0
0

دانلود تحقیق جریمه و آثار آن

614 بازدید

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق جریمه و آثار آن دنبال نمایید. این فایل شامل 77 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق جریمه و آثار آن

 

مشخصات فایل جریمه و آثار آن

عنوان: جریمه و آثار آن
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77
حجم فایل : 169 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق جریمه و آثار آن را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

تسميه مجازات جريمه

 در مورد تسمیه و تعریف و ماهیت جریمه و تفاوت آن با دیگر اقسام جریمه‌ها و ضمان‌های مالی در مورد تسمیه مجازت نقدی،در متون قانونی وکتب جزای که برخی از اصطلاحات موجود در آن‌ها برگردان اصطلاحات رایج در حقوق‌های خارجی می‌باشد نسبت به نامگذاری و تسمیه تأسیسات و نهادهای کیفری، رویه واحدی از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی ارائه شده واصطلاح در مجازات جریمه نیز از چنین انحرافی مصون نمانده است. از جمله معضلاتی که در قانون ما ضرورت توجه داشته و متأسفانه در نوشته‌های حقوقدانان کشور ما نیز خودنمایی می‌کند مسإله عنوان مجازات جریمه است.

مقنن در هر دوره‌ای عنوانی را برای آن انتخاب کرده و نویسندگان حقوق جزا نیز به همین نسبت، در ایجاد رویه واحد موفقیتی نداشته‌اند. از مراجعه به قوانین وکتب مختلف می‌توان دریافت که اصطلاحاتی همچون غرامت، غرامت نقدی، جریمه، جریمه نقدی، جریمه جزایی، کیفر نقدی وجرمانه و… هر یک به شیوه‌ای مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب اختلاط و آشفتگی پدید آورده است، از به کارگیری غرامت، نوع دیگر آن یعنی غرامت مدنی نیز به ذهن خطور می‌کند واز استعمال لفظ جریمه اقسام دیگر مجازات‌های مالی (جریمه مدنی، جریمه مالیاتی، جریمه انضباطی) به ذهن متبادر می‌شود و ..

از سوی دیگر وجود عناوین متعدد به خودی خود بر اعتبار این نوع مجازات که با تمامی آثار خود فاقد نام اصلی و واحد باشد خدشه وارد می‌کند، به طور مثال قانون ندار سال 52 دو ماده 13 قانون مجازات عمومی مقدر کرد که: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت، مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است..» بیان قانون‌گذار را می‌توان به نوعی ستوهی و درماندگی تعبیر کرد.

با وجود آن که چنین اقدامی بسیار نیکو بود اما متأسفانه قانون‌گذار اسلامی، خود این حکم قانونی را که بیشتر امری شکلی بود. وارتباطی مستقیم یا غیرمستقیم با مسأله آزادی و حثیت افراد ندارد را رعایت نکرد به عنوان مثال هر چند در ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی منصورب 1361 از عنوان «جزای نقدی» استفاده نمود اما بلافاصله در ماده 40 (تعلیق مجازات) که سیاق قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1364 بود لفظ «غرامت، را بکار گرفت و یا در قانون تشدید مجازات ارتشا واختلاس و کلاهبرداری معصوب 1367 از اصطلاحات «جزای نقدی» و« جریمه نقدی»هر دو استفاده شده است و یا در قانون تعزیرات حکومتی مصوب اسفند ماه 1367 عنوان جریمه بکار رفته است. با نگاهی مختصر به کتاب‌های مختلف حقوق جزا می‌توان به آشفتگی‌های موجود پی برد. برخی از نویسندگان بر صورت کلی مجازاتهایی که مال اشخاص (و نه حیات و آزادی آنها) را در معرض کاستی یا نابودی قرار می‌دهند عنوان «مجازاتهای نقدی» و یا کیفر نقدی به داده‌اند، برخی دیگر بر آن، مجازاتهای مالی نام نهاده‌اند.

