وجود قرارداد                30
 • ب : عدم مغايرت با نظم عمومي            31
 • ج : پيشينه‌ فقهي      33
 • د : رويه نظامهاي حقوقي       34
 • گفتار سوم : نظريه منتخب      35
 • مبحث سوم : انتخاب و جمع ميان مسؤوليت قراردادي و قهري            39
 • فصل دوم: قرار‌داد پزشكي      44
 • مبحث اول: اركان قرار‌داد پزشكي          48
 • گفتار اول: تراضي 48
 • الف : وجود اراده    49
 • ب: اعلام اراده        51
 • 1- رضايت مكتوب                 52
 • 2- رضايت شفاهي 53
 • ج ‌: توافق دو اراده 53
 • 1- اراده بيمار          54
 • 2- اراده پزشك         57
 • گفتار دوم: اهليت     59
 • الف : قرار‌داد پزشكي اشخاص فاقد قوه تميز          60
 • ب : قرار‌داد پزشكي اشخاص مميز فاقد رشد          61
 • ج : تحليل بحث در قانون مجازات اسلامي             68
 • گفتار سوم: مورد معامله در قرار‌داد پزشكي           70
 • الف : ماهيت حق انسان بر جسم خود     71
 • ب: شرائط مورد معامله در قرار‌داد پزشكي           72
 • 1-  ماليت داشتن      72
 • 2-  معلوم و معين بودن          73
 • 3-  مقدور بودن       74
 • 4-  نفع عقلائي داشتن             75
 • 5- مشروع بودن     76
 • گفتار چهارم: مشروعيت جهت معامله    78
 • مبحث دوم: ماهيت حقوقي و خصوصيات قرار‌داد پزشكي    80
 • گفتار اول: ماهيت حقوقي قرار‌داد پزشكي              80
 • الف : نظريه عقد وكالت          80
 • ب : نظريه عقد اجاره اشخاص               83
 • 1-  عقد اجاره اشخاص            84
 • 2- قرار‌داد كار و يا قرار‌داد مقاطعه كاري              87
 • ج : نظريه قرار‌داد خصوصي                92
 • گفتار دوم: خصوصيات قرار‌داد پزشكي 93
 • الف: شخصي بودن                 93
 • ب: لازم بودن نسبت به پزشك                94
 • ج:  مستمر بودن     95
 • د:  معاوضي بودن 95
 • هـ : عهدي بودن     96
 • و: رضائي بودن     96
 • ز:  مرتبط بودن با نظم عمومي              97
 • ح: انساني بودن       98
 • فصل سوم: تعهدات قرار‌دادي پزشك      99
 • مبحث اول: تعهد به درمان بيمار            100
 • گفتار اول- قاعده كلي: تعهد به وسيله     101
 • گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتيجه              105
 • الف: انتقال خون     105
 • ب : اعضاي مصنوعي           107
 • ج: آزمايشات پزشكي               109
 • د:‌ جراحي زيبائي    110
 • هـ:  بيهوشي            114
 • و : تضمين سلامتي بيمار       117
 • گفتار سوم: تحليل تعهد پزشك در قانون مجازات اسلامي       119
 • مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان             122
 • گفتار اول : تبيين تعهد به ادامه درمان    123
 • گفتار دوم: اسباب معافيت از تعهد           125
 • الف: اقاله 125
 • ب : قوه قاهره          126
 • ج : دعوت از پزشك ديگر      126
 • د: عدم توانائي و تخصص      127
 • هـ :  عدم اجراي تعهدات از سوي بيمار                 128
 • و : با اطلاع و اطمينان از امكان درمان توسط پزشك ديگر 128
 • مبحث سوم: داشتن مهارت و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي        129
 • گفتار اول: داشتن مهارت و قابليت علمي               129
 • گفتار دوم: رعايت موازين فني و علمي                 133
 • گفتار سوم: رعايت نظامات دولتي          139
 • الف : عدم تحميل مخارج غير ضروري به بيماران               140
 • ب :  رعايت تعرفه‌هاي خدمات درماني  141
 • ج : عدم دريافت مبلغي زائد بر وجوه دريافتي مؤسسات درماني            142
 • د : استفاده از عناوين علمي و تخصصي تائيد شده                 142
 • هـ : درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه              143
 • مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بيمار                 145
 • گفتار اول: رضايت آگاهانه     145
 • گفتار دوم: آگاه سازي در مراحل مختلف درمان      151
 • الف : آگاه  نمودن به تشخيص بيماري   151
 • ب : آگاه نمودن به معالجه       153
 • ج : آگاه نمودن به مسائل بعد از معالجه 156
 • گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازي   157
 • الف : معيار آگاه سازي            157
 • 1- معيار جامعه متخصصين «معيار طبابت حرفه‌اي»          157
 • 2-  معيار فرد معقول               158
 • 3- معيار فردي يا معيار بيمار – مدار     158
 • ب : درجات آگاه سازي           160
 • 1-  بيمار‌يهاي داراي خطر خاص            161
 • 2-  بيماريهاي ساده 162
 • مبحث پنجم: اخذ رضايت بيمار               165
 • گفتار اول: رضايت به درمان                 1165
