0
0

دانلود تحقیق حراج

588 بازدید

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق حراج دنبال نمایید. این فایل شامل 48 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق حراج

 

 

مشخصات فایل حراج

عنوان: حراج
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48
حجم فایل : 65 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق حراج را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مبحث اول:تعاريف لغوي اصطلاحات

الف) مزايده: صورت خاصي است از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك قيمتي بيشتر از آنچه كه ابتدا ببايع عرضه شده عرضه مي‌كنند. ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معيني كه از طرف بايع ماخذ و مبداء شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بيع گذاشتن متاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فرشوند، و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج بمعني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. و در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزايده برمن يزيد فروختن. بر من يزيد گذاشتن. بر مزايده گذاشتن، آب انستاس كرملي گويد، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقي ماندن كالا است بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند. نشوء اللغه العربيه و گاه با تشديد راه تلفظ كنند.

2- حراج چي: حراج كننده دلال

3- حراج كردن:  عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزايده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قيمت چيزي، خريدار مال (يا اموال معين) از طرف مامور رسمي به كمترين قيمتي كه از طرف فروشندگان پيشنهاد مي‌شود.

مبحث دوم:اجراي احكام مدني

مطابق ماده يك قانون اجراي قانون احكام مدني، شرايط اجراي احكام عبارت است از حكم قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده باشد و به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

در صورت داشتن شرايط اجراي حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال يا زيرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجراي حكام مدني اجرا مي‌گردد.

اموالي كه نتيجه آن فروش از طريق مزايده است، سه نوع تصميم مي‌باشد:

 1. احكامي كه به صراحت فروش اموال را از طريق مزايده بيان مي‌كند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاك مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملكي كه به موجب تصميم قطعي غيرقابل افراز تشخيص شود يا تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.
 2. دستوراتي كه در اجراي قانون براي جلوگيري از تضييع اموال به فروش صادر مي‌شود ماده 66 قانون اجراي احكام مدني پيرامون اموال ضايع شدني.
 3. مواردي كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم عليه را داده است (ماده 59 قانون اجراي احكام)
 4. احكامي كه متضمن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است و با عدم پرداخت از ناحيه او با معرفي محكوم له اموالي از محكوم عليه توقيف مي‌گردد.

 

 

فهرست مطالب تحقیق حراج, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه       1
 • مبحث اول               2
 • تعاريف لغوي اصطلاحات      2
 • مبحث دوم               2
 • اجراي احكام مدني   2
 • گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند.                3
 • ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري        3
 • ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني             4
 • د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.           4
 • گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش 4
 • گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول     5
 • بخش اول: محل فروش           5
 • بخش دوم: زمان فروش           6
 • ج) موعد فروش      6
 • گفتار سوم: آگهي فروش          7
 • گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين               9
 • الف) اخطار به محكوم له جهت حضور 9
 • ب) اخطار به محكوم عليه جهت حضور                9
 • ج) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا معرفي كرده        9
 • ‌گفتار پنجم: جلسه فروش         10
 • الف) حضار اجباري در جلسه فروش     10
 • ب) حضار اختياري 11
 • ج) نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده          11
 • گفتار پنجم: موارد رد              14
 • گفتار ششم: مبلغ فروش           14
 • الف) مبلغ كارشناسي يا ارزياب              14
 • ب) مبلغ توافق        15
 • ج) قيمت مزايده       15
 • گفتار هشتم: نحوه پرداخت      17
 • الف) پرداخت نقدي 17
 • ب) پرداخت به وعده               18
 • گفتار نهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده           19
 • گفتار دهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول     19
 • گفتار يازدهم: موارد به اعتباري مزايده  19
 • مبحث دوم               20
 • فروش اموال غيرمنقول          20
 • گفتار اول: مندرجات آگهي فروش غيرمنقول         21
 • گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول              22
 • مبحث سوم              23
 • تخلفات دادوز           23
 • گفتار اول: تخلفات اداري مشمول رسيدگي در هيات تخلفات اداري دادگستري      23
 • گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسيدگي  در دادگاه صادر كننده اجرائيه       25
 • مبحث چهارم           25
 • اجراي اسناد رسمي 25
 • گفتار اول: مراجع صدور اجراييه و موارد آن       25
 • گفتار دوم 27
 • بازداشت امواع منقول             27
 • گفتار سوم                28
 • بازداشت اموال غيرمنقول       28
 • گفتار چهارم             28
 • حراج       28
 • بخش اول: آگهي فروش           28
 • بخش دوم: مكان حراج             29
 • بخش سوم: دعوت از طرفين  29
 • بخش چهارم: زمان حراج        30
 • بخش پنجم: مبلغ حراج            30
 • بخش ششم: موارد رد شركت در حراج   30
 • بخش هفتم: جلسه حراج           31
 • بخش هشتم: موارد بي‌اعتباري حراج      31
 • بخش نهم: موارد توقيف عمليات حراج (ماده 182)               31
 • مبحث سوم              32
 • معاملات دولتي        32
 • تعريف مناقصه:      32
 • گفتار اول: مناقصه  33
 • بخش اول: طبقه‌بندي معاملات                33
 • بخش دوم: طبقه‌بندي انواع مناقصات     34
 • بخش سوم: اعضاء كميسيون مناقصه     34
 • بخش چهارم: ضمانت‌نامه براي مناقصه 34
 • بخش پنجم: انعقاد قرارداد        35
 • بخش ششم: تجديد و لغو مناقصات          35
 • گفتار دوم 36
 • مزايده      36
 • بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزايده            37
 • بخش سوم:‌ اجراي مقررات مربوط به مناقصه در مزايده      37
 • بخش چهارم: فروش اموال منقول           37
 • بخش پنجم: فروش اموال منقول و غيرمنقول طرح‌هاي عمراني           37
 • بخش ششم: فروش اموال غيرمنقول دولتي             38
 • بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزايده معاملات دولتي         38
 • مبحث چهارم: بورس               39
 • گفتار اول: اركان بورس          40
 • نحوه سرمايه‌گذاري در بورس 40
 • منابع و ماخذ            42

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق حراج را به قیمت 3900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4670
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق حراج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.