 درمرحله دوم یعنی مستقیم آن عنوان کلی به اقسام گفته شده است که عبارتند از : 1- جریمه 2- ضبط مال و در تقسیمی دیگر آمده است در…  1- غرامت 2- مصادره اموال 3- تعطیل مؤسسه، تقسیم دیگر چنین است: در …یکی جریمه یا غرامت و دیگری توقیف اموال»

در مرحله سوم، در تقسیم‌بندی جریمه با غرامت به اقسام گفته شده است که عبارتند از:

 • جریمه نقدی 2- جریمه مالی 3- جریمه مدنی 4- جریمه انضباطی

 و یا عنوان شده است که عبارتند از:

 1- جریمه جزایی 2- جریمه مالی 3- جریمه مدنی 4- جریمه انضباطی

 ویا چنین آمده است:

 1- جریمه کیفری 2- جریمه مدنی 3- جریمه مالیاتی

راه بهتر آن است که در درجه اول قانونگذار خود به روش عقلانی، اصطلاح واحدی را که بیشترین کاربرد را نیز دارد برگزیند وبدین وسیله یا امتناع نویسندگان حقوق جزاء آنان را نیز مورد متابعت قرار دهد.

 

 

فهرست مطالب تحقیق جریمه و آثار آن, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • فصل اول:   طرح تحقيق        4
 •  1-1-  موضوع تحقيق            5
 •  2-1-  شرح مسئله   5
 •  3-1-  فرضيات و سؤالات مطروحه      5
 •  4-1-  روش تحقيق                 5
 •  5-1-  مقدمه تحقيق                 6
 • فصل دوم:  آشنايي با جريمه   8
 •  1-2-  تسميه مجازات جريمه 9
 •  1-1-2-  تعريف جريمه          11
 •  2-2-  سابقه تاريخی جريمه    12
 •  3-2-  محاسن و معايب جزاي نقدي  جريمه          14
 •  1-3-2-  محاسن جريمه          14
 •  2-3-2-  معايب جريمه           17
 •  4-2-  جريمه روز يا روزهاي جريمه    20
 •  1-4-2-  كار بدل از مجازات نقدي         22
 •  5-2-  انواع تعزير مالي در اسلام          24
 •  1-5-2-  غرامت مضاعف      24
 •  2-5-2-  جريمه      24
 • فصل سوم :  ماهيت جريمه و جايگاه آن در حقوق كيفري ايران          26
 •  1-3-  ماهيت جريمه               27
 •  2-3-  جايگاه جريمه در حقوق كيفري ايران          28
 •  3-3-  خصوصيات مجازات جريمه       30
 •  1-3-3-  ايجاد رعب و هراس در مجرم                 30
 •  2-3-3-  خصوصيت رنجآوري             31
 •  3-3-3-  خصوصيت رسواكنندگي         32
 •  4-3-3-  خصوصيت مشخص بودن      33
 •  5-3-3-  خصوصيت قاطع بودن            34
 • 6-3-3- خصوصیت باز دارندگی            34
 • فصل چهارم  انواع جريمه و ویژگی های آن         36
 • 1-4-  اقسام مجازات نقدي       37
 • 2-4-  مجازات اصلي و تكميلي               37
 • 3-4-  جريمه مدني 37
 • 4-4-  جريمه انتظامي              38
 • 5-4- خصائص جزائي جريمههاي مالي  39
 •  1-5-4-  خصائص حقوقي جريمههاي مالي           40
 •  2-5-4-  ويژگيهاي جريمه     40
 • فصل پنجم:   اهداف و اصول حاكم بر جريمه       44
 •  1-5-  هدف كيفري 45
 • 2-5- هدف مالي       47
 • 3-5- هدف مقنن  از تعيين جزاي نقدي  جريمه      49
 • 1-3-5- اصل قانوني بودن      51
 • 2-3-5- اصل شخصي بودن    52
 • 4-5-  هدفهاي مجازات جريمه                57
 •  1-4-5-  هدفهاي سودمندي جريمه         57
 • 2-4-5-  هدف غير مستقيم      59
 • فصل ششم:   ادبيات قانوني تبديل حبس به جريمه در حقوق جزاي ايران             60-
 •  1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامي   61
 •  2-6-  تفاوت جريمه و خسارت              64
 •  3-6-  تفاوت جريمه و هزينه دادرسي   66
 •  4-6-  تفاوت جريمه و استرداد               67
 •  5-6- تفاوت جريمه و ضبط یا مصادره اموال       68
 • 6-6- تفاوت جريمه کیفری و جریمه مدنی             69
 • 7-6- تفاوت جريمه  جزاي نقدي-  وديعه               71
 • فصل هشتم:   نتيجه گيري      73
 • فهرست منابع

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق جریمه و آثار آن را به قیمت 4900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4667
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق جریمه و آثار آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.