 • گفتار دوم: معافيت پزشك از اخذ رضايت               167
 • الف : اعمال طبي معمولي و جاري        167
 • ب : حالت اورژانسي              168
 • 1-  شرائط ايجاد حالت اورژانس             169
 • 1-1- عنصر فوريت                169
 • 1-2- فقدان هوشياري بيمار     171
 • 1-3- عدم وجود بستگاني كه به آنها رجوع شود    172
 • 2-  مرجع تشخيص فوريت     172
 • مبحث ششم: عدم افشاي اسرار بيمار      173
 • گفتار اول: اركان مسؤوليت افشاي اسرار پزشكي  175
 • الف : وجود سر      176
 • ب : شخصيت مرتكب             176
 • ج :افشاي سر           177
 • گفتار دوم: مواردي كه افشاي سر جايز است          178
 • الف: رضايت مجني عليه        178
 • ب : اعلام بيمار‌يهاي واگير‌دار               180
 • ج : اعلام جرائم       181
 • د : اداي شهادت برابر داد‌گاه   183
 • هـ : كارشناسي         184
 • و : افشاي سر در مقام از خود 186
 • ز: اعلام ولادت وفوت            186
 • فصل چهارم: شرائط مسؤوليت قرار‌دادي پزشك    188
 • مبحث اول: نقض قرار‌داد پزشكي          189
 • گفتار اول: وجود قرار‌داد پزشكي           189
 • الف : حالت انتخاب پزشك توسط بيمار   190
 • ب :  حالت معالجه رايگان      190
 • ج : حالت انتخاب پزشك توسط شركت يا كار‌خانه 191
 • د :  حالت مداخله پزشك بدون در‌خواست بيمار      192
 • هـ : حالت انتخاب پزشك توسط بيمارستان خصوصي           194
 • و: حالت انتخاب پزشك توسط بيمارستان دولتي     197
 • ز :  حالت امتناع پزشك از معالجه بيمار                198
 • ح : حالت بطلان قرار‌داد پزشكي            198
 • گفتار دوم: عدم اجراي تعهد (خطاي پزشكي)         199
 • الف : لزوم تقصير پزشكي      199
 • ب : مسؤوليت پزشك در حقوق موضوعه ايران    209
 • ج : مفهوم و علل خطاي پزشكي             217
 • د: معيار خطاي پزشكي           219
 • 1- معيار شخصي    220
 • 2-  معيار نوعي      221
 • 2-1- رعايت برخي از شرائط داخلي      222
 • 2-2- رعايت شرائط خارجي (زمان و مكان)          223
 • هـ : درجه خطاي پزشكي        227
 • مبحث دوم: ورود خسارت      233
 • گفتار اول: اقسام خسارت        234
 • الف: خسارت مادي                 234
 • ب : خسارت معنوي                240
 • گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه   243
 • الف: مسلم بودن خسارت         243
 • ب: مستقيم بودن خسارت        249
 • ج: جبران نشدن خسارت         250
 • د: قابل پيش بيني بودن خسارت              255
 • مبحث سوم: رابطه سببيت      257
 • گفتار اول: مفهوم رابطه سببيبت و تميز سبب در تعدد اسباب               258
 • الف: مفهوم رابطه سببيت       258
 • ب : نظريات حقوقي در تميز سبب واقعي در تعدد اسباب      262
 • 1 – نظريه برابري اسباب و شرائط       262
 • 2 – نظريه سبب مقدم در تأثير                 263
 • 3 – نظريه سبب متعارف         264
 • گفتار دوم: تاثير اسباب خارجي بر مسؤوليت پزشك              265
 • الف: قوه قاهره        266
 • 1-  خارجي بودن حادثه           266
 • 2-  گريز ناپذيري حادثه          267
 • 3- عدم قابليت پيش بيني حادثه               267
 • ب : تقصير زيان ديده (بيمار) 270
 • 1-  پوشش يكي از خطا‌ها بوسيله خطاي ديگري    273
 • 1-1- تقصير عمدي                 273
 • 1- 2- رضايت زيان ديده         274
 • 2- خطاي بيمار نتيجه خطاي پزشك        275
 • ج : فعل شخص ثالث              275
 • 1-  فعل همكاران پزشك          276
 • 1-1- نظريه مسؤوليت كار‌فرما از فعل كار‌گر        277
 • 1-2- نظريه مسؤوليت قرار‌دادي ناشي از فعل غير               279
 • 2- فعل همكاران غير پزشك (پرستاران) 282
 • 2-1حالتي كه پزشك، بيمار را انتخاب كرده است و بيمارستان فقط مراقبت و نگهداري از بيمار بعهده دارد        283
 • 2-2- حالتي كه بيمار پزشك را انتخاب ننموده است و پزشك مزد بگير بيمارستان است       285
 • مبحث چهارم : شرط عدم مسؤوليت قراردادي (شرط برائت)                288
 • گفتار اول : نظريه شرط عدم مسؤوليت (معافيت از تقصير) 289
 • گفتار دوم : نظريه شرط عدم مسؤوليت (جابجايي بار دليل)  293
 • نتايج        302
 • پيشنهادها 307
 • فهرست منابع

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق مسووليت قراردادی پزشك در برابر بيمار را به قیمت 12900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4884
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق مسووليت قراردادی پزشك در برابر بيمار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.